Balassa Iván: A szomszédos országok magyarjainak néprajza - Jelenlévő múlt c. sorozat (2., átdolg., bőv. kiadás, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.) 4200,- Ft

Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1450,- Ft

Balla Árpád: Társadalmi ismeretek tanulói segédlet a középiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 850,- Ft

Baloghné Zsoldos Julianna: A néphagyomány az iskolában - Tanári kézikönyv (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 985,- Ft

Bauer Nándorné - Bíró Jenő - Kaiser Márta: EU-csatlakozásra készülünk (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2002.) 700,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 600,- Ft

Benkes Mihály: Szuperhatalmak kora 1945-1992 (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft

Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 998,- Ft

Bihari Péter - Reparszky Ildikó - Dupcsik Csaba: Európa fölénye és katasztrófája (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-461-6615102] 850,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Emberismeret és etika (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) [OE-0001] 960,- Ft

CompLex CD EU Jogtár (2., bőv. kiadás, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2003.) 22.288,- Ft vagy 33.488,- Ft

CompLex CD Jogtár (KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2003.) 22.400,- Ft; féléves előfizetés 43.680,- Ft, éves előfizetés negyedévi frissítéssel 67.200,- Ft, havi frissítéssel 80.080,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Ismeretek a családról (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: A sikeres családi élet titkai (2. utánnyomás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 1999.) 1500,- Ft

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret 9-10. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-012] 825,- Ft

Dupcsik Csaba - Reparszky Ildikó - Ujvári Pál: A globális világ felé - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-466-6615103] 850,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Társadalmi ismeretek 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0741] 600,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 3900,- Ft

Forgács Attila -Györfi-Tóth Péter- Mező Ferenc - Nagy Imre - Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13244/1] 720,- Ft

Galántai József: Nemzet és kisebbség Eötvös József életművében (Korona Kiadó, Budapest, 1997.) 550,- Ft

Gazsó Ferenc - Laki László: Értékek és orientációk - Fiatalok az ezredfordulón (Okker Kiadó, Budapest, 1999.) 850,- Ft

Gergely Jenő - Kardos József - Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 1997.) 550,- Ft

Hernádi Miklós: Családbomlás az ezredfordulón - Angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1450,- Ft

Kacsirek László: Az Európai Unió és Magyarország csatlakozása (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 1999.) 2530,- Ft

Kacsirek László: Integrációs kislexikon (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 1999.) 1100,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9-10. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-950-5510102] 790,- Ft

Kapócs I. - Maár M. - Szabadka P. (szerk.): Ifjú-kór (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Kovács Nóra - Szarka László (szerk.): Tér és terep - Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből - Az MTA Kisebbségkutató Intézetének Évkönyve c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2590,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem és társadalomismeret - Szakiskola 10. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0025] 840,- Ft

Kukorelli István - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0113] 910,- Ft

Lengyel Márton: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz - Turizmus stratégia (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Lenkovics Barnabás: A dologi jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2053,- Ft

Lenkovics Barnabás - Székely László: A személyi jog vázlata - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1736,- Ft

Levendel Júlia: Őrizd meg - Gyűjtemény a holocaust előtti életről (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) [KN-9999] 750,- Ft

Lontai Endre: Szellemi alkotások joga - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2053,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében és kötetben meg nem jelent írások - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

A Magyar Köztársaság alkotmánya (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1250,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unióról (Saldo Rt., Budapest, 2003.) 980,- Ft

Marcsenko, Anatolij: Tanúvallomás - A Hruscsov-korszak lágereiről (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Modláné Simon Veronika: Munkajogi ismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 600,- Ft

Nagy Angelika: Az Európai Unió (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Nagy Imre: Útmutató és tanmenetjavaslat a Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Navracsics Tibor: Az európai belpolitika (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 1990,- Ft

Oppelt Katalin - Komáromi Attila: Társadalomismeret - Az életmód kérdései (Csokonai Kiadó, Debrecen) [CI-001] 475,- Ft

Paczolay Péter: Államelmélet I. (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft

Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar néprajz II. - Gazdálkodás (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 7250,- Ft

Politikai filozófiák enciklopédiája (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 5990,- Ft

Pozsgay Imre: Korotanú és tettestárs (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Salánki Ágnes (szerk.): A reklámról ma Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1811,- Ft

Samu Mihály: Hatalomelmélet (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2650,- Ft

Savater, Ferdinand: Politikáról Amador fiamnak (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-2919-8] 1480,- Ft

Schadt Mária: "Feltörekvő dolgozó nő" - Nők az ötvenes években (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 1790,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén I. kötet - Háromszék - Kovászna megye (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén II. kötet - Csík-, Kászon- és Gyergyószék - Hargita megye (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén III. kötet - Udvarhelyszék (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4900,- Ft

Sille István: Illem, etikett, protokoll (2., átdolg. kiadás, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2003.) 5376,- Ft

Simai Mihály: Zöldebb lesz-e a világ? - A fenntartható fejlődés szerkezeti problémái a XXI. század elején (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1490,- Ft

Takács György: Aranykertbe' almafa - Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

UNI-JÓ - 42 részben, öt perces epizódokban (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 6 db videokazetta módszertani útmutatóval 31.737,- Ft

Várnay Ernő - Papp Mónika: Az Európai Unió joga (2. kiadás, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2002.) 5824,- Ft

Vékás Lajos: Öröklési jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1699,- Ft

Vonyó József (szerk.): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században - Tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 2300,- Ft

Zentai Tünde: Az ágy és az alvás története (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 3990,- Ft

Zobory Erzsébet: Ember- és környezettan (Cégér Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 770,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker