11 híres kisregény (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 896,- Ft
22 híres beszéd (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 748,- Ft
44 híres eposz (4. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1298,- Ft
66 híres magyar regény (4. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1498,- Ft
77 híres dráma (3. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 896,- Ft
7x7 híres magyar regény (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1120,- Ft
88 híres vers a világirodalomból (2. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 952,- Ft
99 híres magyar vers (3. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1798,- Ft
Ádám Ottó (rendezte): Shakespeare: Othello - Madách Színház (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1995.; a felvétel eredetileg 1976-ban készült) videofilm - kb. 161 perc kb. 2250,- Ft
Ady Endre: Sápadt emberek - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Aiszkhülosz: Oreszteia - Leláncolt Prométheusz - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom II. (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1490,- Ft
Alföldy Jenő (vál., szerk., összeáll.): Menekülő szív - Kálnoky László emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0021] 1800,- Ft
Alighieri, Dante: Isteni színjáték (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 2500,- Ft
Ami a szívedet nyomja - Svéd gyermekversek (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 890,- Ft
Antik irodalom CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 2990,- Ft
Apollainaire, Guillaume: Szeszek - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Arany János: A rab gólya - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Arany János: A Jóka ördöge - Pórrege (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 600,- Ft
Arany János: Toldi; Toldi estéje - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Arany János: Toldi - Mozaik minikönyvtár c. sorozat (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 598,- Ft
Arató László - Pála Károly: A szöveg vonzásában III. - Kitérők (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-339-CA0055] 660,- Ft
Arató László - Pála Károly: A szöveg vonzásában III. - Kitérők - Irodalmi szöveggyűjtemény (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-340-CA0056] 650,- Ft
Arisztophanész: Lüszisztraté - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Arisztotelész - Platón: A bölcsesség szeretete - Filozófiai írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Assisi Szent Ferenc - Todi, Jacopone da - Celanoi Tamás: Szent szerelem; Isten rabjai - Keresztény himnuszok - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Babel, Iszaak: Odesszai történetek - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Babits Mihály: A gólyakalifa - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Babits Mihály: A magyar jellemről (Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) [HO-542] 580,- Ft
Balassa Péter: Észjárások és formák - Elemzések és kritikák újabb prózánkról 1978-1984 (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 275,- Ft
Balassi Bálint: Szép magyar komédia; Históriás énekek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Balladás dalok - Népballadák, régi vitézi énekek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Balzac, Honoré de: A Vörös Vendégfogadó - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Bán Frigyes (rendezte): Szegény gazdagok - Színes, magyar irodalmi filmadaptáció (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 90 perc kb. 2250,- Ft
Baranyi Ferenc (szerk.): Puskin operái - Antológia Puskin operaszínpadra alkalmazott műveiből - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 2072,- Ft
Bárdos Pál: Stan és Pan (2., jav. kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2100,- Ft
Batsányi János összes költeményei (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.) 373,- Ft
Baudlaire- Verlaine - Rimbaud: A romlás virágai - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de: Figaro házassága avagy (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1150,- Ft
Beckett, Samuel: Godot-ra várva - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Bécsy Ágnes: "Halljuk, miket mond a lekötött kalóz" - Berzsenyi-versek értelmezése (2., bőv. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 275,- Ft
Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 1450,- Ft
Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez - Bevezetés a lírai művek elemzésébe (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2403] 680,- Ft
Berzsenyi Dániel legszebb versei - Magyar irodalom gyöngyszemei c. sorozat (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 850,- Ft
Berzsenyi Dániel művei - Osiris klasszikusok c. sorozat (2., jav. kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2200,- Ft
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Bessenyei György - Baróti Szabó Dávid - Batsányi János - Szentjóbi Szabó László: Hajnal hasad - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Bethlenfalvy Gábor: Betörjek a nénikémhez? - Delfin könyvek c. sorozat (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 870,- Ft
Bicskey István (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez - Reneszánsz (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1996.) 3705,- Ft
Blake, William: A tapasztalás dalai - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Boda Edit - Forgács Anna - Osztovits Szabolcs: Irodalom I. - Szövegek, képek, információk (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14120] 932,- Ft
Bodnár György: Kaffka Margit (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft
Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai (2. kiadás, Unió Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 698,- Ft
Bodor Béla: Régi magyar regénytükör (Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest-Pécs, 2001.) 1650,- Ft
Bodor Béla: Régi magyar regénytükör II. - Szemelvények (Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest-Pécs, 2001.) 1550,- Ft
Bollók János: Irodalom a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13160] 712,- Ft
Borbély Sándor: Tükörkép Juhász Gyuláról (Gladiátor Kiadó, Budapest, 1999.) 1198,- Ft
Brecht, Bertolt: Koldusopera - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Bródy Sándor - Gozsdu Elek - Petelei István: Nemes rozsda - Novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Brontë, Charlotte: A lowoodi árva (5. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1398,- Ft
Browning - Whitman: Tébolyda-cella - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Buda Attila (szerk.): A Nyugat tartalomjegyzéke (Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 900,- Ft
Budaváriné Béres Erzsébet - Kelecsényi László Zoltán: Szövegértés, szövegalkotás - Alapfogalmak és építőelemek (Corvina Kiadó, Budapest, 1999.) [CO-0059] 1500,- Ft
Budaváriné Béres Erzsébet - Kelecsényi László Zoltán: Szövegértés, szövegalkotás - Szövegtípusok (Corvina Kiadó, Budapest, 1999.) [CO-0060] 1500,- Ft
Bulgakov, Mihail: Kutyaszív - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Bunné Csintalan Judit: Gyakorlókönyv jogra készülőknek magyarból (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-040] 750,- Ft
Burgyán Attila: A klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-125] 690,- Ft
Burgyán Attila: A realizmus kora. Szöveggyűjtemény (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1207] 650,- Ft
Büchner, Georg: Danton halála - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Camus, Albert: Közöny - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Catullus - Vergilius - Horatius - Ovidius: Költői mesterség - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Catullus minden verse - Világirodalom gyöngyszemei c. sorozat (2. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 798,- Ft
Cervantes: Don Quijote - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Chanois, Jean-Paul le (rendezte): A nyomorultak - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 196 perc kb. 2250,- Ft
Cicero - Seneca: A lélek békéje - Válogatott írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Corneille: Cid; Racine: Phaedra - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Czigány György - Molnár Miklós - Sediánszky János (készítette): Fortissimo-kiáltás - Babits Mihály - Portréfilm (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 57 perc kb. 2250,- Ft
