Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Végh András: Medium Regni - Magyar középkori királyi székhelyek (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) angol nyelvű kiadás 4900,- Ft

Anonymus: Gesta Hungarorum - A magyarok cselekedetei - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Árpás Károly - Varga Magdolna: Jogra szeretnék menni! - Felvételi előkészítő feladatsorok és megoldások - Történelem (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3219] 860,- Ft

Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek - Ragadványnevek történelmünkben (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) kb. 2300,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest, 2001.) [KT-1503] 970,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest, 2002.) [KT-1505] 970,- Ft

Balla Árpád: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-01560] 990,- Ft

Balla Árpád - Dürr Béla - Szebenyi Péter: Történelem a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0159] 990,- Ft

Bebesi György - Turi Katalin, B.: Történelem 40 tételben - Az egyetemes és magyar történelem rendszerező áttekintése - Név- és fogalomtárak, időrendi táblázatok (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Bellér Béla: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Utánnyomás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 780,- Ft

Benkes Mihály (szerk.): Történelem témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) 1300,- Ft

Bihari Péter: A németek - 2000 év Európa közepén (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-2762-4] 2540,- Ft

Bihari Péter: A Nyugat felemelkedése 1450-1789 - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-463-6615101] 850,- Ft

Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok 1776-1870 - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-464-6615003] 850,- Ft

Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1750,- Ft

Borhy László (szerk.): Történelmi olvasókönyv - Ókor (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 665,- Ft

Bujdosó Emma: A nemzetállamok és a polgárság kora (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1212] 1272,- Ft

Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1112] 1272,- Ft

Cicero, Marcus Tullius: Az állam (2. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

Csámer István: A diósgyőr-hámori vaskohászat története (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-4501] 480,- Ft

Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914 (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1800,- Ft

Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2200,- Ft

Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 990,- Ft

Csorba Csaba - Katona András: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0145] 990,- Ft

Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1600,- Ft

Dedieu, Jean-Pierre: Az inkvizíció - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény 1789-1914 (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4190,- Ft

Domonkos Zsuzsa: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

A Dunánál - Magyarok a 20. században 1918-2000 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft

Dupcsik Csaba - Repárszky Ildikó: Történelem a 12. évfolyam számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-1215102] 1070,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Történelem 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0740] 600,- Ft

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Európa 1000 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Európa a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Európa - 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Európa - 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Farkas Zoltán: Történelmi fogalomgyűjtemény (Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1280,- Ft

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

A függetlenségi harcok - Magyarország a XVII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Gál Vilmos - Tar Attila Szilárd (szerk.): Dokumentumok a XX. század történetéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

Galántai József: Az I. világháború (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 3150,- Ft

Galántai József: Magyarország az I. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4250,- Ft

Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790-1918 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 2990,- Ft

Gönczöl Enikő: Őskor - Ókori civilizációk - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-461-6615001] 850,- Ft

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 500,- Ft

Hahner Péter: Franciaoszág története (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-2763-2] 2540,- Ft

Haraszti Éva, H.: Kossuth angliai éveiről (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1280,- Ft

Haza és haladás - A reformkortól a kiegyezésig 1790-1867 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft

Helméczy Mátyás: Az újkor története 14-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01046] 730,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem I. - A kezdetektől i.e. 500-ig (9. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem II. - Kr.e. 500-tól Kr.u. 1000-ig (8. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem III. - 1000-től 1500-ig (6. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem IV. - 1500-tól 1789-ig (5. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem V. - 1789-től 1914-ig (4. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem VI. - 1914-től 1990-ig (5. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Hermann Róbert: 1848-1849. - A szabadságharc hadtörténete (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 6990,- Ft

"Hogy arany és ezüst bőven legyen..." - Középkori ércbányászat a Kárpát-medencében (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2002.) CD-ROM 5620,- Ft

A honfoglalás és a letelepedés (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei (Cartographia Kft., Budapest, 2001.) 2500,- Ft

Horváth Jenő: Évszámok könyve I. - Őskor, ókor, középkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

Horváth Jenő: Évszámok könyve II. - Újkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1700,- Ft

Horváth Jenő: Évszámok könyve III. - Jelenkor (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-109] 1850,- Ft

Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1110] 1060,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Ókor (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1800,- Ft

Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia történelemtanároknak (Önkonet Kft., Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Izsák Lajos - Szabó József - Szabó Róbert: 1956 vidéki sajtója (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 1190,- Ft

Jazimiczki Béla: Érettségi-felvételi feladatok - Történelem (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3220] 980,- Ft

Jóvérné Szirtes Ágota - Sipos Péter - Székely Gábor: Történelem IV. 1914-1998 (4. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.) [CK-0001/1] 990,- Ft

Kahler Frigyes: III/III-as történelmi olvasókönyv I. (2. kiadás, Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.) 3200,- Ft

Kahler Frigyes: III/III-as történelmi olvasókönyv II. (Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.) 3200,- Ft

Kanyó Anna - Tóth Ildikó: Tesztkérdések történelemből (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1000,- Ft

Kántor Lajos - Kovács Kis György: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Kiadó, Szeged-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.) 3400,- Ft

Kardos József - Lőrinc László - Stefany Judit: Történelem 3. (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest, 2002.) [AF-1009] 1590,- Ft

Bíró - Hantos: Történelem 4. (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest, 2002.) [AF-1010] 1590,- Ft

Kardos József: Legitimizmus - Legitimista politikusok Magyarországon a két világháború között (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Katona András - Sallai József: A történelem tanítása (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 1960,- Ft

Katona András: Történelmi olvasókönyv - Újkor (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 786,- Ft

Kereszt és félhold 1526-1699 - A török kor Magyarországon - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1999.) CD-ROM 6720,- Ft

A kereszténység születése és elterjedése (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Kétfejű sas - A Habsburg-uralom Magyarországon 1699-1790 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.) CD-ROM 6720,- Ft

Kettős kötődés - Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-1918 - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.) CD-ROM 6720,- Ft

Kiszely Gábor: Szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Knausz Imre (szerk.): Az évszámokon innen és túl... (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [CAE-232] 1680,- Ft

Koltay Gábor (rendezte): István, a király (Mokép Rt., Budapest) videofilm - 95 perc 2000,- Ft

Kóthy Judit (rendezte): "Repeta" Történelem 1. (Mokép Rt., Budapest, 1996.) videofilm - kb. 120 perc 2000,- Ft

Péter Klára (rendezte): "Repeta" Történelem 2. - A vallás; Technika és történelem; A civilizáció folyamata (Mokép Rt., Budapest, 1998.) videofilm 2000,- Ft

Kóthy Judit (rendezte): "Repeta" Történelem 3. - A politikai rendszerek; Parlamentarizmus, bürokrácia; A háború (Mokép Rt., Budapest, 1998.) videofilm 2000,- Ft

Kovács Gábor: Történelmi olvasókönyv - XX. század (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 654,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-056] 1065,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-057] 535,- Ft

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1250,- Ft

Köpeczi Béla: Vetési Kökényesdi László - Kuruc diplomata és a császár katonája 1680?-1756 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem 9. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2001.) [HT-0024] 796,- Ft

Kővári Zoltán: Történelem munkafüzet a szakiskola 9. osztálya számára (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/1] 376,- Ft

Kővári Zoltán: Felmérő feladatlapok történelem 9. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0024/2] 224,- Ft

Kővári Zoltán - Fekete Zoltán: Történelem és társadalomismeret - Szakiskola 10. osztály (Homonnai és Társa Kiadó, Nyíregyháza, 2002.) [HT-0025] 840,- Ft

Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 1485,- Ft

Kristó Gyula: Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig - 20 tanulmány a 10. századi magyar történelemről (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2460,- Ft

Larousse Panteon 1. - A kezdetektől a középkorig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 6990,- Ft

Larousse Panteon 2. - A reneszánsz és felvilágosodás (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6990,- Ft

Lator László, ifj.: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15404/1] 589,- Ft

Losonci Miklós: Teleki László sorsa és küldetése (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2001.) 500,- Ft

Lőrinc László: Felvilágosodás és forradalom (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1109] 760,- Ft

Magyar kódex 1. kötet - Az Árpádok világa (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 2. kötet - Lovagkor és reneszánsz (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 3. kötet - A szultán és császár tartománya (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 4. kötet - Reformkor és kiegyezés (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 6. kötet - Magyarok a 20. században (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar miniszterelnökök (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6900,- Ft

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4125,- Ft

Magyarország a X-XI. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában 1301-1437 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 1437-1526 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország közigazgatása - 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország közigazgatása és területgyarapodása - 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Magyarország története térképeken (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 6900,- Ft

Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 4000,- Ft

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 3700,- Ft

Matz, Klaus-Jürgen: Ki mikor uralkodott? (Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.) 1990,- Ft

Mexikó rövid története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Mészáros István: Devictus vincit - Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Mészáros István: Kimaradt tananyag 1. - A diktatúrí és az egyház 1945-1956 - Kimaradt történelmi tananyag a katolikus egyházról felnőtteknek és diákoknak (3., jav. kiadás, Márton Áron Kiadó, Budapest, 2003.) 880,- Ft

Mészáros István (szerk.): Ki volt Mindszenty? - Cikkgyűjtemény, 1944-1998 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 933,- Ft

Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5700,- Ft

A nagy földrajzi felfedezések és gyarmatosítás XV-XVII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Nagy László, J.: Az európai integráció politikai története (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1280,- Ft

A napóleoni háborúk (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Nemeskürty István: Mi, magyarok - Történelmünk ezerszáz éve (4., jav. kiadás 2. utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Németh György: Karthágó és a só (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Németh György: A polisok világa (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2650,- Ft

Németh György: Római történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5490,- Ft

A népvándorlás - III-VI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. - A kezdetektől a X. századig (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3603] 890,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. - XI.-XVII. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3604] 890,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. - XVIII.-XIX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3605] 890,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-3606] 890,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika 1956 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika 1989 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Az ókori Görögország (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Az ókori Kelet (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Pálinkás Mihály: Útmutató és tanmenetjavaslat Szabó Péter-Závodszky Géza II. osztályos középiskolai történelem tankönyvéhez (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1150,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1150,- Ft

Pannon reneszánsz 1437-1526 - A Hunyadiak és a Jagelló-kor - Encyclopedia Humana Hungarica c. sorozat (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1998.) CD-ROM 6720,- Ft

Pannonia - Egy római provincia története és kultúrája (Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 1998.) CD-ROM 4480,- Ft

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 6900,- Ft

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint sorozat (Reprint kiadás 2. utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 4900,- Ft

Páva István: A Harmadik Birodalomból jelentjük - A berlini magyar nagykövetség a II. világháborúban (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft

Pesti János: Történelem III. 1640-1914-ig (3. kiadás, Cégér Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 850,- Ft

Pethő Sándor: A szabadságharc eszméi (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 1690,- Ft

Pintér Zoltán: Háborúk és békék az európai történelemben - Jövő, jelen, történelem c. sorozat (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 398,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi lexikon (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 1598,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi vaktérképgyűjtemény általános és középiskolásoknak (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 420,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet III. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Puskás Norbert (összeáll.): Felvételi feladatsorok történelemből 1990-2002 (Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1480,- Ft

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

A Rákóczi-szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Révész László, B. (rendezte): Dokumentumok - Forradalom és megtorlás 1956 (Mokép Rt., Budapest, 1991.) videofilm - kb. 90 perc 2000,- Ft

Rubovszky Péter: Történelem I. - Vázlatok az ókor történetéről (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 547,- Ft

Rubovszky Péter: Történelem II. - Vázlatok a középkor és a kora újkor történetéről (7. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 651,- Ft

Rubovszky Péter: Történelem III. - Vázlatok a középkor és az újkor történetéről (7. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 656,- Ft

Rubovszky Péter: Történelem IV. - Vázlatok a XX. század történetéhez 1. rész (10. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 315,- Ft

Rubovszky Péter: Történelem IV. - Vázlatok a XX. század történetéhez 2. rész (9. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 315,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 913,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák 12. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1848,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - A magyar történelem a kezdetektől 1914-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-007] 795,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-009] 430,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-008] 795,- Ft

Stefány Judit: A XIX. század első fele (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1209] 760,- Ft

Stefány Judit: Ázsiai kultúrák (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1140] 760,- Ft

Szabó A. Ferenc: Egymillióval kevesebben... - Emberveszteségek, népesedési tendenciák és népesedéspolitika Magyarországon, 1941-1960 (Pro Pannonia, Pécs, 1998.) 990,- Ft

Szabó Imre (szerk.): Pest megye a millenium évében (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2000.) 900,- Ft

Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/1] 1010,- Ft

Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 625,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok I-VIII. rész - Szent István intelmeitől Zsigmond 1405. évi városi törvényéig (Mokép Rt., Budapest) videofilm 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok IX-XVI. rész (Mokép Rt., Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XVII-XXIV. rész - I. Lipót uralkodásától a reformkorig (Mokép Rt., Budapest) videofilm 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXV-XXXII. rész (Mokép Rt., Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXXIII-XXXVIII. rész (Mokép Rt., Budapest) videofilm - kb. 120 perc 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XXXIX-XLIII. rész - Trianontól a Győri programig (Mokép Rt., Budapest) videofilm 2000,- Ft

Szakály István (rendezte): Magyar évszázadok XLIV-XLVII. rész (Mokép Rt., Budapest) videofilm - kb. 94 perc 2000,- Ft

Száray Miklós: Történelem VII. - A kora újkor Magyarországon 1490-1711 (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-453-CA1105] 910,- Ft

Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-456-1015102] 970,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-468-1115102] 1070,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 828,- Ft

Száray Miklós: Történelem I. - Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M/1] 570,- Ft

Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyona (Pro Pannonia, Pécs, 1999.) 2200,- Ft

Szekfű Gyula: Valahol utat vesztettünk (Holnap Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft

Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 580,- Ft

A szent korona országai (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 47x61 cm-es térkép, faléccel, fóliázva 1450,- Ft

Szentpétery József (szerk.): Pannonia - Egy római provincia története és kultúrája CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) 4990,- Ft

Szigethy Gábor (szerk.): II. Endre: Aranybulla - Gondolkodó magyarok c. sorozat (Holnap Kiadó, Budapest, 1999.) 790,- Ft

Tatárjárás és országépítés Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 15.900,- Ft

Tóth Sándor: Isten ritmusa - Szentek, századok, zarándokutak (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

A történelmi Magyarország megyecímerei (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 47x61 cm-es térkép, faléccel, fóliázva 1450,- Ft

Történelmi atlasz (Stiefel Kft., Budapest) [SL-002] 589,- Ft

Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006/K] 690,- Ft

Történelmi világatlasz (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2001.) 5200,- Ft

A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 100x140 cm-es falitérkép 12.300,- Ft

Tschuy, Theo: Becsület és bátorság - Carl Lutz, a budapesti zsidók megmentője (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2002.) 3791,- Ft

Ujvári Pál: A középkor története - Befejezetlen múlt c. sorozat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-462-6615002] 850,- Ft

Ujvári Pál: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Utánnyomás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 780,- Ft

Ujvári Pál: Történelem a középiskolák III. osztálya számára (Utánnyomás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 780,- Ft

Ungvári Tamás (szerk.): Hungary - Eleven Centuries in the Heart of Europe CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2000.) 4990,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2950,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történet 1789-1890 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 20. századi magyar történet (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Varga Ottó: Magyarország története (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 3000,- Ft

Vargyai Gyula: Magyarország a II. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 3150,- Ft

Várkonyi Ágnes, R.: Három évszázad Magyarország történetében I. (Korona Kiadó, Budapest, 1999.) 2450,- Ft

Várkonyi Gábor (összeáll.): Történelmi olvasókönyv - Középkor, kora újkor (6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) 654,- Ft

Vigh Károly (szerk.): A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története 1841-2001 (TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, Budapest, 2001.) 1000,- Ft

Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) csak az alapmű 7616,- Ft

Virágvölgyi András: Magyar történelem - Sequens (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 2490,- Ft

Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 1790,- Ft

Walter Mária: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/3] 883,- Ft

Walter Mária: Útmutató és tanmenetjavaslat a Történelem a középiskolák 10. osztálya számára c. tankönyvhöz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) ingyenes

Winkler Gusztáv: A hadviselés művészete a kezdetektől a magyar államalapításig (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1450,- Ft

Winkler Gusztáv: A hadviselés művészete a magyar államalapítástól a mohácsi vészig (2. kiadás, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1960,- Ft

Závodszky Géza: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12554] 850,- Ft

Závodszky Géza: Tananyagbeosztás és útmutató a történelem és társadalomismeret tantárgyhoz a szakiskolák 9. évfolyama számára (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Száray Miklós - Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12654] 890,- Ft

Száray Miklós: Tananyagbeosztás és útmutató a történelem és társadalomismeret tantárgyhoz a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) ingyenes

Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/3] 893,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker