Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 1800,- Ft
Buda Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0141] 1890,- Ft
Czellár Katalin: Élők, holtak, Istenek háza (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft
Dán Krisztina - Dragon Katalin - Homor Tivadar: Így működik az iskolai könyvtár - Módszertani útmutató az iskolai könyvtárak működéséhez és működési dokumentumainak elkészítéséhez (2., jav., bőv. kiadás, Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Dán Krisztina - Haralyi Ervinné: Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába - Módszertani segédanyag óraleírásokkal (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2001.) 2400,- Ft
Éles Csaba: A genti oltártól Wittenbergig - Németalföld és Németország kultúrája a 15-16. században (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 709,- Ft
Éles Csaba: A szépségtől a megszállottságig - Itália kultúrája 1401-1600 (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1995.) 894,- Ft
Foghtüy Krisztina (szerk.): Szemelvények az amerikai múzeumpedagógia szakirodalmából (B+V Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000.) 2790,- Ft
Földiák András: A kultúra kis krónikája - Tudás, Kultúra, Társadalom c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet - Mikszáth Kiadó, Budapest - Salgótarján, 1999.) 800,- Ft
Gera Miklós (szerk.): Nyomdaipari enciklopédia - Osiris kézikönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 5500,- Ft
Géczi János: Természet-kép - Művelődéstörténeti tanulmányok (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft
Görres, Ida Friederike et al.: Jézus - 2000 éves hit- és kultúrtörténet (Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 7599,- Ft
Homor Tivadar - Mészáros Antal: Az információ és az ember (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3125] 860,- Ft
Homor Tivadar - Mészáros Antal: Az információ és az ember munkafüzet (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3126] 348,- Ft
Horváth Tibor - Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve 2. - Feltárás és visszakeresés - Osiris kézikönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 2480,- Ft
Katsányi László: Információ - Könyv - Könyvtár II. - 12-18 éveseknek (Typotex Kft., Budapest, 1998.) [TY-021] 1856,- Ft
Kéki Béla: Az írás története a kezdetektől a nyomdabetűig (Vince Kiadó, Budapest) [VI-0009] 1495,- Ft
Kertész István: Az ókori olimpiai játékok története (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1996.) 1512,- Ft
Kokas Károly: Informatika - Könyvtárhasználati ismeretek 7-10. o. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2153] 598,- Ft
Kovácsné Garamszegi Mariann: Mérés, értékelés, minőségbiztosítás az iskolai könyvtárakban (Pest Megyei Ped. Szolg. Int., Budapest, 2001.) 650,- Ft
Kristó Nagy István: Gondolattár - Aforizmák, szállóigék, idézetek - 20.000 bölcs gondolat az ókortól napjainkig (Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre - Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2000.) 5000,- Ft
Lederer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) [HO-414] 1800,- Ft
McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis (Trezor Kiadó, Budapest, 2001.) 3920,- Ft
Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) [IT-0009] 1200,- Ft
Németh G. Béla: Művelődéstörténet fiataloknak 1848-1948 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 150,- Ft
Pintér Zoltán - Sipos Norbert: Kalandozások kultúránkban - Az ókortól napjainkig, a mitológiától a filmig (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 980,- Ft
Rácz Tiborné: Könyvtárhasználati tudnivalók középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) 550,- Ft
Seressné Barta Ibolya: Út a forráshoz - Hagyományos könyvtárhasználat 6-9. o. - Tankönyv és munkafüzet (Pedellus Novitas Kft., Debrecen) [PL-0001] 420,- Ft
Seressné Barta Ibolya: Út a forráshoz - Elektronikus könyvtárhasználat 8-10. o. - Tankönyv és munkafüzet (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2000.) [PL-0003] 510,- Ft
Szabó Pap Edit: Könyvtári informatika II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-74042] 295,- Ft
Szelestey László (összeáll.): A Kárpát-medence néprajzi kincsei (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 8500,- Ft
Az Új KönyvPiac 1999. évi melléklete - Kiadói és kereskedelmi adattár (Lafferton és Társa Bt., Budapest, 1999.) 4900,- Ft