Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára (Reprint kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) [MK-4404803] 4900,- Ft

Állatok atlasza (Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.) 3980,- Ft

Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) [MK-1304101] 5900,- Ft

Berend Mihály - Berend Mihályné - Matula Ilona: Biológia I. szakközépiskolásoknak (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2830-2] 1100,- Ft

Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Nyilas István: Biológia II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-598-58026] 1125,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia I. - Növénytan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-590-AK-0005/1] 1350,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia II. - Állattan, ökológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-591-AK-0005/2] 1350,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Kiss János - Müller Erzsébet - Tóth Géza: Biológia III. - A sejtbiológia; Az állati és emberi szövetek; Szaporodás és egyedfejlődés; Öröklődés (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-592-AK-0005/3] 1590,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia IV. - Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai; Önszabályozás (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-593-AK-0005/4] 1350,- Ft

Berger Józsefné: Az élő természet - Biológia és környezetvédelem középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13456] 880,- Ft

Berger Józsefné: Az ember - Biológia és egészségtan középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13458/1] 885,- Ft

Biológiatanárok kézikönyve - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) floppylemezen 450,- Ft

Biológiatanárok kézikönyve - Szakközépiskola, szakiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) floppylemezen 450,- Ft

Bolla Marianna - Andrássy Péter: Biológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-595-58007/2] 1134,- Ft

Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 4990,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0055] 920,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály - Munkafüzet a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0057] 380,- Ft

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 10. - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2622] 1080,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág I. - Biológia 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036] 790,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036/F] 290,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037] 890,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia munkafüzet 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/M] 430,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/F] 280,- Ft

Fráter Erzsébet: Fák és cserjék CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft

Gál Béla: Biológia 10. - A gimnáziumok és a speciális gimnáziumok számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) 980,- Ft

Gál Béla - Kánitz József - Kovács László - Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai tesztek középiskolásoknak (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-3301] 1350,- Ft

Gál Béla: Gondolkodtató biológia - Problémafeladatok felvételire készülőknek (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3506] 1350,- Ft

Gálik Ágnes: Élő környezetem - Az állatok és növények teste, működése - Tankönyv 9. o. (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) [PK-00509] 780,- Ft

Farkas János - Kriska György: Élő környezetem - Genetika, evolúció, ökológia - Tankönyv 10. o. (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2000.) [PK-00510] 780,- Ft

Gánti Tibor: Az élet általános elmélete - Az élet mivolta, az élet principiuma, az élet és a halál szintjei - Az értelem megkísértése c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) [MK-3020103] 2980,- Ft

Homoki Nagy István (írta, rendezte és fényképezte): Gyöngyvirágtól lombhullásig (Mokép Rt., Budapest) videofilm - 85 perc 2000,- Ft

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 9. - Az élőlények teste, életműködése és környezete tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2618] 916,- Ft - keménytáblás [MS-2618K] 1350,- Ft

Kéry - Lemberkovics - Marczal - Nagy: Gyógynövényekkel az egészségért (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 2720,- Ft

Korsós Zoltán - Vida Antal: Halak, hüllők, kétéltűek CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft

Kriska György: Az édesvizek gerinctelen állatai Magyarországon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2990,- Ft

Kriska György (szerk.): Informatikai eszközök a biológia oktatásában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) CD-melléklettel 2500,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 10. (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2002.) [PN-1011] 960,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Sejtbiológia, növényélettan, az ember szervezete, genetika - Biológia 14-16 éveseknek - Tankönyv (4. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.) [CA-0031] 950,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 11. - Sejtbiológia, az ember szervezete (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1012] 960,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Növényismeret mindenkinek - Erdők, mezők virágai (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-582-4404802] 690,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Növényismeret mindenkinek - Fák és cserjék (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) [MK-583-4404801] 690,- Ft

Kuknyó János - Nyíkóné Nagy Anikó: Természetismeret - Biológia, egészségtan (School Bt., Nyíregyháza, 2002.) [SC-0008] 530,- Ft

Lappints Árpád: Biológia I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-597-58006/1] 1125,- Ft

Lénárd Gábor: Útmutató és tanmenetjavaslat a Biológia II. című tankönyvhöz - Lénárd-sorozat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) ingyenes

Lénárd Gábor: Biológia 10. - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16208] 680,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia III. a gimnázium III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13311] 425,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia IV. a gimnázium IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13411] 480,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16308] 765,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára - Egészségvédelmi kiegészítő füzettel (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16308/K] 900,- Ft

Magyar Tudománytár 3. - Növény- és állatvilág (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia - Ennyit kellene tudnod c. sorozat (4. kiadás, Panem Kft., Budapest, 2000.) 990,- Ft

Milkovits István: Biológia és egészségtan a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0134] 990,- Ft

Milkovits István - Szerényi Gábor: Biológia a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Szerényi Gábor: Biológia munkafüzet a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 430,- Ft

Müllner Erzsébet - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia a gimnáziumok 10. évfolyamának (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2832-9] 1100,- Ft

Müllner Erzsébet: Biológia gyakorlatok és vizsgálatok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2829-9] 2490,- Ft

Müllner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak I-IV. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3505] 1080,- Ft

Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok - Középiskolások kézikönyve c. sorozat (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3101] 1350,- Ft

Németh Gábor: Biológiai feleletvázlatok felvételizőknek (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3247] 648,- Ft

Novákovits András (rendezte): Magyarország állatvilága I-X. (Mokép Rt., Budapest, 1993.) videofilm - 104 perc 2000,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia II. - Biokémia, sejttan és az ember szervezete (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13394/1] 774,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia III. - Genetika, ökológia, evolúció, etológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13494] 683,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia 10. évfolyam - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16251/1] 1040,- Ft

Oláh Zsuzsa: Útmutató és tanmenetjavaslat - Biológia I., II., III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Oláh Zsuzsa: Útmutató és tanmenetjavaslat a Biológia 11. évfolyamos gimnáziumi tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Oláh Zsuzsa: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16351] 970,- Ft

Paál Tamásné: Útmutató és tananyagjavaslat A változatos élővilág I. című tankönyvhöz - Biotéka c. sorozat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Pethő Menyhért: Mezőgazdasági növények élettana (2., átdolg. kiadás utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 3850,- Ft

Reisz Jánosné - Vulturné Révai Klára: Biológia a speciális szakiskolák 1-2. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0011] 590,- Ft

Rimóczi Imre: Magyarország gombái CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft

Seregélyes Tibor: Élőhelytípusok és társulások CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft

Seregélyes Tibor: Vadvirágok CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft

Seregélyes Tibor - Simon Tibor: Növényismeret - A hazai növényvilág kis határozója (6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-81420] 1900,- Ft

Simon Tibor: Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó (2., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 4405,- Ft

Szabadi László: Vérkeringés (2. kiadás, Suli-Soft, Budapest, 1999.) floppylemezzel 2000,- Ft

Szatyor Miklós: Európa denevérei - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 2500,- Ft

Szerényi Gábor: Biológia munkafüzet a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 430,- Ft

Turcsányi Gábor: Növénytan - A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft

Ujhelyi Péter: Emlősállatok CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1998.) 4990,- Ft

Ungvári Imre: Biológia 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-053] 610,- Ft

Ungvári Imre: Biológia 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-055] 359,- Ft

Varga Zoltán: Állatismeret - Bevezető a hazai állatfajok meghatározásához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-08188/2] 1036,- Ft

Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában... - Tájak, virágok, lepkék, madarak (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2002.) 4741,- Ft

Vetter János: Gyógyító növények - Mérgező növények CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 4990,- Ft

A virág és a termés (Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2002.) írható-letörölhető, mappába lefűzhető tanulói munkalap 250,- Ft

A virágos növény részei (Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2002.) írható-letörölhető, mappába lefűzhető tanulói munkalap 250,- Ft

Waal, Frans de: Jótermészetűek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-3020105] 2980,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker