Balázs Ágnes - Farkas Lászlóné - Nagyné Szakál Györgyi: Éljünk velük! - Alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban (Candy Kiadó, Veszprém, 2003.) 900,- Ft

Balázs Anna - Őszi Patrícia - Prekop Csilla: Pedagógiai irányelvek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 500,- Ft

Bódiné Bátri Anikó: Macskanári (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0715] 650,- Ft

Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) [LG-0007] 987,- Ft

Tálas Józsefné: Számolás 2. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) [LG-0008] 1365,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0001] 354,- Ft

Dékány Judit - Krasznár Jánosné - Szekeres Zsuzsa - Korompai Istvánné: Gyakorlófüzet az l, r, hang gyakorlásához (10. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0002] 354,- Ft

Fehérné Kovács Zsuzsa - Mácsainé Hajós Katalin - Szebényiné Nagy Éva: "Együtt lenni jó..." - Mozgás-, ritmus- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére (Logopédia Kiadó, Budapest, 2000.) [LG-0014] 801,- Ft

Gergényiné Német Erika - Szamosiné Nagy Sára: Gyakorló feladatok diszgráfiás, diszlexiás gyerekeknek (Suliker-Filum Kiadó, Dunaharaszti, 2004.) 1950,- Ft

Halász Ferencné: Matematika 3. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0743] 660,- Ft

Halász Ferencné: Gyakorlókönyv matematikából 3. osztályosoknak [Enyhe értelmi fogyatékosoknak] (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-0744] 650,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény I: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0704] 500,- Ft

Hámor Jánosné - Tölgyszéky Papp Gyuláné: Irodalmi szöveggyűjtemény II: (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0705] 500,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 1. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0719] 660,- Ft

Janza Károlyné - Tarnai Ottóné: Matematika 2. osztályosoknak - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0720] 660,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 1. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0701] 880,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 2. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0702] 880,- Ft

Kerekesné Belos Hajnalka: Kisiskolások olvasókönyve 3. - A kisegítő iskolák alsó tagozatos tanulói számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0703] 880,- Ft

Kelédi Lászlóné: Íráselemek gyakorlása (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0015] 320,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek I: (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin: Ez volnék én... - Testséma fejlesztő feladatgyűjtemény (6. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0005] 386,- Ft

Kókayné Lányi Marietta: Szépenszóló Fütyöri (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0712] 650,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere I. - Gyakori mássalhangzócserék (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0010] 554,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere II. - Differenciáló és gyakorlóanyag a zöngés-zöngétlen mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0011] 554,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere III. - Differenciáló és gyakorlóanyag j, l, r, t-ty, d-gy, n-ny mássalhangzók gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0012] 554,- Ft

Korompai Istvánné: Cserebere IV. (Logopédia Kiadó, Budapest, 2001.) [LG-0013] 554,- Ft

Korompai Istvánné: Logopédiai hívóképek és dobókockák a pöszeség javításához (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 2100,- Ft

Lázár Péter - Bordács Margit: Kedveskönyv - Módszerek, gyakorlatok a Kedvesház-pedagógia tapasztalatai alapján roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2003.) [DI-E00002] 3900,- Ft

Marosits Istvánné: Betűző - Feladatlapok olvasni tanulóknak (5. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0004] 280,- Ft

Marosits Istvánné: Tudod-e? - Diszlexia megelőzéshez - Készségfejlesztő feladatgyűjtemény az olvasástanulás előkészítéséhez (7. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1998.) [LG-0003] 280,- Ft

Montágh Imre - Montághné Riener Nelli - Vinczéné Bíró Etelka: Gyakori beszédhibák a gyerekkorban (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Montay Beáta: Az idő vén fája (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0714] 650,- Ft

Nádler Andrea: Napozz Holddal! (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0716] 650,- Ft

Nagy Gyula: Kézikönyv az anyanyelv tantárgy tanításához - Módszertani ajánlások és gyakorlóanyag az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű tanulók pedagógiai gondozását végző nevelők számára (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2002.) 1500,- Ft

Nagy József - Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor: Differenciált fejlődésvizsgáló rendszer (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9321] 3200,- Ft

Nagy József: DIFER - Fejlődési mutató (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9322] 100,- Ft

Nagy József: DIFER - Írólap (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9323] 50 db 500,- Ft

Nagy József - Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor: DIFER - Kézikönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-9324] 1600,- Ft

Némethné Dávid Irén: Fejlesztő mix (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2004.) 1680,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1600,- Ft

Pléh Csaba - Palotás Gábor - Lőrik József: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat - PPL (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1650,- Ft

Reith Mónika: Tarka mesék állatokról (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0711] 650,- Ft

Schopler, Eric: Életmentő kézikönyv szülőknek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Szabó Éva: Amiről az indiánok mesélnek - Válogatás közép- és dél-amerikai mesékből és legendákból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0713] 650,- Ft

Szebényiné Nagy Éva: Böngésző - Feladatok a differenciált olvasástanításhoz (4. kiadás, Logopédia Kiadó, Budapest, 1999.) [LG-0006] 599,- Ft

Székely Balázsné: (R)észképességek I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-268-4413201] 1014,- Ft

Székely Balázsné: (R)észképességek II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-269-4413202] 1470,- Ft

Szekeres Zsuzsánna - Kaprinay Éva: Társasjáték a sziszegő hangok gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 2835,- Ft

Szekeres Zsuzsánna - Kaprinay Éva: Társasjáték az l, r hangok gyakorlásához (Logopédia Kiadó, Budapest, 2003.) 2835,- Ft

Szép Andrea - Zubcsek Andrásné: Életvitel és gyakorlati ismeretek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0739] 560,- Ft

Szép Andrea - Zubcsek Andrásné: Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0745] 560,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2003.) [KT-0721] 650,- Ft

Szép Andrea: Gyakorlókönyv matematikából 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0722] 650,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 1. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-0723] 560,- Ft

Szép Andrea: Környezetismeret 2. osztályosoknak (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0724] 560,- Ft

Takács Bernadett: Gyermek, játék, terápia - Az integratív játék módszere (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Tárnok Gitta: Pontról, pontra pontosan - Olvasást, írást, szövegértést segítő munkatankönyv (Logopédia Kiadó, Budapest, 2004.) 1470,- Ft

Toldiné Tölgyvári Rita: Répa, retek, mogyoró (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 998,- Ft

Vékássy László: A dadogók komplex kezelése (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 2050,- Ft

Vitéz Gyöngyvér: Szövegelő szövegesek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0717] 650,- Ft

Zoom! - Seholsincs Kastély - Oktató- és készségfejlesztő játék (Color Plus Kft., Budapest, 1999.) [CP-37411] 4990,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker