Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára (Reprint kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4900,- Ft
Ábrahám Sándor: Biokémia III. (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 1680,- Ft
Bahrmann, Rudolf: Gerinctelen állatok határozója (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0004] 3900,- Ft
Baixauli, Vincente Muedra - Negri, Marcello: Anatómia - Korszerű tudomány írásban és képekben c. sorozat (3. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1998.) [FC-0025] 1298,- Ft
Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 5600,- Ft
Balogh Tamás: Válogatás a biológia érettségi-felvételi feladatokból 1982-1993 (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1994.) 298,- Ft
Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajtái (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0007] 2200,- Ft
Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Nyilas István: Biológia II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-598-58026] 990,- Ft
Berend Mihály - Berendné Németh Éva: Biológiai feladatgyűjtemény középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81425] 819,- Ft
Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia I. - Növénytan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-590-AK-0005/1] 990,- Ft
Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia II. - Állattan, ökológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-591-AK-0005/2] 990,- Ft
Berend Mihály - Gömöry András - Kiss János - Müller Erzsébet - Tóth Géza: Biológia III. - A sejtbiológia; Az állati és emberi szövetek; Szaporodás és egyedfejlődés; Öröklődés (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-592-AK-0005/3] 680,- Ft
Berend Mihály - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia IV. - Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai; Önszabályozás (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-593-AK-0005/4] 680,- Ft
Berend Mihály (szerk.): Biológiai feladatsorok felvételizőknek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-594-AK-0021] 1590,- Ft
Berend Mihály: Biológia III. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-599-58051/1] 930,- Ft
Berger Józsefné: Az élő természet - Biológia és környezetvédelem középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13456] 830,- Ft
Berger Józsefné: Az ember - Biológia és egészségtan középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13458] 747,- Ft
Berger Józsefné: Útmutató és tananyagbeosztás az Élő természet-biológia és környezetvédelem című tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) ingyenes
Berger Józsefné: Útmutató és tananyagbeosztás az Ember, Biológia és egészségtan középiskolásoknak című tankönyvhöz (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes
Berger Józsefné: Biológia '97 - CD-ROM érettségizőknek és felvételizőknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 6990,- Ft
Bertók István - Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. tankönyv (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) [PD-052] 625,- Ft
Bertók István - Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) [PD-054] 395,- Ft
Bertók István - Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. témazáró feladatlapok (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) 295,- Ft
Ungvári Imre: Biológia 10. - Tankönyv (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-053] 525,- Ft
Ungvári Imre: Biológia 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-055] 310,- Ft
Bioszféra CD-ROM - Másképp c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 1990,- Ft
Bolla Marianna - Andrássy Péter: Biológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-595-58007/2] 990,- Ft
Bolliger - Erben - Grau - Heubl: Cserjék - Természetkalauz c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Borhidi Attila - Sánta Antal (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól I-II. kötet (2. kiadás, Természetbúvár Alapítványi Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft
Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor: Ötösöm lesz genetikából I-II. Példatár és megoldások (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-607-CAE-085] 1680,- Ft
Both Mária - Csorba F. László: Ökológiai példatár I. - Az élőlény és környezete (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81438] 346,- Ft
Both Mária - Csorba F. László: Ökológiai példatár II. - Térbeli mintázatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81439] 346,- Ft
Both Mária - Csorba F. László: Ökológiai példatár III. - Időbeli mintázatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81440] 346,- Ft
Brehm, A.: Az állatok világa CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1996.) 1990,- Ft
Buttler, Karl Peter: Orchideák - Európában, Elő-Ázsiában és Észak-Afrikában vadon termő fajok és alfajok - Természetkalauz c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Csetneki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Csetneki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály - Munkafüzet a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 250,- Ft
Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. osztály a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. osztály - Munkafüzet a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 250,- Ft
Davies, Paul: Az ötödik csoda - Az élet eredetének nyomában - Világ-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2000.) 1995,- Ft
Donáth Tibor: Anatómiai atlasz (Medicina Könyvkiadó, Budapest) [MC-001] 2400,- Ft
Donáth Tibor: Az emberi test (Automex Kft., Budapest) [AU-0001] CD-ROM 4990,- Ft
Farkas Sándor (szerk.): Magyarország védett növényei (Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.) [GD-0002] 6850,- Ft
Fazekas György - Franyó István: Állatok és növények. Biológia 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01034] 539,- Ft
Fazekas György (szerk.): Biológia I. - Összefoglaló középiskolások számára - Irány az egyetem! c. sorozat (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 1390,- Ft
Fazekas György (szerk.): Biológia II. - Összefoglaló középiskolások számára - Irány az egyetem! c. sorozat (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 1300,- Ft
Fazekas György: Biológiai feladatbank - 10000 feladat középiskolásoknak (Scolar Kiadó, Budapest, 1999.) 2480,- Ft
Fazekas György - Szerényi Gábor: Problémafeladatok biológiából (2. kiadás, Scolar Kiadó, Budapest, 2000.) 1495,- Ft
Franyó István - Paál Tamásné: Biológia munkafüzet 13-15 éveseknek. Állatok és növények (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01034/M] 221,- Ft
Fráter Erzsébet: Fák és cserjék CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft
Fülöpné et al.: Jól felkészültem-e? Biológiai feladatsorozatok középiskolásoknak II. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3501] 448,- Ft
Fülöpné et al.: Jól felkészültem-e? Biológiai feladatsorozatok középiskolásoknak III. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3502] 448,- Ft
Fülöpné et al.: Jól felkészültem-e? Biológiai feladatsorozatok középiskolásoknak IV. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3503] 448,- Ft
Gál Béla - Kánitz József - Kovács László - Németh Endre: Biológiai tesztek középiskolásoknak (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3301] 798,- Ft
Gál Béla: Gondolkodtató biológia - Problémafeladatok felvételire készülőknek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3506] 860,- Ft
Gál Béla: Biológia tanterv 10-12. o. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) ingyenes
Gálik Ágnes: Élő környezetem - Az állatok és növények teste, működése - Tankönyv 9. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) [PK-00509] 680,- Ft
Farkas János - Kriska György: Élő környezetem - Genetika, evolúció, ökológia - Tankönyv 10. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) [PK-00510] 680,- Ft
Grau - Jung - Münker: Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények - Természetkalauz c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Grau - Kremer - Möseler - Rambold - Triebel: Füvek - Természetkalauz c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 1998.) 1890,- Ft
Grünert, Helmut - Grünert, Renate: Gombák - Természetkalauz c. sorozat (7. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Hale, W. G. - Margham, J. P. - Saunders, V. A.: Biológia értelmező szótár (Panem Kft., Budapest, 1997.) 3500,- Ft
Haraszthy László (szerk.): Magyarország madarai (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0008] 5800,- Ft
Homoki Nagy István (írta, rendezte és fényképezte): Gyöngyvirágtól lombhullásig (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 85 perc kb. 2250,- Ft
Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia és egészségtan 9. - Tankönyv a szakiskolák számára (Mozaik Oktatási STúdió, Szeged, 2001.) 860,- Ft
Jámbor Gyuláné: Biológia tantárgyi tanterv 7-10. osztály (3. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) ingyenes
Járainé Komlódi Magda: Pollenháború - Képeskönyv a világhódító virágporról (2. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1698,- Ft
Kacsur István - Kováts Nóra: A biológia alapjai (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1996.) 1160,- Ft
Kalmár Zoltán - Makara György - Rimóczi Imre: Gombászkönyv - Ehető és mérges gombák (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0005] 1490,- Ft
Kleiner, Ewald: Kaktuszok a lakásban és a kertben - Falu-Kertész c. sorozat (2. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 2001.) 1190,- Ft
Korsós Zoltán - Vida Antal: Halak, hüllők, kétéltűek CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft
Kremer, Bruno P. - Muhle, Hermann: Zuzmók, mohák és harasztok - Természetkalauz c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Kremer, Bruno P.: Fák - Őshonos és betelepített fafajok Európában - Természetkalauz c. sorozat (6. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: 5000 feladat biológiából (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-605-CAE-060] 990,- Ft
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia - Sejtbiológia, növényélettan, az embere szervezete, genetika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-574-CA-0031] 830,- Ft
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Növényismeret mindenkinek I. - Fák és cserjék (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1890,- Ft
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Növényismeret mindenkinek II. - Erdők, mezők virágai (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2790,- Ft
Lappints Árpád: Biológia I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-597-58006/1] 990,- Ft
Lénárd Gábor: Biológia II. a gimnázium II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13208] 406,- Ft
Lénárd Gábor: Biológia III. a gimnázium III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13311] 371,- Ft
Lénárd Gábor: Biológia IV. a gimnázium IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13411] 415,- Ft
Lénárd Gábor: Biológiai album a gimnáziumok II., III. és IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13235] 829,- Ft
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia - Ennyit kellene tudnod c. sorozat (4. kiadás, Panem Kft., Budapest, 2000.) 990,- Ft
Mauro, Raffaelli José Maria Thomas - Domenech: Botanika - Korszerű tudomány írásban és képekben c. sorozat (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest) [FC-0024] 1198,- Ft
McCracken, Thomas (főszerk.): Háromdimenziós anatómiai atlasz (Scolar Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM melléklettel 9520,- Ft
Müllner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak II-IV. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3505] 748,- Ft
Nagy Gy. György: A Kárpát-medence természeti szépségei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 2000,- Ft
Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok - Középiskolások kézikönyve c. sorozat (5. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) [MS-3101] 798,- Ft
Németh Gábor: Az egyedfejlődés alapjelenségei (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1993.) 570,- Ft
Németh Gábor: Biológiai feleletvázlatok felvételizőknek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) 498,- Ft
Németh Gábor: Így oldunk meg genetikai feladatokat (4. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) [MS-3201] 498,- Ft
Novákovits András (rendezte): Magyarország állatvilága I-X. (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1993.) videofilm - 104 perc kb. 2250,- Ft
Oláh Zsuzsa: Biológia I. - Állatok és növények (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13251] 680,- Ft
Oláh Zsuzsa: Biológia II. - Biokémia, sejttan és az ember szervezete (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13394/1] 670,- Ft
Oláh Zsuzsa: Biológia III. - Genetika, ökológia, evolúció, etológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13494] 597,- Ft
Oláh Zsuzsa: Tanmenetjavaslatok a Biológia I., II., III. című gimnáziumi tankönyvekhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes
Penksza Károly - Dános Béla: Herbárium - Magyarország növényei CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft
Perendy Mária: Biológiai témavázlatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 700,- Ft
Perendy Mária: Biológiai vizsgálatok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-84191] 1130,- Ft
Pölöskei Gáborné: Munkafüzet a biológiai vizsgálatokhoz. Állatok és növények (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-84191/M] 542,- Ft
Priszter Szaniszló: Növényneveink - A magyar és a tudományos növénynevek szótára (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0006] 4900,- Ft
Reichholf, Josef: Az erdő - A közép-európai erdők ökológiája - Természetkalauz c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1890,- Ft
Reichholf, Josef: Élet és túlélés a természetben - Természetkalauz c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1890,- Ft
Reichholf, Josef: Emlősök - Természetkalauz c. sorozat (6. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Reichholf, Josef: Szántók és mezők világa - A közép-európai kultúrtáj ökológiájáról - Természetkalauz c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1890,- Ft
Reichholf-Riehm, Helgard: Lepkék - Természetkalauz c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Reisz Jánosné - Vulturné Révai Klára: Biológia a speciális szakiskolák 1-2. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0011] 550,- Ft
Rimóczi Imre: Magyarország gombái CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft
Sauer, Frieder: Szárazföldi madarak - Természetkalauz c. sorozat (6. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Scott, Michael Ökológia - Fiatalok Oxford Könyvtára c. sorozat (Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, 1996.) 2680,- Ft
Sendula Mária: Biológia 9. osztály tankönyv (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0080] 540,- Ft
Sendula Mária: Biológia 9. osztály munkafüzet (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0080/1] 280,- Ft
Sendula Mária: Biológia 9. osztály felmérőlapok (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0080/2] 172,- Ft
Sendula Mária: Biológia 10. osztály tankönyv (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0081] 540,- Ft
Sendula Mária: Biológia 10. osztály munkafüzet (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0081/1] 280,- Ft
Sendula Mária: Biológia 10. osztály felmérőlapok (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0081/2] 172,- Ft
Seregélyes Tibor: Élőhelytípusok és társulások CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft
Seregélyes Tibor: Vadvirágok CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft
Simon Tibor - Seregélyes Tibor: Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81420] 1760,- Ft
Stansfield, William D.: Genetika példatár - Elmélet és gyakorlat - 209 részletesen kidolgozott feladat (Panem Kft., Budapest, 1997.) 3490,- Ft
Szabadi László: Vérkeringés (2. kiadás, Suli-Soft, Budapest, 1999.) floppylemezzel 2000,- Ft
Szabó T. Attila - Péntek János: Ezerjófű - Etnobotanikai útmutató (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 550,- Ft
Szászné Heszlényi Judit - Szerényi Gábor - Stodulka Géza - Végh Ildikó: Repeta - Biológia (Scolar Kiadó, Budapest, 1996.) 1090,- Ft
Szászné Heszlényi Judit - Szerényi Gábor: Repeta - Biológia 2. (Scolar Kiadó, Budapest, 1997.) 1090,- Ft
Szatyor Miklós: Európa denevérei - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 2500,- Ft
Szent-Györgyi Albert - Tudósportrék c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Szécsi Szilveszter (szerk.): Érettségi-felvételi feladatok '91-95 - Biológia (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 498,- Ft
Széky Pál: Zoológiai értelmező szótár (Mezőgazda Kiadó, Budapest) [GD-0003] 2100,- Ft
Tardy János (szerk.): Conserving Hungary's Heritage - The National Parks and World Heritage Sites (Természetbúvár Alapítványi Kiadó, Budapest, 1999.) 3360,- Ft
Terofal, Fritz - Militz, Claus: Édesvízi halak - A halakról általában - A sporthorgászat Európában - Természetkalauz c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1890,- Ft
Terofal, Fritz - Militz, Claus: Tengeri halak az európai vizekben - A tenger - Tengeri horgászat - Természetkalauz c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1998.) 1890,- Ft
Thinnes, Gerhard: Gyümölcsfák metszése - Falu-Kertész c. sorozat (2. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 2001.) 1190,- Ft
Turcsányi Gábor: Legszebb vadnövényeink CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft
Turcsányi Gábor: Növénytan - A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft
Varga Zoltán: Állatismeret - Bevezető a hazai állatfajok meghatározásához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-08188/2] 922,- Ft
Villányi Attila: Biológiai feladatgyűjtemény (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-606-CAE-074] 1190,- Ft
Vogel, Günter - Angermann, Harmut: Biológia - 292 színes oldal, 11706 tárgyszó - Atlasz c. sorozat (2. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 4980,- Ft
Weawer, Robert F. - Hedrick, Philip W.: A genetika alapjai (Panem Kft., Budapest, 2000.) 19.000,- Ft