Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet, régészet - Segédkönyv középiskolások számára (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 1980,- Ft

Amerika, Afrika, Óceánia - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Ázsia - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Balázsi Zoltánné et al.: Szabadidős tevékenységek - Kézikönyv és módszertani segédlet a kismesterségek oktatásához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 3920,- Ft

Bánki Vera - Bálványos Huba: Differenciálás a művészeti nevelésben (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1480,- Ft

A barokk elterjedése Európában - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13112] 1638,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15147] 1040,- Ft

Benedek O. - Gaul E. - Katona K. - Kárpáti A. - Zele J. - Zombori B.: Vizuális kultúra - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2001.) 680,- Ft

Bizánc - Az iszlám - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Crozier, Ray: Pszichológia és design (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1717,- Ft

Dávid Katalin: Bibliai jelképek lexikona (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 4000,- Ft

Deák Ferenc: Betű és rajz - Művészeti album a könyvtervezésről (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 4800,- Ft

Az érett reneszánsz - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 2. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.) 1745,- Ft

A gótika - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Herendi Miklós: Művészettörténet II. a nyolcosztályos gimnáziumok V-VI. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13253] 1071,- Ft

A huszadik század - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Az Iparművészet könyve 1-3. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) kötetenként 4400,- Ft

Istvánfi Gyula (szerk.): Veszendő templomaink I. - Erdélyi református templomok (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 3920,- Ft

Itáliai és spanyol barokk - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Kárpáti Andrea: Művészet és élet II. - Kultúrtörténeti képeskönyv 14-18 éveseknek (Helikon Kiadó, Budapest) [HI-2006] 1764,- Ft

A klasszikus ókor - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

A korai civilizációk - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

A korai reneszánsz Itáliában - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

A korai román és a román stílus - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Kovács József: Fa haranglábak, harangtornyok - A magyar fa haranglábak és harangtornyok különleges lexikona (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) 3500,- Ft

László Enikő: Rajz II. 15-17 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13255] 715,- Ft

A legújabb irányzatok - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Merényi György: Rajz és vizuális kultúra a 9. évfolyam, a szakiskolák I. osztálya számára (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 1540,- Ft

Merényi György: Útmutató és tanmenetjavaslat a Rajz és vizuális kultúra a szakiskolák számára c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) ingyenes

Muhi Sándor: Kulcs a vizuális művészetekhez (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2002.) 1980,- Ft

Pataki Gábor: Művészettörténet III. a nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13353] 1334,- Ft

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás a rajz és műalkotások elemzése tantárgyhoz a gimnázium I-III. számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13136/1] 900,- Ft

A reneszánsz elterjedése Európában - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

A rokokó és a klasszicizmus - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Romantika, realizmus és szecesszió - A művészet története c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3590,- Ft

Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás tervezése - Segédanyag a vizuális kultúra tanításához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1568,- Ft

Sartekné Sz. Ildikó: Művészettörténet CD-ROM (Talentum Kft., Budapest, 2002.) 5990,- Ft

Takács György: Aranykertbe' almafa - Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek (Enciklopédia Kiadó, Budapest) [EC-001101] 1700,- Ft

Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 3939,- Ft

Váradi Iván Attila: Művészeti alkotások munkafüzete (2. kiadás, Tárogató Kiadó, Budapest, 2001.) 800,- Ft

Végh János (szerk.): Középiskolai művészeti lexikon (Corvina Kiadó, Budapest, 2000.) 2200,- Ft