Osztályfőnöki munka

Andódy Tiborné - Pusztai Jánosné: Illemkódex kisiskolásoknak (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0100] 430,- Ft

Báder Ilona et al.: Felmérő feladatlapok az 1. osztályos tankönyvcsomaghoz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes

Báder Ilona et al.: Felmérő feladatlapok a 2. osztályos tankönyvcsomaghoz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes

Baloghné Makó Teréz: Embertani-erkölcstani munkatankönyv 4. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-2444] 428,- Ft

Esztergályos Jenő: 1000 játék (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1997.) 900,- Ft

Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak (5. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2001.) 900,- Ft

Farkas Julianna - Máté Magdolna: Egymás között - Kommunikáció, illem az általános iskola 3. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00327/1] 334,- Ft

Csík - Farkas - Heffner - Kovács - Szabó: Önművelés munkafüzet az általános iskola 3-4. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00327-427/M/2] 351,- Ft

Havasi Katalin, G. - Demeter Katalin - Falus Katalin (szerk.): Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1997.) 650,- Ft

Falus Katalin (szerk.): Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 650,- Ft

Falus Katalin - Jakab György (szerk.): Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 650,- Ft

Falus Katalin - Jakab György (szerk.): Gyermekfilozófia szöveggyűjtemény IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft

Fischer, Simon - Hicks, David: A mi világunk (Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1996.) 1200,- Ft

Hintalan László János: Aranyalma játékhagyomány (Fővárosi Ped. Int., Budapest) [FI-0001] 1350,- Ft

Józsa Kálmánné et al.: Tájékoztató füzet az 1. osztályos tanulók számára - Minden tantárgyból tartalmazza a tanulók értékelését (4. kiadás, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Debrecen, 2000.) 240,- Ft

Kiss Éva: Képes vagyok rá! - 1. osztályos követelmények (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0101] 360,- Ft

Kiss Éva: Képes vagyok rá! - 2. osztályos követelmények (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0201] 350,- Ft

Kiss Éva (szerk.): Képes vagyok rá! 3. osztályos követelmények (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0301] 390,- Ft

Kuti Gusztávné - Szilágyi Imréné (szerk.): Alsó tagozat - Tanítói kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000.) csak az alapmű 7717,- Ft

Lipman, Matthew: Pixi - Gyermekek filozófiája (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1997.) [KN-0124] 650,- Ft

Magyar Józsefné - Morvai Ferencné - Straub Jánosné - Zsolnai Györgyi: Hogyan igazodjunk a helyi és egyéni különbségekhez? - Rugalmas szervezet, rugalmas működés és differenciált képességfejlesztés az általános iskola kezdő szakaszában (Baranya Megyei Ped. Int., Pécs, 1996.) 250,- Ft

Nagy Márta: Vidám vakáció (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2001.) 390,- Ft

Orbán Józsefné: Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés programja (2. kiadás, Baranya Megyei Ped. Int., Pécs, 1998.) 280,- Ft

Szirtes László: Filozófia kisiskolásoknak (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 650,- Ft

Tolnai Gyuláné: 1. osztályos tantárgyi felmérések (2. kiadás, Tolnai Oktatásfejlesztő Bt., Boldva, 2000.) 24 db 300,- Ft

Tolnai Gyuláné: 2. osztályos tantárgyi felmérések (2. kiadás, Tolnai Oktatásfejlesztő Bt., Boldva, 2000.) 24 db 300,- Ft

Vágó Irén: Élettörténetem - Önismeret (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0204] 490,- Ft

Vágó Irén: Találkozás magammal - Önismeret 4. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0405] 380,- Ft

Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan - A szeretetről - 3. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0101] 370,- Ft

Nagy Valéria, H.: Lelki egészségtan - Én és a világ - 4. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0102] 370,- Ft

Zsolnai József: Kisiskolás gyerek a családban (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0103] 330,- Ft


Kiadók címjegyzéke