Ádám György: Az emberi elme színe és fonákja - Tanulmányok, esszék, interjúk az agyról és a tudás átadásáról (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

Attwood, Tony: Különös gyerekek - Önsegítő könyvek c. sorozat (Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 1290,- Ft

Bagdy Emőke - Korsós Gizella - Baktay Miklós: Életút - Fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig (Baktay és Bernáth kiadása, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1050,- Ft

Balázs Éva (vál. és szerk.): Oktatásmenedzsment - Fordítások a nemzetközi szakirodalomból (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1180,- Ft

Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1250,- Ft

Balázs Sándor - Nagy Andor (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 850,- Ft

Ballér Endre: A NAT-tól az iskolai nevelő-oktató munka tervezéséig - NAT-tan c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 1996.) 950,- Ft

Balogh László (szerk.): Iskolai tehetséggondozás (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 980,- Ft

Balogh László (szerk.): Társadalmi partnerség, együttműködés az iskolavezetésben és a helyi irányításban (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 620,- Ft

Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser I. - Oktatási rendszer és iskolaszervezet (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 790,- Ft

Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser II. - Oktatási-nevelés-fejlesztés (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft

Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser III. - Minőség és marketing az iskolában (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Bardócz-Tódor András: Szabványos minőségirányítási rendszer az iskolában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 754,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 1820,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 2875,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A gondolkodás könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2001.) 890,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.) 1490,- Ft

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek - Egy differenciális tanításelmélet vázlete (3., átdolg. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 2850,- Ft

Bauer Nándorné: Pályázzunk eredményesen! - Önképzés-továbbképzés c. sorozat (2. kiadás, Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2002.) 1500,- Ft

Bencze Márta - Szüdi János: Tervezés, gazdálkodás a közoktatás rendszerében (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 980,- Ft

Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

Benedek István: Kollégiumi neveléstan - A kollégiumi nevelés elmélete és gyakorlata - NAT-tan c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 1480,- Ft

Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1480,- Ft

Benedek István: Száz eset, ezer tanulság - Történetek a nevelés-oktatás világából (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1730,- Ft

Benedek István - Pőcze Gábor: Közoktatási szakértők kézikönyve - Az iskolafenntartók feladatai és a közoktatási szekértők - NAT-tan c. sorozat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 911,- Ft

Benesch, Hellmuth: Pszichológia - 208 színes oldal, 2138 tárgyszó - Atlasz c. sorozat (2. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 3980,- Ft

Benza Béla: Gyerekek az utolsó padban - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001:) 1100,- Ft

Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2. - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999-től) alapmű CD-ROM-mal 8938,- Ft

Bodnár Gabriella: Az emberi erőforrás fejlesztése az oktatásügyben (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 400,- Ft

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft

Campbell, Ross: Dühöngő ifjak - Hogyan szelídíthatjük meg gyermekeink haragját? (2. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 880,- Ft

Campbell, Ross: Életre szóló ajándék - Hogyan szeressük gyermekünket? (7. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 880,- Ft

Campbell, Ross: Nehéz évek - Hogyan szeressük kamasz gyermekünket? (5. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Campbell, Ross: Óvjuk őket! - Gyermekeink kábítószerveszélyben (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Campbell, Ross: Szülői hivatás - Hogyan ismerjük meg gyermekünket? (4. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 880,- Ft

Chapman, Gary: Családi összhangzattan - A családi harmónia öt jellemzője (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Chapman, Gary: Egymásra hangolva - Az öt szeretet-nyelv a házasságban (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 1350,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és pedagógia (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) 940,- Ft

Czeizer Zoltán: Az oktatás informatikai szempontú támogatása Magyarországon - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1680,- Ft

Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2567,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta (szerk.): Családpedagógiai Módszertan - Családpedagógiai szakkönyv (Utánnyomás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Csoma Gyula: Pszichológiai alapismeretek (Okker Kiadó, Budapest, 1996.) 520,- Ft

Döme László: Személyiségzavarok (2. kiadás, Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 3500,- Ft

Duncalf, Brian: Vizsgázz te is sikeresen! (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 1990,- Ft

Falus Iván - Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Falus Iván (szerk.): Didaktika (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 4060,- Ft

Fehér Erzsébet: Preceptorok és tanítók - Tanulmányok a tanítóképzés történetéből (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 1120,- Ft

Fehér Erzsébet: Tanítóképzőnk története - Sárospatak 1857-1997 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 933,- Ft

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1157,- Ft

Fehérvári Anikó: Párhuzamos képzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 500,- Ft

Ferencz Győző: Munkajogi szabályok a közoktatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 1080,- Ft

Forgó Sándor - Hauser Zoltán - Kis-Tóth Lajos - Koczka Ferenc: Informatika a tanügyigazgatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 980,- Ft

Forray R. Katalin: A falusi kisiskolák helyzete - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1998.) 500,- Ft

Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 500,- Ft

Földi Rita, F.: A pszichikus fejlődés problémái - Az érzés és fejlődés idegrendszeri háttere és a funkciózavarok alapjai (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 980,- Ft

Füle Sándor: Párbeszéd a szülők és a pedagógusok között (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Füle Sándor: A pedagógiai program készítése (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 970,- Ft

Gáspár László: Innovációs folyamatok menedzselése az iskolában (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 680,- Ft

Gáspár László: Neveléselmélet (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 850,- Ft

Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft

Golnhofer Erzsébet - Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 3403,- Ft

Griffin, Em: Szerezzünk barátokat és becsüljük meg őket (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1480,- Ft

Gyarmathy Éva: Projektkönyv a tehetségfejlesztésről (Juventus 96 Bt., Debrecen, 2002.) 980,- Ft

Gyarmathy Éva: A tehetségről (Juventus 96 Bt., Debrecen, 2002.) 1120,- Ft

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap- és középfok közötti átmenet - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 500,- Ft

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Fenntartói társulások - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 500,- Ft

Györgyi Zoltán - Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 500,- Ft

Halász Gábor: A közoktatási rendszerek irányítása (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 550,- Ft

Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft

Halász Gábor (szerk.): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 1020,- Ft

Halász Gábor - Lannert Judit (szerk.): Oktatási rendszerek elmélete - Szöveggyűjtemény (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 1370,- Ft

Hallesby, Ole: Személyiségtípusok (6. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Hárs István: Számítástechnikával támogatott oktatás (Talentum Kft., Budapest, 1998.) 499,- Ft

Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pedagógus munkájában - A pedagógiai képességek és fejlesztésük módjai (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 690,- Ft

Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera: 30 év a fővárosi Nevelési Tanácsadókban (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 896,- Ft

Horányi Annabella - Hoffmann Gertrúd: Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1990,- Ft

Horváth Attila: Elméletek a nevelésről (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 480,- Ft

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 500,- Ft

Hrubos Ildikó: A japán felsőoktatási modell - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2000.) 500,- Ft

Iskolaválasztás előtt... 2002 - Budapesti középiskolákról (Panem Kft., Budapest, 2002.) 990,- Ft

Jung, C. G.: Alapfogalmaink lexikona 1-2. kötet (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 2400,- Ft

Kádek István - Hollóné Kacsó Erzsébet - Kocsis Lászlóné: Az oktatás gazdaságtana (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 620,- Ft

Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné - Tanulmányok (3. utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1100,- Ft

Kiss Margit - Mezősi Károly - Pavlik Oszkárné: Értékelés a pedagógiában - NAT-tan c. sorozat (3., jav., bőv. kiadás, Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1999.) 1250,- Ft

Kolozsváry Judit: Ilyenek vagyunk - Pszichológiai szöveggyűjtemény - Differenciáló pedagógia c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Kolozsváry Judit: Más gyerek, más szülő, más pedagógus (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1690,- Ft

Kolozsváry Judit: A sajátos ember - Differenciáló pedagógia c. sorozat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 740,- Ft

Kormos Sándor: Közművelődési intézmények és szervezetek (4., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1562,- Ft

Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993-tól) CD-ROM-mal 14.336,- Ft

Kósáné Ormai Vera: Pszichológus az iskolában (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Kovács Istvánné (szerk.): A siker ára (Juventus 96 Bt., Debrecen, 1999.) 448,- Ft

Kozma Tamás: Regionális egyetem - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Kozma Tamás: Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2000.) 500,- Ft

Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1650,- Ft

Lányi Katalin (szerk.): Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára - Esszégyűjtemény 1946-ból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1251,- Ft

Liskó Ilona: Cigány tanulók a középfokú iskolákban - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Liskó Ilona: Az új szakképzési modell - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Loránd Ferenc (szerk.): Bevezetés a pedagógiába (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 620,- Ft

A magyar közoktatás távlati fejlesztési stratégiája (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 780,- Ft

Majoros Anna - Perjés István (szerk.): A pedagógus-továbbképzés problématára - Brennpunkte der Lehrerfort- und weiterbildung (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Makai Éva: Szétszakadt és meg nem font hálók - Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1480,- Ft

Makai Katalin: Iskolai önértékelés, hogyan? - Minőség és gyakorlat - Okker minőségbiztosítás c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1300,- Ft

Mátay Melinda: A fiatal budapesti elit értelmiség szocializációja - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 - Neveléstörténeti tanulmány (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1120,- Ft

Mészáros István: Magyar iskola 996-1996 - Előadások, cikkek, beszédek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1428,- Ft

Mészáros István: A katolikus ezeréves iskola története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Mezei Gyula - Szebenyi Péter: A közoktatás rendszere (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 850,- Ft

Mező Ferenc: A tanulás stratégiája (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 1100,- Ft

Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 815,- Ft

Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 2500,- Ft

Miklós Tamás, P. (szerk.): Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka, 1997.) 300,- Ft

Miklós Tamás, P.: Gyermekszervezet-Történeti Múzeum 1975-2000. - Zánkai Múzeumi Füzetek c. sorozat (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka, 2000.) ingyenes

Miklós Tamás, P.: Zánka: Ifjúsági Centrum - Jugendzentrum - Tájak, korok, múzeumok c. sorozat (Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka, 1999.) 200,- Ft

Modulok kerettantervi füzet (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 750,- Ft

Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás - másképpen? - Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1363,- Ft

Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 1980,- Ft

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Vallomások a válásról (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 580,- Ft

Nemes Márta: Ismeretek a családról (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 1000,- Ft

Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1699,- Ft

Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - A gyermekkor változó színterei - Neveléselméleti és neveléspszichológiai bevezetés - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1923,- Ft

Pappné Molnár Anna - Kocsis Antal (szerk.): Tájékoztató a fővárosi általános iskolákról 2002 (Panem Kft., Budapest, 2002.) 790,- Ft

Pavlik Oszkárné - Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 1870,- Ft

Petrikás Árpád: Iskolapedagógia - Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1250,- Ft

Pőcze Gábor: Helyi tervezés a közoktatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1370,- Ft

Pőcze Gábor (szerk.): A pedagógus szakmához tartozó képességek - Szöveggyűjtemény (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 600,- Ft

Princzes Márta (szerk.): Mentális és viselkedészavarok pszichológiája - Szöveggyűjtemény (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 980,- Ft

Pszichológiai kisenciklopédia (3., bőv. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 1590,- Ft

Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Radnainé Szendrei Julianna (szerk.): Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés (Trezor Kiadó, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Ranschburg Jenő: Az érzelem és a jellem lélektanából (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia (5. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1200,- Ft

Rókusfalvi Pál: Az ember, fejlődése és fejlesztése - Enciklopédia dióhéjban (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2360,- Ft

Schneider, Peter: Sigmund Freud - Magyar Könyvklub Portré c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 411,- Ft

Stephens, Larry: Gyermeked hite (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft

Svantesson, Ingemar: Gondolattérképezés - Emlékezetfejlesztő módszerek (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2002.) 680,- Ft

Svantesson, Ingemar: Tanulj meg tanulni! (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2002.) 480,- Ft

Szabó Imre (szerk.): Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 380,- Ft

Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1568,- Ft

Szabó Lajos: Tanügyi ügyintézés az óvodákban és az általános iskolában (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 650,- Ft

Szabó Lajos: Tanügyigazgatási problématár - Válogatás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási gyakorlatából (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1176,- Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1363,- Ft

Szilágyi Klára - Völgyesy Pál: Pszichológia (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 820,- Ft

Szommerné Simon Mária - Avar Rita - Tamásné Aranyos Erzsébet: A tanulási zavar problémái a pedagógiai gyakorlatban - Esettanulmányok (Zala Megyei Ped. Int., Zalaegerszeg, 2001.) 450,- Ft

Szüdi János: Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 820,- Ft

Szüdi János: Igazgatás, szervezés, vezetés a közoktatási intézményekben (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 980,- Ft

Szüdi János: A közoktatás-igazgatás (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 590,- Ft

Szüdi János et al.: Közoktatási vezetői pályázatok kalauza (Okker Kiadó, Budapest, 1996.) 750,- Ft

Szüdi János: A nem önkormányzati közoktatási intézmények alapítása - Jogszabályi mellékletekkel és a nevelési-oktatási intézményekben kötelező eszközök és felszerelések jegyzékével (3., átdolg., bőv. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Szüdi János - Andrásiné Teleki Judit - Szabó Lajos: Irányítás, szakmai önállóság, pedagógiai programok - A pedagógiai programok elkészítése és jóváhagyása - NAT-tan c. sorozat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 970,- Ft

Tarr György: Gyermekjog (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 820,- Ft

Tímár Éva: A nevelőtestületi klíma mérése a PKP jelű eszközzel (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 1999.) 980,- Ft

Tímár Éva: A tanítási klíma mérése (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 1996.) 980,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Módszertani segédanyag a pedagógiai program módosításához (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) 980,- Ft

Tót Éva: Számítógépek az iskolákban - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 500,- Ft

Tóth Anna (szerk.): Tanügyi segédletek és iratmintatár (2. kiadás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2000.) 1680,- Ft

Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1500,- Ft

Tóth Tiborné - Sárköziné Kollárits Edit: Nevelési rendszerfejlesztés - Szociálpedagógia a nevelésközpontú, minőségbiztosított iskoláért (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Tournier, Paul: Személy és szerep (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 1200,- Ft

Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Trencsényi László: "Szemtől szemben" - Esetek és /bal/esetek a tanár-diák viszonyban - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1100,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Korok, gyerekek, nevelők (Okker Kiadó, Budapest, 1997.) 1120,- Ft

Trencsényi László: Minőségbiztosítás a pedagógiai programban, hogyan? - Munkanapló a pedagógiai program módosításához, különös tekintettel a minőségbiztosítással összefüggő feladatokra (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1050,- Ft

Trencsényi László: Nevelés- és iskolaelméleti gyakorlatok (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (összeáll.): OKAIM Módszertani Füzetek I. - Minőség és gyakorlat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (összeáll.): OKAIM Módszertani Füzetek II. - Minőség és gyakorlat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1720,- Ft

Farkas Lajosné - Gyímesi Ilona - Makai Katalin: OKAIM Módszertani Füzetek III. - Minőségfejlesztési modell a gyakorlatban (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1400,- Ft

Fábry Béla - Ferencziné Ivicz Ilona - Makai Katalin - Tóth Géza: OKAIM Módszertani Füzetek IV. - Fenntartói felelősség, fenntartói értékelés (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1670,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek V. - Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek VI. - Az oktatási minőségbiztosítás grammatikája és lexikája (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1750,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek VII. - A szervezet kultúrája éa a kultúra szervezete (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Kovács Zoltán - Tarcsa Zoltán: OKAIM Módszertani Füzetek VIII. - Nevelés, művelődés, minőség (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Példák és példaképek (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 358,- Ft

Trencsényi-Waldapfel Imre: Előadások a görög nevelés elméletéről (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 416,- Ft

Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években - Tanulmánykötet (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1040,- Ft

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1904,- Ft

Varga Katalin - Hárs István: Légy nyitott (Talentum Kft., Budapest, 2001.) 1000,- Ft

Vertig Józsefné (szerk.): Minőségügy Borsod-Abaúj-Zemplén megye közoktatási intézményeiben (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 510,- Ft

Vidákovich - Hegymeginé - Csíkos: Az alapképességek fejlődése (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 896,- Ft

Vopaleczky György: Minőségbiztosítás és programfejlesztés a kollégiumban (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2001.) 2190,- Ft

Völgyesi Pál: Bevezetés a pszichológiába (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 510,- Ft

Vörös Béláné Mecseki Jolán: A nevelés gyakorlata a NAT tükrében (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 983,- Ft

Wagner, Maurice E.: Vagyok-e valaki? - A helyes önértékelés fontossága (3. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya - Bevezetés az andragógiába (3. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1150,- Ft

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1690,- Ft

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1549,- Ft