Internetes jegyzékünkben pirossal szedtük az OM hivatalos tankönyvjegyzékén szereplő tételeket.
Utóbbiak közül kihagytuk a gyógypedagógiai, hitéleti és nemzetiségi tankönyvek túlnyomó többségét.

Utolsó frissítés: 2004. december 27.

Kiadók

Alsó tagozat

Ábécés- és olvasókönyvek, írás

Angol nyelv

Drámapedagógia, tánc

Egészségtan

Ének-zene

Fejlesztő pedagógia

Iskolaelőkészítés, óvoda

Könyvtárhasználattan

Környezet-, természet-, ember- és társadalomismeret

Magyar nyelvtan, helyesírás, fogalmazás

Matematika

Napközi

Német nyelv

Osztályfőnöki munka

Rajz, vizuális nevelés

Számítástechnika, informatika

Technika

Testnevelés

Vallási ismeretek, hittan

Felső tagozat

Angol nyelv

Biológia

Drámapedagógia

Egészségtan

Ének-zene

Fizika

Földrajz

Honismeret

Irodalom

Kémia

Könyvtár, múzeumpedagógia, művelődéstörténet

Magyar nyelvtan, kommunikáció

Matematika

Mozgóképkultúra, médiaismeret

Német nyelv

Orosz nyelv

Osztályfőnöki munka, pályaorientáció

Rajz, vizuális nevelés, néprajz, művészettörténet

Számítástechnika, informatika

Társadalomismeret, emberismeret

Technika, háztartástan

Természetismeret

Testnevelés, sport

Történelem

Vallási ismeretek

Zeneiskolai képzés

Középiskola

Angol nyelv

Biológia

Egészségtan

Egyéb nyelvek

Ének-zene

Építőipari szakmák

Filozófia, etika

Fizika

Földrajz

Francia nyelv

Gazdasági ismeretek

Gépipari szakmák

Idegenforgalom, kereskedelem, vendéglátás

Irodalom

Kémia

Könyvtárhasználat, művelődéstörténet

Környezetvédelem, természetismeret

Latin nyelv

Magyar nyelvtan, kommunikáció

Matematika

Német nyelv

Olasz nyelv

Orosz nyelv

Osztályfőnöki munka, pályaorientáció

Pedagógia, pszichológia, iskolavezetés

Rajz, néprajz, művészettörténet

Spanyol nyelv

Számítástechnika, informatika

Társadalomismeret, állampolgári ismeretek, emberismeret

Technika

Testnevelés, sport

Történelem

Vallási ismeretekE-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker