33 híres bölcseleti mű (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 896,- Ft
Aquinói Szent Tamás: A teológia összefoglalása - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 2200,- Ft
Bolberitz Pál - Nyiri Tamás - Turay Alfréd: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) [IT-0001] 800,- Ft
Brand, Stewart: Amíg világ a világ - Idő és felelősség, a hosszú most órája - Világ-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1695,- Ft
Clifford, Paula: A végidők rövid története (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) 590,- Ft
Davies, Paul: Egyedül vagyunk a világegyetemben? - A Földön kívüli élet felfedezésének filozófiai következményei - Világ-Egyetem c. sorozat (2. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1495,- Ft
Davies, Paul: Az utolsó három perc - Feltevések a világegyetem végső sorsáról - Világ-Egyetem c. sorozat (3. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1495,- Ft
Dawkins, Richard: A valószínűtlenség hegyének meghódítása - Az értelem megkísértése c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2980,- Ft
Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13386] 614,- Ft
Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára I. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/I] 614,- Ft
Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/II] 773,- Ft
Dörömbözi János: A filozófia története I. (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 2000.) 1443,- Ft
Dörömbözi János: A filozófia története II. (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 2000.) 1493,- Ft
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek - Emberismeret 15-16 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01043] 361,- Ft
Drewermann, Eugen: Pszichoanalízis és erkölcsteológia - Válogatott tanulmányok (Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1998.) 1200,- Ft
Einstein, Albert: Hogyan látom a világot? (6. kiadás, Gladiátor Kiadó, Budapest, 2000.) 995,- Ft
Epiktetos Kézikönyvecskéje (Gladiátor Kiadó, Budapest, 2001.) 1150,- Ft
Evva Ferenc: Örök vagy teremtett - A tudomány legújabb vélekedései a Világegyetemről (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1995.) 400,- Ft
Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel - A teológia és a tudomány legújabb vélekedései az ember életútja kezdetéről (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1997.) 600,- Ft
Fehér M. István: Heidegger és a szkepticizmus (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 950,- Ft
Fürst, Maria: Bevezetés a filozófiába (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft
Gánti Tibor: Az élet általános elmélete - Az élet mivolta, az élet principiuma, az élet és a halál szintjei - Az értelem megkísértése c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 2790,- Ft
Hársing László: Nyitott gondolkodás - Filozófiai problémák, alternatív válaszok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1325,- Ft
Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig - Logika vagy logikák? (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1300,- Ft
Havas Katalin, G.: Így logikus! (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 1500,- Ft
Hobbes, Thomas: Leviatán 1-2. kötet (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 3200,- Ft
Kissné Lux Ilona: Filozófusok az emberről (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0112] 672,- Ft
Kovács László: Etika - Erkölcsi világörökség - Hit, szerelem, jóság (Flaccus Kiadó, Budapest, 1997.) [FL-0004] 780,- Ft
Kunzmann, Peter - Burkard, Franz-Peter - Wiedmann, Franz: Filozófia - 111 színes oldal, 1125 tárgyszó - Atlasz c. sorozat (3. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 2900,- Ft
Marcus Aurelius: Elmélkedések (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft
Molnár János: Filozófia (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 1008,- Ft
Nyiri Tamás: Alapvető etika (Szent István Társulat, Budapest, 1995.) [IT-0006] 800,- Ft
Nyiri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 2500,- Ft
Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? - Korunk antropológiája a teológia fényében - Egyházfórum könyvei c. sorozat (2. kiadás, Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 1998.) 800,- Ft
Pócs Éva: Lélek, halál, túlvilág - Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben - Tanulmányok a transzcendensről c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 3200,- Ft
Rathmann János: Idegen szavak a filozófiában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 353,- Ft
Ratzsch, Del: Miből lesz a tudomány? (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft
Ravasz László: Gondolatok (6. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) 350,- Ft
Rees, Martin: Csak hat szám - Az univerzumot kialakító erők - Világ-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1695,- Ft
Rousseau, Jean-Jacques: Vallomások I-II. kötet - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3400,- Ft
Seneca: Erkölcsi levelek (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 1600,- Ft
Steiger Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-116] 570,- Ft
Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába - Szöveggyűjtemény (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-116/Sz] 590,- Ft
Szabó Kálmán: Mindennapi erkölcsünk - Gyakorlati erkölcstan középiskolások számára (Kairosz Kiadó, Budapest) [KZ-0002] 1180,- Ft
Tatarkiewicz, Władisłav: Az esztétika alapfogalmai - Hat fogalom története (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 2980,- Ft
Tóth Kálmán: Az Úrnak félelme: ez a bölcsesség - Ószövetségi bölcselkedés a Példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyve alapján (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) 350,- Ft
Török Tibor: Istenhit és természettudomány (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) 560,- Ft
Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok (Szent István Társulat, Budapest, 1996.) [IT-0008] 800,- Ft
Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai és történetének vázlata (Egyházfórum Alapítvány, Budapest) [EF-0001] 930,- Ft
Virt László: Katolikus társadalmi alapértékek - Rendszerező szociálteológia (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1999.) 990,- Ft
Vukanovic, Vladimir: Tudomány és hit (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1998.) 350,- Ft
Warburton, Nigel: Bevezetés a filozófiába (3., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1600,- Ft
Wiedemann László: Filozófia és természettudomány (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 650,- Ft