Csáth Géza: Ópium - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Csehov: Sirály; Ványa bácsi - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Cserhalmi Zsuzsa - Forgács Anna - Pála Károly (szerk.): Irodalom - Tanári kincsestár (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000.) alapmű 7717,- Ft
Csillag István (vál.): Arany János válogatott versei (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest) [FC-0053] 890,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya (Utánnyomás, Holnap Kiadó, Budapest, 1997.) 450,- Ft
Csűrös Miklós (szerk.): Én vagyok - Kodolányi János - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0017] 2200,- Ft
Csűrös Miklós: Intarzia - Teleszkóp c. sorozat (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2000.) 900,- Ft
Dante, Alighieri: Isteni színjáték - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben (2. kiadás, Balassi Kiadó, Budapest, 1999.) 1800,- Ft
Dávid Gyula - Szász László (szerk.): Székely János: Egyedül - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0019] 1600,- Ft
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Dékány Endre: "Szerettem az igazságot..." - A magyar református egyház Németh László írásainak tükrében (2., átdolg. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) 590,- Ft
Déry Tibor: Alvilági játékok - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Déry Tibor: Két asszony; Szerelem; Niki (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1998.) [FC-0062] 1200,- Ft
Dickens, Charles: Karácsonyi ének - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Diderot: Az apáca - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom I. a középiskolások számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-344-661401] 680,- Ft
Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom szöveggyűjtemény I. a középiskolások számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-367-6614201] 680,- Ft
Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom szöveggyűjtemény II. a középiskolák számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-6614202] 680,- Ft
Diószegi Endre: Irodalom felkészítő CD-ROM (Raabe Klett Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 4290,- Ft
Dobos Éva (ford.): Oljantáj - Kecsua verses dráma az inkák idejéből - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 642,- Ft
Dobschiner, Johanna: Életre választott (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 750,- Ft
Domokos Mátyás - Lengyel Balázs (szerk.): A pálya szélén - Mándy Iván - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1997.) [NA-0002] 1450,- Ft
Domokos Mátyás - Lengyel Balázs (szerk.): Erkölcs és rémület között - Nemes Nagy Ágnes - In memoriam c. sorozat (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0001] 1650,- Ft
Domokos Mátyás (szerk.): A humor a teljes igazság - Karinthy Frigyes - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1998.) [NA-0006] 1700,- Ft
Domokos Mátyás (vál., szerk., összeáll.): Homlokodtól fölfelé - Szabó Lőrinc - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0011] 1950,- Ft
Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák II. osztálya számára. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13260/SZ] 586,- Ft
Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15146/SZ] 700,- Ft
Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15246/SZ] 700,- Ft
Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15346/SZ] 700,- Ft
Domonkos Péter: Irodalom I. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15146] 608,- Ft
Domonkos Péter: Irodalom I. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15146/1] 640,- Ft
Domonkos Péter: Irodalom II. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15246] 680,- Ft
Domonkos Péter: Irodalom III. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15346] 680,- Ft
Donne, John: Délben alkonyul, délben virrad - Öt prédikáció (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 1290,- Ft
Dósáné Gargya Tünde: Irodalom 9. munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-003] 310,- Ft
Dósáné Gargya Tünde: Irodalom 10. munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-004] 310,- Ft
Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Douglas, Lloyd C.: "És köntösömre sorsot vetettek" - Regény (7. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2001.) 930,- Ft
Dürrenmatt, Friedrich: A nagy Romulus - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Eisemann György - Nagy Péter, H. - Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom 16-17 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0066] 680,- Ft
Eisemann György - Nagy Péter, H. - Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom szöveggyűjtemény 16-17 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0067] 680,- Ft
Eisemann György: Mikszáth Kálmán - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft
Elbeszélők a két világháború között I. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-132/1] 690,- Ft
Eötvös József: Magyar élet - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Erdélyi Erzyébet - Nobel Iván: Én otthon vagyok költő (Utánnyomás, Tárogató Kiadó, Budapest, 1993.) 100,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: De azért itthon is maradni... - 15 beszélgetés határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról (Tárogató Kiadó, Budapest, 1994.) 290,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Határokon járok örökké... - 15 beszélgetés határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról (Tárogató Kiadó, Budapest, 1995.) 350,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Induljunk tehát: otthonról haza - 12 beszélgetés határon túli esszéírókkal irodalomról, nyelvről (Tárogató Kiadó, Budapest, 1996.) 390,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Várnak a kapuk (Tárogató Kiadó, Budapest, 1997.) 440,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Hazajöttünk, hát hazajöttünk (Tárogató Kiadó, Budapest, 1998.) 490,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Örökké itthon már e tájban (Tárogató Kiadó, Budapest, 1999.) 540,- Ft
Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Nyugalmam itthon lesz-e még? (Tárogató Kiadó, Budapest, 2001.) 690,- Ft
Esperes, Juan Ruiz Hitai: Jó szerelem könyve (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1867,- Ft
Euripidész: Iphigeneia Auliszban - Hippolütosz - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Esztergályos Károly (rendezte): Shakespeare: Hamlet dán királyfi (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 146 perc kb. 2250,- Ft
Fabiny Tibor: Kincs a cserépedényben - Bauhofer György élete (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 690,- Ft
Fábri Zoltán (rendezte): Édes Anna - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 90 perc kb. 2250,- Ft
Fábri Zoltán (rendezte): Hannibál tanár úr - Fekete-fehér magyar szatíra (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 90 perc kb. 2250,- Ft
Fábri Zoltán (írta és rendezte): Isten hozta őrnagy úr! - Sikerfilmek a 60-as évekből c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 105 perc kb. 2250,- Ft
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Fehér György (rendezte): József Attila kortársai - Demény Pál, Matejka Jánosné, Andrásffy Gyula, Tamás Aladár, Pákozdy Ferenc, Hont Ferenc (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 153 perc kb. 2250,- Ft
Fehér György (rendezte): József Attila kortársai - József Eta, Vas István, Zelk Zoltán, Cserépfalvi Imre (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 112 perc kb. 2250,- Ft
Fehér György (rendezte): Shakespeare: III. Richard (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 90 perc kb. 2250,- Ft
Fejér Tamás (írta és rendezte): A beszélő köntös - Sikerfilmek a 60-as évekből c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 80 perc kb. 2250,- Ft
Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem! (7. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) 990,- Ft
Fejes Endre: Rozsdatemető (15. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) 990,- Ft
Fekete István: Ballagó idő (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1590,- Ft
Fekete István: Kittenberger Kálmán élete (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1350,- Ft
Fekete Katalin - Molnár György (rendezte): A magyar irodalom képes története XI-XV. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1994.) videofilm - kb. 142 perc kb. 2250,- Ft
Fekete Katalin (szerk. és rendezte): A magyar irodalom képes története XVI-XX. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1995.) videofilm - kb. 141 perc kb. 2250,- Ft
Fekete Katalin (rendezte): A magyar irodalom képes története XXI-XXV. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 150 perc kb. 2250,- Ft
Fekete Katalin (rendezte): A magyar irodalom képes története XXXI-XXXV. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm kb. 2250,- Ft
Fekete Katalin (szerk. és rendezte): A magyar irodalom képes története XXXVI-XL. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 123 perc kb. 2250,- Ft
Fekete Katalin (szerk. és rendezte): A magyar irodalom képes története XLI-XLV. - Nemeskürty István sorozata (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 135 perc kb. 2250,- Ft
Fenyő D. György: A Biblia az irodalomban (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0057] 790,- Ft
Fenyő D. György: Nézőpontok, motívumok - Irodalmi témakörök érettségizőknek, felvételizőknek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1350,- Ft
Fenyő D. György: Poétai iskola - Bevezetés a líra világába (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0055] 690,- Ft
Ferencz Győző: A költészet mechanikája (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1997.) 815,- Ft
Ferenczi Andrea: Arcok és szerepek - Színészinterjúk (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1590,- Ft
Ferenczi László: "Csak a máé a rettenet..." - Politikum és költészet kapcsolatai - Teleszkóp c. sorozat (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1999.) 760,- Ft
Flaubert, Gustave: Bovaryné (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1998.) [FC-0040] 1200,- Ft
Flaubert, Gustave: Három mese - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Fohász a múzsákhoz - Tíz görög költő - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Forgács Anna - Horváth Zsuzsa - Osztovits Szabolcs - Takaró Mihály: A magyar költészet évszázadaiból - Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek I. (3. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2001.) 648,- Ft
Forgács Anna - Horváth Zsuzsa - Osztovits Szabolcs - Takaró Mihály: A magyar széppróza és verses nagyepikából - Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek II. (3. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2001.) 648,- Ft
Forgács Anna - Horváth Zsuzsa - Osztovits Szabolcs - Takaró Mihály: A magyar dráma és esszéirodalomból - Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek III. (3. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2001.) 598,- Ft
Forgács Anna - Horváth Zsuzsa - Osztovits Szabolcs - Takaró Mihály: A világirodalom évezredeiből - Irodalmi szöveggyűjtemény érettségizőknek IV. (3. kiadás, Helikon Kiadó, Budapest, 2001.) 598,- Ft
Forgács Anna - Mayer József - Pála Károly: Irodalom I. szöveggyűjtemény a felnőttoktatás számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-365-6614206] 680,- Ft
Forgács Anna - Mayer József - Turcsányi Márta: Irodalom III. - Szövegek, képek, információk (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) [NT-14320] 742,- Ft
Forgács Anna - Mayer József: Irodalom I. a felnőttoktatás számára (Raabe Klett Könyvkiadó, Budapest) [MK-350-6614106] 590,- Ft
Forgács Anna - Turcsányi Márta - Osztovits Szabolcs: Irodalom II. - Szövegek, képek, információk (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14220] 622,- Ft
Forgács Anna: Irodalom IV. - Szövegek, képek, információk (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14420] 873,- Ft
Forgács Anna: Útmutató és tanmenetjavaslat a világbanki képzési program Irodalom I. című tankönyvéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) ingyenes
Forgács Anna: Útmutató és tanmenetjavaslat a világbanki képzési program Irodalom II. című tankönyvéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) ingyenes
Források, legendák, intelmek - Ómagyar nyelvemlékek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Foscolo, Ugo: Jacopo Ortis utolsó levelei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 989,- Ft
Fráter Zoltán (szerk.): Elbeszélők a két világháború között III. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-132/3] 690,- Ft
Füst Milán - Szabó Lőrinc - Tóth Árpád: A vándor elindul - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban - Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek - Mestersége tanár, Soros Oktatási Könyvek c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2000.) [ON-0001] 1800,- Ft
Fűzfa Balázs: Miért szép - Verselemzések 5-12. o. (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) [PK-10005] 390,- Ft
Füzi László (szerk.): Búcsú barátaimtól - Baka István emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0020] 1600,- Ft
Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat! (3. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1298,- Ft
Galilei - Descartes: Igazságkeresők - Válogatott írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft
Gaszner Tibor: A századforduló és Ady. Szöveggyűjtemény (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1208] 680,- Ft
Gaszner Tibor: Népiesség és realizmus a XIX századi magyar irodalomban (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-128] 690,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom 14-15 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0060] 680,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom 15-16 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0063] 680,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom szöveggyűjtemény 14-15 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0061] 680,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0064] 680,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom tanári kézikönyv a 14-15 évesek számára készült tankönyvhöz (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0062] 1500,- Ft
Gintli Tibor - Schein Gábor: Irodalom tanári kézikönyv a 15-16 évesek számára készült tankönyvhöz (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0065] 1500,- Ft
Goda Imre: Az irodalomtanár műhelyében (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 300,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang: Polaritás (Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest-Pécs, 2000.) 1490,- Ft
Goethe: Faust - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Gogol: A revizor - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Gorkij, Maxim: Éjjeli menedékhely - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Görömbei András (vál., szerk., összeáll.): Havon delelő szivárvány - Nagy László - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0012] 1950,- Ft
Gryphius, Andreas: A porszem és a Minden - Andreas Gryphius 141 istenes szonettje (Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) 350,- Ft
Gyárfás Endre: Erdőtanítvány - Versek (Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest-Pécs, 2000.) 690,- Ft
Gyárfás Endre: Gulliver utolsó utazása - Szatírák, humoreszkek és egy kisregény (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1490,- Ft
Győrffy Miklós: Polgárok és művészek - Metszet a XX. századi német prózából (2., átdolg., bőv. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1997.) 275,- Ft
Győri Gyula: Ariadné fonala - Naponta megidézett antik hősök (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 150,- Ft
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Hafner Zoltán (vál., szerk., összeáll.): Senkiföldjén - Pilinszky János - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0013] 1950,- Ft
Hajas Zsuzsa: Ünnepi műsorfüzet - Középiskolák számára (Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2000.) 450,- Ft
Hamilton, Edit: Görög és római mitológia (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-133] 750,- Ft
Hangyaboly - A magyar fimművészet kiemelkedő alkotásai c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Hargittay Emil - Szentes Éva (szerk.): Irodalmi kávéházak Pesten és Budán (2., átdolg. kiadás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1950,- Ft
Hargittay Emil: Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába (2. kiadás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 800,- Ft
Haąek, Jaroslav: ©vejk - Egy derék katona kalandjai a világháborúban (3. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 2001.) 2650,- Ft
Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok CD-ROM - 444 íróportré a magyar és világirodalomból (Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre - Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2000.) 5000,- Ft
Hegedűs Sándor: Cigányábrázolás a magyar költészetben (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 750,- Ft
Hegedűs Sándor: Cigány irodalmi kislexikon (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 590,- Ft
Hemingway, Ernest: A Kilimandzsáró hava - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Hetesi István: Művek, kapcsolódások - Puskin- és Turgenyev-tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 990,- Ft
Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 933,- Ft
Homérosz: Iliász - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Homérosz: Odüsszeia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Horváth Ferenc - Magyar Tünde: Irodalmi olvasókönyv a szakmunkásképző iskolák I-III. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12507] 823,- Ft
Horváth Kornélia: Tűhegyen (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft
Horváth Margit, N. - Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünkből - Szöveggyűjtemény középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-110] 695,- Ft
Hosszú Gyula (szerk.): Római írók - Művelődéstörténeti szövegek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 890,- Ft
Hölderlin - Heine: Álmok álmodói - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Hugo, Victor: Rettenetes évek - Válogatott írások és versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Huszárik Zoltán (rendezte): Szindbád - Színes magyar film (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 90 perc kb. 2250,- Ft
Ibsen, Henrik: Peer Gynt (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-226] 590,- Ft
Ibsen: A vadkacsa - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
II. Rákóczi Ferenc fohászai - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 980,- Ft
Illyés Gyula: Vadak etetése - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Imre Ildikó - Mérei Anna (rendezte): Irodalom I. - Repeta c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Imre Ildikó (rendezte): Irodalom I. - Repeta c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Irodalomtörténeti atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0011-F] 680,- Ft
Iszony - A magyar filmművészet kiemelkedő alkotásai c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Jakąić, Đura: Versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 765,- Ft
Jakubovich Emil - Pais Dezső (összeáll.): Ó-magyar olvasókönyv (Hasonmás kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 1995.) 1200,- Ft
James, Henry: A csavar fordul egyet - Kisregény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Janus Pannonius - Tinódi Sebestyén - Bornemissza Péter - Ilosvai Péter: Humanisták és prédikátorok - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Jeles András (írta és rendezte): Csokonai - Életjáték (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 78 perc kb. 2250,- Ft
Jókai Mór: A háromszínű kandúr - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Joyce, James: Dublini emberek - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
József Attila válogatott versei (Holnap Kiadó, Budapest, 1995.) [HO-227] 690,- Ft
József Attila: A Dunánál - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Kafka, Franz: A császár üzenete - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Kakuszi B. Péter: Márai Sándor és Németország - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1900,- Ft
Kállayné - Kelecsényi - Kreutzné - Máté - Podoskiné - Sümeginé - Varga: Irodalom - Érettségi témakörök, tételek (10. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2001.) [CO-0009] 1350,- Ft, iskolai ára 1450,- Ft
Kamarás István: Jeles mesék (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest) [FC-0060] 890,- Ft
Kant - Hegel: A tiszta ész - Válogatott írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Kányádi Sándor válogatott versei (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-229] 690,- Ft
Karinthy Ferenc: Zsiga, Marci és más ebadták (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 698,- Ft
Karinthy Frigyes: Így írtok ti - Válogatás - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Karinthy Frigyes: Tanár Úr kérem - Mozaik minikönyvtár c. sorozat (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 598,- Ft
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram - Versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Kästner, Erich: Mi újság volt tegnap? - Válogatás Erich Kästner újságcikkeiből 1945-1958 (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2300,- Ft
Kästner, Erich: Notabene 45 - Napló (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1190,- Ft
Katona József: Bánk bán - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Katkó Lajosné: Szerelmeskönyv - Válogatás a magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás) [SY-0045] 750,- Ft
Kazinczy Ferenc: Fentebb stylus - Válogatott versek és írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Kecskés András - Vilcsek Béla: Magyar verstani szöveggyűjtemény I. (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 2260,- Ft
Kékesi Kun Árpád: Thália árnyék(á)ban (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 1380,- Ft
Kelecsényi László Zoltán - Osztovits Szabolcs - Turcsányi Márta: Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése - Érettségi témakörök, tételek c. sorozat (6. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 1999.) [CO-0010] 1500,- Ft
Kelecsényi László Zoltán: Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése (8. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft
Kelecsényi László Zoltán: Magyar irodalom - 660 író és költő tömör portréja, 136 színes ábra, térképvázlat, grafikon - Atlasz c. sorozat (Athenaeum Kiadó, Budapest, 2001.) 3980,- Ft
Kelemen Hajna: A barokk és rokokó irodalmából (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-124] 690,- Ft
Kelemen Hajna: A középkor irodalmából (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-122] 690,- Ft
Kelemen Hajna: A romantika az európai irodalomban (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-126] 690,- Ft
Kelemen Hajna: Mitológia (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-120] 579,- Ft
Keleti Márton (rendezte): A tizedes meg a többiek - Sikerfilmek a 60-as évekből c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 95 perc kb. 2250,- Ft
Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Kenyeres Zoltán: Ady Endre - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft
Kertész Erzsébet: Fiút vártak, lány született (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1790,- Ft
Kis Pintér Imre (szerk.): Szellemek utcája - Füst Milán - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1998.) [NA-0004] 1700,- Ft
Kisfaludy Károly: A kérők; Kisfaludy Sándor: Hymfi szerelmei - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0124] 1087,- Ft
Kiss József - Reviczky Gyula - Komjáthy Jenő: Meg tudnék halni - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Kiss Judit: Irodalom - Kulcsszavak - Érettségi témakörök, tételek c. sorozat (2. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2001.) 850,- Ft
Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizáció - Régi Magyar Könyvtár c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft
Kodolányi János: Boldog Margit - Családi regénytár c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 1800,- Ft
Kodolányi János: Julianus barát I-II. - Kodolányi János életműve c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 3800,- Ft
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek - Osiris klasszikusok c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2200,- Ft
Kosztolányi Dezső: Pacsirta - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Kosztolányi Dezső: Velence (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-543] 580,- Ft
Kölcsey Ferenc minden munkái I. - Széppróza (Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 800,- Ft
Kölcsey Ferenc: Rebellis versek - Válogatott költemények - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Krúdy Gyula: Szindbád, a hajós - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Kulin Katalin: A középkor újlatin nyelvű irodalmai (Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 480,- Ft
Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) [MS-3245] 780,- Ft
Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig - Útmutató (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) 298,- Ft
Lakatos András (összeáll.): A napsütötte sáv - Petri György emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0023] 1800,- Ft
Lamartine - Vigny - Nerval - Musset: Költői elmélkedések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Lator László (szerk.): Határon - Mai magyar költők versei (Szűcs Ildikó, Budapest, 2001.) CD-ROM 3200,- Ft
Lator László (szerk.): Vörösmarty Mihály versei - Szűcs Ildikó pódiumelőadása (Szűcs Ildikó, Budapest, 2001.) videókazetta 3500,- Ft
Leopardi, Giacomo: Rövid erkölcsi írások - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 989,- Ft
Lermontov: Korunk hőse - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Lewis, C. S.: A szeretet négy arca (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 690,- Ft
Lorca, F. García: Vérnász - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Lőkös Péter (szerk.): Minnesang - A középkori német világi líra gyöngyszemei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1157,- Ft
Madách Imre összes drámái I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1994.) a két kötet ára 871,- Ft
Madách Imre: Az ember tragédiája - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Madarász Imre (szerk.): Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás - Tőle, róla - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1176,- Ft
Madarász Imre: "Titus íve alatt" - Az antik Róma öröksége az olasz felvilágosodás és romantika irodalmában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 877,- Ft
Madarász Imre: A nagy háború emlékezete - Az I. világháború a magyar és a világirodalomban - Antológia - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1624,- Ft
Madarász Imre: Az olasz irodalom antológiája (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1996.) 2528,- Ft
Madarász Imre: Az olasz irodalom története (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft
Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény - A XX. század magyar irodalmából a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13420/II/2] 511,- Ft
Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény - A XX. század világirodalmából a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13420/I/2] 525,- Ft
Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13199/SZ] 540,- Ft
Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13299/SZ] 619,- Ft
Madocsai László: Irodalom a középiskolák I. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13199] 562,- Ft
Madocsai László: Irodalom a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13299] 632,- Ft
Madocsai László: Irodalom a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13392] 500,- Ft
Madocsai László: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13400/2] 680,- Ft
Magyar Tünde: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15301/SZ] 598,- Ft
Magyar Tünde: Tanmenetjavaslat a Bollók-Veress-Rónay-Valaczka-féle középiskolai irodalomkönyvekhez (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) ingyenes
A magyarok cselekedetei - Magyar krónikák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Majakovszkij, Vlagyimir: Nadrágba bújt felhő - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Makk Károly (rendezte): Elveszett paradicsom (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 95 perc kb. 2250,- Ft
Makk Károly (rendezte): Macskajáték - Színes, magyar szatíra (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 115 perc kb. 2250,- Ft
Malamud, Bernard: Ördögűzés és más elbeszélések (2. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1998.) 890,- Ft
Malamud, Bernard: A segéd - Bernard Malamud összes művei c. sorozat (2. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft.-Akkord Kiadó, Budapest, 1998.) 1290,- Ft
Malamud, Bernard: Új élet - Bernard Malamud összes művei c. sorozat (2. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) 1500,- Ft
Mamcserov Frigyes (rendezte): Tanár úr kérem - Karinthy Frigyes novellái alapján (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 75 perc kb. 2250,- Ft
Mann, Thomas: Mario és a varázsló - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Manuel, Don Juan: Lucanor gróf, avagy Lucanor gróf és Patronio példabeszédeinek a gyűjteménye - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 971,- Ft
Márai Sándor: Bolhapiac - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Margócsy István: Petőfi Sándor - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft
Márkus Béla: Nem dolgunk feledni - Teleszkóp c. sorozat (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2000.) 900,- Ft
Márkus Béla (szerk.): Pokolraszállás - Sarkadi Imre emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0025] 1800,- Ft
Marton László (rendezte): Szentivánéji álom - Vígjáték 2 részben (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 122 perc kb. 2250,- Ft
Marulič, Marko: Judit - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1083,- Ft
Medvigy Endre (szerk.): Anyám balladát táncol - Sinka István - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0009] 1950,- Ft
Mihályfi Sándor (rendezte): Ábel a rengetegben (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 106 perc kb. 2250,- Ft
Mikszáth Kálmán: Gavallérok; Tót atyafiak - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Miller, Arthur: Az ügynök halála - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Milosevits Péter: A szerb irodalom története (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 2893,- Ft
Mohácsy Károly - Vasy Géza (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0041] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0041/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly - Vasy Géza: Irodalom IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0040] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0040/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly - Vasy Géza: Kiegészítő füzet az Irodalom IV. Tankönyvhöz (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0042] 340,- Ft
Mohácsy Károly (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0011] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0011/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0021] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0021/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0031] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0031/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly: Irodalom I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0010] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0010/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly: Irodalom II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0020] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0020/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly: Irodalom III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0030] 525,- Ft - Keménytáblás [KN-0030/T] 725,- Ft
Mohácsy Károly: Kiegészítő füzet az Irodalom III. Tankönyvhöz (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0032] 340,- Ft
Moliére: Tartuffe, a fösvény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Monostori Imre (vál., szerk.): A minőség forradalmára - Németh László - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0015] 2200,- Ft
Montesquieu - Rousseau: Ember és polgár - Válogatott írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Móra Ferenc - Papp Dániel - Gárdonyi Géza - Tömörkény István: A Földhözragadt János - Novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Moravia, A.: Történelem előtti történetek (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1398,- Ft
Móricz Zsigmond: Árvácska (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft
Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Móricz Zsigmond: Magvető - A magyar irodalom élő könyve (Hét Krajcár Kiadó, Budapest) 980,- Ft
Móricz Zsigmond: Rokonok - Sulikönyvtár c. sorozat (Utánnyomás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1998.) [FC-0069] 590,- Ft
Nagy Imre: Utazás egy regény körül - Bessenyei György "Tariménes utazása" című regényének filológiai elemzése - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 1998.) 950,- Ft
Nagy Miklós: Jókai Mór - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft
Nagy Zoltán: "Hass, alkoss, gyarapíts..." - Haza és nemzettudat a magyar irodalomban (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás) [SY-0046] 598,- Ft
Németh G. Béla: Írók, művek, emberek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 950,- Ft
Németh László: II. József - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Novalis - Schlegel, A. - Schlegel, F. - Tieck: A jénai iskola - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Nyilasy Balázs: A konzervatív-modern költő - Arany János verses epikája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1941,- Ft
Nyilasy Balázs: Arany János - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft
Oláh Gábor - Dobray György (rendezte): Radnóti Miklós 1906-1943 - Bálint György 1909-1944 (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 121 perc kb. 2250,- Ft
Olasz Sándor: A regény metamorfózisa a 20. sz. első felének magyar irodalmában (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1997.) 1092,- Ft
Orosz Krisztina: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13160/SZ] 459,- Ft
Orosz László: A Bánk bán értelmezéseinek története (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft
Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális - Tanulmányok Berzsenyiről és Katonáról (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 780,- Ft
Országh László - Virágos Zsolt: Az amerikai irodalom története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1605,- Ft
Ottlik Géza: Hajnali háztetők - Válogatott novellák - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Örkény István: Tóték - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Pállné Lakatos Ilona - Jeney Istvánné: Magyar nyelv és irodalom előkészítő érettségizőknek és felvételizőknek (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-1004] 690,- Ft
Pálmai Kálmán (szerk.): Elbeszélők a két világháború között II. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-132/2] 690,- Ft
Pázmány Péter: Isten nagyobb dicsőségére - Válogatott írások - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Penavin Olga: Szlavóniai, kórógyi szótár (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0027] 6000,- Ft
Pennac, Daniel: Foglalkozása: bűnbak (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) 990,- Ft
Péter Ágnes - Sarbu Aladár - Szalay Krisztina (szerk.): Éhe a szónak? - Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen  - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1363,- Ft
Péter Ágnes: Keats levelei (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1456,- Ft
Péter Mihály: "Pár tarka fejezet csupán..." - Puskin Anyeginje a magyar fordítások tükrében (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1742,- Ft
Péter Orsolya: Csillagok a máglyán - Sütő-drámák elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 130,- Ft
Petőfi Sándor összes művei I-II. kötet (Utánnyomás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1997.) [FC-0031] 880,- Ft
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa - Hősköltemény négy énekben (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 600,- Ft
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Petrarca - Boccaccio - Chaucer: Harmónia és életöröm - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Petrőczy Kata Szidónia Verseskönyve fakszimile kiadásban (Trezor Kiadó, Budapest, 2001.) 2240,- Ft
Pécsi Katalin (összeáll.): Itt nincsenek pillangók? - Mai zsidó próza (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 2990,- Ft
Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény I. - A kezdetektől a XVIII. századig (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3227] 780,- Ft
Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény II. - A felvilágosodás és a romantika (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3228] 780,- Ft
Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény III. - A XIX. század irodalma (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3229] 780,- Ft
Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény III. - A XIX. század irodalma (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1995.) keménytáblás 880,- Ft
Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény IV. - A XX. század irodalma (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3230] 780,- Ft
Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény IV. - A XX. század irodalma (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) keménytáblás 880,- Ft
Plinius, Ifjabb: Levelek - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 2200,- Ft
Poe, Edgar Allan: A Morgue utcai gyilkosság - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Poe, Edgar Allan: Az ovális arckép; Balzac, Honoré: Az ismeretlen remekmű (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 890,- Ft
Pomogáts Béla: Kisebbség és humánum - Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 275,- Ft
Pomogáts Béla: Szövegközelben - Verselemzések századunk magyar lírájából - Műértelmezések c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 780,- Ft
Pomogáts Béla: "Transsylvan hősköltemény" - Esszék az erdélyi magyar irodalomról (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft
Pomogáts Béla (szerk.): Tükör előtt - Dsida Jenő - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0005] 1700,- Ft
Pomogáts Béla (vál., szerk., összeáll.): A virágnak agyara van - Kassák Lajos - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0014] 1950,- Ft
Poszler György: Ezredvégi palackposta - Kérdések és kételyek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft
Poszler György: A regény válaszútjai - Műfaji változatok a XIX. század második felében (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1997.) 275,- Ft
Puskin, Alekszandr: Anyegin - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Radnóti Miklós összes versei és műfordításai - Osiris klasszikusok c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 2200,- Ft
Radnóti Miklós válogatott versei (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-228] 590,- Ft
Radnóti Miklós: Erőltetett menet - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Rajnavölgyi Géza (ford.): Roland-ének - Ófrancia históriás ének egy oxfordi kéziratból - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 887,- Ft
Rákóczi Ferenc, II. - Mikes Kelemen: Emlékiratok és levelek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Rákóczi hadnagya - A magyar fimművészet kiemelkedő alkotásai c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Rákos Sándor: A bárány lázadása - Bibliai témájú és istenkereső versek (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1350,- Ft
Ranódy László (rendezte): Árvácska - Színes, magyar irodalmi film - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Ranódy László (rendezte): Babits Mihály: Hatholdas rózsakert (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm kb. 2250,- Ft
Ranódy László (rendezte): Légy jó mindhalálig - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 100 perc kb. 2250,- Ft
Révész Judit, S.: Magyar irodalmi arcképcsarnok (APC-Stúdió, Gyula, 1999.) 1650,- Ft
Révész Judit, S.: Világirodalmi arcképcsarnok (APC-Stúdió, Gyula, 1999.) 2585,- Ft
Réz Pál (szerk.): Radnóti Miklós: Erőltetett menet - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0007] 1950,- Ft
Réz Pál (szerk.): Vas István: Óda az észhez - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0010] 1950,- Ft
Rilke, Rainer Maria: A párduc - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Ritoók Zsigmond et al. (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0016-G] 590,- Ft
Rizal, José: A felforgatók - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1400,- Ft
Rónay László (vál., szerk., összeáll.): A hajós hazatérése - Rónay György emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0024] 1800,- Ft
Rónay László: Irodalmi szöveggyűjtemény a 10. évfolyam számára (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-168202] 690,- Ft
Rónay László: Irodalom a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13393/1] 462,- Ft
Rónay László: Irodalom tankönyv a 10. évfolyam számára (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-168201] 795,- Ft
Rónay László: Márai Sándor - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft
Rubovszky Rita - Szabó Pap Edit: Irodalmi munkafüzet középiskolásoknak III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15345] 367,- Ft
Rubovszky Rita: Irodalmi munkafüzet középiskolásoknak I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15145] 367,- Ft
Rubovszky Rita: Irodalmi munkafüzet középiskolásoknak II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15245] 367,- Ft
Rubovszky Rita: Irodalmi munkafüzet középiskolásoknak IV. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15445] 346,- Ft
Rugási Gyula (szerk.): A mítosz mítosza - Szentkuthy Miklós - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0018] 2200,- Ft
Sallai Éva (szerk.): Pályaképek és műelemzések a modern magyar irodalom tárgyköréből (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0034] 540,- Ft
Sámánok és táltosok - A magyar ősköltészet emlékei - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Sándor Iván: Shakespeare, Madách, Proust - A születő és veszendő személyiség nyomában (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 780,- Ft
Sándor Iván: Vég semmiség - A fel nem fedezett Bánk bán (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 275,- Ft
Sánta Gábor: "Minden nemzetnek van egy szent városa" - Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 1690,- Ft
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Sárkány Anna - Valaczka András: Irodalom 67 tételben (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 990,- Ft
Schaeffer, Francis: Művészet és Biblia (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 390,- Ft
Schiller: Ármány és szerelem - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Scott, Walter: A fekete törpe - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Shakespeare szonettjei - Shakespeare teljes szonettfüzére: 154 vers (2. kiadás utánnyomása, Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000.) 1900,- Ft
Shakespeare, William: Hamlet - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Shakespeare, William: Lear király - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Shakespeare, William: Romeo és Júlia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Shaw, Bernard: Pygmalion - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az V. rész együttes ára 2000,- Ft
Sík Eszter: A XX. század első felének világirodalmából (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1200] 750,- Ft
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-121] 690,- Ft
Sík Eszter: Felvilágosodás és romantika a magyar irodalomban (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-127] 590,- Ft
Simon Gyula: Ariosto és eposza - Tanulmányok és dokumentumok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1288,- Ft
Simor András (ford.): A szerelmes és a Halál - Száz régi spanyol románc - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 644,- Ft
Simor András (szerk.): Spanyol költők tára - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 3453,- Ft
Simor András: Az ismeretlen XIX. század, avagy Petőfi holdudvara (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 971,- Ft
Sipos Lajos (szerk.): Babits olvasókönyv I-II. (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0148] 3800,- Ft
Sipos Sándor - Krómer Erika - Stuhán Veronika: Irodalmi szöveggyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-001] 780,- Ft
Sipos Sándor: Irodalom 9. (Pedellus Novitas Kft., Debrecen) [PL-0073] 460,- Ft
Sipos Sándor: Irodalom 10. (Pedellus Novitas Kft., Debrecen) [PL-0074] 460,- Ft
Sipos Sándor: Irodalom III. (Pedellus Novitas Kft., Debrecen) [PL-0023] 300,- Ft
Sipos Sándor: Irodalom. Szakképző iskola 9-10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-002] 780,- Ft
Somi Éva: Íróarcok a múltból - Kiegészítő könyv a régi magyar irodalom tanulásához (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3250] 680,- Ft
Somlyó György - Zsoldos Sándor (szerk.): Az átkozott költő - Somlyó Zoltán emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0026] 1800,- Ft
Somos Béla: Tanári kézikönyv Domonkos Péter Irodalom II. c. tankönyvéhez floppylemezen (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 200,- Ft
Somos Béla: Tanári kézikönyv Domonkos Péter Irodalom I-II-III. c. tankönyvéhez floppylemezen (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 200,- Ft
Stendhal: Vanina vanini - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Szabics Imre (szerk.): Trubadúrok és trouvére-ek - Az udvari szerelem költészete - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 877,- Ft
Szabó B. István (szerk.): Irodalmi fogalmak kisszótára (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 1997.) [KO-0142] 1990,- Ft
Szabóné Tóvári Éva: Magyar irodalmi munkafüzet I. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-1101] 150,- Ft
Szabóné Tóvári Éva: Magyar irodalmi munkafüzet II. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-1102] 150,- Ft
Szabóné Tóvári Éva: Magyar irodalmi munkafüzet III. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-1103] 150,- Ft
Szaffkó Péter: Shakespeare és az angol klasszikus történelmi dráma - Kritikatörténeti áttekintés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 952,- Ft
Szathmáry Éva (szerk.): "Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt…" Szendrey Júlia naplója, levelezése barátnőjével és vallomása (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) [FC-0041] 1500,- Ft
Szathmári István: Hol tart ma a stilisztika (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1996.) 1761,- Ft
Szávai János: Nagy francia regények (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 550,- Ft
A századforduló elbeszélői (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-131] 650,- Ft
Százdi Antal: Mélység és magasság - Adyról, Adytól (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) 1400,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0026-G] 690,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0036-G] 690,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalom II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0025-G] 680,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalom III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0035-G] 680,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály: A regény - Elbeszélő művek vizsgálata (3. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1997.) 275,- Ft
Szegedy-Maszák Mihály: Újraértelmezések (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 780,- Ft
Szendi Zoltán: Lélek és kép - Világkép és kompozíció Thomas Mann kisepikájában (Pro Pannonia, Pécs, 1996.) 1200,- Ft
Szent Ágoston vallomásai - Szent István Diákkönyvtár c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) kb. 1600,- Ft
Szentmihályiné Szabó Mária: Aratás - Családregény (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) 590,- Ft
Szentmihályiné Szabó Mária: Érik a vetés - Családregény (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) 590,- Ft
Szentmihályiné Szabó Mária: Magvetők - Családregény (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996.) 590,- Ft
Szepes Erika: Olvassuk együtt! (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1995.) 783,- Ft
Szepes Erika: Olvassuk együtt! II. - A vers mint alma (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1394,- Ft
Széplaki György: Ki? Mi? Hol? - Magyar elbeszélő és drámai művek lexikona a középiskolások számára (Corvina Kiadó, Budapest, 2000.) [CO-0061] 1980,- Ft
Szerb Antal: Az angol irodalom kis tükre (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-129] 390,- Ft
Szerdahelyi István: Irodalomelmélet mindenkinek (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1996.) 1577,- Ft
Szerdahelyi István: Irodalomelméleti enciklopédia (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1798,- Ft
Szerdahelyi István: Verstan mindenkinek (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1997.) 887,- Ft
Szinetár Miklós (rendezte): Igazinak sarjadásáig - Ady Endre halálának 50. évfordulóján (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 58 perc kb. 2250,- Ft
Szolzsenyicin, A.: Ivan Gyenyiszovics egy napja - Regény - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a VI. rész együttes ára 2000,- Ft
Szophoklész: Antigoné; Oidipusz király - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Szűcs Ildikó: Határon - Mai magyar költők versei (Szerzői kiadás, Budapest, 2001.) Hangkazetta 1800,- Ft
Takács Ágnes: Litera-túra - Térképekkel nagy magyar írók, költők nyomában (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 198,- Ft
Tamás Menyhért (szerk.): Zeng a magosság - Tamási Áron - In memoriam c. sorozat (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0003] 1650,- Ft
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1997.) [FC-0011] 790,- Ft
Tarján Tamás (szerk.): Hajasok és kopaszok világharca - Nagy Lajos - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) [NA-0016] 2200,- Ft
Tarján Tamás (szerk.): Virgonc szavak virgonc királya - Tersánszky Józsi Jenő - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) [NA-0008] 1950,- Ft
Tasso, Torquato: A megszabadított Jeruzsálem - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 1437,- Ft
Tenigl-Takács László (szerk.): India bölcsessége - Szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából (Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs, 1994.) 800,- Ft
Teremtéstörténetek - Válogatás a világ teremtéstörténeteiből - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Testamentumok I. - Válogatás az Ószövetségből - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Testamentumok II. - Válogatás az Újszövetségből - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Tolsztoj, Lev: Három halál - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Tompa Mihály összes költeményei I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1994.) 971,- Ft
Császárné Nagy Csilla - Topa Éva Ágnes: Magyar nyelv és irodalom munkáltató füzet a szakiskolák 9. osztálya részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 420,- Ft
Császárné Nagy Csilla - Topa Éva Ágnes: Magyar nyelv és irodalom munkáltató füzet a szakiskolák 10. osztálya részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 420,- Ft
Tóth Árpád: Isten oltó-kése - Istenes versek (Szent István Társulat, Budapest, 1998.) 1000,- Ft
Tóth Béla: Érettségi-felvételi feladatok '91-98 - Magyar nyelv és irodalom (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) [MS-3214] 780,- Ft
Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel - Válogatás középkori latin nyelvű költészetünkből (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1350,- Ft
Tőke Ferenc históriás énekei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 476,- Ft
Trencsényi Borbála: A művészet születése (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-119] 690,- Ft
Trencsényi Borbála: A reneszánsz irodalmából (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-123] 690,- Ft
Trencsényi Borbála: Az értelemig és tovább. Irodalmi szöveggyűjtemény (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1206] 530,- Ft
Troyes, Chrétien de: Az oroszlános lovag - Yvain - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1008,- Ft
Tusnádi László: Arany és Tasso - Ősi gyökerek a Toldiban és A megszabadított Jeruzsálemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 728,- Ft
Tüskés Tibor: Becsöngettek - Írások az irodalmi műelemzés köréből (Vas Megyei Ped. Int., Szombathely, 1997.) 672,- Ft
Tüskés Tibor: Az édenalapító - Írások Németh Lászlóról (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1590,- Ft
Tüskés Tibor: Kodolányi János (2. kiadás, Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 1200,- Ft
Tüskés Tibor (vál., szerk., összeáll.): Sziklák alatt - Tatay Sándor emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) [NA-0022] 1800,- Ft
Tverdota György: József Attila - Klasszikusaink c. sorozat (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft
Vajda János: Az üstökös - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Valaczka András (szerk.): Irodalom CD-ROM (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) [NT-81416/CDR] 7800,- Ft
Valaczka András: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13493/SZ] 665,- Ft
Valaczka András: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13493] 680,- Ft
Valaczka András: Memoriterfüzet a 10. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81452] 133,- Ft
Valaczka András: Memoriterfüzet a 11. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81453] 133,- Ft
Valaczka András: Memoriterfüzet a 9. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81451] 133,- Ft
Varga Magdolna - Árpás Károly: Jogra szeretnék menni! Felvételi előkészítő - Magyar nyelv és irodalom (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3218] 680,- Ft
Vargyas Lajos: Magyar vers, magyar nyelv - Verstani tanulmány Kodály Zoltán bejegyzéseivel (3. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2000.) 860,- Ft
Várkonyi Zoltán (rendezte): A kőszívű ember fiai (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 170 perc kb. 2250,- Ft
Várkonyi Zoltán: Egri csillagok - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 155 perc kb. 2250,- Ft
Vasvári Pál: A szerelmes bajnok - Vígeposz - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 616,- Ft
Vasy Géza - Vasy Gézáné (összeáll.): Irodalmi feladatok megoldásokkal I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0013] 440,- Ft
Vasy Géza - Vasy Gézáné (összeáll.): Irodalmi feladatok megoldásokkal II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0023] 440,- Ft
Vasy Géza - Vasy Gézáné (összeáll.): Irodalmi feladatok megoldásokkal III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0033] 440,- Ft
Vasy Géza - Vasy Gézáné (összeáll.): Irodalmi feladatok megoldásokkal IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0043] 440,- Ft
Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói I. rész (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0063] 590,- Ft
Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói II. rész (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0054] 860,- Ft
Vasy Géza: Korok, stílusok, irányzatok az európai irodalomban (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0056] 590,- Ft
Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás - Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0069] 780,- Ft
Veres András: Művek, pályák, nemzedékek - Másfélszáz év magyar irodalma 1780-1944 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) [KN-0047] 1250,- Ft
Veress Zsuzsa - Korsós Bálint: Irodalom a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13260] 614,- Ft
Verga, Giovanni: A lagúnákon - Boito, Camillo: Érzelem (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1101,- Ft
Vergilius, Maro Publius: Aeneis - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 1139,- Ft
Vian, Boris: Pekingi ősz (4. kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1750,- Ft
Vilcsek Béla: A mesterség dicsérete - Értelmezések 1993-1998 (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 818,- Ft
Vilcsek Béla: Érték és mérték - Verstani példatár (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1996.) 1736,- Ft
Villon: Csavargó énekek; Égi-földi szerelem - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) az I. rész együttes ára 2500,- Ft
Voltaire: Candide - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Vörös József: Irodalomtanítás az általános és a középiskolában (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 1381,- Ft
Vörösmarty Mihály: Remény s emlékezet - Válogatott versek - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Vörösmarty Mihály: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft
Wágner Tibor (szerk.): Tört pálcák - Kritikák Szerb Antalról (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 2091,- Ft
Wágner Tibor (vál., szerk.): Akitől ellopták az időt - Szerb Antal emlékezete - Teleszkóp c. sorozat (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1996.) 896,- Ft
Wass Albert: Jönnek!; Adjátok vissza a hegyeimet! - Két regény egy kötetben (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1997.) 1280,- Ft
Wordsworth - Coleridge - Byron - Shelley - Keats: Óda a nyugati szélhez - Antológia - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a III. rész együttes ára 2000,- Ft
Zola, Émile: A vér - Elbeszélések - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a IV. rész együttes ára 2000,- Ft
Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1997.) 1176,- Ft
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem - Populart füzetek c. sorozat (3. kiadás, Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre, 1996.) a II. rész együttes ára 2000,- Ft
Zsurzs Éva (rendezte): A fekete város - Angol hangbemondással is - Klasszikusok videon c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 200 perc kb. 2250,- Ft