Avar János: Kennedyek (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1950,- Ft

Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft

Bárdi Lajos - Madarász Tiborné: Logika - Jogi alkalmazások (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 1157,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 567,- Ft

Benza - Molnár - Radoszláv - Mikus - Janda - Barta: És az állam gondoskodik... - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1100,- Ft

Bihari Péter - Reparszky Ildikó - Dupcsik Csaba: Európa fölénye és katasztrófája (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-461-6615102] 720,- Ft

Boros László: Jogi alapismeretek (3. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 1495,- Ft

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret 9-10. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-012] 760,- Ft

Dupcsik Csaba - Reparszky Ildikó - Ujvári Pál: A globális világ felé - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-462-6615103] 720,- Ft

Esztergályos Jenő: Magyar ünnepek (3. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2000.) 900,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0009] 3900,- Ft

Galántai József: Nemzet és kisebbség Eötvös József életművében (Korona Kiadó, Budapest, 1997.) 550,- Ft

Gazsó Ferenc - Laki László: Értékek és orientációk - Fiatalok az ezredfordulón (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 850,- Ft

Gergely Jenő - Kardos József - Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 1997.) 550,- Ft

Gombos József: A finn "második köztársaság" politikatörténete 1944-2000 (SZTE JGYTF Kiadó, Szeged, 2001.) 1753,- Ft

Kapócs I. - Maár M. - Szabadka P. (szerk.): Ifjú-kór (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Kraus, Naftali: Az áldozat visszatér... (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 3990,- Ft

Kukorelli István - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0113] 870,- Ft

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia (2. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2002.) 2995,- Ft

Lehoczkyné Kollonay Csilla: A magyar munkajog I. (Átdolg. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2001.) 2495,- Ft

Lehoczkyné Kollonay Csilla: A magyar munkajog II. (Átdolg. kiadás, Vince Kiadó, Budapest, 2002.) 2595,- Ft

Lenkovics Barnabás - Székely László: A személyi jog vázlata - Magyar polgári jog (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1624,- Ft

Lontai Endre: Szellemi alkotások joga - Magyar polgári jog (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2053,- Ft

A Magyar Köztársaság alkotmánya (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1250,- Ft

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4125,- Ft

Marcsenko, Anatolij: Tanúvallomás - A Hruscsov-korszak lágereiről (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Mező Ferenc - Nagy Imre - Tóth Péter - Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13244] 667,- Ft

Nagy Angelika: Az Európai Unió (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Nagy Imre: Útmutató és tanmenetjavaslat a Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) ingyenes

Navracsics Tibor: Az európai belpolitika (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Paczolay Péter: Államelmélet I. (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft

Pintér Zoltán: Európa az új évezred küszöbén - Az európai országok rövid politikai és társadalomtörténete a kezdetektől napjainkig (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 1498,- Ft

Pozsgay Imre: Korotanú és tettestárs (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Samu Mihály: Hatalomelmélet (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2650,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén I. kötet - Háromszék - Kovászna megye (Nap Kiadó, Budapest, 1998.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén II. kötet - Csík-, Kászon- és Gyergyószék - Hargita megye (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 4500,- Ft

Szabó Márton - Boda Zsolt - Kiss Balázs (szerk.): Szövegváltozatok a politikára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 4747,- Ft

Szilasi Alex: Hogy van, Művész Úr? - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1380,- Ft

Tandari Éva: Kirándulás a pokolban I-II. kötet - Tabuk nélkül c. sorozat (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2800,- Ft