Agócsy László - Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk (20. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 1340,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera: Zenei olvasókönyv (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 960,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 1. kötet (25. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1220,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 2. kötet (18. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1220,- Ft

Bach, Johann Sebastian: Négyszólamú korálfeldolgozások (11. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 2020,- Ft

Bali János: Furulyaiskola I. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/I] 720,- Ft

Bali János: Furulyaiskola II. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/II] 720,- Ft

Bántainé Sipos Éva: A jó muzsikus látja amit hall és hallja amit lát (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1998.) 590,- Ft

Bertalotti, Angelo: Ötvenhat solfeggio (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 1998.) 960,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 1. kötet (36. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1340,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 2. kötet (34. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1220,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 3. kötet (34. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1220,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 4. kötet (27. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1220,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 5. kötet (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1120,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 6. kötet (15. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1120,- Ft

Herpay Ágnes: Szeretek fagottozni (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas, Budapest, 1996.) 636,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Olvasókönyv (30. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 720,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Munkafüzet (32. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 720,- Ft

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 2020,- Ft

Kodály Zoltán: Tricinia - 28 kétszólamú énekgyakorlat (12. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 720,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. kötet (17. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1220,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. kötet (13. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 1580,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához - A zongorakíséretes darabok partitúrája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

Németh Rudolf - Nógrádi László - Puster János: Szolfézs antológia (8. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-iskola (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Perényi Péter (szerk.): Ír és skót dallamok furulyára, szoprán, alt stb., vagy más dallamhangszerre, fuvola, oboa, hegedű stb., zongorakíséretekkel, gitár akkordjelzésekkel két hangnemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1493,- Ft

Perényi Péter: Munkafüzet angol barokk furulyára - S, A, T, B stb. (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1176,- Ft

Telemann, G. Ph.: Kánonszonáták - Körkánon két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1251,- Ft

Telemann, G. Ph.: Hat szonáta - Két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1251,- Ft

Tibay Zsolt: Többcélú skálagyakorlatok nagybőgőre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 728,- Ft

Weiner Leó: Az összhangzattan előkészítő iskolája (10. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 870,- Ft