Balla Árpád - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0002] 720,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Társadalomismeret 6. o. (3. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) 590,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Helyi tanterv - Ember és társadalomismeret, etika (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1999.) 600,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0513] 567,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0714] 714,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00818] 570,- Ft

Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek című könyvhöz (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) ingyenes

Gönczöl Enikő: Én és a politika? - Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00819] 476,- Ft

Gönczöl Enikő: Útmutató és tanmenetjavaslat az Én és a politika? Állampolgári ismeretek c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) ingyenes

Hutter, Claus-Peter: Demokrácia - Mi Micsoda c. sorozat (Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 1998.) 1860,- Ft

Jungmann-Stadler, Franziska: Pénz - Mi Micsoda c. sorozat (Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2003.) 1860,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan I. 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0517] 567,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan II. 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0711] 567,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan III. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0723] 570,- Ft

Pongráczné Gál Elvira - Gecsei Edit - Mayer Zoltán - Gátainé Sróth Zsuzsanna - Tompáné Balogh Mária: Kerettantervhez készült tantervi modul - Hon- és népismeret A és B változat, Tánc és dráma, Ember és társadalom, Etika, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Egészségtan (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 690,- Ft

Szekszárdi Júlia - Sallai Éva - Jakab György: Emberi kapcsolatok -Társadalmi ismeretek a 7. évfolyam tanulói számára (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1150] 934,- Ft