Gion Gábor: A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek - Modultankönyv - Biotéka c. sorozat (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) [NT-01048] 731,- Ft

Jámbor Gyuláné - Kiss Ferenc: Egészségtan 6. - Testi és lelki egészségünk tankönyv (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) [MS-2424] 860,- Ft

Jámbor Gyuláné - Kiss Ferenc: Egészségtan 6. - Testi és lelki egészségünk munkafüzet (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) [MS-2425] 520,- Ft

Jámbor Gyuláné - Kiss Ferenc: Egészségtan tanterv 6-8. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) ingyenes

Kiss Albert: Szexuálkultúra I. 12-14 éves lányoknak és fiúknak (2. kiadás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 1999.) 510,- Ft

Kiss Albert: Szexuálkultúra I-II. - Útmutató pedagógusok részére (2. kiadás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 1999.) 510,- Ft

Nagyné Horváth Emília: Helyi tanterv - Egészségtan 6. és 8. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1999.) 300,- Ft

Németh Judit: Életviteli és gondozási ismeretek 7-8. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-947-5507101] 570,- Ft

Németh Judit: Életviteli és gondozási ismeretek munkafüzet 7-8. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-948-5507201] 490,- Ft

Pongráczné Gál Elvira - Gecsei Edit - Mayer Zoltán - Gátainé Sróth Zsuzsanna - Tompáné Balogh Mária: Kerettantervhez készült tantervi modul - Hon- és népismeret A és B változat, Tánc és dráma, Ember és társadalom, Etika, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Egészségtan (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 690,- Ft

Sárvári Gáborné: Egészségvédelem 10-12 éveseknek munkatankönyv (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 638,- Ft

Schuster, Gaby: Csak lányoknak! - A nőiesség enciklopédiája (2. kiadás, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1490,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Egészségtan modultankönyv 6. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk) [PK-00556] 450,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Egészségtan modulmunkafüzet 6. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk) [PK-01566] 376,- Ft

Vighné Arany Ágnes - Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyv 5. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 650,- Ft

Vighné Arany Ágnes - Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyv 6. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 650,- Ft

Vighné Arany Ágnes - Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyv 7. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 650,- Ft

Vighné Arany Ágnes - Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyv 8. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 650,- Ft