Agócs Gergely (szerk.): A duda, a furulya és a kanásztülök - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2001.) 3900,- Ft
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába - Osiris tankönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 1997.) 2800,- Ft
Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 540,- Ft
Benza - Molnár - Radoszláv - Mikus - Janda - Barta: És az állam gondoskodik... - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1100,- Ft
Bihari Mihály - Szidiropulosz Archimédesz: Politológia - Tantervi program és szöveggyűjtemény középiskolák és középfokú kollégiumok hallgatói számára (Flaccus Kiadó, Budapest, 1997.) [FL-0001] 680,- Ft
Bihari Péter - Reparszky Ildikó - Dupcsik Csaba: Európa fölénye és katasztrófája (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-461-6615102] 680,- Ft
Bojtár Endre: A kelet-européer pontossága (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 780,- Ft
Boros László: Jogi alapismeretek - Felsőoktatási tankönyvek c. sorozat (3. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2001.) [VI-0001] 1495,- Ft
Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1850,- Ft
Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft
Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret 9-10. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 595,- Ft
Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0010-K] 3900,- Ft
Fehér Gyöngyi Eszter: Társadalomismeret (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0107] 672,- Ft
Flórián Mária: Magyar parasztviseletek - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2001.) kb. 2900,- Ft
Girán János - Ligeti György: Szociológiai alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1120,- Ft
Girán János: Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek (Comenius Bt., Pécs, 1997.) 672,- Ft
Gombos József: A finn "második köztársaság" politikatörténete 1944-2000 (JGYTF Kiadó, Szeged, 2001.) 1753,- Ft
Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a politika? Állampolgári ismeretek c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes
Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek című könyvhöz (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) ingyenes
Györgyi Erzsébet: Lakodalom - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2001.) kb. 2900,- Ft
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon - Politikai eszmetörténet (Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 4200,- Ft
Horváth Attila: Turizmus a kultúrában, kultúra a turizmusban - Művelődés, Műhely, Információ c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2000.) 990,- Ft
Hosszú Gyula: Holokausztról a középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Jakab György - Arató László: Társadalmi esettanulmányok (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1153] 960,- Ft
Jakab György - Lányi András: Erkölcsi esettanulmányok (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1149] 960,- Ft
Kacsirek László: Az Európai Unió és Magyarország csatlakozása (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 2530,- Ft
Kacsirek László: Integrációs kislexikon - Az Európai Uniót tanulmányozók számára (2. kiadás, KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 910,- Ft
Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig - Az antiszemitizmus története 1770-től 1973-ig - Osiris könyvtár c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 1880,- Ft
Konrád György - Szelényi Iván: Urbanizáció és területi gazdálkodás (JGYTF Kiadó, Szeged, 2000.) 911,- Ft
Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István: Társadalomismeret I. - Állampolgári ismeretek (Csokonai Kiadó, Debrecen) [CI-0001] 375,- Ft
Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István: Társadalomismeret I. - Állampolgári ismeretek munkafüzet (Csokonai Kiadó, Debrecen) [CI-0005] 180,- Ft
Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István: Társadalomismeret II. - Az életmód kérdései (Csokonai Kiadó, Debrecen) [CI-0002] 375,- Ft
Kukorelli István - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0113] 1300,- Ft
Landgráf Katalin - Penkala Éva - Szittner Andrea: Szövés - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2001.) kb. 3500,- Ft
Lehoczkyné Kollonay Csilla: A magyar munkajog I. (Átdolg. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2000.) 1995,- Ft
Lehoczkyné Kollonay Csilla: A magyar munkajog II. - Kiegészítéssel (Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1795,- Ft
Lengyel Sándor et al.: Az Európai Unió agrárrendszere a gyakorlatban (Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 1998.) 560,- Ft
Lipp Márta (szerk.): Kulturális segítőmunka fiatalokkal - A Művelődésszervezeti és Felnőttnevelési Osztály által 1999-ben Balatonalmádiban rendezett konferencia anyagának szerkesztett változata - Művelődés, Műhely, Információ c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2000.) 900,- Ft
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4125,- Ft
Mandy, Judith K.: Pénzszerzés kulturális célokra - Pardoe, James: Műemlék-menedzsment - Művelődés, Műhely, Információ c. sorozat (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 2000.) 1200,- Ft
Mező Ferenc - Nagy Imre - Tóth Péter - Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13244] 635,- Ft
Nagy Angelika: Az Európai Unió (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1027,- Ft
Nagy Imre: Útmutató és tanmenetjavaslat a Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes
Nováky Erzsébet (szerk.): Bevezetés az információs társadalomba - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (KIT Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1999.) 1350,- Ft
Papp Sándor: A határontúli magyar nemzeti közösségek életrajza 1918-1988. (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999.) 900,- Ft
Pintér Zoltán: Európa az új évezred küszöbén (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás) [SY-0033] 1200,- Ft
Reparszky Ildikó - Dupcsik Csaba - Ujvári Pál: A globális világ felé (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-462-6615103] 680,- Ft
Révész László: Emlékezzetek utatok kezdetére (Timp Kft., Budapest) [IM-0001] 2240,- Ft; kötött [IM-0001K] 2812,- Ft
Schadt Mária: Családszociológia (Comenius Bt., Pécs, 2000.) 1232,- Ft
Sille István: Illem, etikett, protokoll (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 4816,- Ft
Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon - Osiris tankönyvek c. sorozat (Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 3700,- Ft
Szabó Márton: Politikai tudáselméletek (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1998.) 1542,- Ft
Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások - Jelenlévő múlt c. sorozat (2. kiadás, Planétás Kiadó, Budapest, 1998.) [LJ-0001] 2650,- Ft
Virágvölgyi Mária - Felföldi László: A széki hangszeres népzene - Jelenlévő múlt c. sorozat (Planétás Kiadó, Budapest, 2001.) 3900,- Ft
Zobory Erzsébet: Ember- és környezettan (3. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) [CK-0003] 770,- Ft