Fejlesztő pedagógia

Autisztikus gyermekek viselkedésproblémáinak kezelése - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Balázs Anna: Az autizmus korszerű szemlélete - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Balázs Anna - Őszi Patricia - Prekop Csilla: Pedagógiai irányelvek az autista, autisztikus, pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyeremekek fejlesztéséhez, neveléséhez, tanításához - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Bandolinó 2. kötet - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Bandolinó 3. kötet - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Bandolinó 5. kötet - Mi mindent tudok - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Bandoló 7. kötet - Első képrejtvényem - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Besztercei Enikő: Másképp - Munkatanköny diszleksziás gyerekeknek (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0018] 728,- Ft

Bódiné Bátri Anikó: Macskanári (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0715] 500,- Ft

Büchler Júlia - Nagy Zsuzsa (szerk.): Fejlesztő feladatlapok gyűjteménye [dosszié] (6. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2000.) 1450,- Ft

Büchler Júlia - Nagy Zsuzsa (összeáll.): Fejlesztő feladatok [füzet] (6. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 1998.) 200,- Ft

Büchler Júlia (összeáll.): Fejlesztő doboz (7. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2000.) 1700,- Ft

Büchler Júlia: Ötlettár - Játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez - 5-7 éves gyermekek számára (3., átdolg. kiadás, Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1999.) [FI-0003] 575,- Ft

Csanádi Gabriella: Bevezetés a korai fejlesztés témaköreibe (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 1344,- Ft

Davis, Julie - Balázs Anna: Autista a testvérem! (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 600,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0001] 392,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet az l, r, hang gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0002] 392,- Ft

Dékány Judit - Cortivo Erzsébet - Hrivnák Ilona: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek I. - Diszkalkulia terápiához (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0008] 420,- Ft

Dékány Judit - Cortivo Erzsébet - Hrivnák Ilona: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek II. - Diszkalkulia terápiához (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0009] 420,- Ft

Dékány Judit: Mit gondolsz? I. - Összefüggések és felismerésük - Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő füzet (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0004] 308,- Ft

Dékány Judit: Mit gondolsz? II. - Analógia - Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő füzet (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0005] 308,- Ft

Dékány Judit: Mit gondolsz? III. - Összehasonlítás, rendezés, elvonás - Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő füzet (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0006/1] 308,- Ft

Dékány Judit - Juhász Ágnes: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) 476,- Ft

Fehérné Kovács Zsuzsa - Mácsainé Hajós Katalin - Szebényiné Nagy Éva: "Együtt lenni jó..." - Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0024] 1344,- Ft

Fodorné Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok (Volán Rt., Budapest, 1998.) 1932,- Ft

Frith, Uta: Autizmus: a rejtély nyomában (2. kiadás, Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1600,- Ft

Füzet - Speciális vonalzással (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 308,- Ft

Fűzőcske - Hang és betű - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1400,- Ft

Fűzőcske - Készségfejlesztő - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1400,- Ft

Fűzőcske - Számfogalom 1-10-ig - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1400,- Ft

Fűzőcske - Számok bontása, műveletek a 10-es számkörben - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1400,- Ft

Fűzőcske - Szótag, szó, mondat - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1400,- Ft

Gabosné Balogh Judit: Balkezes betű és számgyakorló munkafüzet első osztályosok számára (Szerzői kiadás, Budapest) [GB-001] 590,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Az állatkertben (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1392] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - A ház körül (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1391] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Koncentrációs gyakorlatok (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1093] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Rész és egész (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1091] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Számolás 10-ig I. rész (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1191] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Számolás 10-ig II. rész (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1192] taneszköz 795,- Ft

Galaxis - Fejlesztő eszköz - Szem- és kézkoordináció (Mozaik 2001 Kft., Szeged) [GL-1092] taneszköz 795,- Ft

Gordosné Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába (4. kiadás, Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárképző Főiskola-Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 280,- Ft

Hoffmann Judit (szerk.): Gyógypedagógia - Bevezetés a látássérültek pedagógiájába - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 504,- Ft

Hoffmann Judit (szerk.): Gyógypedagógia - Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 504,- Ft

Hoffmann Judit (szerk.): Gyógypedagógia - Gondolatébresztő szemelvények a gyógypedagógia általános kérdéseihez - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 728,- Ft

Hornyák Lászlóné: Betűsuli - Fejlesztő 1. osztály - Diszlexiás gyerekeknek I. rész - Kisbetűk (Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0016/I] 896,- Ft

Hornyák Lászlóné: Betűsuli - Fejlesztő 1. osztály - Diszlexiás gyerekeknek II. rész - Nagybetűk (Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0016/II] 728,- Ft

Howlin, Patricia - Rutter, Michael: Autisztikus gyermekek kezelése - A nyelvi fejlődés előmozdítása - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Howlin, Patricia - Rutter, Michael: Autisztikus gyermekek kezelése - A szociális fejlődés előmozdítása - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Isépy Mária (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 504,- Ft

Mezeiné Isépy Mária (összeáll.): Gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 448,- Ft

Jámbor Balázs: Gyógypedagógiai egészségtan (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 616,- Ft

Jordan, Rita - Powell, Stuart: Autisztikus gyermekek speciális tantervi szükségletei - Tanulási és gondolkodási készségek - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Juhász Ágnes - Bittera Tiborné: Képanyag a megkésett/akadályozott beszéd- és nyelvi fejlesztéshez (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) 1512,- Ft

Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása I. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0026] 560,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 1. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0701] 560,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 2. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0702] 560,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 3. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0703] 560,- Ft

Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin: Ez volnék én... - Testséma fejlesztő feladatgyűjtemény (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0012] 616,- Ft

Kókayné Lányi Marietta: Szépen szóló Fütyöri (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0712] 500,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere I. Gyakori mássalhangzócserék (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0020] 784,- Ft

Korompai Istvánné: Csere-bere II. Differenciáló és gyakorlóanyag a zöngés-zöngétlen mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0021] 784,- Ft

Korompai Istvánné: Csere-bere III. Differenciáló és gyakorlóanyag j, l, r, t-ty, d-gy, n-ny mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0022] 784,- Ft

Korompai Istvánné: Csere-bere IV. Differenciáló és gyakorlóanyag - Mássalhangzó-cserék (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0023] 784,- Ft

Krommer Éva: Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 504,- Ft

Lassan Éva (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 560,- Ft

Létai Dalma (szerk.): Gyógypedagógia - Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 560,- Ft

Marosits Istvánné: Betűző - Feladatlapok olvasni tanulóknak (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0007] 392,- Ft

Marosits Istvánné: Tudod-e? - Diszlexia megelőzéshez - Készségfejlesztő feladatgyűjtemény az olvasástanulás előkészítéséhez (7. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0003] 392,- Ft

Marosits Istvánné: Útmutató a Tudod-e? és a Betűző c. füzetekhez (Logopédia Kiadó, Budapest, 1995.) 336,- Ft

Joliffe, Therese - Landsdown, Richard - Robinson, Clive: Egy személyes beszámoló - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Lord, Catherine - Rutter, Michael: Autizmus és pervazív fejlődési zavarok - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 900,- Ft

Meixner Ildikó (ötlete nyomán): Betűkészlet (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) 504,- Ft

Montágh Imre - Montágh Imréné - Bittera Tiborné: Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve (Logopédia Kiadó, Budapest) [LG-0017] 840,- Ft

Montay Beáta: Az idő vén fája (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0714] 500,- Ft

Nádler Andrea: Napozz Holddal! (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0716] 500,- Ft

Német Erzsébet - Pintye Mária, S.: Mozdul a szó... - Szakkönyv a korai fejlesztésről (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) 756,- Ft

Papp Gabriella (szerk.): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából - Forrásgyűjtemény (Bárczi Gusztáv Gyógyped. Tanárképző Főiskola-Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.) 343,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus - Az elmélettől a gyakorlatig (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1600,- Ft

Reith Mónika: Tarka mesék állatokról (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0711] 500,- Ft

Rosta Katalin - Gerebenné Várbiró Katalin - Kissné Haffner Éva: Taníts meg engem... Az olvasás és írás megtanulásához szükséges részképességek fejlesztése (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0015] 896,- Ft

Rosta Katalin - Rudas Zsuzsanna - Kisházi Gergely: Hüvelykujjam... Kézügyességfejlesztő feladatok (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0013] 560,- Ft

Schopler, Eric: Szakemberek és szülők kiképzése autisztikus gyermekek tanításához - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Segar, Marc: Életvezetési útmutató Asperger szindrómában szenvedő emberek számára - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Super Bandoló 2. kötet - Egy kis számtan - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Super Bandoló 5. kötet - Közlekedés - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1550,- Ft

Szabó Borbála: Mozdulj rá... - Nagy- és finommozgást, mozgáskoordinációt fejlesztő munkafüzet (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0019] 560,- Ft

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek - Válogatás közép- és dél-amerikai mesékből és legendákból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0713] 500,- Ft

Szebényiné Nagy Éva: Böngésző - Feladatok a differenciált olvasástanításhoz (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0014] 784,- Ft

Szebényiné Nagy Éva: Tanmenet és terápiás programjavaslat a Böngésző és a Mondd ki, írd le! Törd a fejed! c. munkatankönyvekhez (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) 448,- Ft

Szekeres Zsuzsánna: Logopédiai társasjáték az r, l hangok gyakorlásához (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 1960,- Ft

Szekeres Zsuzsánna: Logopédiai társasjáték a sziszegő hangok gyakorlásához (2. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 2184,- Ft

Takács Bernadett: Gyermek, játék, terápia - Az integratív játék módszere (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 2200,- Ft

Tölgyszéki Gyuláné: Kézikönyv a tanulási nehézségek kezeléséhez (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0025] 840,- Ft

Vannay Aladárné: Olvasójáték - Feladatgyűjtemény diszlexiás gyerekeknek (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0011] 907,- Ft

Vannay Aladárné: Szórejtő-szófejtő - Nyelvi kreativitást fejlesztő munkafüzet (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0010] 616,- Ft

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi!, avagy Diszlexiás (kép)regény (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 900,- Ft

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel! (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 780,- Ft

Várnai Rudolfné (összeáll.): Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába - Szöveggyűjtemény (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 672,- Ft

Visegrádi Zsuzsa: Észforgató, kézmozgató száz ötlet 6-7 éveseknek (General Press Kiadó, Budapest) [GR-0026] 1100,- Ft

Visegrádi Zsuzsa: Észforgató, kézmozgató száz ötlet 7-8 éveseknek (General Press Kiadó, Budapest) [GR-0027] 1100,- Ft

Visegrádi Zsuzsa: Észforgató, kézmozgató száz ötlet 8-9 éveseknek (General Press Kiadó, Budapest) [GR-0028] 1100,- Ft

Visegrádi Zsuzsa: Észforgató, kézmozgató száz ötlet 9-10 éveseknek (General Press Kiadó, Budapest) [GR-0029] 1100,- Ft

Vitéz Gyöngyvér: Szövegelő szövegesek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0717] 500,- Ft


Kiadók címjegyzéke