Agócsy László - Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 1420,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 1. kötet (26. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1295,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 2. kötet (19. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1295,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera: Zenei olvasókönyv (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1020,- Ft

Bach, Johann Sebastian: Négyszólamú korálfeldolgozások (11. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 2140,- Ft

Bali János: Furulyaiskola I. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/I] 800,- Ft

Bali János: Furulyaiskola II. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/II] 800,- Ft

Bántainé Sipos Éva: A jó muzsikus látja amit hall és hallja amit lát (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 1998.) 690,- Ft

Bertalotti, Angelo: Ötvenhat solfeggio (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1020,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 1. kötet (37. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1420,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 2. kötet (36. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1295,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 3. kötet (35. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1295,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 4. kötet (28. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2008.) 1295,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 5. kötet (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1185,- Ft

Dobszay László: A hangok világa - 6. kötet (15. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1185,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Olvasókönyv (31. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 740,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Munkafüzet (33. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 740,- Ft

Kerényi Eszter: Zenei antológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.) 3063,- Ft

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 2140,- Ft

A Kodály Intézet IV., Jubileumi évkönyve 1975-2000 (Kodály Zoltán Zeneped. Int., Kecskemét, 2001.) 900,- Ft

Kodály Zoltán: Tricinia - 28 kétszólamú énekgyakorlat (12. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) szöveg nélküli kiadás 740,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. kötet (17. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1295,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. kötet (13. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 1675,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához - A zongorakíséretes darabok partitúrája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

Markovich Judit: Gradus - Triók (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 3995,- Ft

Németh Rudolf - Nógrádi László - Puster János: Szolfézs antológia (8. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1185,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-iskola (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Perényi Péter (szerk.): Ír és skót dallamok furulyára, szoprán, alt stb., vagy más dallamhangszerre, fuvola, oboa, hegedű stb., zongorakíséretekkel, gitár akkordjelzésekkel két hangnemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1493,- Ft

Perényi Péter: Munkafüzet angol barokk furulyára - S, A, T, B stb. (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1176,- Ft

Telemann, G. Ph.: Kánonszonáták - Körkánon két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Telemann, G. Ph.: Hat szonáta - Két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Tibay Zsolt: Többcélú skálagyakorlatok nagybőgőre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 728,- Ft

Weiner Leó: Az összhangzattan előkészítő iskolája (10. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 920,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker