Biológia, természetismeret kerettantervi füzet (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 750,- Ft

Crummenerl, Rainer: A levegő és a víz - Mi Micsoda c. sorozat (Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 1999.) 1860,- Ft

Dámné Erdei Gabriella: Természetismereti kislexikon (3. kiadás, Juventus 96 Bt., Debrecen, 2000.) 896,- Ft

Dosztányi Imre (főszerk.): Természetbúvár - Környezetbarát ökológiai magazin (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, megjelenik kéthavonta) számonként 275,-Ft

Gyenes Csilla: A természet csodái - Tankönyv 5. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-115021] 791,- Ft

Gyenes Csilla: A természet csodái - Munkafüzet 5. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-115022] 493,- Ft

Gyenes Csilla - Győrfi Istvánné: A természet csodái - Tankönyv 6. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-125021] 730,- Ft

Gyenes Csilla - Győrfi Istvánné: A természet csodái - Munkafüzet 6. osztály (3. kiadás, Dinasztia Kiadó, Budapest, 2002.) 493,- Ft

Halász Tibor - Bonifert Domonkosné - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné: Természetismeret 6. - Fizikai és kémiai alapismeretek 6. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2606] 580,- Ft - keménytáblás [MS-2606K] 740,- Ft

Hartdégenné Rieder Éva - Köves József - Gerhardtné Rugli Ilona: Természetismeret 5. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00541] 770,- Ft - keménytáblás [NT-00541/T] 886,- Ft

Hartdégenné Rieder Éva - Köves József - Gerhardtné Rugli Ilona: Természetismeret munkafüzet 5. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00541/M] 345,- Ft

Hartdégenné Rieder Éva - Köves József: Természetismeret 6. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00641] 822,- Ft

Hartdégenné Rieder Éva - Köves József: Természetismeret munkafüzet 6. osztály (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00641/M] 420,- Ft

Hartdégenné Rieder Éva: Javasolt tanmenet a Természetismeret az 5. évfolyam számára c. tankönyv tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) ingyenes

Hartdégenné Rieder Éva: Javasolt tanmenet a Természetismeret a 6. évfolyam számára c. tankönyv tanításához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) ingyenes

Homoki Nagy István (írta, fényképezte és rendezte): Cimborák I. - Hegyen-völgyön (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) Természetfilm videofilmen- 90 perc 2500,- Ft

Homoki Nagy István (írta, fényképezte és rendezte): Cimborák II. - Nádi szélben (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) Természetfilm videofilmen - 75 perc 2500,- Ft

Horváth Miklós - Molnár Zoltán - Szentirmainé Brecsok Mária: Természetismeret 5. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) [AP-544] 539,- Ft

Horváth Miklós - Molnár Zoltán - Szentirmainé Brecsok Mária: Természetismeret munkafüzet 5. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) [AP-545] 385,- Ft

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária: Kézikönyv az 5. osztályos természetismeret tanításához (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) 390,- Ft

Horváth Miklós - Molnár Zoltán - Szentirmainé Brecsok Mária: Természetismeret 6. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk) [AP-644] 590,- Ft

Horváth Miklós - Molnár Zoltán - Szentirmainé Brecsok Mária: Természetismeret munkafüzet 6. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) 392,- Ft

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária: Kézikönyv a 6. osztályos természetismeret tantárgy tanításához (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) 390,- Ft

Horváth Miklós: Helyi tanterv - Természetismeret 5-6. osztály (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1999.) 300,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Halász Tibor: Természetismeret 5. - Élő és élettelen környezetünk tankönyv 5. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2604] 630,- Ft - keménytáblás [MS-2604K] 800,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Halász Tibor: Természetismeret 5. - Élő és élettelen környezetünk munkafüzet 5. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2804] 410,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné: A természetről tizenéveseknek - Természetismeret tudásszintmérő feladatlap 5. A/B (5. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 198,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné: Természetismeret 6. - Földrajzi és biológiai alapismeretek 6. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2605] 630,- Ft - keménytáblás [MS-2605K] 800,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné: A természetről tizenéveseknek - Természetismeret tudásszintmérő feladatlap 6. A/B (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2754] 198,- Ft

Jámbor Gyuláné - Vízvári Albertné - Halász Tibor: Természetismeret tantárgyi tanterv 5-6. osztály (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) ingyenes

Köthe, Rainer: Kísérletek könyve - 175 egyszerű kísérlet - Biológia, kémia, fizika (3., átdolg. kiadás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

Köthe, Rainer: Titokzatos jelenségek és a tudomány - Mi Micsoda c. sorozat (Átdolg. utánnyomás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2000.) 1650,- Ft

Kriska György - Maklári Jenőné - Scheuer Zsuzsanna: Gyertek velünk erdei iskolába! (Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Láng György - Molnár Katalin - Némethné Katona Judit - Tomcsányi Péter - Ütőné Visi Judit: Természetismeret 5. osztályosoknak (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-544-0506101] 900,- Ft

Természetismeret 6. osztály (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-547-0606101] 920,- Ft

Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret tankönyv 5. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2131] 1030,- Ft

Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret munkafüzet 5. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2831] 530,- Ft

Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret tudásszintmérő feladatlap 5. A/B (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) 198,- Ft

Jakucs László - Nagy Gáborné: A Föld, amelyen élünk 1. - Természetföldrajzi ismeretek munkafüzet (5. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 528,- Ft

Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret tankönyv 6. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2132] 570,- Ft

Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret munkafüzet 6. osztály (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2832] 570,- Ft

Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk - Természetismeret tudásszintmérő feladatlap 6. A/B (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged) [MS-2770] 198,- Ft

Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 1. - Természetföldrajz tudásszintmérő feladatlap A/B/C (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 198,- Ft

Makádi Mariann: Tanmenetjavaslat A Föld, amelyen élünk című tankönyvcsaládhoz - Természetismeret 5-6. évfolyam (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) ingyenes

Nemess Zoltánné - Varga Lászlóné - Varga László: Környezetismereti témazáró feladatlapok - Biológia-földrajz 5. osztály (Utánnyomás, Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 1999.) 149,- Ft

Paál Tamásné: Természet- és környezetvédelem - Olvasókönyv 12-16 éveseknek - Biotéka c. sorozat (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 550,- Ft

Paál Tamásné - Sárvári Gáborné: Természet- és környezetvédelem - Feladatgyűjtemény 12-16 éveseknek - Biotéka c. sorozat (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 457,- Ft

Tardy János - Dosztányi Imre (szerk.): Értékőrző Magyarország - Nemzeti parkok, világörökség (2. kiadás, Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2001.) 3360,- Ft

Tények, rekordok, érdekességek (Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2001.) 2890,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Kerettantervhez készült helyi tanterv - Természetismeret - Biológia, földrajz 5-6. o. (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 476,- Ft

Ungvári Jánosné: Környezetünk I. 13-14 éveseknek (Pedellus Novitas Kft., Debrecen) [PL-0029] 450,- Ft

Az Univerzum - Mi Micsoda különkönyvek c. sorozat (Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft