Agócsy László - Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1418,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 1. kötet (27. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1292,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera - Szőnyi Erzsébet: Szolfézs példatár - Alsófok 2. kötet (19. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1292,- Ft

Agócsy László - Irsai Vera: Zenei olvasókönyv (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) 1019,- Ft

Bali János: Furulyaiskola I. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/I] 850,- Ft

Bali János: Furulyaiskola II. (Veres Péter Gimnázium, Budapest) [VP-0001/II] 850,- Ft

Bertalotti, Angelo Michele: Ötvenhat solfeggio (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1019,- Ft

Böhm László: Zenei műszótár - Magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval (3. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 2405,- Ft

Dobszay László: A hangok világa I. (38. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1418,- Ft

Dobszay László: A hangok világa II. (37. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1292,- Ft

Dobszay László: A hangok világa III. (36. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1292,- Ft

Dobszay László: A hangok világa IV. (29. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 1292,- Ft

Dobszay László: A hangok világa V. (22. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1187,- Ft

Dobszay László: A hangok világa VI. (16. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 1187,- Ft

Gárdonyi Zoltán: Elemző formatan (3. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 1991.) 919,- Ft

Gát József: Kottaolvasás (23. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003.) 630,- Ft

"Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni" - Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából (Kodály Zoltán Zeneped. Int., Kecskemét, 2003.) 1600,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Olvasókönyv (32. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 735,- Ft

József Andrásné - Szmrecsányi Magdolna: Zenei előképző - Munkafüzet (34. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2004.) 735,- Ft

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (21. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 2142,- Ft

Kodály Zoltán: Tricinia - 28 kétszólamú énekgyakorlat (12. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2001.) szöveg nélküli kiadás 735,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. kötet (17. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1292,- Ft

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. kötet (13. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2000.) 1670,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához - A zongorakíséretes darabok partitúrája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

Markovich Judit: Gradus - Triók (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 3995,- Ft

Nagy Olivér: Partitúra-olvasás, partitúra-játék (4. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 1990.) 2678,- Ft

Németh Rudolf - Nógrádi László - Puster János: Szolfézs antológia (8. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 1187,- Ft

Perényi Éva - Perényi Péter: Altfurulya-iskola (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Perényi Péter (szerk.): Ír és skót dallamok furulyára, szoprán, alt stb., vagy más dallamhangszerre, fuvola, oboa, hegedű stb., zongorakíséretekkel, gitár akkordjelzésekkel két hangnemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1493,- Ft

Perényi Péter: Munkafüzet angol barokk furulyára - S, A, T, B stb. (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1176,- Ft

Telemann, G. Ph.: Kánonszonáták - Körkánon két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Telemann, G. Ph.: Hat szonáta - Két altfurulyára, fuvolára; hegedűre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Tibay Zsolt: Többcélú skálagyakorlatok nagybőgőre (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 728,- Ft

Weiner Leó: Az összhangzattan előkészítő iskolája (10. kiadás, EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2002.) 919,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker