Figyelem!
Internetes jegyzékünkben pirossal szedtük az Oktatási Minisztérium hivatalos tankönyvjegyzékén szereplő tételeket.
Utóbbiak közül kihagytuk a gyógypedagógiai, hitéleti és nemzetiségi tankönyvek túlnyomó többségét

Utolsó frissítés: 2002. november 2.

Kiadók

Alsó tagozat

Ábécés- és olvasókönyvek, írás

Angol nyelv

Drámapedagógia

Ének-zene

Fejlesztő pedagógia

Iskolaelőkészítés, óvoda

Könyvtárhasználattan

Környezet-, természet-, ember- és társadalomismeret

Magyar nyelvtan, helyesírás, fogalmazás

Matematika

Napközi, diákotthon

Német nyelv

Osztályfőnöki munka

Rajz, vizuális nevelés

Számítástechnika, informatika

Technika

Testnevelés

Vallási ismeretek, hittan

Felső tagozat

Angol nyelv

Biológia

Drámapedagógia

Egészségtan

Ének-zene

Fizika

Földrajz

Francia nyelv

Háztartástan

Honismeret

Irodalom

Kémia

Könyvtár, múzeumpedagógia, művelődéstörténet

Magyar nyelvtan, kommunikáció

Matematika

Mozgóképkultúra, médiaismeret

Német nyelv

Orosz nyelv

Osztályfőnöki munka, pályaorientáció

Rajz, vizuális nevelés, néprajz, művészettörténet

Romológia

Számítástechnika, informatika

Társadalomismeret, emberismeret

Technika

Természetismeret

Testnevelés, sport

Történelem

Vallási ismeretek

Zeneiskolai képzés

Középiskola

Angol nyelv

Biológia

Egészségtan

Egyéb nyelvek

Ének-zene

Filozófia, etika

Fizika

Földrajz

Francia nyelv

Gazdasági ismeretek

Gépírás, gyorsírás

Idegenvezetés, idegenforgalom

Irodalom

Kémia

Könyvtár, múzeumpedagógia, művelődéstörténet

Környezetvédelem, ökológia

Latin nyelv

Magyar nyelvtan, kommunikáció

Matematika

Mozgóképkultúra, médiaismeret

Német nyelv

Olasz nyelv

Orosz nyelv

Osztályfőnöki munka, pályaorientáció

Pedagógia, pszichológia, iskolavezetés

Rajz, néprajz, művészettörténet

Spanyol nyelv

Szakoktatás

Számítástechnika, informatika

Társadalomismeret, állampolgári ismeretek, emberismeret

Technika

Történelem

Vallási ismeretek, hittanE-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker