Ádám György: Az emberi elme színe és fonákja - Tanulmányok, esszék, interjúk az agyról és a tudás átadásáról (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

Allport, Gordon: A személyiség alakulása (8. kiadás, Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.) 3800,- Ft

Aronson, Elliott: A társas lény (3. kiadás, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2001.) 5488,- Ft

Attwood, Tony: Különös gyerekek - Önsegítő könyvek c. sorozat (Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 1290,- Ft

Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1050,- Ft

Balázs Éva (vál. és szerk.): Oktatásmenedzsment - Fordítások a nemzetközi szakirodalomból (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1180,- Ft

Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1250,- Ft

Balázs Sándor (szerk.): A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái - Szöveggyűjtemény (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Balogh László (szerk.): Iskolai tehetséggondozás (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 980,- Ft

Balogh László (szerk.): Társadalmi partnerség, együttműködés az iskolavezetésben és a helyi irányításban (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 620,- Ft

Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser II. - Oktatási-nevelés-fejlesztés (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 870,- Ft

Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser III. - Minőség és marketing az iskolában (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 870,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 1929,- Ft

Bärnkopf Zsolt: Az érzelmek könyve (2. kiadás, Flaccus Kiadó, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A gondolkodás könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2001.) 890,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.) 1490,- Ft

Báthory Zoltán: Maratoni reform - A magyar közoktatás reformjának története, 1972-2000 - Mestersége tanár c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2001.) 2900,- Ft

Bauer Nándorné: Pályázzunk eredményesen! - Önképzés-továbbképzés c. sorozat (2. kiadás, Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2002.) 1500,- Ft

Bencze Márta - Szüdi János: Tervezés, gazdálkodás a közoktatás rendszerében (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1090,- Ft

Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1980,- Ft

Benedek István: Száz eset, ezer tanulság - Történetek a nevelés-oktatás világából (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1730,- Ft

Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2. - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999-től) alapmű CD-melléklettel 9856,- Ft

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft

CompLex CD Jogtár (KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2003.) 22.400,- Ft; féléves előfizetés 43.680,- Ft, éves előfizetés negyedévi frissítéssel 67.200,- Ft, havi frissítéssel 80.080,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-2916] 1350,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és pedagógia (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-2914] 980,- Ft

Czeizer Zoltán: Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Czigler István (szerk.): Túl a fiatalságon - Megismerési folyamatok időskorban - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Csíkszentmihályi Mihály: Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Boldogságreceptek (2. utánnyomás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel Konferenciakötet (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Dombi Alice: Emlékezzünk régiekről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1260,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: Nevelési törekvések a XIX. században (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János - Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2240,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: Pedagógiai célkitűzések a XIX. század magyar pedagógiájában (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1680,- Ft

Dombi Alice: Tanári minta - Mintatanár (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Droppáné Debreczeni Éva: Gyertyánffy István - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.) 500,- Ft

Eysenck, H. - Eysenck, M.: Elmevadászat (Kairosz Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Fábry Béla - Ferencziné Ivicz Ilona - Makai Katalin - Tóth Géza: OKAIM Módszertani Füzetek IV. - Fenntartói felelősség, fenntartói értékelés (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1670,- Ft

Falus Iván - Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 2300,- Ft

Farkas Lajosné - Gyímesi Ilona - Makai Katalin: OKAIM Módszertani Füzetek III. - Minőségfejlesztési modell a gyakorlatban (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1400,- Ft

Fehér Erzsébet: Az oktatás és nevelés története (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 1344,- Ft

Fehér Erzsébet: Tanítóképzőnk története - Sárospatak 1857-1997 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 933,- Ft

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1157,- Ft

Fehérvári Anikó: Párhuzamos képzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 336,- Ft

Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban - A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában - Philosophiae Doctores c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Feuer Mária: A firka lélektana (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1850,- Ft

Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2400,- Ft

Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? (2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-4400201] 1980,- Ft

Fisher, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? (2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-4400202] 1490,- Ft

Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni értékekről, erényekről (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2849-3] 1480,- Ft

Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal (2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-4400204] 1490,- Ft

Fisher, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel (2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-4400203] 1490,- Ft

Forgács József: Az érzelmek pszichológiája (Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.) 4500,- Ft

Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája (14. kiadás, Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Forgó Sándor - Hauser Zoltán - Kis-Tóth Lajos - Koczka Ferenc: Informatika a tanügyigazgatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 980,- Ft

Forray R. Katalin - Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003.) 670,- Ft

Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 336,- Ft

Földi Rita, F.: A pszichikus fejlődés problémái - Az érzés és fejlődés idegrendszeri háttere és a funkciózavarok alapjai (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1100,- Ft

Füle Sándor: Párbeszéd a szülők és a pedagógusok között (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1250,- Ft

Gácser Magdolna: Pedagógiai pszichiátria (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1680,- Ft

Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap- és középfok közötti átmenet - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2000.) 336,- Ft

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Fenntartói társulások - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 336,- Ft

Györgyi Zoltán: Tanulás felnőttkorban - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003.) 670,- Ft

Györgyi Zoltán - Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra - A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 336,- Ft

Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2800,- Ft

Havas Gábor - Kemény István - Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 336,- Ft

Havas Gábor - Kemény István - Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Híves Tamás - Kozma Tamás - Radácsi Imre: Az MKM 1995-ös kutatási támogatása - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 336,- Ft

Horányi Annabella - Hoffmann Gertrúd: Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1990,- Ft

Horváth Attila: Elméletek a nevelésről (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 480,- Ft

Hrubos Ildikó: A "bolognai folyamat" - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Hrubos Ildikó - Szentannai Ágota - Veroszta Zsuzsanna: A "bolognai folyamat" - Az európai felsőoktatási térség gondolatának megjelenése és a megvalósítás esélyei - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003.) 1980,- Ft

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 336,- Ft

Hrubos Ildikó: A japán felsőoktatási modell - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1999.) 336,- Ft

Hrubos Ildikó (szerk.): Az ismeretlen szakképzés - Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tapasztalatai - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.) 980,- Ft

Hunyady György - Hamilton, David L. - Anh, Nguyen Luu Lan (szerk.): A csoportok percepciója - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.) 4450,- Ft

"Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni" - Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából (Kodály Zoltán Zeneped. Int., Kecskemét, 2003.) 1600,- Ft

Janovszky Sándor: Gondolataim könyve (APC-Stúdió Bt., Gyula, 1999.) 840,- Ft

Janovszky Sándor: Közoktatásvezetők az iskolarendszerről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 1999.) 980,- Ft

Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás - Mestersége tanár c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2010.) 4700,- Ft

Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2240,- Ft

Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerűség - Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Kolozsváry Judit: Ilyenek vagyunk - Pszichológiai szöveggyűjtemény - Differenciáló pedagógia c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Kolozsváry Judit: Más gyerek, más szülő, más pedagógus (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1690,- Ft

Kolozsváry Judit: A sajátos ember - Differenciáló pedagógia c. sorozat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 900,- Ft

Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993-tól) CD-melléklettel 14.336,- Ft

Kósáné Ormai Vera: Pszichológus az iskolában (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1200,- Ft

Kovács László - Tarcsa Zoltán: OKAIM Módszertani Füzetek VIII. - Nevelés, művelődés, minőség (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Kozma Tamás: Határokon innen, határokon túl - Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Kozma Tamás: Regionális egyetem - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Kozma Tamás: Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2000.) 336,- Ft

Kozma Tamás - Rébay Magdolna (szerk.): Felsőoktatási akkreditáció Európában - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003.) 670,- Ft

Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1650,- Ft

Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 2600,- Ft

Kurucz Rózsa: Az első magyar óvóképző (Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 2300,- Ft

Ládi László - Széplaki György (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 3827,- Ft

Lányi Katalin (szerk.): Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára - Esszégyűjtemény 1946-ból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Liskó Ilona: Cigány tanulók a középfokú iskolákban - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Liskó Ilona: A közoktatás és a szakképzés illeszkedése - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 670,- Ft

Loránd Ferenc: Értékek és generációk (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2800,- Ft

Lukács Péter (főszerk.): Educatio (Oktatáskutató Intézet, Budapest) negyedéves folyóirat tematikus számainak éves előfizetési díja 2360,- Ft

Majoros Anna - Perjés István (szerk.): A pedagógus-továbbképzés problématára - Brennpunkte der Lehrerfort- und weiterbildung (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Makai Éva: Szétszakadt és meg nem font hálók - Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1480,- Ft

Makai Katalin: Iskolai önértékelés, hogyan? - Minőség és gyakorlat - Okker minőségbiztosítás c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1300,- Ft

Mátay Melinda: A fiatal budapesti elit értelmiség szocializációja - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 500,- Ft

Mészáros István: Magyar iskola 996-1996 - Előadások, cikkek, beszédek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1428,- Ft

Mészáros István: A katolikus ezeréves iskola története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Mező Ferenc: A tanulás stratégiája (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 1500,- Ft

Mező Ferenc - Miléné Kisházi Edit: Művésztehetségek azonosítása, gondozása (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2003.) 1490,- Ft

Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 815,- Ft

Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 2500,- Ft

Mikonya György: Kiút vagy tévút? - Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1680,- Ft

Miléné Kisházi Edit (szerk.): Példák és példaképek (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Int., Miskolc, 2001.) 358,- Ft

Minőségbiztosítás - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9875,- Ft

Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás - másképpen? - Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1363,- Ft

Molnár László: Társadalmi felelősség és gyermekvédelem - Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 800,- Ft

Nagy Antal Mihály: Újszászy Kálmán - Tudós tanárok, tanár tudósok c. sorozat (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.) 500,- Ft

Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok - Oktatáspolitikai a 19-20. századi Magyarországon - Társadalom és oktatás c. sorozat (Oktatáskutató Intézet-Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Vallomások a válásról (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 610,- Ft

Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - A gyermekkor változó színterei - Neveléselméleti és neveléspszichológiai bevezetés - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1960,- Ft

Nissen, Peter - Iden, Uwe: Moderátoriskola - Kézikönyv a moderációs módszer iskolai alkalmazásához, a korszerű kommunikáció és a közös tanulás gyakorlatához (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) [MK-4420101] 1980,- Ft

Oktatástechnológia - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9875,- Ft

Ormándi János: A kultúrpolitikus Keresztury Dezső (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1500,- Ft

Orosz Lajos: A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.) 1000,- Ft

Pavlik Oszkárné - Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve (Fővárosi Ped. Int., Budapest, 2000.) 1870,- Ft

Pléh Csaba - Kampis György - Csányi Vilmos (szerk.): A megismeréskutatás útjai - Pszichológiai műhely c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1480,- Ft

Pőcze Gábor: Helyi tervezés a közoktatásban (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1370,- Ft

Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei - A XIX-XX. század gyermekkorának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2464,- Ft

Radnainé Szendrei Julianna (szerk.): Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés (Trezor Kiadó, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Ranschburg Jenő: Az érzelem és a jellem lélektanából (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia (5. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1200,- Ft

Redlich, Alexander: Konfliktusmoderálás - Magatartási stratégiák csoportokkal foglalkozóknak - Moderálás a gyakorlatban (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) [MK-4420102] 1980,- Ft

Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 411,- Ft

Soósné Faragó Magdolna: Mentálhigiénés pedagógiai, szociálpszichológiai fogalomtár (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2002.) 600,- Ft

Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1680,- Ft

Szabó Lajos: Tanügyigazgatási problématár - Válogatás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási gyakorlatából (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1176,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok II. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1251,- Ft

Szasz, Thomas S.: Az elmebetegség mítosza - A személyes magatartás elméleti alapjai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2560,- Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Szendi Emma: A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között, 1920-1938 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1792,- Ft

Szüdi János: Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 820,- Ft

Szüdi János: Igazgatás, szervezés, vezetés a közoktatási intézményekben (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 1120,- Ft

Tót Éva: Számítógépek az iskolában - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2001.) 336,- Ft

Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1650,- Ft

Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 1250,- Ft

Tóth Tiborné: Értékelés és minőség a közoktatásban (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.) [MK-4420502] 1180,- Ft

Tóth Tiborné - Tóth Andrea Éva: Minőségmenedzsment az iskolában (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.) [MK-4420503] 2900,- Ft

Tóth Tiborné - Sárköziné Kollárits Edit: Nevelési rendszerfejlesztés - Szociálpedagógia a nevelésközpontú, minőségbiztosított iskoláért (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében - Kutatás közben c. sorozat (Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.) 670,- Ft

Trencsényi László: Minőségbiztosítás a pedagógiai programban, hogyan? - Munkanapló a pedagógiai program módosításához, különös tekintettel a minőségbiztosítással összefüggő feladatokra (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1250,- Ft

Trencsényi László: Művészetpedagógia - Elmélet, tanterv, módszer (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 2500,- Ft

Trencsényi László: Nevelés- és iskolaelméleti gyakorlatok (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (összeáll.): OKAIM Módszertani Füzetek I. - Minőség és gyakorlat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (összeáll.): OKAIM Módszertani Füzetek II. - Minőség és gyakorlat (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1720,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek V. - Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek VI. - Az oktatási minőségbiztosítás grammatikája és lexikája (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1750,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek VII. - A szervezet kultúrája éa a kultúra szervezete (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek IX. - Minőségbiztosítás a kollégiumi nevelési programban, hogyan? (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 1700,- Ft

Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években - Tanulmánykötet (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 1040,- Ft

Vajda Zsuzsanna (szerk.): Az intelligencia és az IQ-vita - Pszichológiai Szemle Könyvtár c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2560,- Ft

Vajda Zsuzsanna (szerk.): Pszichológia és nevelés - Pszichológiai Szemle Könyvtár c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1580,- Ft

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 2560,- Ft

Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-00181] 2480,- Ft

Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Értékek az életben és a retorikában - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 3500,- Ft

Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései - Mestersége tanár c. sorozat (Önkonet Kft., Budapest, 2000.) 850,- Ft

Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai (Flaccus Kiadó, Budapest, 2003.) 2790,- Ft

Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 1680,- Ft

Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem, család és gyermek-érdekek (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2800,- Ft

Veszprémi László: A didaktika - Alapfogalmai és fejlődése (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 2380,- Ft

Vopaleczky György: Minőségbiztosítás és programfejlesztés a kollégiumban (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2001.) 2190,- Ft

Vörös Béláné Mecseki Jolán: A nevelés gyakorlata a NAT tükrében (Okker Kiadó, Budapest, 1998.) 983,- Ft

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1690,- Ft

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1549,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker