Vallási ismeretek, hittan

Amery, Heather (szerk.): Bibliai történetek (Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, 2000.) 5480,- Ft

Bibliai történetek gyermekeknek - Gyermekbiblia (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) [CV-012] 790,- Ft

Csohány János: Jézus Krisztus életútja - Újszövetségi kijelentéstörténet magán és csoportos tanulmányozásra (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) 140,- Ft

Csűri Lajos: Jöjjetek Jézushoz - Hittankönyv 5-7 éves gyermekek számára (4. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) [CV-001] 650,- Ft

Csűri Lajos: Jöjjetek Jézushoz - Tanári kézikönyv az 5-7 éves gyermekek hittankönyvéhez (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) [CV-002] 180,- Ft

Vladár Gábor: Református keresztyén vagyok - Hittankönyv 7-8 éves gyermekeknek (6. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) [CV-003] 250,- Ft

Vladár Gábor: Utaid, Uram, mutasd meg - Hittankönyv 8-9 éves gyermekeknek (6. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) [CV-004] 190,- Ft

Vladár Gábor: Jézus a mi megváltónk - Hittankönyv 9-10 éves gyermekeknek (5. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) [CV-005] 250,- Ft

Vladár Gábor: Tegyetek tanítványokká! - Tanterv és tanári útmutató a 7-11 éves gyermekeknek (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1991.) [CV-007] 160,- Ft

Esztergályos Jenő - Nagy Márta: Kis Jézushoz Betlehembe (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2001.) 490,- Ft

Énekeskönyv magyar reformátusok használatára - A 150 zsoltár, dicséretek, Himnusz, Szózat és imádságok (Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) kisméretű 590,- Ft; nagyméretű 690,- Ft

Fogassy Judit: Hogy életük legyen 2. (Márton Áron Kiadó, Budapest, 2000.) 500,- Ft

Homoki-Nagy Katalin: Mennyből az Angyal (Korda Kiadó, Kecskemét) [KD-0002] 488,- Ft

Homoki-Nagy Katalin: Virrasztó (Korda Kiadó, Kecskemét) [KD-0003] 290,- Ft

Isten gyermeke vagyok - Gyermekimakönyv (7. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 800,- Ft

Hamvas Endre: Jézushoz megyünk (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 800,- Ft

Keszthelyi Ferenc: Képes Kis Biblia (9. kiadás, Ecclesia Kiadó, Budapest, 1996.) 660,- Ft

A Mennyei Atya szeret minket (13. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 370,- Ft

Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve (9. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 980,- Ft

Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok - A 12 tanítványról röviden (3. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) 95,- Ft

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga: Liturgikus dallamgyűjtemény (Fővárosi Ped. Int., Budapest) [FI-0004] 672,- Ft

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga: Liturgikus dallamgyűjtemény I. (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1999.) [FI-0001/K] 672,- Ft

Sennhauser, Walter: Kérlek, ne oktass! (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) 190,- Ft

Szamosközi István: Akarjuk-ígérjük - Református vallástétel a keresztségről (4. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) 65,- Ft


Kiadók címjegyzéke