Adamikné Jászó Anna: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére (Holnap Kiadó, Budapest, 2004.) 2900,- Ft

Ady Endre élete (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom II. (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1850,- Ft

Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom III. (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 1850,- Ft

Áldor Imre: A forradalom költészete (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 1800,- Ft

Alfieri, Vittorio: Saul - Második Brutus - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) kétnyelvű kiadvány 2128,- Ft

Alföldy Jenő (szerk.): Csanádi Imre emlékezete - Másodvirágzó - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2290,- Ft

Alföldy Jenő (vál., szerk., összeáll.): Menekülő szív - Kálnoky László emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Alvar, Carlos - Mainer, José-Carlos - Navarro, Rosa: A spanyol irodalom rövid története (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 3472,- Ft

Andor Csaba: Házasság előtt, válás után - Madách Imre szerelmei (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Arany János élete (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Arany János: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Ariosto, Ludovico: Öt ének - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2128,- Ft

Árpás Károly - Varga Magdolna: Jogra szeretnék menni! - Felvételi előkészítő feladatsorok és megoldások - Magyar nyelv és irodalom (2. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3218] 940,- Ft

Bálint Ágnes: Cimborák (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Balogh Tamás (szerk.): Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3900,- Ft

Bánki István - Forgách Anna - Pála Károly: Irodalom középiskolák 9. osztálya számára (3. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-922] 790,- Ft

Bánki István - Forgách Anna - Pála Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. osztálya számára (3. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-923] 790,- Ft

Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly: Kézikönyv - Irodalom 9. évfolyam (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) [AP-927] 590,- Ft

Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly: Irodalom 10. évfolyam (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) [AP-925] 790,- Ft

Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly: Szöveggyűjtemény - Irodalom 10. évfolyam (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) [AP-926] 790,- Ft

Bánki István - Forgács Anna - Pála Károly: Kézikönyv - Irodalom 10. évfolyam (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) [AP-928] 590,- Ft

Baranyi Ferenc (ford.): Új élet, új stílus - Középkori olasz költők művei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) kétnyelvű kiadvány 1456,- Ft

Barca Pedro, Calderon de la: A kereszt imádása - A világ nagy színháza - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

Bécquer, Gustavo Adolfo: Rímek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Bertha Zoltán: Sorsbeszéd - Teleszkóp c. sorozat (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2003.) 1500,- Ft

Bíró Zoltán: Két nemzedék - A magyar irodalom két nagy nemzedéke a 20. században (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 1801,- Ft

Blok, Alekszandr: Versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Bogdán Krisztina (szerk.): 12 spanyol és latin-amerikai író (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Borbély Szilárd - Debreczeni Attila - Orosz Beáta - Szép Beáta (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály - Feljegyzések (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2850,- Ft

Borbély Szilárd - Debreczeni Attila - Orosz Beáta (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály - Tanulmányok (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1980,- Ft

Bunné Csintalan Judit: Gyakorlókönyv jogra készülőknek magyarból (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) 1175,- Ft

Calderon, de la Barca Pedro: VIII. Henrik - La cisma de ingalaterra - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Chesterton, Gilbert Keith: Önéletrajz (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 2900,- Ft

Csala Károly (ford.): Ének Cidről - Középkori spanyol epikus költemény - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1008,- Ft

Császárné Nagy Csilla - Topa Éva Ágnes: Magyar nyelv és irodalom munkáltató füzet a szakiskolák 9. osztálya számára (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2001.) [PL-0071] 560,- Ft

Császárné Nagy Csilla - Topa Éva Ágnes: Magyar nyelv és irodalom munkáltató füzet a szakiskolák 10. osztálya számára (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0072] 620,- Ft

Császárné Nagy Csilla - Topa Éva Ágnes: Irodalmi szöveggyűjtemény a szakiskolák 9-10. osztálya számára (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) [PL-0070] 980,- Ft

Cserhalmi Zsuzsa - Forgács Anna - Pála Károly (szerk.): Irodalom - Tanári kincsestár (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) csak az alapmű 7.140,- Ft

Cserhalmi Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom 9. integrált tankönyv szakiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0164] 680,- Ft

Cserhalmi Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom integrált tankönyv a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0165] 680,- Ft

Cserhalmi Zsuzsa: Olvasókönyv a szakiskolák 9-10. évfolyama számára a magyar nyelv és irodalom tanulásához (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0164/O] 720,- Ft

Csűrös Miklós (szerk.): Én vagyok - Kodolányi János - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Dallos Sándor: Máriafű - Elbeszélések (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1680,- Ft

Dante Alighieri: Isteni színjáték (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3800,- Ft

Dávid Gyula - Szász László (szerk.): Egyedül - Székely János emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1800,- Ft

Debreczeni Tibor (szerk.): Novelláskönyv szavalóknak, szülőknek, nevelőknek - 42 rövid próza a 20. századi magyar irodalomból (Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Dinnyés József: Úti áláds - Hitvalló magyar költők énekelt versei CD (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) taneszköz 2500,- Ft

Diószegi Endre - Fábián Márton: Iránytű a lírai művek elemzéséhez (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) [KN-0214] 580,- Ft

Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom 9. - Litera-tura c. sorozat (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) [KN-0014] 825,- Ft

Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom 10. - Litera-tura c. sorozat (2., jav. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) [KN-0024] 825,- Ft

Diószegi Endre - Fábián Márton: Irodalom 11. - Litera-tura c. sorozat (2., jav. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) [KN-0034] 825,- Ft

Dobszay - Szenczi - Fenyő - Hajas - Schleicher - Szíjártó - Trencsényi: Magyar nyelv és irodalom a szakiskola 9. évfolyama számára (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-005] 925,- Ft

Dobszay - Szenczi - Fenyő - Hajas - Schleicher - Szíjártó - Trencsényi: Irodalmi szöveggyűjtemény a szakiskola 9. évfolyama számára (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-006] 925,- Ft

Dobszay - Fekete - Fenyő - Hajas - Kautni - Schleicher - Trencsényi: Magyar nyelv és irodalom a szakiskola 10. évfolyama számára (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-190] 975,- Ft

Dobszay - Fekete - Fenyő - Hajas - Kautni - Schleicher - Trencsényi: Irodalmi szöveggyűjtemény a szakiskola 10. évfolyama számára (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-191] 975,- Ft

Domokos Mátyás: Írósors - Németh Lászlóról (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1700,- Ft

Domokos Mátyás - Lengyel Balázs (szerk.): Erkölcs és rémület között - Nemes Nagy Ágnes - In memoriam c. sorozat (4. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Domokos Mátyás (szerk.): A humor a teljes igazság - Karinthy Frigyes - In memoriam c. sorozat (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Domokos Mátyás (vál., szerk., összeáll.): Homlokodtól fölfelé - Szabó Lőrinc - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Domokos Mátyás (szerk.): Nem menekülhetsz - Illyés Gyula - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Domokos Mátyás - Lengyel Balázs (szerk.): A pálya szélén - In memoriam Mándy Iván - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1996.) 1800,- Ft

Domokos Mátyás: A porlepte énekes - Weöres Sándorról (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

Domokos Mátyás (szerk.): Öröklét - Weöres Sándor - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Domokos Mátyás: Szembesülés (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Domonkos Péter: Irodalom I. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15146/1] 840,- Ft

Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15146/SZ] 862,- Ft

Domonkos Péter: Irodalom II. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15246/1] 862,- Ft

Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15246/SZ] 862,- Ft

Domonkos Péter: Irodalom III. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15346/1] 964,- Ft

Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15346/SZ/1] 862,- Ft

Domonkos Péter: Irodalom IV. a négy- és hatosztályos középiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15446] 862,- Ft

Domonkos Péter: Irodalmi szöveggyűjtemény IV. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15446/SZ] 890,- Ft

Donne, John: Délben alkonyul, délben virrad - Öt prédikáció (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 1290,- Ft

Erdélyi Erzsébet - Hajas Magdolna - Nobel Iván (szerk.): Németh László univerzuma - "Üzenet az emberiséghez" (Helio-Biblos Kht., Budapest, 2001.) [HB-0001] CD-ROM 5198,- Ft

