Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Végh András: Medium Regni - Magyar középkori királyi székhelyek (Nap Kiadó, Budapest, 1996.) 4900,- Ft

Árpás Károly - Varga Magdolna: Jogra szeretnék menni! - Felvételi előkészítő feladatsorok és megoldások - Történelem (2. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1997.) 820,- Ft

Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek - Ragadványnevek történelmünkben (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 2300,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1503] 890,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1505] 990,- Ft

Barta János: A kétfejű sas hatalmában - Új képes történelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2490,- Ft

A Batthyány-kormány emlékalbuma (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 3500,- Ft

Bellér Béla: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15104/2] 609,- Ft

Benkes Mihály: Szuperhatalmak kora 1945-1992 (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft

Benkes Mihály (szerk.): Történelem témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 1280,- Ft

Bihari Péter: A Nyugat felemelkedése 1450-1789 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-443-6615101] 720,- Ft

Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok 1776-1870 - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-465-6615003] 720,- Ft

Bihari Péter (szerk.): Középiskolai történelmi lexikon (3. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2001.) 1450,- Ft

Bocskai István: Testámentomi rendelése - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1750,- Ft

Böőr László: Adatok az '56-os forradalom Pest megyei történetéhez (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 1996.) 300,- Ft

Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (AKG Kiadó, Budapest) [AG-1143] 714,- Ft

Cosseron, Serge - Bueno, Jean-François: Napóleon nagy csatái - Austerlitztól Waterlooig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft

Csala Istvánné - Ranschburg Ágnes: Történelem - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 680,- Ft

Csámer István: A diósgyőr-hámori vaskohászat története (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) 480,- Ft

Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914 (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 1800,- Ft

Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2200,- Ft

Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete 1867-1918 (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2480,- Ft

Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 990,- Ft

Csorba Csaba - Katona András: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0145] 990,- Ft

Csorba Csaba: "Árpád jöve magyar néppel" - Új képes történelem c. sorozat (4. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Csorba Csaba: Árpád örökében - Új képes történelem c. sorozat (4. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Csorba László: Az első felelős magyar kormány képeskönyve (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 2800,- Ft

Csukovits Enikő: Liliom és holló - Új képes történelem c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Dedieu, Jean-Pierre: Az inkvizíció - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 980,- Ft

Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789-1914 (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4190,- Ft

Dombrády Loránd: A magyar hadiipar és hadigazdaság a második világháború idején - Petit military könyvek c. sorozat (2. kiadás, Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002.) 3500,- Ft

A Dunánál - Magyarok a 20. században 1918-2000 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Egyiptom - Az első civilizációk - A régészet nagy pillanatai c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.) 4300,- Ft

Az első világháború CD-ROM - Lexikon, korabeli fotók, illusztrációk, katonai iratok (Petit Real Könyvkiadó Kft.-Woodstone Kft., Budapest, 2001.) 5000,- Ft

A második világháború CD-ROM - Lexikon, korabeli fotók, filmhíradó-részletek, katonadalok (Petit Real Könyvkiadó Kft.-Woodstone Kft., Budapest, 1998.) 5000,- Ft

Az emberiség öröksége 1 - A világ kincsei c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 4980,- Ft

Az emberiség öröksége 2 - A világ kincsei c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 4980,- Ft

Az emberiség öröksége 3 - A világ kincsei c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 4980,- Ft

Az emberiség öröksége 4 - A világ kincsei c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 4980,- Ft

Az emberiség öröksége 5 - A világ kincsei c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 4980,- Ft

Az emberiség öröksége 6 - A világ kincsei c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 4980,- Ft

Emese álma - A magyar őstörténet és az államszervezés kora a kezdetektől 1038-ig - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1996.) CD-ROM 6720,- Ft

Estók János: A boldog békeidők - Új képes történelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2490,- Ft

Estók János: Magyarország története 1848-1914 (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 1885,- Ft

Az etruszkok és a rómaiak - A régészet nagy pillanatai c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 4300,- Ft

Európa - 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Európa - 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Fekete Csaba József - Bagyinszki Zoltán - Császár László - Konzshitz Ilona - Német Csaba - Finta József: Építőművészet Magyarországon ismeretterjesztő CD-ROM (3. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 5990,- Ft

Ferdinandy Mihály: III. Ottó, a szent császár (Balassi Kiadó, Budapest, 2000.) 1900,- Ft

Finnugor regék és mondák (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1650,- Ft

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Foki - Hornyák - Kalló - Katona - Kulcsár - Mózer - Sávoly: Történelem - Érettségi témakörök, tételek (5. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2002.) 1450,- Ft

Fónagy Zoltán: Reformkor és forradalom 1790-1849 - Tudomány-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2002.) kb. 2695,- Ft

Földesi Margit - Szerencsés Károly: A rebellis tartomány - Új képes történelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2490,- Ft

Friedell, Egon: Az újkori kultúra I-II. (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) kötetenként 1900,- Ft

Gabányi János: Magyar várak legendái (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Galántai József: Az I. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 3150,- Ft

Galántai József: Magyarország az I. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4250,- Ft

Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790-1918 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 2990,- Ft

Gergely Jenő: A pápaság története (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 5990,- Ft

A görögök és Magna Graecia - A régészet nagy pillanatai c. sorozat (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 4300,- Ft

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 459,- Ft - keménytáblás [NT-13104/1/T] 595,- Ft

Győrffy György: István király és műve (3., jav., bőv. kiadás, Balassi Kiadó, Budapest, 2000.) 2500,- Ft

Gyurkó László: A bakancsos forradalom (3., bőv., átdolg. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2980,- Ft

Haza és haladás - A reformkortól a kiegyezésig 1790-1867 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft

Hegedüs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona (Athenaeum Kiadó, Budapest, 2001.) 2490,- Ft

Helméczy Mátyás: Az újkor története 14-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01046] 692,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem I. - A kezdetektől i.e. 500-ig (8. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem II. - Kr.e. 500-tól Kr.u. 1000-ig (7. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem III. - 1000-től 1500-ig (5. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2000.) 1350,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem IV. - 1500-tól 1789-ig (4. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem V. - 1789-től 1914-ig (3. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem VI. - 1914-től 1990-ig (4. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

Hermann Anna: Érettségi tételek - Magyar történelem (Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2001.) 220,- Ft

Hermann Róbert: Kossuth Lajos, 1894-1902. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Hermann Róbert - Závodszky Géza: Nemzet születik - Új képes történelem c. sorozat (4. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Herre, Franz: Ferenc József élete és kora (Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Herre, Franz: Mária Terézia (Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2400,- Ft

A honfoglalás és a letelepedés (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei (Cartographia Kft., Budapest, 2001.) 2500,- Ft

Horn Gyula: Azok a kilencvenes évek... (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 1600,- Ft

Horváth Jenő: Évszázadok könyve I. - Őskor, ókor, középkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Horváth Jenő: Évszázadok könyve II. - Újkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1700,- Ft

Horváth Jenő: Évszázadok könyve III. - Jelenkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Hosszú Gyula: Holokausztról középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-109] 1700,- Ft

Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4145] 714,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Ókor (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1650,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza (Kossuth Kiadó-Szabad Tér Kiadó, Budapest, 2001.) 2400,- Ft

II. András: Aranybulla - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 790,- Ft

Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert: 1956 vidéki sajtója (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1190,- Ft

Jazimiczki Béla: Érettségi-felvételi feladatok '91-98 - Történelem (3. kiadás, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 890,- Ft

Jóvérné Szirtes Ágota - Sipos Péter - Székely Gábor: Történelem IV. 1914-1998 (4. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) [CK-0001/1] 720,- Ft

Kádár Csaba: Magyar történelem CD-ROM (Talentum Kft., Budapest, 2000.) 4990,- Ft

Kálmán András: Történelem - Kulcsszavak - Érettségi témakörök, tételek c. sorozat (2. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2002.) 950,- Ft

Kántor Lajos - Kovács Kis György: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.) 3200,- Ft

Kardos József: Legitimizmus - Legitimista politikusok Magyarországon a két világháború között (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Katona András (szerk.): A történelemtanítás gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) 3576,- Ft

Kereszt és félhold 1526-1699 - A török kor Magyarországon - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1999.) CD-ROM 6720,- Ft

A kereszténység születése és elterjedése (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Kertész István: Az ókori olümpiai játékok története (2., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 2259,- Ft

Kétfejű sas - A Habsburg-uralom Magyarországon 1699-1790 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft

Kinder, H. - Hilgemann, W.: Világtörténelem - Atlasz c. sorozat (3., átdolg. kiadás, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1999.) 4980,- Ft

King, David: Retusált történelem - A fotográfia és a művészet meghamisítása Sztálin birodalmában (Bővített magyarországi kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 6750,- Ft

Kiss Sándor, M. - Kahler Frigyes: Az '56-os forradalom és szabadságharc Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0116] 2990,- Ft

Kiss Ulrich: Szabadkőművesek - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 850,- Ft

Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban (Balassi Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Koltay Gábor (rendezte): István, a király (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - 95 perc 2500,- Ft

Kóthy Judit (rendezte): Történelem I. - Repeta c. sorozat (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1996.) videofilm - kb. 120 perc 2500,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-056] 980,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-057] 495,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem 9. osztály tankönyv (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza) [HT-0024] 720,- Ft

Kettős kötődés - Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867.1918 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft

Kiszely Gábor: Szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Kleinschmidt, Harold: A nemzetközi kapcsolatok története (Athenaeum Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Komoróczy Géza: Héber regék és mondák (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1798,- Ft

Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 1385,- Ft

Kulcsár Edit (szerk.): Történelem "B" tételek - Érettségi témakörök, tételek c. sorozat (4. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin (PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 7990,- Ft

Lajtos Árpád: Birodalmak árnyékában - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft

Lator László, ifj.: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15404/1] 540,- Ft

Lázár deák: Magyarország legrégebbi térképe 1528. (Hasonmás kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) íves 950,- Ft

Lázár deák: Magyarország legrégebbi térképe 1528. (Hasonmás kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) műanyag tokban 1100,- Ft

Losonci Miklós: Teleki László sorsa és küldetése (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2001.) 500,- Ft

Lovagkirályok 1301-1437 - Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1997.) CD-ROM 6720,- Ft

Lovrity Endre: Teljes tes(z)ttel történelemből - Irány az egyetem! c. sorozat (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Lőrinc László: Felvilágosodás és forradalom (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4135] 714,- Ft

Madách Imre: Országgyűlés - Gondolkodó magyarok c. sorozat (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft

Magyar kódex 1. kötet - Az Árpádok világa (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-ROM melléklettel 8500,- Ft

Magyar kódex 2. kötet - Lovagkor és reneszánsz (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-ROM melléklettel 8500,- Ft

Magyar kódex 3. kötet - A szultán és császár tartománya (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM melléklettel 7900,- Ft

Magyar kódex 4. kötet - Reformkor és kiegyezés (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM melléklettel 8500,- Ft

Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) CD-ROM melléklettel 8500,- Ft

Magyar kódex 6. kötet - Magyarok a 20. században (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) CD-ROM melléklettel 8500,- Ft

Magyarország közigazgatása - 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország közigazgatása és területgyarapodása - 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában 1301-1437 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Magyarország a XX. században 1-5. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) kötetenként 4600,- Ft

Mann, Golo: Németország története 1919-1945 (Balassi Kiadó, Budapest, 1997.) 700,- Ft

Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft

Mészáros István: Devictus vincit - Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Mészáros István (szerk.): Ki volt Mindszenty? - Cikkgyűjtemény, 1944-1998 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 616,- Ft

Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5700,- Ft

Nagy Imre: Kormányprogram (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

A napóleoni háborúk (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Németh Andor: Metternich vagy A diplomácia magasiskolája (2., jav. kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1900,- Ft

Németh György: Karthágó és a só (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Németh György: A polisok világa (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft

Németh György: Római történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5490,- Ft

Németh J. László: Egyháztörténeti feladatgyűjtemény - A katolikus egyház a kezdetektől II. János Pál pápáig (2. kiadás, Németh László Magánkiadó, Iván, 1999.) 320,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. - A kezdetektől a X. századig (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.) 820,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. - XI.-XVII. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1997.) 820,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. - XVIII.-XIX. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.) 820,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2000.) 820,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika 1956 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika 1989 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Nyepokojcsickij, Artur Adamovics: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849. (Balassi Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Pacepa, I. M.: A Kreml öröksége - A hírszerzés szerepe a kommunista kormányzási rendszerben (2. kiadás, PolgArt Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2350,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1050,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1050,- Ft

Pándi Lajos: Kelet-európai diktatúrák bukása - Dokumentumgyűjtemény 1985-1995. (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.) 940,- Ft

Pannon reneszánsz 1437-1526 - A Hunyadiak és a Jagelló-kor - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1998.) CD-ROM 6720,- Ft

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint sorozat (Reprint kiadás 2. utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 4900,- Ft

Páva István: A Harmadik Birodalomból jelentjük - A berlini magyar nagykövetség a II. világháborúban (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft

Petrovácz István: Iparkodó magyarok (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1798,- Ft

Pintér Zoltán: Háborúk és békék az európai történelemben - Jövő, jelen, történelem c. sorozat (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 398,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi lexikon (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 1598,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi vaktérképgyűjtemény általános és középiskolásoknak (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 420,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet III. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején (SZTE JGYTF Kiadó, Szeged, 2001.) 1984,- Ft

Rainer M. János: Nagy Imre - Tudomány-Egyetem c. sorozat (Vince Kiadó, Budapest, 2002.) 1995,- Ft

A Rákóczi-szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér, 1944 - Az Észak-Erdélyért folytatott harcok és a tordai csata 1944 őszén - Petit military könyvek c. sorozat (2. kiadás, Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002.) 2380,- Ft

Révai Új Lexikona 1-9. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2001.) kötetenként 4960,- Ft

Révész László, B. (rendezte): Dokumentumok - Forradalom és megtorlás 1956 (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest, 1991.) videofilm - kb. 90 perc 2500,- Ft

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája (Balassi Kiadó, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1956-ban (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0117] 2990,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): A történelem előtt - A korai civilizációk - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): Kelet-Ázsia és a klasszikus Görögország - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): Róma és a klasszikus Nyugat - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): A szétváló hagyományok kora - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): A Távol-Kelet és az új Európa - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): Az újkori Európa születése - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): A forradalom kora - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): Európai birodalmak - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): A legújabb kor formálódó erői - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Roberts, John M. (főszerk.): Az új világrend - Képes világtörténelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 3900,- Ft

Salamon Konrád: A csonka ország - Új képes történelem c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 2490,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 838,- Ft

Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai - A világháborúk idején alkalmazott tengeralattjárók bemutatása, híres bevetéseik - Petit military könyvek c. sorozat (2. kiadás, Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2001.) 2380,- Ft

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1848,- Ft

Sipos Péter - Ravasz István (szerk.): Magyarország a második világháborúban - Lexikon A-Zs (2., jav. és bőv. kiadás, Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 1997.) 3500,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - A magyar történelem a kezdetektől 1914-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-007] 570,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-009] 370,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-008] 570,- Ft

Spector, Ronald H.: Háború a tengereken (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 3400,- Ft

Stefány Judit: A XIX. század első fele (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4141] 714,- Ft

Stefány Judit: Ázsiai kultúrák (AKG Kiadó, Budapest) [AG-4142] 714,- Ft

Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben... - Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941-1960 (Pro Pannonia, Pécs, 1998.) 990,- Ft

Szabó Imre (szerk.): Pest megye a millenium évében (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2000.) 900,- Ft

Szabó Péter: Erdély képes története - Új képes történelem c. sorozat (2. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Szabó Péter: A magyar állam születése (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 990,- Ft

Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/1] 925,- Ft

Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 573,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok IX-XVI. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2500,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXV-XXXII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2500,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXXIII-XXXVIII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2500,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XLIV-XLVII. rész (Mokép Rt. /Televideo Kft./, Budapest) videofilm - kb. 94 perc 2500,- Ft

Száray Miklós: Történelem VII. - A kora újkor Magyarországon 1490-1711 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-453-CA1105] 820,- Ft

Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-456-1015102] 890,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-468-1115102] 990,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 760,- Ft

Száray Miklós: Történelem I. - Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M] 416,- Ft

Száray Miklós: Útmutató és tanmenetjavaslat a Történelem I. című tankönyv átdolgozott kiadásához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) ingyenes

Szávai Ferenc: Gazdaképzési rendszerek - A mezőgazdasági szakképzés története a XIX-XX. században Európában (Pro Pannonia, Pécs, 1996.) 990,- Ft

Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyona (Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 1950,- Ft

Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (Holnap Kiadó, Budapest, 1996.) 980,- Ft

Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 580,- Ft

Szijj Jolán - Ravasz István (szerk.): Magyarország az első világháborúban - Lexikon A-Zs (Petit Real Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000.) 4500,- Ft

Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0118] 2990,- Ft

Tatárjárás és országépítés Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Tomka Ferenc: Az Egyház bűnei - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 480,- Ft

Tóth Endre - Szelényi Károly: A Magyar Szent Korona - Királyok és koronázások - Magyar, angol és német nyelven (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 2980,- Ft

Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006-K] 690,- Ft

Történelmi világatlasz (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) 4900,- Ft

A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Ujlaky István: "Nemzettankönyv" - Kezdetektől a XX. századig (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1999.) 790,- Ft

Ujvári Pál: A középkor története - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-464-6615002] 720,- Ft

Ujvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15204/1] 578,- Ft

Ujvári Pál: Hogyan tanítsunk a kerettanterv szerint Ujvári Pál II. osztályos történelemkönyvéből? (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) ingyenes

Ujvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15304] 560,- Ft

Unger Mátyás: Történelem a szakmunkásképző iskola II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12604/3] 330,- Ft

Ünnepel az ország - A Magyar Millenium emlékkönyve 2001. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 4990,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2950,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történet 1789-1890 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 20. századi magyar történet (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Vajda János: Egy honvéd naplójából - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft

Vargyai Gyula: Magyarország a II. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 3150,- Ft

Várkonyi Ágnes, R.: Három évszázad Magyarország történetében I. (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2450,- Ft

Várkonyi Ágnes, R.: Megújulások kora - Új képes történelem c. sorozat (3. kiadás, Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Vasvári Pál: Irányeszmék - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1998.) 790,- Ft

A Vazul-ág 1038-1301 - Árpád-házi királyok Szent István után - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1997.) CD-ROM 6720,- Ft

Vigh Károly (szerk.): A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története 1841-2001 (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2001.) 1000,- Ft

Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) alapmű 8736,- Ft

Virágvölgyi András: Magyar történelem - Sequens (2. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 2490,- Ft

Visconti: Erdély térképe 1699. (Hasonmás kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) hajtogatott 1400,- Ft

Visconti: Erdély térképe 1699. (Hasonmás kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) íves 1400,- Ft

Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1790,- Ft

Walter Mária: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/3] 810,- Ft - keménytáblás [NT-13204/3/T] 940,- Ft

Wass Albert: Jönnek!; Adjátok vissza a hegyeimet! - Két regény egy kötetben - Wass Albert életműsorozat (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1997.) 1280,- Ft

Závodszky Géza: Az Amerika motívum és a polgárosodó Magyarország (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft

Závodszky Géza: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12554] 790,- Ft

Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/2] 819,- Ft

Zemon Davis, Natalie: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban (Balassi Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft