Baja Sándor: Kifejezésgyűjtemény és mintaszövegek témakörönként szóbeli nyelvvizsgához és érettségihez - Francia nyelv (8. kiadás, Baja és Társa Oktatási Bt., Karcag, 2000.) 400,- Ft

Baja Sándor: France-Euro-Express 2. francia tankönyv szószedete leckék szerint (Baja és Társa Oktatási Bt., Karcag, 2000.) 112,- Ft

Baja Sándor: France-Euro-Express 3. francia tankönyv szószedete leckék szerint (Baja és Társa Oktatási Bt., Karcag, 2000.) 112,- Ft

Csernusné Tóth Annamária: 1000 francia tesztkérdés (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2004.) 1280,- Ft

Darabos Zsuzsanna: Európai Nyelvoktatási Napló - Középiskolás változat (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0903] 1150,- Ft

Darabos Zsuzsánna - Kripkó Edit: Paris, pas a pas - Alapfokú francia nyelvkönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-56349] 1240,- Ft

Darabos Zsuzsánna: Szöveggyűjtemény a szóbeli érettségi vizsgához - Francia nyelv (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-1603] 950,- Ft

Davies, William - Gulyás Rozália: Magyar-francia társalgás (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2000.) [LX-0048] 896,- Ft

Davies, Helen - Holmes, Francoise - Székely Ervin: Kezdők francia nyelvkönyve (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0016] 1089,- Ft

Eckhardt Sándor: Francia-magyar kéziszótár (10. kiadás változatlan lenyomata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Eckhardt Sándor: Magyar-francia kéziszótár (10. kiadás változatlan lenyomata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Eckhardt Sándor: Francia-magyar kisszótár (8., jav. kiadás változatlan lenyomata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Eckhardt Sándor: Magyar-francia kisszótár (8., jav. kiadás változatlan lenyomata, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Eckhardt Sándor: Mai-francia nyelvtan (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 3700,- Ft

Emericzy Tibor (szerk.): Francia-magyar, Magyar-francia Európa szótár CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Gulyás Rozália: 1000 kérdés 1000 felelet - Társalgási gyakorlatok a francia "A" típusú nyelvvizsgákra (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) [LX-0051] 1512,- Ft

Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán - Francia - Rigó Nyelvvizsgakönyvek c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2380,- Ft

Körmendy Mariann - Staub Valéria: Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás - Francia középfok - Rigó nyelvvizsga könyvek c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.) 2380,- Ft

Kovács - Juhász: Szaknyelvi szótár - Francia-magyar, magyar-francia - Kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1800,- Ft

Kurián Ágnes - Nemes Ilona - Salgó László: Francia leíró nyelvtan gyakorlatokkal (5., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 4000,- Ft

Lama, Pepe: Francia képleírási gyakorlatok alap-, közép- és felsőfokon - Nyelvkönyvek vizsgázóknak c. sorozat (Librotrade Kft., Budapest, 1999.) 2416,- Ft

Pataki Pál: Francia nyelvtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13138] 900,- Ft

Pomogátsné Varsányi Klára (összeáll.): Francia kisokos - Nyelvtani összefoglaló - Kisokos c. sorozat (4. kiadás, Animus Kiadó, Budapest, 2004.) 250,- Ft

PONS - Igetáblázatok - Francia nyelv (Klett Kiadó, Budapest, 2003.) 1020,- Ft

PONS - Nyelvtan tömören és könnyedén - Francia nyelv (Klett Kiadó, Budapest, 2003.) 1020,- Ft

Prohászka Viktória: Histoires amusantes et anecdotes (Librotrade Kft., Budapest, 2001.) 1698,- Ft

Prohászka Viktória - Zdenkó Ildikó: Francia alap- és középfokú szókincs-minimum - Nyelvkönyvek vizsgázóknak c. sorozat (3. kiadás, Librotrade Kft., Budapest, 1998.) 1400,- Ft

Prohászka Viktória - Zdenkó Ildikó - Vizsnyiczai Zita: Francia teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal alap- és középfokon - Nyelvkönyvek vizsgázóknak c. sorozat (3. kiadás, Librotrade Kft., Budapest, 2002.) 2166,- Ft

Salamon Mária: Komplett feladatsorok a francia középfokú nyelvvizsgára (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2000.) [LX-0072] 1400,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 1. - Francia tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13198] 1200,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 1. - Francia munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13198/M] 880,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 2. - Francia tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13298] 1200,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 2. - Munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13298/M] 880,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 3. - Francia tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13398] 1200,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 3. - Francia munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13398/M] 880,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 4. - Francia tankönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13498] 1200,- Ft

Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express 4. - Francia munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13498/M] 880,- Ft

Staub Valéria: Fordítás magyarra és szövegértés - Francia középfok - Rigó nyelvvizsga könyvek c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 2380,- Ft

Staub Valéria (összeáll.): Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán - Francia középfok - Rigó Nyelvvizsgakönyvek c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1 db hangkazettával 2950,- Ft

Szabics Imre: De Peire Vidal à Bálint Balassi - Études sur les contacts poétiques franco-hongrois du Moyen Âge et de la Renaissance - Peire Vidaltól Balassi Bálintig - Tanulmányok a középkori és a reneszánszkori francia-magyar irodalmi érintkezésekről (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1867,- Ft

Szilvási Józsefné: Francia beszédhelyzetek alap- és középfokon - Nyelvkönyvek vizsgázóknak c. sorozat (3. kiadás, Librotrade Kft., Budapest, 2004.) 2499,- Ft

Szladek Emese (szerk.): Anthologie de la didactique de FLE - Szöveggyűjtemény a francia mint idegen nyelv módszertanának tanulmányozásához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2613,- Ft

Tesztre készen - Középfokú interaktív vizsgatesztek, nyelvtani gyakorlatok és hallás utáni szövegértési feladatok a nyelvvizsgán - Francia (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) CD-ROM 6900,- Ft

Tóth Gyula, Sz.: Telephant Élévision J' apprends á écrire - Írni tanulok franciául (OKTKER-Nodus Kiadó, Veszprém, 2001.) 696,- Ft

Tóth Gyula, Sz.: Telephant Élévision J' apprends á lire - Olvasni tanulok franciául (OKTKER-Nodus Kiadó, Veszprém, 2001.) 696,- Ft

Tóth Gyula, Sz.: Telephant Élévision J' apprends á parler - Beszélni tanulok franciául (OKTKER-Nodus Kiadó, Veszprém, 2001.) 503,- Ft

Veress Péter: EU Dictionary (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) négynyelvű szótár CD-n 4920,- Ft

Veress Péter: A gazdasági, külkereskedelmi tevékenység és az európai integráció szakkifejezéseinek szótára - Francia-magyar, magyar-francia (Hunfalvy János Fővárosi Gyak. Kéttannyelvű Külker. és Közgazd. Szakközépiskola, Budapest, 2002.) 1400,- Ft

Vernay-Lekanov Melinda: Tesztek a nyelvvizsgán - Francia középfok - Rigó Nyelvvizsgakönyvek c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2380,- Ft

Vida Enikő: Allons-y! 1 - Francia nyelvkönyv (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) [LX-0087] 1764,- Ft

Vida Enikő: Kézikönyv Allons-y! 1 - Francia nyelvkönyv (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) [LX-087KK] 644,- Ft

Allons-y! 1 - Francia kezdő A-B (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) hangkazetta 2500,- Ft

Vida Enikő: Allons-y! 2 - Francia nyelvkönyv (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) [LX-0088] 1764,- Ft

Vida Enikő: Kézikönyv Allons-y! 2 - Francia nyelvkönyv (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) [LX-088KK] 644,- Ft

Allons-y! 2 - Francia haladó A-B (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2003.) hangkazetta 2500,- Ft

Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok (Utánnyomás, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2004.) [LX-0082] 1792,- Ft

Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok - Közép- és felsőfok (Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2000.) hangkazetta 1200,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker