Arany Erzsébet - Koczor Margit: Társadalomismeret, emberismeret 5-6. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-949-5519101] 900,- Ft

Arany Erzsébet - Koczor Margit: Társadalomismeret, emberismeret 7-8. - Enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-953-5519102] 900,- Ft

Balla Árpád - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek az általános iskola 8. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0002] 850,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Etika (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004.) [AP-764] 790,- Ft

Bánhegyi Ferenc: Tanári kézikönyv - Etika (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2004.) [AP-766] 490,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 678,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0513] 652,- Ft

Bohár András: Társadalomismeret 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0714] 818,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Ember- és társadalomismeret, etika (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) [OE-0002] 850,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 4875,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a többiek - Társadalomismeret 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00818] 705,- Ft

Gönczöl Enikő: Én és a politika? - Állampolgári ismeretek 13-15 éveseknek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00819] 567,- Ft

Jungmann-Stadler, Franziska: Pénz - Mi Micsoda c. sorozat (2. kiadás, Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 2004.) 2100,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan I. 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0517] 649,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan II. 7-8. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0711] 649,- Ft

Kamarás István - Vörös Klára: Embertan III. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0723] 653,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 7-8. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-945-5510101] 900,- Ft

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-10. osztály számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0612] 850,- Ft

Pongráczné Gaál Elvira - Gecsei Edit - Mayer Zoltán - Gátainé Stróth Zsuzsanna -  Tompáné Balogh Mária: Tantervi modulok - Hon- és népismeret A és B változat, Tánc és dráma, Ember és társadalom, Etika, Mozgókép és médiaismeret, Egészségtan (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-11021] egy kötetben 483,- Ft

Purda Zsuzsanna: Felfedező úton az Európai Unióban - Veszprém Megyei Pedagógiai Füzetek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2003.) 560,- Ft

Szekszárdi Júlia - Sallai Éva - Jakab György: Emberi kapcsolatok -Társadalmi ismeretek a 7. évfolyam tanulói számára (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1207] 1128,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker