Afrika domborzata és bányászata (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Anderson, Neil - Moore, Hyatt: Szavak nyomában - Egy bibliafordítás kalandos története Pápua Új-Guineában (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Az Appennini- és a Balkán-félsziget (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Arday István - Rózsa Endre - Ütőné Visi Judit: Földrajz 9. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.) [MK-673-2754-3] 1270,- Ft

Ausztrália és Új-Zéland (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Ázsia domborzata és bányászata (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Bartha Mária: Machu Picchu - Rejtély és harmónia (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3400,- Ft

Becsei József: Fejezetek az általános gazdasági földrajz tanulmányozásához I. (3. kiadás, Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2003.) 1500,- Ft

Becsei József: Fejezetek az általános gazdasági földrajz tanulmányozásához II. (2. kiadás, Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2003.) 1500,- Ft

Becsei József: A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2002.) 3400,- Ft

Becsei József: Népességföldrajz (Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 2004.) 3500,- Ft

Bernek Ágnes - Kondorosi Ferenc - Nemerkényi Antal - Szabó Pál: Az Európai Unió (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 2800,- Ft

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal: Földrajz a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12559] 830,- Ft

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal: Földrajz munkafüzet a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12559/M] 320,- Ft

Bernek Ágnes - Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Társadalomföldrajz a szakközépiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00958/1] 1040,- Ft

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Rugli Ilona: Társadalomföldrajz a szakközépiskolák 10. évfolyama számára - Munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00958/M/1] 386,- Ft

Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz a gimnázium 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15135/1] 1070,- Ft

Bernek Ágnes: Általános társadalomföldrajz munkafüzet a gimnázium 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15135/1/M] 420,- Ft

Bernek Ágnes (szerk.): A globális világ politikai földrajza (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 3697,- Ft

Budapest várostérképe (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 112x94 cm-es falitérkép 12.100,- Ft

Csillagászat - A csillagos égbolt (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 70x100 cm-es kétoldalas falitérkép 7200,- Ft

Dél-Amerika domborzata és bányászata (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Az élet fejlődése - Természeti képződmények (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 70x100 cm-es kétoldalas falitérkép 7200,- Ft

Észak-Amerika domborzata és bányászata (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Európa domborzata (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Európa országai (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Az Európai Unió (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 47x61 cm-es térkép 1650,- Ft

Az Európai Unió (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

A Föld domborzata (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

A Föld éghajlata (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

A Föld országai (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Földrajzi atlasz (9. kiadás, Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2002.) [PK-00007] 1679,- Ft

Földrajzi atlasz a 10-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0002] 1690,- Ft

Földrajzi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0002/K] 1290,- Ft

Földrajzi világatlasz (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 8500,- Ft

Galácz András: Óceánok és sarkvidékek - Az Arktisztól az Antarktiszig - Kontinensről kontinensre c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 7400,- Ft

Galácz András: Óceánok és sarkvidékek CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Hajdú Lajos: Földrajz - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-9308] 540,- Ft

Hartai Éva: A változó Föld (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2003.) 5391,- Ft

Jakucs László: Természetföldrajz I. - A Föld belső erői (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-3107] 1080,- Ft

Jakucs László: Természetföldrajz II. - A Föld külső erői (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-3110] 1080,- Ft

Jónás Ilona - Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné: Földrajz 9. - Kozmikus és természetföldrajzi tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2621] 1040,- Ft - keménytáblás [MS-2621K] 1450,- Ft

Jónás Ilona - Pál Viktor - Vízvári Albertné: Földrajz 10. - Társadalomföldrajz, globális problémák tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2625] 1230,- Ft - keménytáblás [MS-2625K] 1450,- Ft

Juhász Árpád: Észak-Amerika - Alaszkától a Yukatán-félszigetig - Kontinensről kontinensre c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 7400,- Ft

A Kárpát-medence árvízjárta területei a lecsapolási munkálatok megkezdése előtt (Reprint kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 1998.) 120x164 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

A Kárpát-medence domborzata és vizei (Cartographia Kft., Budapest, 1998.) 120x164 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Kiss Éva: Az Európai Unió társadalomföldrajza középiskolásoknak (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) [HO-0561] 1700,- Ft

Kiss Éva: Új középiskolai földrajzi atlasz (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-00008] 2478,- Ft

Kleininger Tamás: Földrajz a szakiskolák számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0412] 990,- Ft

Kordos László: A Földtani Intézet kincsei (BioDigit Kft., Budapest, 2002.) 3900,- Ft

Közép-Európa (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 100x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Középiskolai földrajzi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0003] 1690,- Ft

Krivács Zsolt: Földünk és környezetünk a szakiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0136] 1050,- Ft

Krivács Zsolt - Molnár Zsuzsanna: Földrajz munkafüzet a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0136/M] 499,- Ft

Lerner János: Dél-Amerika - A Bahama-szigetektől a Tűzföldig - Kontinensről kontinensre c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 7400,- Ft

A Magyar Köztársaság közigazgatási térképe (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 133x84 cm-es térkép 15.000,- Ft

Magyar Tudománytár 1. - Föld, víz, levegő (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8500,- Ft

Magyar Tudománytár 2. - Táj, település, régió (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8500,- Ft

Magyarország domborzata és vizei (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 82x120 cm-es térkép, faléccel, fóliázva 10.000,- Ft

Magyarország domborzata és vizei (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x164 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Magyarország közigazgatása és közlekedése (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x164 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 9. - Természetföldrajz tankönyv (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2135] 1480,- Ft

Makádi Mariann: Tudásszintmérő - A Föld, amelyen élünk 3. - Európa földrajza A/B (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-2773] 240,- Ft

Makádi Mariann - Taracközi Attila: A Föld, amelyen élünk 5. - Társadalomföldrajz tankönyv 10. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2136] 1480,- Ft

Makádi Mariann: Tudásszintmérő - A Föld, amelyen élünk 4. - Magyarország földrajza A/B (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-2774] 240,- Ft

Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tanári segédkönyv A Föld, amelyen élünk 1-2-3-4 tanításához (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-9209] 820,- Ft

Makádi Mariann: Környezetünk természetföldrajza - Tanulói kézikönyv I. o. (Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3114] 630,- Ft

Miczek György: Ázsia - A Boszporusztól a Bering-szorosig - Kontinensről kontinensre c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 7400,- Ft

Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2003.) 3150,- Ft

Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz a gimnáziumok számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15133/1] 1070,- Ft

Nemerkényi Antal - Rugli Ilona: Általános természetföldrajz munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15133/1/M] 340,- Ft

Nyugat-Európa (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Pál Ágnes (szerk.): Héthatáron - Tanulmányok a határ menti települések földrajzából (SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2003.) 3310,- Ft

Pitrik József - Ulcz Gyula (szerk.): Magyarországi társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós csatlakozás kapujában (SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2004.) 1323,- Ft

Probáld Ferenc: Regionális földrajz a középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15136/1] 754,- Ft

Rabb Szabolcs: Magyarország gazdasága 2004 (Junior Achievement, Szeged, 2004.) 350,- Ft

Rigóczki Csaba: Társadalomföldrajz (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-2240] 1640,- Ft

Ringlerné Szentpéteri Mária (szerk.): Érettségi-felvételi feladatok - Földrajz (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3213] 598,- Ft

Rónai András: Atlas of Central Europe 1945 - [A Közép-Európa Atlasz angol nyelvű változata] (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Rónai András: Közép-Európa Atlasz, 1945. (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Simon Tamás: Csillagászat (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-2241] 1105,- Ft

Simon Tamás: Természetföldrajz (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-2242] 1282,- Ft

Trócsányi András - Tóth József: A magyarság kulturális földrajza II. (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2990,- Ft

Vízvári Albertné - Kovács Lászlóné - Jónás Ilona: Földrajz 9. - Kozmikus és természetföldrajzi munkafüzet (Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2821] 598,- Ft

Vojnits András: Ausztrália és Óceánia - Új-Guineától a Hawaii-szigetekig - Kontinensről kontinensre c. sorozat (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 7400,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker