Bartha Dénes (szerk.): A természetszerű erdők kezelése (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002.) 1260,- Ft

Berger Józsefné: Az élő természet - Biológia és környezetvédelem középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13456] 880,- Ft

Borhidi Attila - Sánta Antal (szerk.): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól I-II. (3. kiadás, TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Bozsoki Anna Mária: Környezetgazdálkodás - Tankönyv középiskolásoknak I-II. o. (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3248] 620,- Ft

Dési Illés (szerk.): Környezetegészségtan (3., átdolg. kiadás, SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2003.) 2576,- Ft

Farkas Gyula: Természettudományos kutatómunka középiskolásoknak - Veszprém Megyei Pedagógiai Füzetek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 1999.) 280,- Ft

Horváth Ferenc - Borhidi Attila (szerk.): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

Horváth József: Munka- és környezetvédelem (5. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2003.) 1350,- Ft

Kelemen Judit (szerk.): Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002.) 2600,- Ft

Kerényi Attila - Bándi Gyula - Szász Tibor - Borda Jenő: Általános környezetvédelem - Globális gondok, lehetséges megoldások (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-3901] 2980,- Ft

Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 4402,- Ft

Környezetvédelem - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9875,- Ft

Kriska György: Az édesvizek biológiája és védelme (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2859-0] 1980,- Ft

Kropog Erzsébet: Környezettani vizsgálatok (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-4406201] 1520,- Ft

Láng István (főszerk.): Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. (2., átdolg., bőv. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) a két kötet együtt 14.900,- Ft

Lükő István: Környezetpedagógia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 2231,- Ft

Mészáros Ernő: A környezettudomány alapjai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1890,- Ft

Rókusfalví Pál: A környezetpszichológia alapkérdései (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 720,- Ft

Szilágyi Márta: A csodaszarvas hazájában - Vadgazdálkodás Magyarországon (Reflektor Kiadó, Pannonhalma, 2000.) videófilm 3000,- Ft

Tardy János (főszerk.): Értékőrző Magyarország - Nemzeti parkok, világörökség (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2001.) 3780,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker