Baloghné Makó Teréz: Embertani-erkölcstani munkatankönyv 5. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-2445] 428,- Ft
Baloghné Makó Teréz: Embertani-erkölcstani munkatankönyv 6. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-2446] 428,- Ft
Baloghné Makó Teréz: Embertani-erkölcstani munkatankönyv 7. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-2447] 428,- Ft
Baloghné Makó Teréz: Embertani-erkölcstani munkatankönyv 8. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-2448] 428,- Ft
Csonka Csabáné: A tanórán kívüli nevelés területei - Nevelőtárs c. sorozat (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2001.) 1200,- Ft
Dévai Margit: Játszd meg magad! - Énkép-korrekció önismereti játékokkal (3. utánnyomás, CHEF-Hungary /Lamin Stúdió/, Budapest, 1999.) 560,- Ft
Dévai Margit: Találd ki magad! (3. utánnyomás, CHEF-Hungary /Lamin Stúdió/, Budapest, 2001.) 750,- Ft
Dizseri Eszter: Illik, nem illik? - Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek (3. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) 680,- Ft
Faragóné Bircsák Márta - Faragó Ferenc: Etika - Gondolkodás és viselkedés 5-6. évf. (Flaccus Kiadó, Budapest) [FL-0002] 590,- Ft
Fick, Ulrich: Bárhol megtörténhetett (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1997.) 280,- Ft
Fischer, Simon - Hicks, David: A mi világunk (Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1996.) 1200,- Ft
Fürstné Kólyi Erzsébet: Hogyan viselkedjem? (2. kiadás, Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 1997.) 450,- Ft
Fürstné Kólyi Erzsébet - Sipos Endre: Milyen legyek? (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 1995.) 450,- Ft
Gazdasági ismeretek felsősöknek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 860,- Ft
Gee, Robyn: Az élet valósága - Felnőtté válás (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-160] 690,- Ft
Gee, Robyn: Az élet valósága - Kisbabák (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-161] 690,- Ft
Gönczi Károly: Önismereti, pályaválasztás, karrier (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 675,- Ft
Gönczi Károly - Varga Irén - Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) 575,- Ft
Gruber Cecilia - Tibor Ágnes: Ki vagyok én? - Kamasznak lenni (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-941-09151] 1300,- Ft
Gyarmati Tamás: Beszéljünk erről... - Szexuális ismeretterjesztő (Adolesz Könyvkiadó, Miskolc) [AD-0001] 500,- Ft
Hézser Gábor (szerk.): Kötőjeles történetek (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) 280,- Ft
Katona Nóra: Vázlatok és feladatlapok pályaválasztást előkészítő foglalkozásokhoz a 7-10. évfolyamon (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 118,- Ft
Kiss Albert: Szexuálkultúra I. 12-14 éves lányoknak és fiúknak (Dinasztia Kiadó, Budapest, 1995.) 510,- Ft
Kiss Albert: Szexuálkultúra I-II. - Útmutató pedagógusok részére (Dinasztia Kiadó, Budapest, 1995.) 202,- Ft
Kovács Eszter (szerk.): III. Országos Osztályfőnöki Konferencia előadásai (Vas Megyei Ped. Int., Szombathely, 2001.) 670,- Ft
Mácz István: Kísértés a jóra - Etikai olvasókönyv (Szent István Társulat, Budapest) [IT-0002] 500,- Ft
Maklári Jenőné: Életmódunkkal a környezetünkért - A hulladékkezelés története (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 750,- Ft
Mayer Zoltán: Kerettantervhez készült helyi tanterv - Osztályfőnöki óra 5-8. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 476,- Ft
Mészáros András: Etika - Gondolkodás és viselkedés 7-8. évf. (Flaccus Kiadó, Budapest) [FL-0003] 820,- Ft
Mit tanuljak? Hol tanuljam? - Súgó pálya- és képzésválasztást segítő CD-ROM (Taninfo Bt., Budapest, 2001.) 19.500,- Ft, iskoláknak 9500,- Ft
Pitrik József: Életvitel - Technika - Háztartástan - Pályaorientáció 8. o. (Apáczai Kiadó, Celldömölk) [AP-871] 550,- Ft
Polinger Mária: Lelki egészségtan - A jellem értékei és hibái - 5. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0103] 370,- Ft
Pollinger Mária - Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan - Értelmes élet - 6. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0104] 370,- Ft
Zsíros Lajosné: Lelki egészségtan - Küszöbön - 7. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0105] 370,- Ft
Zsíros Lajosné - Szabó Judit: Lelki egészségtan - Életutak, példaértékű tulajdonságok - 8. osztály (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0106] 370,- Ft
Semperger Piroska: Pályaorientáció 7-8. évfolyam számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-799-07121] 720,- Ft
Szabó Kálmán: Erkölcsi életünk - Gyakorlati erkölcstan általános iskolásoknak (Kairosz Kiadó, Budapest) [KZ-0001] 980,- Ft
Szafkóné Ács Márta: Tinédzserprotokoll (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 933,- Ft
Szűcs Attiláné: Gyakorlati útmutató a tanórán kívüli neveléshez - Nevelőtárs c. sorozat (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2001.) 1200,- Ft
Tanári létkérdések - Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak, osztályfőnököknek (Cserelapos, négykötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1994.) alapmű 14549,- Ft
Tóth Tibor: Mit kell tenned? - Illemtan diákoknak (Pest Megyei Ped. Szolg. Int., Budapest, 2000.) 600,- Ft
Vágner Mária - Szabó András: Ilyenek a fiúk - ilyenek a lányok (Mágus Kiadó, Budapest) [MR-0004] 780,- Ft
Vajda Zsuzsanna: Mi, ti, ők - A társas lélektan rejtelmei serdülők számára (Dinasztia Kiadó, Budapest, 1993.) 717,- Ft,- Ft
Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft