Ábrahám György (szerk.): Optika (Panem Kft., Budapest, 1997.) 4900,- Ft
Arany Tóth László - Várnagy István: Fizika I. - Munkafüzet - Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58001/M/1] 261,- Ft
Arany Tóth László - Várnagy István: Fizika I. Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58001/1] 396,- Ft
Babosa Antal - Danyi Vilmos - Kvasz Mihály: Híradástechnika (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2000.) 1990,- Ft
Bakányi Márton - Fodor Erika - Marx György - Sarkadi Ildikó - Tóth Eszter - Ujj János: Fizika I. a gimnázium I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13101/2] 397,- Ft
Bálint A. - Kraxner L. - Pálma R.: Áramlástani feladatok (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2000.) 500,- Ft
Balogh Lászlóné - Horányi Gábor: Fizika II. Munkafüzet (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-643-CA-1019] 480,- Ft
Balogh Lászlóné: Fizika I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-640-CA-0948] 980,- Ft
Balogh Lászlóné: Fizika I. Munkafüzet (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-641-CA-0919] 490,- Ft
Balogh Lászlóné: Fizika II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-642-CA-1018] 980,- Ft
Berkes József - Kotek László - Lóránt Jánosné: Felkészítő feladatok fizikából (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 573,- Ft
Berkes József - Kotek László - Lóránt Jánosné: Felkészítő feladatok fizikából - Megoldások (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 1062,- Ft
Bonifert Domonkosné - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné: Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2201] 648,- Ft
Boschán Péter: Fizika III. Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58024/1] 465,- Ft
Litvai János - Litvai Jánosné: Fizika III. Munkafüzet. Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58024/M/1] 311,- Ft
Bozsoki Anna-Mária - Bozsoki Zoltán: 400 érdekes fizikai feladat - Fizika feladatgyűjtemény középiskolásoknak (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) [MS-3249] 648,- Ft
Czilik István: A villamos gyakorlatok alapjai (3. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1180,- Ft
Dede Miklós - Isza Sándor: Fizika II. a gimnázium II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13201/1] 650,- Ft
Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok I. (14. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 980,- Ft
Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok II. (14. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 960,- Ft
Erlich Ferenc - Soós Károly: Fizika munkafüzet I. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/I] 187,- Ft
Erlich Ferenc - Soós Károly: Fizika II. Munkafüzet a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/II] 160,- Ft
Fizika 1. - Mechanika - NHK Broadcasting Center, Tokyo - Természettudományos megfigyelések és kísérletek c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1994.) videofilm - kb. 90 perc kb. 2250,- Ft
Fizika 2. - Hő, optika, hullámok és hangok - NHK Broadcasting Center, Tokyo - Természettudományos megfigyelések és kísérletek c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1994.) videofilm - kb. 90 perc kb. 2250,- Ft
Fizika 3. - Elektromosság és mágnesesség - NHK Broadcasting Center, Tokyo - Természettudományos megfigyelések és kísérletek c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1994.) videofilm - kb. 90 perc kb. 2250,- Ft
Gugolya Zoltán: Fizikai laboratóriumi gyakorlatok (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 560,- Ft
Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal: Fizika - Elektromosság, mágnesség (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-626-CA-0046] 670,- Ft
Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal: Fizika. Mechanika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-620-CA-0034] 790,- Ft
Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal: Fizika. Modern fizika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-629-CA-0048] 790,- Ft
Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal: Fizika. Optika, hőtan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-623-CA-0035] 670,- Ft
Gulyás János - Rácz Mihály - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika - Ennyit kellene tudnod c. sorozat (6. kiadás, Panem Kft., Budapest, 1998.) 990,- Ft
Gyetván Károly: Elektronikus mérések I. - Analóg áramkörök (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2000.) 1390,- Ft
Gyetván Károly: A villamos mérések alapjai (3. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1580,- Ft
Gyetván Károly - Futterer László: Villamos mérési feladatok (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Gyémánt Iván - Molnár Miklós: Hússzor hat - Fizikai feladatsorok felvételizőknek (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1995.) 598,- Ft
Győri István - Horváth Árpádné - Martinusz József: Fizika feladatgyűjtemény középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-D14101] 872,- Ft
Hack Frigyes et al.: Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13129/1] 468,- Ft
Halász Tibor - Jurisits József - Szűcs József: Fizika tantárgyi tanterv 9-11. osztály (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) ingyenes
Halász Tibor et al.: Fizikai fogalomgyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.) 200,- Ft
Halpern, Alvin: Fizika példatár (Panem Kft., Budapest, 1995.) 3000,- Ft
Hámori Zoltán: Az elektrotechnika alapjai (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1180,- Ft
Hawking, Stephen W.: Einstein álma és egyéb írások - Világ-Egyetem c. sorozat (2. utánnyomás, Vince Kiadó, Budapest, 2000.) 1495,- Ft
Holics László: Fizika III. a gimnázium III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13301/1] 782,- Ft
Holics László: Fizika III. Munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13301/M/1] 263,- Ft
Holics László: Versenyfeladatok 3. - A fizika OKTV feladatai és megoldásai 1998-2000 (Typotex Kft., Budapest, 2000.) 890,- Ft
Horváth Ernő: Elektronika feladatgyűjtemény I. (TerraPrint Kiadó, Budapest, 1994.) 540,- Ft
Hováth Árpádné: Fizika VI. Munkafüzet a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/VI] 242,- Ft
Hübér Magdolna: Fizika a 9-10. osztályok számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 1999.) [KT-0209] 762,- Ft
Hübér Magdolna: Fizika munkafüzet 9. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0210] 237,- Ft
Hübér Magdolna: Fizika témazáró feladatlapok 9. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0211] 137,- Ft
Hübér Magdolna: Fizika munkafüzet 10. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0212] 237,- Ft
Hübér Magdolna: Fizika témazáró feladatlapok 10. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0213] 137,- Ft
Isza Sándor (szerk.): Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény. Fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81304] 760,- Ft
Juhász Ágnes (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye I. (3., jav., bőv. kiadás, Arkhimédész Bt., Budapest, 2001.) 2795,- Ft
Karácsonyi Rezső: Fizikai feladatok és tévedések (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1994.) 298,- Ft
Karácsonyi Rezső: Útmutató, tanmenetjavaslat a Mechanika és Hőtan /humán/ tankönyvek tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) ingyenes
Karácsonyi Rezső: Fizika - Mechnika I. a humán érdeklődésű középiskolások számára. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13190] 538,- Ft
Karácsonyi Rezső - Paál Tamás: Feladatok - Fizika - Mechanika I. humán és reál tankönyvekhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13191/F] 244,- Ft
Karácsonyi Rezső - Paál Tamás: Feladatok az Elektromágnesesség I. című humán és reál tankönyvekhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13383/F] 244,- Ft
Karácsonyi Rezső: Fizika - Mechanika II. - Hőtan a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13290] 553,- Ft
Karácsonyi Rezső - Paál Tamás: Feladatok - Fizika - Elektromágnesség II. - Optika a humán és reál tankönyvekhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13488/F] 251,- Ft
Karácsonyi Rezső - Paál Tamás: Feladatok - Fizika - Mechanika II. a humán és reál tankönyvekhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13291/F] 317,- Ft
Karácsonyi Rezső: Fizika - Elektromágnesség I. a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13390] 714,- Ft
Karácsonyi Rezső: Fizika - Elektromágnesség II., Optika a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13490] 831,- Ft
Karácsonyi Rezső: Fizika - Modern fizika, csillagászat a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13590] 830,- Ft
Kedves Ferenc: Fizika az élővilágban (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 750,- Ft
Kerékgyártó László: Elektrotechnika (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1850,- Ft
Kerékgyártó László: Elektrotechnikai feladatgyűjtemény (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft
Kertész Béla (szerk.): Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény - Fizika - Megoldások - Elektromosság, mágnesesség (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 1295,- Ft
Kertész Béla (szerk.): Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény - Fizika - Megoldások - Hőtan, statisztikus fizika, atomfizika, magfizika, csillagászat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 479,- Ft
Kertész Béla (szerk.): Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény - Fizika - Megoldások - Mechanika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 441,- Ft
Kövesdi Katalin (szerk.): Érettségi-felvételi feladatok - Fizika (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 498,- Ft
Markovits Tibor - Tomcsányi Péter: Fizika - Modern fizika - Tanári kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 980,- Ft
Markovits Tibor: Fizika - Modern fizika - Témazáró feladatlapok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-630-CA0086] 360,- Ft
Marx György: Atommagközelben (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 680,- Ft - Keménytáblás 840,- Ft
Mitton, Jacqueline - Mitton, Simon: Csillagászat - Scolar kalauz c. sorozat (Scolar Kiadó, Budapest, 2000.) 2950,- Ft
Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár (Cser Kiadó, Budapest) [CE-0002] 1200,- Ft
Németh Ferenc: Mechanika I. - Statika (Panem Kft., Budapest, 1996.) 2250,- Ft
Orgoványi József - Pszota József: Digitális technika (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Paál Tamás: Fizika I. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/I] 358,- Ft
Paál Tamás - Pászli István: Fizika II. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/II] 406,- Ft
Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika III. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/III] 622,- Ft
Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika IV. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/IV] 202,- Ft
Jurisits József - Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika V. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/V] 525,- Ft
Jurisits József: Fizika V. Munkafüzet a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/V] 348,- Ft
Jurisits József - Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika VI. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/VI] 382,- Ft
Paál Tamás: Fizika - Elektromágnesség I. a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13389] 714,- Ft
Paál Tamás: Fizika - Mechanika I. a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13189] 562,- Ft
Paál Tamás: Fizika - Elektromágnesség II. - Optika a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13489] 790,- Ft
Paál Tamás: Fizika - Mechanika II. Hőtan a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13289] 585,- Ft
Paál Tamás: Fizika - Modern fizika, csillagászat a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13589] 786,- Ft
Paál Tamás: Útmutató, tanmenetjavaslat a Mechanika és Hőtan /reál/ tankönyvek tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) ingyenes
Paál Tamás: Fizika 9. évfolyam - Szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58409] 550,- Ft
Páhán István (szerk.): Szakközépiskolai összefoglaló feladatgyűjtemény - Fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81308] 679,- Ft
Páhán István (szerk.): Szakközépiskolai összefoglaló feladatgyűjtemény - Fizika - Megoldások I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 1098,- Ft
Réti Gyula: Elektronikus gyakorlatok - Analóg áramkörök (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2000.) 1390,- Ft
Sas Elemér: Beszélgetések a fizikáról (2. kiadás, Scolar Kiadó, Budapest, 1995.) 880,- Ft
Skrapits Lajos - Tasnádi Péterné: Fizika II. Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58023/1] 449,- Ft
Skrapits Lajos - Tasnádi Péterné - Tóth Ferenc: Fizika II. Munkafüzet. Szakközépiskola, D, E variáns (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58023/M/1] 348,- Ft
Szabadi László: Fizika felkészítő CD-ROM (Raabe Klett Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 4990,- Ft
Szalóki Dezső: Fizika - Optika, hőtan - Tanári kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) [MK-625-CAE-184] 980,- Ft
Szalóki Dezső: Fizika. Optika, hőtan. Témazáró feladatlapok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-624-CA-0084] 360,- Ft
Szánthó Gyula: Felvételi és versenyfeladatok fizikából (APC-Stúdió Bt., Gyula) [AS-FI01] 820,- Ft
Székely György: Fizika példatár 1. - Ennyit kellene tudnod c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1999.) 1490,- Ft
Székely György: Fizika példatár 2. - Ennyit kellene tudnod c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 2000.) 1590,- Ft
Szijjártó József: Fizika IV. Dolgozók gimnáziuma (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13401] 634,- Ft
Tasnádi Péterné - Vancsó Erzsébet: Fizika 9. tankönyv szakiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1998.) 650,- Ft
Lázár Zoltán - Tasnádi Péterné - Vancsó Erzsébet: Fizika 9. munkafüzet szakiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1998.) 410,- Ft
Tomcsányi Péter - Gulyás János: Fizika - Mechanika - Tanári kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) [MK-622-CAE-183] 980,- Ft
Tomcsányi Péter - Gulyás János: Fizika. Mechanika. Témazáró feladatlapok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-621-CA-0083] 360,- Ft
Tóth Eszter: Fizika IV. - Gimnázium IV. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13401] 528,- Ft
Tóth László: Vizsgakérdések, feladatok, versenyfeladatok összefoglaló gyűjteménye fizikából (Typotex Kft., Budapest) [TY-013] 1500,- Ft
Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Elektromosság, mágnesség - Tanári kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.) [MK-628-CAE-185] 980,- Ft
Varga Antal: Fizika. Elektromosság, mágnesség. Témazáró feladatlapok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-627-CA-0085] 360,- Ft
Várnagy István: Fizika I. - Alapvizsgára felkészítő tankönyv I. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12551/1] 425,- Ft
Várnagy István: Fizika I. munkafüzet 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12551/M/1] 244,- Ft
Várnagy István: Fizika. Alapvizsgára felkészítő tankönyv II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12651/1] 371,- Ft
Várnagy István: Fizika munkafüzet és feladatlap 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12651/M/1] 155,- Ft
Venczel Ottó: Fizika III. Munkafüzet a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/III] 242,- Ft
Venczel Ottó: Fizika IV. Munkafüzet a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/M/IV] 108,- Ft
Vermes Miklós: Fizika I. - Mechanika, hőtan (Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest, 2000.) 990,- Ft
Vida József: Kedvenc kísérleteim - Mechanika I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 340,- Ft
Wiedemann László: Filozófia és természettudomány (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 650,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/3. Mechanika. Tankönyv a 15 évesek számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13157] 534,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/3. Témazáró feladatlapok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13157/F] 304,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/4. Hőtan, rezgések és hullámok. Fizika 16 évesek számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13257] 494,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/4. Témazáró feladatlapok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13257/F] 304,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/5. Elektromosságtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13337] 570,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/5. Témazáró feladatlapok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13337/F] 304,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/6. Optika, modern fizika, csillagászat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13457] 593,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/6. Témazáró feladatlapok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13457/F] 304,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Tanácsok a Fizika 6/3, 6/4 c. tankönyvekhez és feladatlapokhoz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 290,- Ft
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Útmutató és tanmenetjavaslat a 9. osztályos fizika tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) ingyenes
Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Útmutató és tanmenetjavaslat a 10. osztályos fizika tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) ingyenes
Zátonyi Sándor: Képességfejlesztő fizikatanítás (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) kb. 1000,- Ft
Zátonyi Sándor: Mit kell tudni fizikából? (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81404] 614,- Ft
Zátonyi Sándor: Mit kell tudni fizikából... az alapvizsgához (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 520,- Ft
Zombori Béla: Digitális elektronika (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 850,- Ft
Zombori Béla: Elektronika (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1180,- Ft
Zombori Béla: Elektronikai feladatgyűjtemény (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft
Mihály László: Elektronikai tesztgyűjtemény (Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft
Zombori Béla: Az elektrotechnika alapjai (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 1180,- Ft