Balogh Tamás: Válogatás a biológia érettségi-felvételi feladatokból (Mozaik Kiadó, Szeged, 1994.) [MS-3222] 380,- Ft

Behe, Michael J.: Darwin fekete doboza - Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 2900,- Ft

Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Nyilas István: Biológia II. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-598-58026] 1282,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia I. - Növénytan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-590-AK-0005/1] 1539,- Ft

Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia II. - Állattan, ökológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-591-AK-0005/2] 1539,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Kiss János - Müller Erzsébet - Tóth Géza: Biológia III. - A sejtbiológia; Az állati és emberi szövetek; Szaporodás és egyedfejlődés; Öröklődés (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-592-AK-0005/3] 1790,- Ft

Berend Mihály - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia IV. - Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai; Önszabályozás (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-593-AK-0005/4] 1539,- Ft

Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Matula Ilona: Biológia 9. - Szakközépiskolásoknak (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-587-2830-2] 1270,- Ft

Berger Józsefné: Az élő természet - Biológia és környezetvédelem középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13456] 980,- Ft

Berger Józsefné: Az ember - Biológia és egészségtan középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13458/1] 980,- Ft

Bogárné Németh Mária - Nagy Lászlóné: Biológia - Részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-9306] 680,- Ft

Bolla Marianna - Andrássy Péter: Biológia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-595-58007/2] 1290,- Ft

Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 4990,- Ft

Borhidi Attila - Sánta Antal (szerk.): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. kötet - A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (3. kiadás, TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2001.) 2520,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0055] 1040,- Ft

Csetreki Ernőné - Ungvári Jánosné: Biológia 9. osztály - Munkafüzet a szakiskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0057] 430,- Ft

Ölveti Klára - Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. o. - Tankönyv szakképző iskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0056] 1040,- Ft

Ölveti Klára - Ungvári Jánosné: Biológia, egészségtan 10. o. - Munkafüzet a szakképző iskolák részére (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0058] 430,- Ft

Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 10. - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2622] 1220,- Ft

Csókási Andrásné - Jámbor Gyuláné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: BioLogika - Fogalomgyűjtemény és összefoglaló táblázatok 7-10. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-2140] 1080,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág I. - Biológia 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036] 896,- Ft

A Föld természetes növénytakarója - Fokozottan veszélyeztetett növények és állatok (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01036/F] 329,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037] 890,- Ft

Fazekas György - Franyó István: A változatos élővilág II. - Biológia munkafüzet 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/M] 460,- Ft

Ferenczi Andrea: Genetika - Génetika - Beszélgetések (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 1750,- Ft

Franyó István: Témazáró feladatlapok biológiából 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01037/F] 317,- Ft

Gál Béla: Biológia 10. - A gimnáziumok és a speciális gimnáziumok számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2641] 1120,- Ft

Gál Béla: Biológia 11. - Gimnáziumok számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2642] 1250,- Ft

Gál Béla - Kánitz József - Kovács László - Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai tesztek középiskolásoknak (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-3301] 1480,- Ft

Gál Béla: Gondolkodtató biológia - Problémafeladatok felvételire készülőknek (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3506] 1480,- Ft

Gálik Ágnes: Élő környezetem - Az állatok és növények teste, működése - Tankönyv 9. o. (4. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-00509] 861,- Ft

Farkas János - Kriska György: Élő környezetem - Genetika, evolúció, ökológia - Tankönyv 10. o. (3. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) [PK-00510] 861,- Ft

Gömöry András - Müllner Erzsébet - Szerényi Gábor: Biológia I. - A gimnáziumok 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-586-2832-9] 1270,- Ft

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 9. - Az élőlények teste, életműködése és környezete tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2618] 1040,- Ft

Jámbor Gyuláné - Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Kissné Gera Ágnes: Biológia 9. - Az élőlények teste, életműködése és környezete tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2618K] keménytáblás 1450,- Ft

Kárpáti Andrea (sorozatszerk.): Informatikai eszközök a biológia oktatásában (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) CD-melléklettel 2500,- Ft

Kikindai Kristóf: Biológia 9. a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12557] 884,- Ft

Kiss Bitay Éva: Nagy állatlexikon (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2002.) 2998,- Ft

Kriska György: Az édesvizek gerinctelen állatai Magyarországon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2990,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 10. (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2002.) [PN-1011] 1050,- Ft

Mándics Dezső - Molnár Katalin: Multimédia CD-ROM - Biológia a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1013] taneszköz 1600,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 11. - Sejtbiológia, az ember szervezete (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1012] 1050,- Ft

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia 12. - Genetika, evolúció, ökológia (Panem Kiadó Kft., Budapest, 2003.) [PN-1014] 1050,- Ft

Kuknyó János - Nyíkóné Nagy Anikó: Természetismeret - Biológia, egészségtan (School Bt., Nyíregyháza, 2002.) [SC-0008] 577,- Ft

Lappints Árpád: Biológia I. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-597-58006/1] 1282,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia 10. - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16208] 770,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia IV. a gimnázium IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13411] 544,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16308] 800,- Ft

Lénárd Gábor: Biológia III. - Gimnázium 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16408] 849,- Ft

Magyar Tudománytár 3. - Növény- és állatvilág (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Mihály András: Anatómia (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 3000,- Ft

Mihály Botond - Botta-Dukát Zoltán (szerk.): Özönnövények - Biológiai inváziók Magyarországon - A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2004.) 2940,- Ft

Milkovits István: Biológia és egészségtan a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0134] 1050,- Ft

Milkovits István: Biológia és egészségtan munkafüzet 9. - A szakiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0134/M] 499,- Ft

Milkovits István - Szerényi Gábor: Biológia és egészségtan 10. a szakiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0167] 1050,- Ft

Szerényi Gábor: Biológia és egészségtan munkafüzet a szakiskolák 10. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0167/M] 499,- Ft

Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2003.) 3150,- Ft

Müllner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak I-IV. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3505] 1180,- Ft

Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok - Középiskolások kézikönyve c. sorozat (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3101] 1480,- Ft

Németh Gábor: Biológiai feleletvázlatok felvételizőknek (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3247] 720,- Ft

Németh Gábor: Az egyedfejlődés alapjelenségei (Mozaik Kiadó, Szeged, 1993.) [MS-3106] 740,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia III. - Genetika, ökológia, evolúció, etológia (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13494] 775,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia 10. évfolyam - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16251/1] 1040,- Ft

Oláh Zsuzsa: Biológia a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16351] 982,- Ft

Penksza Károly (szerk.): A hajtásos növények ismerete (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 4237,- Ft

Pethő Menyhért: Mezőgazdasági növények élettana (2., átdolg. kiadás utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 3850,- Ft

Reisz Jánosné - Vulturné Révai Klára: Biológia a speciális szakiskolák 1-2. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0011] 650,- Ft

Schmidt Gábor - Hámori Zoltán: Dísznövénytár 2003 - Évelők (BioDigit Kft., Budapest, 2003.) 4900,- Ft

Seregélyes Tibor - Simon Tibor: Növényismeret - A hazai növényvilág kis határozója (6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-81420/1] 2100,- Ft

Simon Tibor: Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó (2., átdolg. kiadás, Nemzeti TankönyvkiadóUniversitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 4405,- Ft

Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) zsebkönyv-változat 3830,- Ft

Szabadi László: Vérkeringés (2. kiadás, Suli-Soft, Budapest, 1999.) floppylemezzel 2000,- Ft

Szatyor Miklós: Európa denevérei - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2000.) 2500,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. - Tankönyv (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-063] 995,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-064] 495,- Ft

Ungvári Imre: Biológia, egészségtan 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-066] 495,- Ft

Ungvári Imre: Biológia 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-053] 695,- Ft

Ungvári Imre: Biológia 10. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-055] 410,- Ft

Varga Zoltán: Állatismeret - Bevezető a hazai állatfajok meghatározásához (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-08188/2] 1170,- Ft

Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában... - Tájak, virágok, lepkék, madarak (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2002.) 4491,- Ft

Vetter János: Gyógyító növények - Mérgező növények CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

A virág és a termés (Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2002.) írható-letörölhető, mappába lefűzhető tanulói munkalap 250,- Ft

A virágos növény részei (Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2002.) írható-letörölhető, mappába lefűzhető tanulói munkalap 250,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker