Bárdos Lajos - Werner Lajos (szerk.): Hozsanna - Teljes kottás népénekeskönyv (15. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 750,- Ft

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1157,- Ft

Berán Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 880,- Ft

Biblia magyarázó jegyzetekkel - Az 1975-ben megjelent, és 1990-ben revideált protestáns fordítás (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1997.) [CV-028] 2500,- Ft

Biblia magyarázó jegyzetekkel - Válogatás a protestáns Új fordítású Bibliából a közép- és felsőoktatásban részt vevő tanulóknak (Kálvin János Kiadó, Budapest) [CV-039] 2300,- Ft

Bognár Lajos - Kerényi Lajos - Rédly Elemér: Hitünk és életünk (10. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 880,- Ft

Bonhoeffer, Dietrich: Szentek közössége (Harmat Kiadó, Budapest, 1997.) 550,- Ft

Boross Géza: Nem beszédben, hanem erőben (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft

Brunori, Pietro: A Katolikus Egyház - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Crabb, Lawrance J.: Közelebb Istenhez - fogyasztói szemlélettel? (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Czellár Katalin: A Szent Jakab-út - Santiago de Compostela zarándokútjai (Suliker-Filum Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 450,- Ft

Cseri Kálmán: József (4. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 690,- Ft

Cseri Kálmán: Tízparancsolat (4. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 880,- Ft

Csordás Eörs: Párbeszéd az iszlámmal - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 580,- Ft

Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztori kézikönyv - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Diós István (szerk.): Szentek élete II. (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 4500,- Ft

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról (Harmat Kiadó-Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) 850,- Ft

Erőm és énekem az Úr - Ifjúsági énekeskönyv (5. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 700,- Ft

Éneklő egyház - Népénektár (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 1700,- Ft

Fee, G. - Stuart, D. F.: Kétélű kard - A Biblia olvasása és értelmezése (Harmat Kiadó, Budapest, 1996.) 850,- Ft

Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

György Antal: A tizenharmadik apostol - Egyháztörténeti olvasókönyv az Apostolok Cselekedetei bibliai könyvhöz (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1997.) [CV-010] 390,- Ft

György Antal: Sötét helyen világító szövétnek - Kis úti kalauz a Biblia világához (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1997.) [CV-011] 620,- Ft

György Antal: A hit példaképei - Egyháztörténeti olvasókönyv az egyház nagy alakjairól a korai időktől napjainkig (2. kiadás, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) [CV-016] 1200,- Ft

Hartley, Edmund: A katolicizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Hession, Roy: Jézus erőterében (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 550,- Ft

Jackman, D.: János levelei - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Kalsi, Sewa Singh: A szikhizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Karácsony Sándor: Hatalom alá vetett ember (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 400,- Ft

Károli Újszövetség és Zsoltárok könyve (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999.) [CV-026] 790,- Ft

A katekézis általános direktóriuma (Szent István Társulat, Budapest, 1998.) 688,- Ft

A Katolikus Egyház Katekizmusa - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 3000,- Ft

Kidner, D.: Jeremiás könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1996.) 790,- Ft

Kingsland, Venika Mehra: A hinduizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Középméretű Károli Biblia (Kálvin János Kiadó, Budapest) [CV-023] 1350,- Ft

Kuiper, Rienk Bonke: Az egyház. Krisztus dicsőséges teste (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1994.) [CV-020] 390,- Ft

Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1980,- Ft

Lewis, C. S.: Csűrcsavar levelei (Harmat Kiadó, Budapest, 1997.) 790,- Ft

Lukács evangéliuma hat magyar nyelvű fordításban (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2900,- Ft

Magyar katolikus kateketikai direktórium (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 750,- Ft

McGrath, Alister: Híd - Új utak az apologetikában (Harmat Kiadó, Budapest, 1997.) 1050,- Ft

Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 933,- Ft

Nagy Zoltán: Istenben gazdagodni (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 1500,- Ft

Nystrom, Carolyn: Péter és Júdás - Iránytű a sötét úton - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 350,- Ft

Ordass Lajos: Útravaló, az év minden napjára (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1190,- Ft

Őry Sándor: Konfuciusz élete és kora (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Pázmány Péter: Válogatott prédikációk (Balassi Kiadó, Budapest, 2000.) 590,- Ft

Peterson, Eugene H.: Zsoltárok - A szív mélyéből fakadó imák - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 350,- Ft

Plass, Adrian: Egy kegyes kétbalkezes naplója (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 880,- Ft

Plass, Adrian: Kegyes kétbalkezes visszatér (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Poupard, Paul: A katolikus hit - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 950,- Ft

Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban (Balassi Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Reader, Ian: A sintoizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Robinson, Danielle: Az iszlám - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Ruth, Diana St. - Ruth, Richard St.: A zen buddhizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Scazzero, Peter: Ószövetségi személyek - Istennel járni - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 350,- Ft

Semjénné Menus Gabriella - Sirákné Kemény Kinga (szerk.): Liturgikus dallamgyűjtemény II. (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1880,- Ft

Starr-Glass, David: A judaizmus - Vallások világa c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Sterk, Andrea - Scazzero, Peter: Keresztyén jellem - Isten tervei szerinti személlyé válni - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 350,- Ft

Stott, John R. W.: Egy az Úr, egy a hit (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt 1. levél és a Tituszhoz írt levél - A gyülekezet élete - Tanítás és kötelesség - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 650,- Ft

Szikszai György: Mártírok oszlopa (Harmat Kiadó, Budapest, 1996.) 620,- Ft

Thiele, Johannes: A megelevenedő Biblia (Kálvin János Kiadó, Budapest) [CV-034] 150,- Ft

Tomka Ferenc: Nagykorúság Krisztusban (7. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 850,- Ft

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Új fordítású Biblia - Az 1975-ben megjelent, és 1990-ben revideált protestáns fordítás A/5-ös méretben (Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) [CV-025/1] 1400,- Ft

Új fordítású Biblia - Az 1975-ben megjelent, és 1990-ben revideált protestáns fordítás B/6-os méretben (Kálvin János Kiadó, Budapest, 2000.) [CV-025/2] 1500,- Ft

Vanier, Jean: Jézus, a szeretet ajándéka (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 600,- Ft

Wallace, R. S.: Dániel könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 890,- Ft

Webb, Berry: Ézsaiás könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 1190,- Ft

Weisbender, Joseph - Diós István (szerk.): Szentek élete I. (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) kb. 4500,- Ft

Wilcock, Michael: Bírák könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft