Albisetti, Valerio: Gyógyulás keresztény meditációval - Egy új imádkozási módszer - Dimenziók c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 550,- Ft
Albisetti, Valerio: Hogyan legyünk boldogok? - Pszichoterápia mindenkinek - Dimenziók c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 1999.) 580,- Ft
Anderson, Jill: Az önbecsülés iskolája (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4815] 550,- Ft
Atkinson, Rita L. - Atkinson, Richard C. - Smith, Edward E. - Bem, Daryl J.: Pszichológia - Osiris tankönyvek c. sorozat (2., jav. kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 1997.) 3500,- Ft
Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 2001.) 1568,- Ft
Bábosik István - Barkó Endre - Schwartz Yehuda - Széchy Andrásné (szerk.): The First Steps (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1998.) 500,- Ft
Bábosik István - Rácz Sándor (szerk.): Romapedagógia - Pedagógiai tanulmányok (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.) 500,- Ft
Bábosik István - Széchy Andrásné (szerk.): Felsőoktatás-pedagógia - Pedagógiai tanulmányok (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.) 300,- Ft
Bábosik István - Széchy Andrásné (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1998.) 500,- Ft
Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 1060,- Ft
Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 270,- Ft
Ballér Endre szakirodalmi munkássága - Megjelent a szerző tiszteletére, 70. születésnapján (KÁOKSZI /volt OKI/ Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont - MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 1999.) ingyenes
Barakonyi Eszter: Általános jogi ismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 728,- Ft
Barkó Endre - Emőkey András - Farkasné Gelei Júlia - Horváth Károly - Rakaczkiné Tóth Katalin: Tanárok 2000 - Ajánlás az agrár szakközépiskolában folyó nevelőmunkához - A középfokú szakképzés módszertani és tájékoztató füzetei c. sorozat (Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 1996.) 168,- Ft
Barkó Endre - Laki László - Molnár József - Wallendums Árpád: Szakképzés az ezredfordulón - Gondolatok a középfokú agrárszakképzésről - A középfokú szakképzés módszertani és tájékoztató füzetei c. sorozat (Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 1996.) 168,- Ft
Bärnkopf Zsolt: Az érzelmek könyve (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 750,- Ft
Bärnkopf Zsolt: A gondolkodás könyve (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2001.) 890,- Ft
Báthory Zoltán szakirodalmi munkássága - Megjelent a szerző tiszteletére, 70. születésnapján (KÁOKSZI /volt OKI/ Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, Budapest, 2001.) ingyenes
Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1480,- Ft
Benesch, Hellmuth: Pszichológia - 208 színes oldal, 2138 tárgyszó - Atlasz c. sorozat (2. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 3980,- Ft
Benkics József: Pszichológiai alapismeretek (Márton Áron Kiadó, Budapest, 2000.) 680,- Ft
Benza Béla: Gyerekek az utolsó padban - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001:) 1100,- Ft
Bernáth József: Közoktatástan (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1008,- Ft
Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2 - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) alapmű CD-ROM-mal 6698,- Ft
Bodonyi Edit: Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-től napjainkig - Új Pedagógiai Közlemények c. sorozat (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.) 400,- Ft
Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft
Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 270,- Ft
Campbell, Ross: Dühöngő ifjak - Hogyan szelídíthatjük meg gyermekeink haragját? (2. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft
Campbell, Ross: Életre szóló ajándék - Hogyan szeressük gyermekünket? (7. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft
Campbell, Ross: Nehéz évek - Hogyan szeressük kamasz gyermekünket? (5. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft
Campbell, Ross: Óvjuk őket! - Gyermekeink kábítószerveszélyben (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 750,- Ft
Campbell, Ross: Szülői hivatás - Hogyan ismerjük meg gyermekünket? (4. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft
Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 1120,- Ft
Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és Pedagógia (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) 780,- Ft
Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1353,- Ft
Czipóth Edit - Kovács Zsuzsa: Jogi ismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 616,- Ft
Csikós Csaba: A varázsszó (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2000.) 1000,- Ft
Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.): Családpedagógiai Módszertan - Családpedagógiai szakkönyv (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2001.) 2000,- Ft
Csoma Gyula - Mayer József (szerk.): Az iskolai felnőttoktatás jelene és közeli perspektívái - Konferencia c. sorozat (Országos Közoktatási Int. Felnőttoktatási Központ, Budapest, 1999.) ingyenes
Deák Gábor: A magyar gyermektanulmányi mozgalom története (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 1100,- Ft
Dombi Alice - Oláh János (szerk.): Emlékezzünk régiekről - Tanulmányok a XIX. sz. nevelési törekvéseiről - A múlt század jelesei c. sorozat (Utánnyomás, APC-Stúdió, Gyula, 2000.) 871,- Ft
Dombi Alice - Oláh János (szerk.): Nevelési törekvések a XIX. században (APC-Stúdió, Gyula, 1999.) 936,- Ft
Dombi Alice: Pedagógiai célkitűzések a XIX. században (APC-Stúdió, Gyula, 2000.) 1180,- Ft
Dombi ALice: Tanári minta - mintatanár (APC-Stúdió, Gyula, 1999.) 936,- Ft
Dombi Ildikó - Fabulya Lászlóné - Kölcseyné Balázs Mária - Pál Miklósné - Pocsajiné Fábián Magdolna: Fejlesztőprogramok Békés megyében 1986-1996 - Tanulmány és dokumentumgyűjtemény - Művelődés, Műhely, Információ c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2000.) 1200,- Ft
Falus Iván - Szivák Judit: Didaktika (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 616,- Ft
Falus Iván (szerk.): Didaktika (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 2000.) 2651,- Ft
Fehér Irén: Pedagógia és pszichológia (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 1344,- Ft
Fehér Irén - Lappints Árpád: Pedagógiai fogalomtár (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 616,- Ft
Fehér Katalin: Bocsor István - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 500,- Ft
Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 784,- Ft
Fehér Katalin: Fináczy Ernő - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 500,- Ft
Fehér Katalin: Kerekes Ferenc - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2001.) 500,- Ft
Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1970,- Ft
Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1490,- Ft
Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1490,- Ft
Fürstné Kólyi Erzsébet et al.: A pedagógus új típusú feladatai a modern iskolában - Osztályfőnöki kézikönyv a minőségbiztosítás jegyében (Flaccus Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Galicza János: Szemelvények a neveléselmélet tanulásához (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1996.) 1250,- Ft
Gesztesi Péter: Oktatástechnológia (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 616,- Ft
Gyimesi Ilona - Makai Katalin: Lépésről-lépésre - A szigetcsépi Általános Iskola a minőségbiztosítás útján (Pest Megyei Ped. Szolg. Int., Budapest, 1999.) 550,- Ft
Hallesby, Ole: Személyiségtípusok (5. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 500,- Ft
Harangi László - Pordány Sarolta (szerk.): Felnőttképzés a közművelődésben - Közművelődés és felnőttoktatás c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2000.) 1550,- Ft
Hárs István: Számítástechnikával támogatott oktatás (Talentum Kft., Budapest, 1998.) 499,- Ft
Harsch, Helmut: Kiút az alkohol rabságából - Dimenziók c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 580,- Ft
Hoffmann Gertrúd - Horányi Annabella - Schődl Lívia: Lélektani alapismeretek (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1998.) [FI-0002] 690,- Ft
Hoffmann Rózsa (szerk.): Pedagógusetika: kódex és kommentár (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 297,- Ft
Horánszky Nándor: Erkölcsi rend és szakmaiság a tantervekben - Tantervtörténeti tanulmányok - A tantervelmélet forrásai c. sorozat (KÁOKSZI /voltOKI/ Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, Budapest, 1999.) ingyenes
Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera: 30 év a fővárosi Nevelési Tanácsadókban (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 896,- Ft
Horváth György: Pedagógiai pszichológia (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1998.) 1290,- Ft
Humyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 896,- Ft
Horváth József - Molnár László: Kunc Adolf - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 500,- Ft
Jankó Judit (szerk.): Iskolai szociális ismeretek - Szöveggyűjtemény szakképzésben résztvevők és gyakorló szakemberek számára (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 616,- Ft
Janovszky Sándor - Nagyné Janovszky Krisztina: Neveléselméleti tanulmányok (APC-Stúdió, Gyula, 1999.) 936,- Ft
Janovszky Sándor: Gondolataim könyve (APC-Stúdió, Gyula, 1997.) 570,- Ft
Janovszky Sándor: Közoktatásvezetők az iskolarendszerről (APC-Stúdió, Gyula, 1997.) 668,- Ft
Jung, C. G.: Alapfogalmaink lexikona 1-2. kötet (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 2400,- Ft
Kárpáti Andrea - Gyebnár Viktória: A vizuális képességek és a személyiség - A Leonardo Program értékelési rendszere - Új Pedagógiai Közlemények c. sorozat (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1996.) 480,- Ft
Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné - Tanulmányok (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 950,- Ft
Kiss Gabriella: (Ön)kritikus állapot (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 1760,- Ft
Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában - NAT-tan c. sorozat (3., jav., bőv. kiadás, Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1999.) 1250,- Ft
Kolozsváry Judit: Vezetéslélektan (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1008,- Ft
Komlósi Annamária, V.: Nem vagy egyedül (Osiris Kiadó, Budapest, 1999.) 1480,- Ft
Kormos Sándor: Közművelődési intézmények és szervezetek (3., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 2000.) 1497,- Ft
Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos, négykötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993.) alapmű 18928,- Ft
Kovács László: Jedlik Ányos - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 500,- Ft
Kovács Zsuzsa: Mintatár - Iratminták, ügymenetmodellek gyermekvédelmi ügyintézők részére (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 448,- Ft
Kovátsné Németh Mária: Pedagógiai rendszerek, elvek és értékek az ezredfordulón (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1008,- Ft
Kozma Béla: Pedagógia I. - A pedagógia alapjai (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 560,- Ft
Kozma Béla: Pedagógia II. - Neveléselméleti alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 672,- Ft
Kozma Béla (szerk.): Szöveggyűjtemény - Pedagógia (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 672,- Ft
Kozma Béla - Tóth Ibolya - Nemessányi Zoltánné: Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és elsősegélynyújtási alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1998.) 896,- Ft
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába (5., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 2268,- Ft
Kövendi Dénes, ifj.: Kövendi Dénes - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2001.) 500,- Ft
Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Morális fejlődés, empátia és altruizmus - Szöveggyűjtemény (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999.) 2700,- Ft
Lada László (szerk.): Felnőttoktatási Akadémia és tanévnyitó - Konferencia c. sorozat (Országos Közoktatási Int. Felnőttoktatási Központ, Budapest, 1999.) ingyenes
Lappints Árpád (vál. és szerk.): Érték és nevelés - Szöveggyűjtemény (2. kiadás, Comenius Bt., Pécs, 1998.) 1008,- Ft
Lappints Árpád: A vezetés alapkérdései (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1960,- Ft
Lepp, Ignace: A barátság pszichológiája - Dimenziók c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 1999.) 550,- Ft
Lepp, Ignace: A szeretet pszichoanalízise - Dimenziók c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 1999.) 600,- Ft
Magyar Miklós (összeáll.): Tantervi ajánlat a felnőttek általános iskolai tanulásához - Alapismereti modulok (Országos Közoktatási Int. Felnőttoktatási Központ, Budapest, 1999.) ingyenes
Magyarné Sztankovics Ilona: Neveléstörténet (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 1064,- Ft
Mann Miklós: Budapest oktatásügye a dualizmus korában (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1997.) 320,- Ft
Mann Miklós: Budapest oktatásügye a két világháború között - Új Pedagógiai Közlemények c. sorozat (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.) 500,- Ft
Maszler Irén: Játékpedagógia (Comenius Bt., Pécs, 1996.) 616,- Ft
Mátrai Zsuzsa (szerk.): A tömegoktatás alapkérdései - Pedagógiai olvasókönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1995.) 1736,- Ft
Megyeri László (összeáll.): Tájékoztató a földművelésügyi miniszter ágazatához tartozó Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekről és a szakmai vizsgák szervezéséről - A középfokú szakképzés módszertani és tájékoztató füzetei c. sorozat (Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 1997.) 282,- Ft
Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 - Neveléstörténeti tanulmány (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 793,- Ft
Mészáros István: A katolikus ezeréves iskola története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft
Mészáros István (összeáll.): A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996-1996 (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 300,- Ft
Miklós Tamás, P. (szerk.): Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka, 1997.) 350,- Ft
Miklós Tamás, P.: Gyermekszervezet-Történeti Múzeum (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka, 2000.) 200,- Ft
Nagy József: Nevelési kézikönyv (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 1200,- Ft
Nanszákné Cserfalvi Ilona: A válásról gyerekek írják szüleiknek (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) 420,- Ft
Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 1243,- Ft
Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1923,- Ft
Németh András - Skiera, E.: A reformpedagógia és az iskola reformja (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 2296,- Ft
Németh András: Weszely Ödön tantervelméleti munkássága (KÁOKSZI /volt OKI/ Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, Budapest, 1999.) ingyenes
Németh Sándorné: A tanulói kreativitás fejlesztésének lehetőségei - Iskolarádió, iskolaújság szerkesztőinek - Gondolkodó c. sorozat (Vas Megyei Ped. Int., Szombathely, 2001.) 1000,- Ft
Nissen, Peter - Iden, Uwe: Moderátoriskola - Kézikönyv a moderációs módszer iskolai alkalmazásához, a korszerű kommunikáció és a közös tanulás gyakorlatához (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft
Oroszlány Péter: Dinamikus olvasás (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4301] 730,- Ft
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4305] 1080,- Ft
Oroszlány Péter: A tanulás tanítása (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4306] 1750,- Ft
Pavlik Oszkárné (szerk.): Szaktanácsadók kézikönyve (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 1870,- Ft
Pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzések és szakirányú továbbképzési szakok jegyzéke 2001/2002. (Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Pilisborosjenő, 2001.) ingyenes
Pedagógusoknak ajánlott felsőfokú szakképesítést nyújtó képzések 2001/2002. (Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Pilisborosjenő, 2001.) ingyenes
Pléh Csaba: A lélektan története - Osiris tankönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1998.) 3200,- Ft
Primecz Henriett: A vezetés-szervezés alapjai (Comenius Bt., Pécs, 1999.) 672,- Ft
Pszichológiai kisenciklopédia (3., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 1590,- Ft
Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet (7., átdolg., bőv. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 2234,- Ft
Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1288,- Ft
Püsök Józsefné: Gyermekkori kötődések vizsgálata (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2001.) 790,- Ft
Ranschburg Jenő: A nő és a férfi - Pszichológia és pedagógia nevelőknek c. sorozat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 135,- Ft
Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió - Pszichológia és pedagógia nevelőknek c. sorozat (10. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 760,- Ft
Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek a gyermekkorban (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 758,- Ft
Redlich, Alexander: Konfliktusmoderálás - Magatartási stratégiák csoportokkal foglalkozóknak - Moderálás a gyakorlatban (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1980,- Ft
Réthy Endréné: Tanulási motiváció - Új Pedagógiai Közlemények c. sorozat (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1995.) 300,- Ft
Ronkovicsné Faragó Eszter: A pedagógia alapkérdései Imre Sándor munkásságában (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1008,- Ft
Salamon Jenő: A megismerő tevékenység fejlődéslélektana (8. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 803,- Ft
Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1996.) 690,- Ft
Séra László: Általános pszichológia (Comenius Oktatásszervező Bt., Pécs, 1998.) [CM-00202] 900,- Ft
Séra László: Erkölcsi ítéletalkotás, érzelmek és viselkedés (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 952,- Ft
Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft
Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 411,- Ft
Stephens, Larry: Gyermeked hite (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft
Strauszné Simonyi Erzsébet: Gyermek- és ifjúságvédelem (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 672,- Ft
Svantesson, Ingemar: Gondolattérképezés - Emlékezetfejlesztő módszerek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 680,- Ft
Svantesson, Ingemar: Tanulj meg tanulni! (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 480,- Ft
Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1568,- Ft
Szabolcs Éva - Mann Miklós: An Introduction to the History of Hungarian Education - Új Pedagógiai Közlemények c. sorozat (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1999.) 500,- Ft
Szabolcs Éva - Mann Miklós: Közoktatási törvényeink és a pedagógiai sajtó 1867-1944 (ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1997.) 350,- Ft
Szekszárdi Júlia: Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2001.) 570,- Ft
Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1363,- Ft
Szüdi János: Tanügyigazgatási ismeretek (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1232,- Ft
Takács Géza: Iskolapróza - Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium története - Mestersége tanár, Soros Oktatási Könyvek c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2000.) 1680,- Ft
Takács Lajos: Neveléstörténet (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1996.) 380,- Ft
Talyigás Judit - Mojzes Imre: Minőségbiztosításról iskolaigazgatóknak (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2000.) 1980,- Ft
Tarjányi Zoltán: Pedagógia I. (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 1280,- Ft
Tarjányi Zoltán: Pedagógia II. (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Tarjányi Zoltán: Pedagógia III. (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 1150,- Ft
Tarr György: Gyermekjog (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 820,- Ft
Tímár Éva: A nevelőtestületi klíma mérése a PKP jelű eszközzel (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 1999.) 980,- Ft
Tímár Éva: A tanítási klíma mérése (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 1996.) 980,- Ft
Tompáné Balogh Mária: Módszertani segédanyag a pedagógiai program módosításához (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 980,- Ft
Tóth Anna (szerk.): Tanügyi segédletek és iratmintatár (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2000.) 1680,- Ft
Tóth Ibolya (szerk.): A pszichológia alapjai (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 1008,- Ft
Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1325,- Ft
Tóth Tiborné - Tóth Andrea Éva: Értékelés és minőség a közoktatásban (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1180,- Ft
Tóth Tiborné: Minőségmenedzsment az iskolában (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 2900,- Ft
Tournier, Paul: Személy és szerep (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 1200,- Ft
Trencsényi László: "Szemtől szemben" - Esetek és /bal/esetek a tanár-diák viszonyban - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1100,- Ft
Vajda Kornél: Fülep Lajos - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2001.) 500,- Ft
Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1904,- Ft
Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2480,- Ft
Varga Domokos: Kölyökkóstolgató (4. kiadás, Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 1999.) [FC-0063] 790,- Ft
Vass Vilmos: A tantárgyközeliség pedagógiai megközelítései  - Mestersége tanár, Soros Oktatási Könyvek c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2000.) [ON-0002] 730,- Ft
Vasvári Attila: Törvény és gyakorlat a közoktatásban I. - Az iskolaigazgató munkáltató jogai és ezek alkalmazása során felmerülő konfliktusok (Baranya Megyei Ped. Int., Pécs, 1997.) 392,- Ft
Kovácsevicsné Tóth Marianna: Törvény és gyakorlat a közoktatásban II. - Az önkormányzatok új szerepe az oktatási intézmények alapításában, fenntartásában, működtetésében és irányításában (Baranya Megyei Ped. Int., Pécs, 1997.) 392,- Ft
Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai (APC-Stúdió, Gyula, 2000.) 1079,- Ft
Veszprémi László: Didaktika - Áttekintő alap a felsőoktatás és a pedagógus-továbbképzés számára (APC-Stúdió, Gyula, 2000.) 1500,- Ft
Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1568,- Ft
Wagner, Maurice E.: Vagyok-e valaki? - A helyes önértékelés fontossága (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft
Zengői Attila: Segédanyag az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszer kiegészítéséhez (Zala Megyei Ped. Int., Zalaegerszeg, 2000.) 536,- Ft
Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? - Magatartászavar fiatalkorban - Pszichológia és pedagógia nevelőknek c. sorozat (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 860,- Ft