András Vera: Vezetési és szervezési ismeretek - Tankönyv (2. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 2001.) 812,- Ft

Angol-német-magyar kereskedelmi és pénzügyi szógyűjtemény (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1996.) 1440,- Ft

Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő - Ügyintéző titkárképzéshez (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) 750,- Ft

Balogh László - Barta Tamás - Dominik György - Koncz István: Vezetéspszichológiai sarokpontok (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 2150,- Ft

Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Külkereskedelmi levelezés (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Bánréviné Tóth Magdolna - Völgyiné Szűcs Emőke: Ügyvitelszervezési és levelezési ismeretek (2. kiadás, Szókratész Kft., Budapest, 1999.) 1800,- Ft

Barakonyi Károly: Stratégiai menedzsment (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 2150,- Ft

Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 2150,- Ft

Barta Tamás - Bauer János: Általános titkársági ismeretek (2. kiadás 3. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Barta Tamás - Tóth Tihamér: Minőségmenedzsment (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1280,- Ft

Barta Tamás - Tóth Tihamér: Vállalkozástan (5. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Barta Tamás - Tóth Tihamér: Vállalati kultúra, üzleti etika (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 680,- Ft

Bauer András - Berács József: Bevezetés a marketingbe (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 1650,- Ft

Bencze Izabella: Jogi alapismeretek - Jegyzet (3., átdolg. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 2000.) 1600,- Ft

Bencze Izabella: Szerződésminták - Jegyzet (2. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 2001.) 554,- Ft

Bendigné Csáky Hayna: Külkereskedelmi lebonyolítási munkafüzet (2. kiadás 2. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1523,- Ft

Benke - Hamada - Henger - Mojzes - Seres: Vámjogi ismeretek (2. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1400,- Ft

Birher Ilona - Sztanó Imre - Vladár Ferencné - Vörös László: Vállalkozások ellenőrzése (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 2980,- Ft

Bolevácz Ágnes - Botár Klára - Lukács Júlia: Business in English - Angol szakmai nyelvkönyv pénzügyi, közgazdasági szakmacsoport számára (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 3210,- Ft

Borbély Katalin: Számvitel (3., átdolg. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Buzás Gabriella: Általános áruismeret (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 1610,- Ft

Búzás Gabriella: Az áruismeret alapjai (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2001.) 1360,- Ft

Csanádi Ágnes - Tóth József: Az önkormányzatok pénzügyei (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Dedinszkyné Sz. Erzsébet - Szirmai Péter - Szomor Tamás: Kis- és középvállalkozások alapítása és működtetése, üzleti tervezés - Feladatgyűjtemény (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1996.) 720,- Ft

Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek tankönyv (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2002.) 700,- Ft

Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek munkafüzet (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1999.) 392,- Ft

Erdős Ferenc: Fejezetek a titkári etika köréből - Jegyzet (2. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 1999.) 591,- Ft

Éva Katalin - Kovácsné Soós Piroska: Számvitel-elemzés I. (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 3990,- Ft

Éva Katalin - Kovácsné Soós Piroska: Számvitel-elemzés II. (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 4200,- Ft

Fábics István: Adójogi ismeretek (2. kiadás, Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 760,- Ft

Faragóné Palotás Éva - Mattusich Márton: Büntetőjogi és szabálysértési ismeretek (Szókratész Kft., Budapest, 1998.) 1400,- Ft

Fazekas Ildikó - Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 2300,- Ft

Fazekas Ildikó - Nagy Alfréd: Szponzorálás (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 2240,- Ft

Fridrich Péter - Simon Szilvia: A konszolidáció módszertana - Példatár (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 1850,- Ft

Füleki Géza: Vámjogi ismeretek - Külkereskedelmi alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 800,- Ft

Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv (Szókratész Kft., Budapest, 2001.) 1980,- Ft

Hajdú Péter: Gazdaságetika (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 1050,- Ft

Hajós Ferenc - Eperjesi Zsuzsanna: Jogi és vállalkozási ismeretek (3. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 990,- Ft

Hárs István - Kuczogi Tamás: Mindennapi marketing (2., átdolg. kiadás, Talentum Kft., Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Hekáné Szondi Ildikó - Klonkai László - Márkus Csilla - Tóth László: Statisztikai alapismeretek - Példatár (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 650,- Ft

Hidasiné - Zentai: Szociális-jóléti ismeretek (3. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1650,- Ft

Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing CD-ROM (Talentum Kft., Budapest, 2000.) 5990,- Ft

Horváth Katalin: Egyszeres könyvvitel a társas és az egyéni vállalkozások gyakorlatában (4., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2001.) 3920,- Ft

Horváth Katalin - Rohlitzné Sajben Ágnes - Ceglédiné Schindler Anna: Számvitel a gyakorlatban - Alapismereti példatár (Saldo Rt., Budapest, 2002.) 3360,- Ft

Horváthné Gaál Éva: Lebonyolítási gyakorlati ismeretek munkafüzet (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Horváthné Gaál Éva: Gyakorlókönyv a Lebonyolítási gyakorlati ismeretek c. munkafüzethez (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Hunyadi László: Statisztikai következtetéselmélet (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2001.) 2890,- Ft

Juhász József - Németh István - Tétényi Zoltán: Jogi ismeretek (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 4200,- Ft

Juhász József - Németh István - Tétényi Zoltán: Jogi ismeretek - Tételvázletok (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 1990,- Ft

Károly Imréné - Szentkláray Éva: Gazdasági és számviteli ismeretek - Jegyzet (2., átdolg. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 2000.) 1600,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás (AKG Kiadó, Budapest) [AG-45153] 766,- Ft

Kerekes Barnabásné: Gépírás szöveggyűjtemény (AKG Kiadó, Budapest) [AG-45163] 766,- Ft

Kéry Ágnes: Gyógynövényekkel az egészségért (2. kiadás utánnyomása, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2002.) 2720,- Ft

Klinger András: Társadalomstatisztikai alapismeretek (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1998.) 600,- Ft

Knoll Imre: Logisztika a 21. században (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 2520,- Ft

Koháriné Papp Edit: Államháztartási ismeretek (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 3990,- Ft

Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szirmai Andrea - Sztanó Imre: Példatár a számvitel alapjaihoz (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 1990,- Ft

Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens I. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0001] 880,- Ft

Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens II. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0002] 880,- Ft

Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens III. (Stíl Stúdió, Paks) [KS-0003] 880,- Ft

Kovács Bernadette - Zuba Mariann, B.: Deutsch im Unternehmensbereich - Német szakmai nyelvkönyv a vállalkozási, pénzügyi szakmacsoport számára (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 3210,- Ft

Körmendi Lajos - Tóth Antal: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 3680,- Ft

Kristóf Lajos: Vezetési ismeretek a kereskedelemben (2. kiadás utánnyomása, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2002.) 1240,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan I. - Vállalkozási, marketing- és pénzügyi alapismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 700,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan II. - Statisztikai alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 700,- Ft

Lakos István (szerk.): Üzleti gazdaságtan III. - Számviteli alapismeretek (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 700,- Ft

Lengyel László: Vállalkozási ismeretek (Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Lévai Zoltán - Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata (2. kiadás 4. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Lindner Sándor: Munkaügy a gyakorlatban (4. utánnyomás, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Lőcsei Judit: Etikett és protokoll alapjai (Szókratész Kft., Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Málovics Éva: Menedzsment ismeretek - A jövő gazdasága és társadalma c. sorozat (2. kiadás utánnyomása, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2002.) 1350,- Ft

Marosán György: Álláskeresés, karrierépítés, hivatás (Szókratész Kft., Budapest, 1998.) munkafüzettel 1411,- Ft

Matula Miklós: Dinamikus számvitel és stratégiai vezetés (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.) 1098,- Ft

Mayer Dezső: Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek (Talentum Kft., Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Merényi Zsuzsa: Gazdaság és üzlet I-II. (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1514] 714,- Ft

Merényi Zsuzsa: Család-háztartás - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (2. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 840,- Ft

Merényi Zsuzsa: A munka világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (2. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 840,- Ft

Merényi Zsuzsa: A vállalkozások világa - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (2. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 840,- Ft

Merényi Zsuzsa: Nemzetgazdaság-világgazdaság - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkatankönyv (2. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2001.) 840,- Ft

Mikolay Lászlóné: Gyakorlati külkereskedelem (4. kiadás, Szókratész Kft., Budapest, 2002.) 2100,- Ft

Modláné Simon Veronika: Munkajogi ismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 600,- Ft

Molnár István: Magánjogi ismeretek (3. kiadás 5. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1490,- Ft

Molnár István: Munkajog és TB (3. kiadás 5. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1490,- Ft

Molnár István: A társasági jog és a cégeljárás (3. kiadás 5. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1409,- Ft

Mustafa, Anwar: A vállalkozás tervezése (Szókratész Kft., Budapest, 2000.) melléklettel 1483,- Ft

Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 3990,- Ft

Bodonyi Miklós - Malatinszkyné Lovas Irén - Márkus Gábor: Közpénzek ellenőrzése II. (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 3990,- Ft

Nyitrai Ferencné: Általános statisztika (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996.) 600,- Ft

Nyitrai Ferencné: Bevezetés a gazdaságstatisztikába (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 600,- Ft

Nyitrai Ferencné: Demográfia (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997.) 2000,- Ft

Nyitrai Ferencné: Gazdaságstatisztika (2. kiadás, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996.) 1200,- Ft

Perlusz - Miskó - Horpáczi: Számítástechnikai ismeretek és vámadat feldolgozás '98 (Szókratész Kft., Budapest, 1997.) 1450,- Ft

Pernyéz István (összeáll.): Árutan (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 700,- Ft

Pucsek József: Röviden szólva a cash flow-ról (2., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2002.) 700,- Ft

Rácz Ildikó: Adóismeretek (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 2250,- Ft

Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excel-lel (Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2001.) 2890,- Ft

Réh Péterné: Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Réh Péterné: Feladatgyűjtemény az Üzletkötési ismeretek és gyakorlatok című tankönyvhöz (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 400,- Ft

Roóz József: Vezetésmódszertan (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) kb. 2780,- Ft

Salánki Ágnes (szerk.): A reklámról ma Magyarországon : szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1811,- Ft

Sándor Lászlóné - Simon Szilvia - Korom Erik - Matukovics Gábor - Pucsek József - Sztanó Imre: Számvitel-elemzés - Tételvázlatok (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Sediviné Balassa Ildikó: Szervezési ismeretek (Talentum Kft., Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Shapiro, Harold T. - Szomor Tamás: Alkalmazott közgazdaságtan - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Tankönyv (6. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) [JA-0001] 900,- Ft

Shapiro, Harold T. - Szomor Tamás: Alkalmazott közgazdaságtan - Gazdasági és vállalkozási ismeretek - Munkafüzet (6. kiadás, Junior Achievement, Szeged, 2002.) 1344,- Ft

Sille István: Titkári ismeretek - Jegyzet (2. kiadás, Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 1999.) 998,- Ft

Sille István: Titkári ismeretek - Tankönyv (Forrai Gazdasági Akadémia Kft., Budapest, 2002.) 1365,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana I. - A vállalkozások alapítása és működtetése - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2000.) 1100,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana II. - Kereskedelmi szakmai ismeretek - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (2. kiadás utánnyomása, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Sókiné Nagy Erzsébet: A kereskedelem gazdaságtana III. - A vállalkozások gazdálkodása - Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana c. sorozat (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 2000.) 1350,- Ft

Sutus Imre - Sabján Julianna: Gazdasági események elszámolása - Tételkijelölés (3., átdolg. kiadás, Saldo Rt., Budapest, 2001.) 2500,- Ft

Szabó-Bakos Eszter: Gazdasági alapismeretek (3. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 630,- Ft

Szabó-Bakos Eszter - Déri Tibor: Gazdasági és vezetési alapismeretek (2. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2001.) 728,- Ft

Szirmai Péter: Üzleti terv (2. kiadás, Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 1993.) 360,- Ft

Szivi József: Gazdasági alapismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Szivi József: Közgazdasági alapismeretek (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Szivi József: Külgazdasági ismeretek I. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft

Szemlér Tamás (szerk.): Külgazdasági ismeretek II. (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2000.) 950,- Ft

Szénási Lászlóné: Piacgazdasági fogalomtár (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 1999.) 150,- Ft

Sztanó Imre - Korom Erik: Amit a mérleg mutat - Vállalkozások és költségvetési szervek részére (Saldo Rt., Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Sztanó Imre - Vörös Miklós: A konszern-számvitel alapjai (Perfekt Rt., Budapest, 2001.) 1850,- Ft

Szücs Imre: Változások a számvitelben 2001-2002. (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 990,- Ft

Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek (2. kiadás 5. utánnyomása, Szókratész Kft., Budapest, 2000.) 1792,- Ft

Törzsök Éva - Füleki Géza - Balázs Lívia: Külkereskedelem technikája I-II-III. (KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 3600,- Ft

Vágási Mária: Újtermék-marketing (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2557,- Ft

Varsányi Judit: Üzleti stratégia, üzleti tervezés (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 1260,- Ft

Vass György: Jogi ismeretek I-II.(Átdolg. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Veress Péter (összeáll.): Bankügyi és pénzgazdálkodási szótár - Magyar-angol-német, angol-magyar, német-magyar (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Veress Péter (összeáll.): Számviteli és vállalkozói szótár - Magyar-angol-német, angol-magyar-német, német-magyar-angol (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Veress Péter: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok - Európai Unió (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Virányi Péter: Fogalomtár a reklámról (2. kiadás, KOTK /Külkeresk. Oktatási és Továbbképző Központ Kft./, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és módszertana (Perfekt Rt., Budapest, 2002.) 1990,- Ft