Bényei Tamás: Rejtélyes rend : A krimi, a metafizika és a posztmodern (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 998,- Ft

Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Bolberitz Pál - Nyíri Tamás - Turay Alfréd: A filozófia - Lényege, alapproblémái és ágai (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 800,- Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Emberismeret és etika (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) [OE-0001] 1100,- Ft

Bóna Gézáné: Kézikönyv - Ember- és társadalomismeret, Etika tankönyvhöz (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Bolzeno, Bernard: A lélek halhatatlansága avagy Athanasia; Mi a filozófia? - Fides et ratio - A vallástörténet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Brandenstein Béla: Nietzsche (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3400,- Ft

Dörömbözi János: A filozófia alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13386] 782,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára I. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/I] 765,- Ft

Dörömbözi János: Filozófiai szöveggyűjtemény a középiskolák számára II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13380/SZ/II] 964,- Ft

Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-01043] 452,- Ft

Fénelom, Francois: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1780,- Ft

Ficino, Marsilio: Platonikus írások - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1600,- Ft

Filozófiai kisenciklopédia (3. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 4990,- Ft

Guitton, Jean - Bogdanov, Igor - Bogdanov, Grichka: Isten és a tudomány (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 980,- Ft

Hársing László: Nyitott gondolkodás - Filozófiai problémák, alternatív válaszok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Havas Katalin, G.: Így logikus! (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Homor Tivadar (szerk.): Az etikatanítás módszertana (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 1750,- Ft

Horváth Margit, N.: "Legyetek jók, ha tudtok!" - Etika tankönyv és szöveggyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-011] 1095,- Ft

Jelenits István et al.: Emberismeret és etika (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) [IT-078] 998,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan a középiskolák 11. évfolyama számára (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0038] 860,- Ft

Kamarás István: Erkölcstan szöveggyűjtemény (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0039] 630,- Ft

Kissné Lux Ilona: Filozófusok az emberről (Magister '93 Kiadó, Budapest) [MA-0112] 761,- Ft

Lányi András - Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1211] 1400,- Ft

Mácz István: Kísértés a jóra - Etikai olvasókönyv (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Morus Tamás: Erősítő párbeszéd balsors idején (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 3200,- Ft

Morus Tamás: Utópia - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 980,- Ft

Nyíri Tamás: Alapvető etika (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 850,- Ft

Ratzsch, Del: Miből lesz a tudomány? (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Simon, Yves René: Tekintély és társadalom - Az autoritás fogalma - Fides et ratio - A vallásbölcselet kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1800,- Ft

Steiger Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-116] 747,- Ft, keménytáblás [HO-116/K] 1049,- Ft

Steigel Kornél: Bevezetés a filozófiába - Szöveggyűjtemény (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-116/Sz] 866,- Ft

Turay Alfréd: Filozófiatörténeti vázlatok (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Újvári Edit: Bevezetés a kulturális antropológiába (SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2003.) 1193,- Ft

Virágos Zsolt - Varró Gabriella: Jim Crow örökösei - Mítosz és sztereotípia az amerikai társadalmi tudatban és kultúrában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 4368,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker