Balogh Lászlóné: Fizika I. - Mechanika, hőtan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-641-2764-0] 1328,- Ft

Balogh Lászlóné: Fizika II. - Elektromágnesség, részecskefizika, atomfizika, csillagászat (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-642-2765-9] 1311,- Ft

Bozsoki Anna-Mária: 400 érdekes fizikai feladat középiskolásoknak (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3249] 1080,- Ft

Erostyák János - Litz József (szerk.): A fizika alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 6000,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Elektromosság, mágnesség (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-626-CA0046] 889,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Mechanika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-620-CA0034] 1026,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Modern fizika (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-629-CA0048] 1040,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Tomcsányi Péter: Fizika - Optika, hőtan (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-623-CA0035] 889,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika I. - A gimnáziumok 9. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-644-2759-4] 1254,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-645-2760-8] 1254,- Ft

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-646-2761-6] 1270,- Ft

Halász Tibor: Fizika 9. - Mozgások, energiaváltozás tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2615] fűzve 1040,- Ft - keménytáblás [MS-2615K] 1450,- Ft

Halász Tibor - Szűcs József - Jurisits József: Fizika 11-12. - Az emelt szintű érettségire felkészítő tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2627] 1450,- Ft

Holics László - Karácsonyi Rezső: Középiskolai fizika példatár (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0216] 960,- Ft

Hortobágyi István - Rajkovits Zsuzsanna - Wajand Judit: Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések - Négyjegyű függvénytáblázatok (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-0319] 930,- Ft

Hübér Magdolna: Fizika a 9-10. osztályok számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 1999.) [KT-0209] 970,- Ft

Jurisits József - Szűcs József: Fizika 10. - Elektromosságtan, hőtan tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2619] 1220,- Ft - Keménytáblás [MS-2619K] 1450,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika 9. évfolyam a humán érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16190] 749,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16290] 797,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16390] 870,- Ft

Karácsonyi Rezső: Fizikai feladatok és tévedések (Mozaik Kiadó, Szeged, 1994.) [MS-3226] 440,- Ft

Kárpáti Andrea (sorozatszerk.): Informatikai eszközök a fizika oktatásában (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) CD-melléklettel 3052,- Ft

Kovácsné Balázs Tünde - Nyakóné Nagy Anikó: Fizika munkatankönyv (School Bt., Nyíregyháza, 1999.) [SC-0001] 582,- Ft

Kövesdi Katalin (szerk.): Érettségi-felvételi feladatok - Fizika (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3211] 598,- Ft

Marx György: Atommag-közelben (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3904] 1480,- Ft - keménytáblás [MS-3904K] 1840,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81466] 998,- Ft

Medgyes Sándorné - Tasnádi Péter (szerk.): Egységes érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81471] 998,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika 9. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14123] 849,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika munkafüzet - Szakközépiskola 9. évfolyam (3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-14123/M] 330,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika 10. a középiskolák részére (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14223] 849,- Ft

Medgyes Sándorné: Fizika munkafüzet a középiskolák 10. évfolyama számára  (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-14223/M] 330,- Ft

Molnár Miklós - Gyémánt Iván: Húszszor hat - Fizikai feladatsorok felvételizőknek (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) 820,- Ft

Moór Ágnes: Fizikai fogalmak középiskolásoknak (Cser Kiadó, Budapest) [CE-0003] 900,- Ft

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár (Cser Kiadó, Budapest) [CE-0002] 1200,- Ft

Jurisits József - Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika V. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/V] 669,- Ft

Jurisits József - Paál Tamás - Venczel Ottó: Fizika VI. a szakközépiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58000/VI] 499,- Ft

Paál Tamás: Fizika 9. évfolyam a reál érdeklődésű középiskolások számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16189] 814,- Ft

Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16289] 882,- Ft

Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16389] 849,- Ft

Paál Tamás: Fizika 9. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58409] 655,- Ft

Erlich Ferenc - Soós Károly - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58409/M] 298,- Ft

Paál Tamás - Venczel Ottó - Pászli István: Fizika 10. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58410] 794,- Ft

Erlich Ferenc - Soós Károly - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58410/M] 340,- Ft

Paál Tamás - Jurisics József - Venczel Ottó: Fizika 11. évfolyam - Műszaki szakközépiskola (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58411] 790,- Ft

Jurisics József - Venczel Ottó: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-58411/M] 340,- Ft

Páhán István (szerk.): Fizika összefoglaló feladatgyűjtemény szakközépiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81308] 965,- Ft

Poór István: Fizika a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0133] 1050,- Ft

Poór István - Poór István, ifj. - Schuszter Ferenc: Fizika munkafüzet a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0133/M] 499,- Ft

Poór István - Poór István, ifj. - Schuszter Ferenc: Fizika a szakiskolák 10. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0170] 1050,- Ft

Puskás Kornél (összeáll.): Felvételi feladatsorok fizikából 1990-2002 (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 680,- Ft

Schuszter Ferenc: Fizika 10. - Tanmenet szakiskoláknak (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0183] 150,- Ft

Radnóti Katalin - Nahalka István: A fizikatanítás pedagógiája (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 2870,- Ft

Radnóti Katalin - Kovács László - Kopcsa József: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-3223] 820,- Ft

SI II. - Mértékegységrendszer (Stiefel Eurocart Kft., Budapest, 2003.) írható-letörölhető, mappába lefűzhető tanulói munkalap 250,- Ft

Simon Béla: Fizika középfokon I. (Shannon Iroda, Nyíregyháza, 2003.) 1100,- Ft

Simon Béla: Fizika középfokon II. (Shannon Iroda, Nyíregyháza, 2003.) 1100,- Ft

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig (4., átdolg. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 9800,- Ft

Szűcs József - Halász Tibor: Fizika 11. - Rezgések és hullámok, modern fizika tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2623] 1220,- Ft - keménytáblás [MS-2623K] 1450,- Ft

Tasnádi Péterné - Vantsó Erzsébet: Fizika 9. tankönyv szakiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-059] 1050,- Ft

Várnagy István: Fizika 9. a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12525] 910,- Ft

Medgyes Sándorné - Várnagy István: Fizika munkafüzet és feladatlap - Szakiskola 9. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12525/M] 380,- Ft

Várnagy István: Fizika a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12625] 910,- Ft

Medgyes Sándorné - Várnagy István: Fizika munkafüzet és feladatlap - Szakiskola 10. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12625/M] 380,- Ft

Vermes Miklós: Fizika I. - 9-10. évf. (2. kiadás, Jedlik Oktatási Stúdió, Szigethalom, 2003.) 1092,- Ft

Vermes Miklós: Fizika II. - 10-12. évf. (2. kiadás, Jedlik Oktatási Stúdió, Szigethalom, 2003.) 1197,- Ft

Végh Dávid: Fizikai problémák szimulációja számítógéppel (2. kiadás, Suli-Soft, Budapest, 1998.) floppylemezzel 5000,- Ft

Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/3. Mechanika. Tankönyv a 15 évesek számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13157] 692,- Ft

Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 6/4. Hőtan, rezgések és hullámok. Fizika 16 évesek számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13257] 642,- Ft

Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika 10. évfolyam - Gimnázium (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16215] 911,- Ft

Zátonyi Sándor, ifj.: Fizika a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-16315] 890,- Ft

Zátonyi Sándor: Fizika - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-9307] 540,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker