Aquinói Szent Tamás: A teológia összefoglalása - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 2200,- Ft

Benedek Sándor - Lick József: Logikai alapismeretek (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 590,- Ft

Benedek Sándor: Tematikus filozófia - Ontológia, dialektika, ismeretelmélet (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 998,- Ft

Bolberitz Pál - Nyiri Tamás - Turay Alfréd: A filozófia lényege, alapproblémái és ágai (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 800,- Ft

Chardin, Pierre Teilhard de: Az emberi jelenség - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Dawkins, Richard: Szivárványbontás - Tudomány, szemfényvesztés és a csoda igézete (Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 2605,- Ft

Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13386] 645,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára I. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/I] 645,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/II] 812,- Ft

Dörömbözi János: A filozófia története I. (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 1443,- Ft

Dörömbözi János: A filozófia története II. (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek - Emberismeret 15-16 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01043] 379,- Ft

Gyergyel Antal (szerk.): Ki kicsoda a filozófiában - Függelékében: fogalomtár (Anno Bt., Budapest, 2002.) 290,- Ft

Hársing László: Irányzatok az etika történetében (Átdolg., bőv. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2053,- Ft

Hársing László: Nyitott gondolkodás - Filozófiai problémák, alternatív válaszok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Havas Katalin, G.: Így logikus! (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Hobbes, Thomas: Leviatán 1-2. kötet (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 3400,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan a középiskolák 11. évfolyama számára (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0038] 780,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan szöveggyűjtemény (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0039] 570,- Ft

Kaufmann, Eva-Maria: Szókratész - Kr. e. 470-339. - Magyar Könyvklub Portré c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Kissné Lux Ilona: Filozófusok az emberről (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0112] 699,- Ft

Kunzmann, Peter - Burkard, Franz-Peter - Wiedmann, Franz: Filozófia - 111 színes oldal, 1125 tárgyszó - Atlasz c. sorozat (3. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 2900,- Ft

Lányi András - Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1149] 980,- Ft

Marcus Aurelius: Elmélkedések (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Morus Tamás: Utópia (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 980,- Ft

Novák Attila: Theodor Herzl - Tudomány-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2002.) 1995,- Ft

Pap János: Hang-ember-hang - Tudomány-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2002.) CD-ROM melléklettel 2695,- Ft

Pethő Bertalan: A posztmodern - Posztmodern Könyvek c. sorozat (Platon Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1700,- Ft

Rademacher, Jörg W.: Oscar Wilde - Magyar Könyvklub Portré c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Rathmann János: Idegen szavak a filozófiában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) 353,- Ft

Ratzsch, Del: Miből lesz a tudomány? (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Read, Stephen: Bevezetés a logika filozófiájába (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 1980,- Ft

Rousseau, Jean-Jacques: Vallomások I-II. kötet - Írók, költők, gondolkodók c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3400,- Ft

Seneca: Erkölcsi levelek (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 1600,- Ft

Steiger Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-116] 600,- Ft

Tallér József: A logika alapjai (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 1280,- Ft

Tatarkiewicz, Władisłav: Az esztétika alapfogalmai - Hat fogalom története (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 2980,- Ft

Tóthpál József (szerk.): Esztétikai olvasókönyv - Szemelvénygyűjtemény az esztétika általános kérdéseinek tanulmányozásához (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 970,- Ft

Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 1200,- Ft

Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai és történetének vázlata (5. kiadás, Egyházfórum Alapítvány, Budapest, 2001.) 1100,- Ft

Ullrich, Corinne: Jimi Hendrix - Magyar Könyvklub Portré c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Warburton, Nigel: Bevezetés a filozófiába (3., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1600,- Ft