Baranyai Tiborné: Ludamus Una - Latin nyelvkönyv (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0071] 790,- Ft

Éltető Ágnes (összeáll.): Latin kisokos - Nyelvtani összefoglaló - Kisokos c. sorozat (3. kiadás utánnyomása, Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 198,- Ft

Györkösy Alajos (szerk.): Latin-magyar kéziszótár (4., átdolg. kiadás változatlan lenyomata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 4300,- Ft

Györkösy Alajos (szerk.): Magyar-latin kéziszótár (Változatlan lenyomat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 4300,- Ft

Horváth Margit, N. - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. - A gimnázium I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13119] 529,- Ft

Horváth Margit, N. - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv II. - A gimnázium II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13219] 560,- Ft

Horváth Margit, N. - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv III. - A gimnázium III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13319] 666,- Ft

Horváth Margit, N. - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv IV. - A gimnázium IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13419] 800,- Ft

Horváth Margit, N.: Latin feladatgyűjtemény I-II. a középiskolák I-II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13164] 741,- Ft

Horváth Margit, N. - Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünkből - Szöveggyűjtemény középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-110] 730,- Ft

Irving, Nicole - Fehér Bence: Tanulj latinul! (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0051] 1160,- Ft

Majoros József: Római élet - Művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához - Lyceum könyvek c. sorozat (5. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2002.) 1580,- Ft

Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-02075] 748,- Ft

Plette Ferencné - Fodor Csongor: Latin nyelvkönyv I. (Comenius Kft., Pomáz, 2000.) 974,- Ft

Plette Ferencné - Fodor Csongor: Latin nyelvkönyv II. 1-2. rész (Comenius Kft., Pomáz, 2000.) 1852,- Ft

Plette Ferencné - Fodor Csongor: Latin nyelvkönyv III. 1-2. rész (Comenius Kft., Pomáz, 2000.) 1852,- Ft

Plette Ferencné - Fodor Csongor: Latin nyelvkönyv IV. 1-2. rész (Comenius Kft., Pomáz, 2000.) 1852,- Ft

Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricum I-II. kötet - Tempore docum regumque stirpis Arpadianae gestarum - Reprint sorozat (Reprint kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) a két kötet ára 6000,- Ft

Szőke Ágnes: Antik eredetű szakszókincs - Latin és görög eredetű szavak tankönyveinkben - Lyceum könyvek c. sorozat (3., átdolg. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 1490,- Ft

Szőke Ágnes: Imprimatur - Sajtólatin (Athenaeum Kiadó /eredetileg: Gemini Kiadó/, Budapest, 1998.) 560,- Ft

Vergilius: Aeneis I-VI. (2., jav. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2876,- Ft

Vergilius: Aeneis VII-XII. (2., jav. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2490,- Ft