Ádám Sándor: Európa bűne - Ahogy elbántak a magyarokkal (Szerzői kiadás, Budapest, 2001.) 1400,- Ft
Ádám Sándor: Európa színpadán - Nemzetünk büszkeségei (3., bőv. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2000.) 1000,- Ft
Ágoston István: A magyarországi puritanizmus gyökerei - A magyar puritánus törekvések a XVII. század első felében (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1997.) 590,- Ft
Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1503] 550,- Ft
Barta János: A kétfejű sas hatalmában - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1550,- Ft
A Batthyány-kormány emlékalbuma (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 3500,- Ft
Bellér Béla: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15104/2] 580,- Ft
Benits Péter (szerk.): Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája I. - Történelmi Források c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 2500,- Ft
Benkes Mihály: Szuperhatalmak kora 1945-1992 (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft
Benkes Mihály: Történelem - Témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 850,- Ft
Bertényi Iván: Szent István és öröksége - Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig, 1000-1440 - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1997.) [VI-0003] 1495,- Ft
Bihari Péter: A Nyugat felemelkedése 1450-1789 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-443-6615101] 680,- Ft
Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok 1776-1870 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-465-6615003] 680,- Ft
Biró Gábor - Lőrinc László - Stefány Judit: Középkor, újkor (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1154] 1090,- Ft
Blahó Miklós: Román történelmi szemléltető örök-naptár (Új Érték Szövetkezet, Budapest, 2000.) 330,- Ft
Bocskai István: Testámentomi rendelése - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon (Nap Kiadó, Budapest, 1998.) 1750,- Ft
Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig (2. kiadás, Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 1400,- Ft
Bueno, Jean-François - Cosseron, Serge: Napóleon nagy csatái - Austerlitztól Waterlooig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft
Bujdosó Emma: A nemzetállamok és a polgárság kora (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4144] 680,- Ft
Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1143] 680,- Ft
Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1600,- Ft
Commager: A második világháború története (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-136] 790,- Ft
Csámer István: A diósgyőr-hámori vaskohászat története (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) 396,- Ft
Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914 (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 1600,- Ft
Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete 1867-1918 (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2480,- Ft
Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 990,- Ft
Csorba Csaba: "Árpád jöve magyar néppel" - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (4. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Csorba Csaba: Árpád népe - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (2. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 1999.) [VI-0002] 1495,- Ft
Csorba Csaba: Árpád örökében - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Csorba László: Az első felelős magyar kormány képeskönyve (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 2800,- Ft
Csorba László: A vallásalap jogi természete (Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 504,- Ft
Csukovits Enikő: Liliom és holló - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1550,- Ft
Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény, 1789-1914. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4190,- Ft
Diószegi István: A Ferenc József-i kor - Magyarország története, 1849-1918 - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1999.) [VI-0006] 1295,- Ft
Diószegi István - Harsányi Iván - Németh György (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. kötet - 1890-1945 (3. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft
Diószegi István - Harsányi Iván - Németh György (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. kötet (Korona Kiadó, Budapest, 1996.) 2650,- Ft
Diószegi István - Harsányi Iván - Németh György (szerk.): 20. századi egyetemes történet III. kötet - 1945-1995 - Európán kívüli országok (Korona Kiadó, Budapest, 1997.) 2650,- Ft
Dömötör Attila - Buzek Zsuzsanna: Történelmi lexikon (Saxum Könyvkiadó Kft., Budapest) [SX-0001] 2450,- Ft
Dué, Andrea - Laboa, Juan Maria: A kereszténység történeti atlasza (Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 7599,- Ft
A Dunánál - Magyarok a 20. században 1918-2000 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft
Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 896,- Ft
Az első világháború CD-ROM - Lexikon, korabeli fotók, illusztrációk, katonai iratok (Petit Real Könyvkiadó Kft.-Woodstone Kft., Budapest, 2001.) 6000,- Ft
A második világháború CD-ROM - Lexikon, korabeli fotók, filmhíradó-részletek, katonadalok (Petit Real Könyvkiadó Kft.-Woodstone Kft., Budapest, 1998.) 6000,- Ft
Emese álma - A magyar őstörténet és az államszervezés kora a kezdetektől 1038-ig - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1996.) CD-ROM 6720,- Ft
Estók János: A boldog békeidők - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Estók János: Magyarország története 1848-1914 (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1885,- Ft
Európa 1000 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:3.200.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Európa - XII-XIII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:3.800.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Európa - 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:3.400.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Európa - 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:3.500.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Farkas Gyöngyi (szerk.): Saját kezébe, ott, ahol... - Összeállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc katonai irataiból - Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok c. sorozat (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1998.) 1500,- Ft
Felföldi Szabolcs - Sinkovics Balázs (szerk.): Nomád népek - magyar honfoglalás - Magyar Őstörténeti Könyvtár c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft
Filla István: Történelem a szakmunkásképző iskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12504/2] 341,- Ft
Fodor Pál: A szultán és az aranyalma - Tanulmányok az oszmán-török történelemről (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 2300,- Ft
Foki - Hornyák - Kalló - Katona - Kulcsár - Mózer - Sávoly: Történelem - Érettségi témakörök, tételek (4. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2001.) [CO-0012] 1450,- Ft
Földesi Margit - Szerencsés Károly: A rebellis tartomány - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Franzen, August: Kis egyháztörténet (Agapé Kiadó, Szeged, 1998.) 1200,- Ft
Friedell, Egon: Az újkori kultúra I-II. (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 1900,- Ft
A függetlenségi harcok - Magyarország a XVII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:750.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Gabányi János: Magyar várak legendái (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft
Galántai József: Az I. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 3150,- Ft
Galántai József: Magyarország az első világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4250,- Ft
Gedeon József: A brit oroszlán hétköznapjai avagy... (Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1999.) 1462,- Ft
Gergely András: 1848-ban hogy is volt? - Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es történetéből (Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 1980,- Ft
Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem, 1790-1918 (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 2990,- Ft
Gergely Jenő: A pápaság története (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 5990,- Ft
Gergely Jenő - Pritz Pál: A trianoni Magyarország, 1918-1945 - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1998.) [VI-0007] 1495,- Ft
Gloviczki Zoltán: Ókor - Történelmi szöveggyűjtemény (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-468-6615201] 970,- Ft
Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 437,- Ft
Gyurkó László: A bakancsos forradalom (3., bőv., átdolg. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2980,- Ft
Havas László - Németh György - Szabó Edit: Római történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5490,- Ft
Haza és haladás - A reformkortól a kiegyezésig 1790-1867 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft
Hegedűs Sándor: Cigány kronológia (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 750,- Ft
Helméczy Mátyás: Az újkor története 14-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01046] 659,- Ft
Hermann Róbert - Závodszky Géza: Nemzet születik - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában (2. kiadás, Márton Áron Kiadó, Budapest, 2000.) 2800,- Ft
Horn Gyula: Azok a kilencvenes évek... (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 1600,- Ft
Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4145] 680,- Ft
Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza (Kossuth Kiadó-Szabad Tér Kiadó, Budapest, 2001.) 2400,- Ft
Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig - Magyarország története, 1944-1990 - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1998.) [VI-0008] 1295,- Ft
Jakab György: Történelmi szó- és képtár (AKG Kiadó, Budapest) [AG-3132] 991,- Ft
Jáki László (összeáll.): Érettségi tételek történelemből 1851-1949. (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2000.) 500,- Ft
Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések - A magyar-olasz kapcsolatok történetéből (Falukönyv-Ciceró Kft., Budapest, 2000.) 2500,- Ft
Jazimiczki Béla: Érettségi-felvételi feladatok '91-98 Történelem (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3220] 780,- Ft
Jóvérné Szirtes Ágota - Sipos Péter - Székely Gábor: Történelem IV. 1914-1998 (4. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) [CK-0001/1] 870,- Ft
Kádár Csaba: Magyar történelem CD-ROM (Talentum Kft., Budapest, 2000.) 4990,- Ft
Kálmán András: Történelem - Kulcsszavak - Érettségi témakörök, tételek c. sorozat (Corvina Kiadó, Budapest, 2000.) 850,- Ft
Kántor Lajos - Kovács Kis György: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.) 2840,- Ft
Kardos József: Legitimizmus - Legitimista politikusok Magyarországon a két világháború között (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft
Kereszt és félhold 1526-1699 - A török kor Magyarországon - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1999.) CD-ROM 6720,- Ft
Kétfejű sas - A Habsburg-uralom Magyarországon 1699-1790 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft
Kinder, H. - Hilgemann, W.: Világtörténelem - Atlasz c. sorozat (3., átdolg. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 4980,- Ft
Kiss F. József: Az őskor és az ókor története (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-035] 425,- Ft
Kiss F. József: Magyarország története 1848-1956-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-036] 425,- Ft
Kiss F. József: Magyarország története a kezdetektől 1541-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-037] 425,- Ft
Knausz Imre: Történelem és oktatás - Az oktatás történetéről és a történelem oktatásáról (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1998.) 850,- Ft
Koltay Gábor (rendezte): István, a király (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 95 perc kb. 2250,- Ft
Kóthy Judit (rendezte): Történelem I. - Repeta c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 725,- Ft
Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 410,- Ft
Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: Történelem szöveggyűjtemény 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 655,- Ft
Kővári Zoltán: Történelem 9. osztály tankönyv (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0024/11] 576,- Ft
Kővári Zoltán: Történelem 9. osztály munkafüzet (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0024/1] 280,- Ft
Kővári Zoltán: Történelem 9. osztály felmérőlapok (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0024/2] 172,- Ft
Fekete Zoltán - Kővári Zoltán: Történelem 10. osztály tankönyv (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0025] 370,- Ft
Fekete Zoltán - Kővári Zoltán: Történelem 9. osztály munkafüzet (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0025/1] 280,- Ft
Fekete Zoltán - Kővári Zoltán: Történelem 9. osztály felmérőlapok (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0025/2] 172,- Ft
Kettős kötődés - Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867.1918 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft
Kiszely Gábor: ÁVH - Egy terrorszervezet története (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0156] 2650,- Ft
Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 1320,- Ft
Kulcsár Edit (szerk.): Történelem "B" tételek - Érettségi témakörök, tételek (3. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2000.) [CO-0013/4] 1450,- Ft
Lajtos Árpád: Birodalmak árnyékában - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft
Lator László, ifj.: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15404/1] 507,- Ft
Lovagkirályok 1301-1437 - Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1997.) CD-ROM 6720,- Ft
Lovrity Endre: Teljes tes(z)ttel történelemből - Irány az egyetem! c. sorozat (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 844,- Ft
Lőrinc László: Életmódtörténet I. (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1147] 1420,- Ft
Lőrinc László: Életmódtörténet II. (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1147-2] 1420,- Ft
Lőrinc László: Felvilágosodás és forradalom (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4135] 680,- Ft
Madách Imre: Országgyűlés - Gondolkodó magyarok c. sorozat (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft
Magyar kódex 1. kötet - Az Árpádok világa (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft
Magyar kódex 2. kötet - Lovagkor és reneszánsz (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft
Magyar kódex 3. kötet - A szultán és császár tartománya (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft
Magyar kódex 4. kötet - Reformkor és kiegyezés (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft
Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft
Magyarország a X-XI. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:780.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában - 1437-1526 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:880.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Magyarország közigazgatása - 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:750.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Magyarország közigazgatása és területgyarapodása - 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:650.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Magyarország a XX. században I. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4600,- Ft
Magyarország a XX. században II. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4600,- Ft
Magyarország a XX. században III. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4600,- Ft
Magyarország a XX. században IV. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4600,- Ft
Magyarország a XX. században V. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4600,- Ft
Fehér Imre - Mala József - Szabó-Bakos Eszter: 3x24 - Matematika, közgazdaságtan, történelem - Felvételi feladatok és megoldások 2001. (Aula Kiadó, Budapest, 2001.) 3820,- Ft
Markó László: Általános történelmi fogalomgyűjtemény (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-117] 680,- Ft
Markó László: A magyar állam főméltóságai - Szent Istvántól napjainkig (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 3200,- Ft
Markó László: Ki kicsoda a világtörténelemben I. kötet (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-412] 690,- Ft
Markó László: Magyar történelem évszámokban (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-118] 479,- Ft
Márton Alfréd (szerk.): A Kárpát-medence és a steppe - Magyar Őstörténeti Könyvtár c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 2000,- Ft
Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft
Mészáros István: ...Kimaradt tananyag... - Diktatúra és egyház - 1. kötet 1945-1956. (2. kiadás, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.) 660,- Ft
Mészáros István: ...Kimaradt tananyag... - Diktatúra és egyház - 2. kötet 1957-1975. (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.) 660,- Ft
Mészáros István: ...Kimaradt tananyag... - A diktatúra és az egyház - 3/A kötet 1975-1988. - A hatalom (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.) 660,- Ft
Mészáros István: ...Kimaradt tananyag... - A diktatúra és az egyház - 3/B kötet 1988-1990. - A végkifejlet (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.) 660,- Ft
Mészáros István: ...Kimaradt tananyag... - A diktatúra és az egyház - 3/C kötet 1975-1988. - Az egyház (Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994.) 660,- Ft
A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás - XV-XVII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:29.000.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Nagy Gábor: Magyar középkor - Történelmi forrásgyűjtemény az államalapítástól Mohácsig (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém, 1995.) 950,- Ft
Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1344,- Ft
Németh Andor: Metternich vagy A diplomácia magasiskolája (2., jav. kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1900,- Ft
Németh György: A polisok világa (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft
Németh J. László: Egyháztörténeti feladatgyűjtemény - A katolikus egyház a kezdetektől II. János Pál pápáig (2. kiadás, Németh László Magánkiadó, Iván, 1999.) 250,- Ft
Németh J. László: Ünnepi műsorok, vetélkedők I. (Németh László Magánkiadó, Iván, 2000.) 840,- Ft
A népvándorlás - III-VI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:3.800.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Nikolényiné Gáti Edit (szerk.): Keresni, kutatni, meglátni. Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. A kezdetektől a X. századig (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3603] 680,- Ft
Nikolényiné Gáti Edit (szerk.): Keresni, kutatni, meglátni. Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. XI.-XVII. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3604] 680,- Ft
Nikolényiné Gáti Edit (szerk.): Keresni, kutatni, meglátni. Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. XVIII.-XIX. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3605] 680,- Ft
Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) 680,- Ft
Nóvé Béla: Kortárs Krónika - Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 780,- Ft
Nóvé Béla: Tanúk és vértanúk - Kortárs krónika Pákozdtól Aradig (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0071] 790,- Ft
Orbán Éva: Iránytűnk '56 (2. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2000.) 2500,- Ft
Orbán Éva: Üzenet a barikádokról (Szerzői kiadás, Budapest, 2001.) 3000,- Ft
Az ókori Görögország (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 1:850.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Az ókori Kelet - Kr. e. III-I. évezred (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 1:8.800.000 méretarányú, 90x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Országh Borbála: Házi feladat történelemből I. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 1996.) [HT-0094] 348,- Ft
Országh Borbála: Házi feladat történelemből II. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 1996.) [HT-0095] 348,- Ft
Országh Borbála: Házi feladat történelemből III. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 1996.) [HT-0096] 348,- Ft
Országh Borbála: Házi feladat történelemből IV. osztályosoknak (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 1996.) [HT-0097] 348,- Ft
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-1918 (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 1:1.700.000 méretarányú, 90x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Pallai László - Forisek Péter: Adattár történelemből - Felvételizőknek (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 750,- Ft
Pándi Lajos: Kelet-európai diktatúrák bukása (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3602] 780,- Ft
Pannon reneszánsz 1437-1526 - A Hunyadiak és a Jagelló-kor - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1998.) CD-ROM 6720,- Ft
Papp Tibor (szerk.): Hadifoglyok írják... - Hadifogolysors a második világháborúban - Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok c. sorozat (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) 1500,- Ft
Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint c. sorozat (Reprint kiadás 2. utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 4900,- Ft
Páva István: A Harmadik Birodalomból jelentjük - A berlini magyar nagykövetség a II. világháborúban (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft
Pelyach István: Történelem felkészítő CD-ROM (Raabe Klett Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 4290,- Ft
Pesti János: Történelem III. 1640-1914 (3. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) [CK-0002] 850,- Ft
Pethő Sándor: A szabadságharc eszméi (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-417] 750,- Ft
Petrovácz István: Iparkodó magyarok (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1798,- Ft
Pintér Zoltán: Háborúk és békék az európai történelemben - Jövő, jelen, történelem c. sorozat (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 335,- Ft
Pintér Zoltán: A NATO-ról diákoknak - Jövő, jelen, történelem c. sorozat (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 1999.) 140,- Ft
Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi lexikon (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 1298,- Ft
Pokorny Hermann: Emlékeim - A láthatatlan hírszerző - Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok c. sorozat (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000.) 1500,- Ft
Pomogáts Béla - Ádám Magda - Cholnoky Győző (szerk.): Trianon - A magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban (Lucidus Kiadó, Budapest) [LK-0001] 2650,- Ft
Pölöskei Ferenc: Magyarország története 1918-1990 (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 2650,- Ft
Rácz Lajos: Az európai gazdaság-világtól a világgazdaságig - Az európai gazdaság térszerkezetének átalakulása a késő középkor és az újkor idején (JGYTF Kiadó, Szeged, 2000.) 1512,- Ft
Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején (JGYTF Kiadó, Szeged, 2001.) 1984,- Ft
Révai Új Lexikona I. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona II. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona III. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona IV. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona V. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona VI. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révai Új Lexikona VII. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) 4960,- Ft
Révész László, B. (rendezte): Dokumentumok - Forradalom és megtorlás 1956 (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1991.) videofilm - kb. 90 perc kb. 2250,- Ft
Robotka Csaba: Történelem tanterv 9-10. o. szakiskoláknak (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) ingyenes
Róna-Tas András (szerk.): Források a korai magyar történelem ismeretéhez - Magyar Őstörténeti Könyvtár c. sorozat (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft
Rubovszky Péter: Történelem I. Vázlatok az ókor történetéről (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13165] 371,- Ft
Rubovszky Péter: Történelem II. Vázlatok a középkor és a kora újkor történetéről (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13264] 441,- Ft
Rubovszky Péter: Történelem III. Vázlatok az újkor történetéről (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13379] 445,- Ft
Rubovszky Péter: Történelem IV. Vázlatok a XX. század történetéről. 1. rész (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13480/I] 214,- Ft
Rubovszky Péter: Történelem IV. Vázlatok a XX. század történetéről. 2. rész (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13480/II] 214,- Ft
Salamon Konrád: A csonka ország - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.) 1550,- Ft
Salamon Konrád: Magyar történelem 1914-1990 (2., jav. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1998.) 1786,- Ft
Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 798,- Ft
Schuster, Gaby: Sissi I. - A császár menyasszonya (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1498,- Ft
Schuster, Gaby: Sissi II. - A korona szolgálatában (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1498,- Ft
Schuster, Gaby: Sissi III. - A sors kezében (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1498,- Ft
Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1848,- Ft
Sebő Attila: Történelem I. tanulói segédlete (Iskolaszolga Kft., Budapest) [IS-0005] 1008,- Ft
Mayer József - Sebő Attila: Történelem II. tanulói segédlete (Iskolaszolga Kft., Budapest) [IS-0004] 924,- Ft
Mayer József - Singer Péter: Történelem III. tanulói segédlete (Iskolaszolga Kft., Budapest) [IS-0006] 1090,- Ft
Simándi Irén (összeáll. és szerk.): Történelmi fogalmak kisszótára (2., jav., bőv. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 1999.) [KO-0143] 1650,- Ft
Sipos Péter - Ravasz István (szerk.): Magyarország a második világháborúban - Lexikon A-Zs (2., jav. és bőv. kiadás, Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1997.) 3500,- Ft
Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-007] 540,- Ft
Sipos Sándor: Történelem 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-009] 350,- Ft
Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-008] 540,- Ft
Sipos Sándor: Történelem 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-010] 350,- Ft
Stefány Judit: A XIX. század első fele (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4141] 680,- Ft
Stefány Judit: Ázsiai kultúrák (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4142] 680,- Ft
Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben... - Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941-1960 (Pro Pannonia, Pécs, 1998.) 990,- Ft
Szabó István, G.: Összefoglaló és összehasonlító történelem - Táblázatok és feladatok a felvételire készülő középiskolások számára (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0026] 748,- Ft
Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1997.) [VI-0004] 1495,- Ft
Szabó Péter: A magyar állam születése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 990,- Ft
Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263] 798,- Ft
Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 573,- Ft
Szabolcs Ottó - Veresegyházi Béla: Rajzos vázlatok a történelem tanításához (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) [KO-0125] 2450,- Ft
Szabolcs Ottó (szerk.): Történelmi forrásfüzetek 1-10. kötet (Korona Kiadó, Budapest, 1996-1999.) füzetenként 350,- Ft
Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok IX-XVI. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXV-XXXII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXXIII-XXXVIII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc kb. 2250,- Ft
Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XLIV-XLVII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 94 perc kb. 2250,- Ft
Számvéber Norbert (szerk.): Erőd a Duna mentén - Összeállítás a Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok katonai irataiból - Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok c. sorozat (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) 1500,- Ft
Száray Miklós: Történelem VII. - A kora újkor Magyarországon 1490-1711 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-453-CA1105] 670,- Ft
Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-456-1015102] 840,- Ft
Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 990,- Ft
Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M] 416,- Ft
Szávai Ferenc: Gazdaképzési rendszerek - A mezőgazdasági szakképzés története a XIX-XX. században Európában (Pro Pannonia, Pécs, 1996.) 990,- Ft
Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyona (Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 1950,- Ft
Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (Holnap Kiadó, Budapest, 1996.) 980,- Ft
Szekfű Gyula: Valahol utat vesztettünk (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-541] 580,- Ft
Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) kb. 620,- Ft
Szigethy Gábor (szerk.): Aranybulla (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-540] 580,- Ft
Szijj Jolán - Ravasz István (szerk.): Magyarország az első világháborúban - Lexikon A-Zs (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000.) 4500,- Ft
Taylor, A. J. P.: Harc a hatalomért - Európa, 1848-1918 (Scolar Kiadó, Budapest, 2000.) 3584,- Ft
Tomka Ferenc: Az Egyház bűnei - Mi igaz, mi nem igaz? (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 480,- Ft
Tóth Endre - Szelényi Károly: A Magyar Szent Korona - Királyok és koronázások - Magyar, angol és német nyelven (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 2980,- Ft
Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006] 660,- Ft
A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 1:850.000 méretarányú, 100x140 cm-es falitérkép 11.250,- Ft
Trogmayer Ottó - Visy Lilla: Ecce salus vitae - Íme az élet üdve - A Gizella-kereszt - Fodor István: A bécsi szablya és a prágai kard - Tóth Endre: A koronázási jogar és palást - Kincsek Szent István korából c. sorozat (Agapé Kiadó, Szeged, 2000.) 2700,- Ft
Ujkéry Csaba: Hétország fejedelmei (Halász és Társa Könyvkiadó, Budapest-Pécs, 2000.) 1690,- Ft
Ujlaky István: "Nemzettankönyv" - Kezdetektől a XX. századig (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1999.) 790,- Ft
Ujvári Pál: A középkor története (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-464-6615002] 680,- Ft
Ujvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15204/1] 550,- Ft
Ujvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15304] 534,- Ft
Unger Mátyás: Történelem a szakmunkásképző iskola II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12604/3] 314,- Ft
Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2950,- Ft
Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történet - 1789-1890 (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 2990,- Ft
Vajda János: Egy honvéd naplójából - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft
Varga Domokos: Emlékezzünk eleinkről - A magyarság rövid története (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 315,- Ft
Varga Magdolna - Árpás Károly: Jogra szeretnék menni! Felvételi előkészítő. Történelem (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-3219] 680,- Ft
Várkonyi Ágnes, R.: A Királyi Magyarország, 1541-1686 - Tudomány-Egyetem c. sorozat Magyar történelem c. alsorozata (Vince Kiadó, Budapest, 1999.) [VI-0005] 1295,- Ft
Várkonyi Ágnes, R.: Megújulások kora - Új képes történelem és Officina Nova könyvek c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 1550,- Ft
Vasvári Pál: Irányeszmék - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft
A Vazul-ág 1038-1301 - Árpád-házi királyok Szent István után - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1997.) CD-ROM 6720,- Ft
Veliky János (szerk.): Polgárosodás és szabadság (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Szerkesztősége, Budapest, 1999.) 1221,- Ft
Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000.) alapmű 7605,- Ft
Walter Mária: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/2] 685,- Ft
Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/2] 780,- Ft