Balázs Anna - Őszi Patricia - Prekop Csilla: Pedagógiai irányelvek az autista, autisztikus, pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyeremekek fejlesztéséhez, neveléséhez, tanításához - Autizmus füzetek c. sorozat (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 500,- Ft

Balázs Ágnes - Farkas Lászlóné - Nagyné Szakál Györgyi: Éljünk velük! - Alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban (Candy Kiadó, Veszprém, 2003.) 850,- Ft

Bandoló 7. kötet - Első képrejtvényem - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1596,- Ft

Besztercei Enikő: Másképp - Munkatanköny diszleksziás gyerekeknek (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Bódiné Bátri Anikó: Macskanári (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0715] 590,- Ft

Büchler Júlia - Nagy Zsuzsa (szerk.): Fejlesztő feladatlapok gyűjteménye [dosszié] (7. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2003.) 1400,- Ft

Büchler Júlia - Nagy Zsuzsa (összeáll.): Fejlesztő feladatok [füzet] (7. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2003.) 100,- Ft

Büchler Júlia (összeáll.): Fejlesztő doboz (7. kiadás, Szerzői kiadás, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 1092,- Ft

Tálas Józsefné: Számolás 2. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 1512,- Ft

Davis, Julie - Balázs Anna: Autista a testvérem! (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 600,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0001] 310,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet az l, r, hang gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0002] 310,- Ft

Dékány Judit - Cortivo Erzsébet - Hrivnák Ilona: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek I. - Diszkalkulia terápiához (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 532,- Ft

Dékány Judit - Cortivo Erzsébet - Hrivnák Ilona: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek II. - Diszkalkulia terápiához (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 532,- Ft

Fehérné Kovács Zsuzsa - Mácsainé Hajós Katalin - Szebényiné Nagy Éva: "Együtt lenni jó..." - Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0014] 700,- Ft

Feketéné Gacsó Mária: Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft

Fűzőcske - Hang és betű - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1652,- Ft

Fűzőcske - Számfogalom 1-10-ig - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) 1652,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény I: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0704] 450,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény II: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0705] 450,- Ft

Imecs Lászlóné: Mesés gyakorlatok első és második osztályos gyermekek számára (Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 590,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 1. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0719] 590,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 2. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0720] 590,- Ft

Jenei Gábor: A hangok birodalma - Gyakorlóanyag a beszédjavító általános iskola 1-4. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1980,- Ft + hangkazetta 980,- Ft

Juhász Ágnes - Bittera Tiborné: Képanyag a megkésett/akadályozott beszéd- és nyelvi fejlesztéshez (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 2184,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 1. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0701] 800,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 2. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0702] 800,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 3. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0703] 800,- Ft

Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0016] 280,- Ft

Klaniczay Sára: A gyermekkori dadogásról (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 952,- Ft

Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin: Ez volnék én... - Testséma fejlesztő feladatgyűjtemény (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0005] 338,- Ft

Kókayné Lányi Marietta: Szépenszóló Fütyöri (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0712] 590,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere I. - Gyakori mássalhangzócserék (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0010] 485,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere II. - Differenciáló és gyakorlóanyag a zöngés-zöngétlen mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0011] 485,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere III. - Differenciáló és gyakorlóanyag j, l, r, t-ty, d-gy, n-ny mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0012] 485,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere IV. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0015] 485,- Ft

Marosits Istvánné: Betűző - Feladatlapok olvasni tanulóknak (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0004] 245,- Ft

Marosits Istvánné: Tudod-e? - Diszlexia megelőzéshez - Készségfejlesztő feladatgyűjtemény az olvasástanulás előkészítéséhez (7. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0003] 245,- Ft

Montay Beáta: Az idő vén fája (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0714] 590,- Ft

Nádler Andrea: Napozz Holddal! (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0716] 590,- Ft

Nagy Gyula: Kézikönyv az anyanyelv tantárgy tanításához - Módszertani ajánlások és gyakorlóanyag az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű tanulók pedagógiai gondozását végző nevelők számára (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2002.) 1500,- Ft

Német Erzsébet - Pintye Mária, S.: Mozdul a szó... - Szakkönyv a korai fejlesztésről (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 952,- Ft

Pléh Csaba - Palotás Gábor - Lőrik József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat - PPL (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1650,- Ft

Reith Mónika: Tarka mesék állatokról (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0711] 590,- Ft

Rosta Katalin - Gerebenné Várbiró Katalin - Kissné Haffner Éva: Taníts meg engem... Az olvasás és írás megtanulásához szükséges részképességek fejlesztése (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 1120,- Ft

Schopler, Eric: Életmentő kézikönyv szülőknek (Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Subosits István: Szép szónak nem szegik szárnyát (Logopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Super Bandoló 2. kötet - Egy kis számtan - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1764,- Ft

Super Bandoló 5. kötet - Közlekedés - Képességfejlesztő oktatási eszközök, zsinóros megfejtéssel c. sorozat (2. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 1998.) 1764,- Ft

Szabó Borbála: Mozdulj rá... - Nagy- és finommozgást, mozgáskoordinációt fejlesztő munkafüzet (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 700,- Ft

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek - Válogatás közép- és dél-amerikai mesékből és legendákból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0713] 590,- Ft

Szebényiné Nagy Éva: Böngésző - Feladatok a differenciált olvasástanításhoz (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0006] 523,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2003.) [KT-0721] 600,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0722] 600,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-0723] 500,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0724] 500,- Ft

Takács Bernadett: Gyermek, játék, terápia - Az integratív játék módszere (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Tarnai Klára: Betűsuli 1. - Kisbetűk (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Tarnai Klára: Betűsuli 1. - Nagybetűk (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 840,- Ft

Toldiné Tölgyvári Rita: Répa, retek, mogyoró (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 998,- Ft

Tölgyszéki Gyuláné: Kézikönyv a tanulási nehézségek kezeléséhez (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 896,- Ft

Vannay Aladárné: Olvasójáték - Feladatgyűjtemény diszlexiás gyerekeknek (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 2184,- Ft

Vannay Aladárné: Szórejtő-szófejtő - Nyelvi kreativitást fejlesztő munkafüzet (3. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) 784,- Ft

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel! - Helyesírási munkafüzet (4. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [CAE-093] 920,- Ft

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi!, avagy Diszlexiás (kép)regény (3. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-02131] 1040,- Ft

Vitéz Gyöngyvér: Szövegelő szövegesek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0717] 590,- Ft

Zoom! - Seholsincs Kastély - Oktató- és készségfejlesztő játék (Color Plus Kft., Budapest, 1999.) [CP-37411] 5990,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker