Angol-német-magyar kereskedelmi és pénzügyi szógyűjtemény (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1992.) 1440,- Ft
Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő (Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000.) 750,- Ft
Balogh László - Barta Tamás - Dominik György - Koncz István: Vezetéspszichológiai sarokpontok (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2001.) 2150,- Ft
Balogh Márta: Statisztikai ismeretek (Perfekt Rt., Budapest, 1998.) 2285,- Ft
Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Külkereskedelmi levelezés (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1500,- Ft
Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Ügyvitelszervezési és levelezési ismeretek (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 1999.) 1800,- Ft
Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1999.) 1960,- Ft
Barta Tamás - Bauer János: Általános titkársági ismeretek (2. kiadás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1250,- Ft
Barta Tamás - Tóth Tihamér: Minőségmenedzsment (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1280,- Ft
Barta Tamás - Tóth Tihamér: Vállalkozástan (5. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1800,- Ft
Barta Tamás - Tóth Tihamér: Vállalati kultúra, üzleti etika (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 680,- Ft
Bauer András - Berács József: Bevezetés a marketingbe (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 1650,- Ft
Bayer Endréné (szerk.): Lebonyolítási gyakorlati ismeretek - Munkafüzet (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Horváthné Gaál Éva (összeáll.): Gyakorlókönyv a Lebonyolítási gyakorlatok című munkafüzethez (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 1400,- Ft
Bedő Gyula - Varga Sándor: Vállalkozásgazdálkodási ismeretek (Perfekt Rt., Budapest, 1998.) 1674,- Ft
Bencsik Andrea: Szervezésmódszertan, szervezési technikák (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 1490,- Ft
Bencsik Andrea: Vállalkozások menedzselése, szervezetfejlesztés (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 900,- Ft
Bendigné Csáky Hayna: Külkereskedelmi lebonyolítási munkafüzet (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1523,- Ft
Benke - Hamada - Henger - Mojzes - Seres: Vámjogi ismeretek (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1400,- Ft
Benkő Ildikó: Gazdasági és külkereskedelmi ismeretek gyakorlókönyv német nyelven (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 1200,- Ft
Bércziné Juhos Júlia: Marketing alapismeretek (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1998.) 1040,- Ft
Bércziné Juhos Júlia: Reklámeszköz ismeret (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 890,- Ft
Bíró Mária - Nyárádi Gáborné: Az üzleti élet írásos dokumentumai (Szókratész Kft., Budapest, 1994.) 754,- Ft
Blahó Miklós - Dorogi László: Vállalkozás előkészítő segédlet - Vetéstől aratásig (Új Érték Ipari Szövetkezet, Budapest) [UE-0006] 660,- Ft
Borbély Katalin: Számvitel (3. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2000.) 2200,- Ft
Bowman, Cliff: Stratégiai menedzsment - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1999.) 1990,- Ft
Buckley, Adrian: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe - Egyszerűbben c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1998.) 1290,- Ft
Burkáné Szolnoki Ágnes: Gazdálkodási alapismeretek (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1998.) 960,- Ft
Chadwick, Leslie: Vezetői számvitel - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1999.) 2190,- Ft
Czeglédiné Sindler Anna: Kiegészítő anyag példatár - Számvitel I. ismeretekhez (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2000.) 580,- Ft
Czékus Mihály: Értékpapír-számtan - Tesztkönyv - Perfekt iránytű c. sorozat (Perfekt Rt., Budapest, 1999.) 620,- Ft
Csányi László: "Marketing a közúti közlekedésben" - Tankönyvpótló jegyzet (Volán Rt., Budapest, 1998.) 2875,- Ft
Csányi László: A marketingterv készítése a célmeghatározástól a megvalósításig (Volán Rt., Budapest, 1999.) 1840,- Ft
Csányi László: A Modern Vállalkozások Gazdaságtana - Közlekedési szakkönyvtár c. sorozat (Volán Rt., Budapest, 1997.) 2645,- Ft
Dedinszkyné Sz. Erzsébet - Szirmai Péter - Szomor Tamás: Kis- és középvállalkozások alapítása és működtetése, üzleti tervezés - Feladatgyűjtemény (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1996.) 720,- Ft
Dienes P. - Mattusich M. - Péntek E. - Villányi J. - Zsámbokiné: Kereskedelmi vámtarifa (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 1999.) 1600,- Ft
Dietmar, Meyer - Somogyi Ferenc - Somogyi Katalin: Az emberi tőke válsága (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999.) 1100,- Ft
Dudás Jánosné - Sövényi Gézáné - Kapásiné Buza Mária - Nagy Katalin: A számviteli törvény előírásai 2001. január 1-jétől (Saldo Rt., Budapest, 2000.) 1900,- Ft
Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek tankönyv (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) [PK-00830] 663,- Ft
Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek munkafüzet (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) [PK-00831] 327,- Ft
Edward, Chris - Ward, John - Bytheway, Andy: Az információs rendszerek alapjai - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1999.) 2190,- Ft
Fábics István: Adójogi ismeretek (2. kiadás, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 760,- Ft
Faragóné Palotás Éva - Mattusich Márton: Büntetőjogi és szabálysértési ismeretek (Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1400,- Ft
Faulkner, David - Bowman, Cliff: Versenystratégia - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1999.) 1990,- Ft
Fazakas Gergely - Sugár András - Trautmann László: Gazdaságunk alulnézetből - Közgazdasági alapismeretek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00910] 390,- Ft
Fazekas Ildikó - Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2001.) 2300,- Ft
Fehér Imre - Mala József - Szabó-Bakos Eszter: 3x24 - Matematika, közgazdaságtan, történelem - Felvételi feladatok és megoldások 2001. (Aula Kiadó, Budapest, 2001.) 3820,- Ft
Forgács Imre - Inotai András - Wéber Attila (szerk.): Az Európai Unió évkönyve 1998. - Magyarország az Európai Unióban, Kézikönyvtár c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2800,- Ft
Földesi Tamás: Szolgáltatások minőségbiztosítása - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 1350,- Ft
Füleki Géza: Vámjogi ismeretek - Külkereskedelmi alapismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 800,- Ft
Gaál Zoltán: Általános menedzsment (2. kiadás, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 1300,- Ft
Gaál Zoltán: Segédlet az általános menedzsmenthez (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 1340,- Ft
Hajdú Péter: Gazdaságetika (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 1040,- Ft
Hajós Ferenc - Eperjesi Zsuzsanna: Jogi és vállalkozási ismeretek (3. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 870,- Ft
Hárs István - Kuczogi Tamás: Mindennapi marketing (2. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2000.) 1500,- Ft
Hausmann Péter: Gazdaságtan I. (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 672,- Ft
Szücs Tamás: Gazdaságtan II. (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 896,- Ft
Hekáné Szondi Ildikó - Klonkai László - Márkus Csilla - Tóth László: Statisztikai alapismeretek - Példatár (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 650,- Ft
Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon (ComputerBooks, Budapest, 1999.) 3700,- Ft
Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon 2. kötet (ComputerBooks, Budapest, 2000.) 3490,- Ft
Hetyei József (szerk.): Vezetői döntés-támogató rendszerek és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon (ComputerBooks, Budapest, 2001.) kb. 4000,- Ft
Hidasiné - Zentai: Szociális-jóléti ismeretek (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1650,- Ft
Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing CD-ROM (Talentum Kft., Budapest, 2000.) 5990,- Ft
Horváth Katalin: Egyszeres könyvvitel (4., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2000.) 4450,- Ft
Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (4., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2001.) 4700,- Ft
Horváth Zoltán: Általános vállalkozói ismeretek - Közlekedési szakkönyvtár c. sorozat (4., átdolg. kiadás, Volán Rt., Budapest, 2000.) 2360,- Ft
Hunyadi László: Statisztikai következtetéselmélet (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2001.) 2890,- Ft
Huszti Ernő: A makropénzügytan alapjai (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 650,- Ft
Inotai András (szerk.): Az Európai Unió és a csatlakozásra váró államok számokban - Magyarország az Európai Unióban, Európai statisztikák c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 580,- Ft
Iványi Károly: A nemzetközi konjunktúrakutatás, országelemzés és a külgazdaság-politika alapjai (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2001.) 870,- Ft
Johnson, David B.: Bevezetés a közösségi döntések elméletébe - Az új politikai gazdaságtan alapjai - Osiris tankönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2200,- Ft
Józsa László: Marketing (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2000.) 3500,- Ft
Kardos Zoltánné - Vargáné Dugonics Rita: Alkalmazott statisztika (Talentum Kft.-Keszthelyi Akadémia Alapítvány, Budapest, 1997.) 2200,- Ft
Kárpáti László - Farkas Imre: Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (Talentum Kft., Budapest, 1998.) 1500,- Ft
Kerekes Barnabásné: Gépírás (AKG Kiadó, Budapest) [AG-45153] 730,- Ft
Kerekes Barnabásné: Gépírás szöveggyűjtemény (AKG Kiadó, Budapest) [AG-45163] 730,- Ft
Kerepesi Katalin - Kósi Kálmán: Bankügyi és pénzgazdálkodási ismeretek (2. kiadás, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2001.) 1090,- Ft
Kerepesi Katalin - Kósi Kálmán: Gazdálkodási ismeretek (2. kiadás, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2001.) 1180,- Ft
Kiss György: Munkajog - Osiris tankönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2480,- Ft
Klinger András: Társadalomstatisztikai alapismeretek (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1998.) 600,- Ft
Knoll Imre: Logisztika a 21. században (2. kiadás, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2000.) 2520,- Ft
Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens I. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0001] 830,- Ft
Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens II. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0002] 830,- Ft
Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens III. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0003] 830,- Ft
Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens (2. kiadás, Stíl Stúdió, Paks, 1999.) Videófilm 2500,- Ft
Kovács Anna: Környezet menedzsment - Környezetmarketing (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999.) 730,- Ft
Kovács Zoltán: Logisztika (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 2200,- Ft
Kőszeginé Máthé Erika: Magyarország és az Európai Unió (EDE-Hungary Kft., Budapest, 2000.) 1500,- Ft
Krämer Tamás - Magyar Sándor - Németh László: Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés (B+V Könyvkiadó Kft., Budapest, 2001.) 1490,- Ft
Kristóf Lajos: Szervezés-vezetés (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 1140,- Ft
Kun István: Gazdasági statisztika (LSI Oktató Központ Alapítvány, Budapest, 1998.) 1320,- Ft
Kurtán Lajos: Piacgazdaságtan (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.) 3728,- Ft
Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan I. - Vállalkozási, marketing- és pénzügyi alapismeretek (2., jav. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 650,- Ft
Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan II. - Statisztikai alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 650,- Ft
Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan III. - Számviteli alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 650,- Ft
Langer Katalin - Raátz Judit: Üzleti kommunikáció (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 200,- Ft
Lázár Tibor: Gazdasági és pénzügyi alapismeretek (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2000.) 650,- Ft
Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 1500,- Ft
Lévai Zoltán - Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1950,- Ft
Lévayné Lakner Mária: Excel táblázatkezelő a gyakorlatban (ComputerBooks, Budapest, 2000.) floppylemezzel 1200,- Ft
Lindner Sándor: Munkaügy a gyakorlatban (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1950,- Ft
Lock, Dennis: Minőségmenedzsment - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1998.) 1290,- Ft
Lock, Dennis: Projektmenedzsment - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1998.) 1900,- Ft
Madár Péter - Szűcs Tamás - Jarjabka Ákos: Közgazdaságtan (EDE-Hungary Kft., Budapest, 2000.) 2500,- Ft
Majaro, Simon: A marketing alapjai - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (2. kiadás, Panem Kft., Budapest, 2000.) 1990,- Ft
Málovics Éva: Menedzsment ismeretek - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 1350,- Ft
Marosán György: Álláskeresés, karrierépítés, hivatás (Szókratész Kft., Budapest, 1998.) munkafüzettel 1411,- Ft
Matula Miklós: Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1997.) 1098,- Ft
McKenna, Eugene - Beech, Nick: Emberi erőforrás menedzsment - Modern gazdasági ismeretek c. sorozat (2. kiadás, Panem Kft., Budapest, 2000.) 1990,- Ft
Megyesi Gabriella: Gazdasági játékok - Játékos gazdaság (Cerasus 6000 Kft., Kecskemét) [CY-0001] 14600,- Ft
Merényi Zsuzsa: Gazdaság és üzlet I-II. (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1514] 680,- Ft
Merényi Zsuzsa: Család-háztartás - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Junior Achievement, Szeged, 2001.) 250,- Ft
Merényi Zsuzsa: A munka világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Junior Achievement, Szeged, 2001.) 250,- Ft
Merényi Zsuzsa: A vállalkozások világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Junior Achievement, Szeged, 2001.) 250,- Ft
Merényi Zsuzsa: Nemzetgazdaság-világgazdaság - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (Junior Achievement, Szeged, 2001.) 250,- Ft
Miklós Ferencné - Varga Katalin: Számviteli és adózási ismeretek - Közlekedési szakkönyvtár c. sorozat (4., átdolg. kiadás, Volán Rt., Budapest, 2000.) 2400,- Ft
Mikolay Lászlóné: Gyakorlati külkereskedelem (2. kiadás 3. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1800,- Ft
Mojzes Imre - Talyigás Judit: Minőségbiztosítás, termelésirányítás (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 2000,- Ft
Molnár Gabriella: Referensi ismeretek (Volán Rt., Budapest, 1996.) 1898,- Ft
Molnár István: Magánjogi ismeretek (3. kiadás 4. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Molnár István: Munkajog és TB (3. kiadás 4. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Molnár István: A társasági jog és a cégeljárás (3. kiadás 4. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Murányi István: Kereskedelmi szakmai számítások - Példatár (2. kiadás, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2000.) 650,- Ft
Mustafa, Anwar: A vállalkozás tervezése (Szókratész Kft., Budapest, 2000.) melléklettel 1483,- Ft
Nellis, Joseph G. - Parker, David: A közgazdaságtan alapjai - Egyszerűbben c. sorozat (Panem Kft., Budapest, 1997.) 1290,- Ft
Nyitrai Ferencné: Általános statisztika (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996.) 600,- Ft
Nyitrai Ferencné: Bevezetés a gazdaságstatisztikába (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 600,- Ft
Nyitrai Ferencné: Demográfia (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 2000,- Ft
Nyitrai Ferencné: Gazdaságstatisztika (2. kiadás, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996.) 1200,- Ft
Obádovics J. Gyula: Gazdaságmatematikai alapok (Perfekt Rt., Budapest, 1998.) 2699,- Ft
Oláh Jánosné: Háztartástani és vállalkozási ismeretek (2. kiadás, Meritum Bt., Dunaújváros, 1999.) 480,- Ft
Perlusz - Miskó - Horpáczi: Számítástechnikai ismeretek és vámadat feldolgozás '98 (Szókratész Kft., Budapest, 1997.) 1450,- Ft
Pernyéz István (összeáll.): Árutan (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 700,- Ft
Pokorádiné Czompó Zsuzsanna - Szikora Mária: Könyv a pénzről (2. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2000.) 1900,- Ft
Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excel-lel (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2001.) 2890,- Ft
Reguly - Piros: Orosz nyelvű klaviatúra ismeret (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1998.) 1180,- Ft
Réh Péterné - Páth Gézáné: Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1998.) 1200,- Ft
Réh Péterné: Feladatgyűjtemény az Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok című tankönyvhöz (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 400,- Ft
Réh Péterné - Füleki Géza (szerk.): A külkereskedelem technikája I-V. - A külkereskedelemre vonatkozó hatósági szabályozás (3. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 3600,- Ft
Ruzicska György: Minőségügyi ismeretek - Minőségbiztosítás a közúti áruszállításban és a szállítmányozásban (Volán Rt., Budapest, 1998.) 1955,- Ft
Schneider Ferenc: Gazdasági és irodatechnikai ismeretek (APC-Stúdió, Gyula, 2001.) kb. 298,- Ft
Sediviné Balassa Ildikó: Szervezési ismeretek (2. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2000.) 1500,- Ft
Shapiro, Harold T. - Szomor Tamás: Alkalmazott közgazdaságtan - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Tankönyv (6. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 1500,- Ft
Shapiro, Harold T. - Szomor Tamás: Alkalmazott közgazdaságtan - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkafüzet (6. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 1200,- Ft
Sille István: Illem, etikett, protokoll (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 4816,- Ft
Sille István: Titkári kézikönyv (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 4928,- Ft
Sókiné Nagy Erzsébet: Kereskedelmi szakmai ismeretek - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2000.) 1380,- Ft
Sókiné Nagy Erzsébet: A vállalkozások alapítása és működtetése - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2000.) 890,- Ft
Sókiné Nagy Erzsébet: A vállalkozások gazdálkodása - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 2000.) 1250,- Ft
Szabó-Bakos Eszter: Gazdasági alapismeretek (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 580,- Ft
Székelyné Kovács Katalin: Vázlatok Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I. című könyvéhez (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999.) 700,- Ft
Szivi József: Közgazdasági alapismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1500,- Ft
Szivi József: Külgazdasági ismeretek I. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft
Szemlér Tamás (szerk.): Külgazdasági ismeretek II. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft
Szirmai Péter - Holik Tímea - Szomor Tamás: Kis- és középvállalkozások alapítása és működtetése (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1993.) 600,- Ft
Szirmai Péter: Üzleti terv (2. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1993.) 360,- Ft
Tanács Magdolna: Munkáltatói ismeretek - Közlekedési szakkönyvtár c. sorozat (4., átdolg. kiadás, Volán Rt., Budapest, 2000.) 2270,- Ft
Tatay Tibor: Mindennapi pénzügyek (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 360,- Ft
Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek (2. kiadás 4. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1792,- Ft
Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek (3. kiadás, Perfekt Rt., Budapest, 1998.) 3307,- Ft
Vándorffy István: Logisztikai ismeretek (Volán Rt., Budapest, 1999.) 2150,- Ft
Varsányi Judit: Üzleti stratégia, üzleti tervezés (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1997.) 1098,- Ft
Vass György: Jogi ismeretek I-II.(Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1800,- Ft
Kása Jolán: Kiegészítés a Jogi ismeretek c. jegyzethez marketingszakos hallgatók részére (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 400,- Ft
Veress Péter (összeáll.): Bankügyi és pénzgazdálkodási szótár - Magyar-angol-német, angol-magyar, német-magyar (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1997.) 1790,- Ft
Veress Péter (összeáll.): Számviteli és vállalkozói szótár - Magyar-angol-német, angol-magyar-német, német-magyar-angol (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1997.) 1290,- Ft
Veress Péter: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok - Európai Unió (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2001.) 1900,- Ft
Virányi Péter: Fogalomtár a reklámról (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 900,- Ft
Vörös Miklós - Sutus Imre - Némethné Gergics Márta - Loós Attila: Pénzügyi számviteli példatár (2., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2001.) 3700,- Ft
Vörös Miklós - Sztanó Imre: Számviteli alapismeretek (4., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2001.) 2800,- Ft
Zyman, Sergio: Csak a profit számít (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 1990,- Ft