Fábián Györgyi - Forgács Anna - Pála Károly: Irodalom a szakiskolák 9-10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) [KT-1104] 950,- Ft

Szabóné Tóvári Éva: Irodalmi szöveggyűjtemény a szakiskolák 9-10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-1105] 880,- Ft

Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv és irodalom feladatgyűjtemény a szakiskolák 9-10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-1106] 880,- Ft

Fábián Györgyi - Szabóné Tóvári Éva: Felelettervek az érettségi vizsgára - Irodalom I. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2003.) 770,- Ft

Fábián Györgyi: Felelettervek az érettségi vizsgára - Irodalom II. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2004.) 770,- Ft

Fábri Anna (szerk.): Az élet álom - Krúdy Gyula - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Féja Géza levelezése (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 3500,- Ft

Fekete István: Emberpor - Elbeszélések (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1480,- Ft

A felvilágosodás irodalma Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Fenyő D. György: Nézőpontok, motívumok - Irodalmi témakörök érettségizőknek, felvételizőknek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 1450,- Ft

Fenyő D. György: Poétai iskola - Bevezetés a líra világába (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Ferenczi Andrea: Arcok és szerepek - Színészinterjúk (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1750,- Ft

Forgács Anna - Mayer József: Irodalom I. a felnőttoktatás számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-350-6614106] 780,- Ft

Foscolo, Ugo: Jacopo Ortis utolsó levelei - Versek - A síremlékek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1325,- Ft

France, Marie de: XII szerelmes rege - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1717,- Ft

Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban - Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek - Mestersége tanár c. sorozat (Önkonet Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Füzi László (szerk.): Búcsú barátaimtól - Baka István emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Gajdó Tamás: Az új színpad művésze - Theatron könyvek c. sorozat (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2002.) 1900,- Ft

Galgóczy Árpád (ford.): Ég áldjon kedvesem - Válogatás a XVIII. és XIX. századi orosz költészetből - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) kétnyelvű kiadvány 2389,- Ft

Galgóczy Árpád (ford.): Magányos Démon - Válogatás Michail Lermontov költészetéből - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) kétnyelvű kiadvány 2520,- Ft

Galgóczy Árpád (ford.): A Volga felett - Válogatás a XIX. és XX. századi orosz költészetből - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) kétnyelvű kiadvány 1867,- Ft

Gárdonyi Géza: Isten rabjai (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Gilbert Edit, V.: A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló - Utak a Mester és Margaritához (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft

Giovanni della Casa: Galateo, avagy a viselkedésről - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) kétnyelvű kiadvány 1400,- Ft

Görömbei András (vál., szerk., összeáll.): Havon delelő szivárvány - Nagy László - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2350,- Ft

Gróh Gáspár (szerk.): Az elsodort író - Szabó Dezső - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Hafner Zoltán (vál., szerk., összeáll.): Senkiföldjén - Pilinszky János - In memoriam c. sorozat (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Hárs Ernő (ford.): Árnyak a barlang falán II. - Válogatott műfordítások - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 3360,- Ft

Hárs Ernő (ford.): A hűség énekei - Két német kisepikus mű (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1568,- Ft

Hegedűs Sándor: Cigányábrázolás a magyar költészetben (2. kiadás, Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2004.) 1400,- Ft

Hegedűs Sándor - Varga Ilona: Irodalmi szöveggyűjtemény - Válogatás magyar szerzők cigány tárgyú írásaiból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0603] 370,- Ft

Hegedűs Sándor - Varga Ilona: Irodalmi szöveggyűjtemény - Válogatás a világirodalom cigány tárgyú írásaiból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0604] 370,- Ft

Hegedűs Sándor - Varga Ilona: Irodalmi szöveggyűjtemény - Válogatás a kortárs cigány irodalomból (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0606] 580,- Ft

Hermann Zoltán: Szövegterek - Az anagrammák elméletéhez - Res Poetica c. sorozat (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2002.) 1480,- Ft

Hetesi István: Művek, kapcsolódások - Puskin- és Turgenyev-tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1200,- Ft

Hetényi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 3360,- Ft

Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Horváth Béla, N. (szerk.): Eszmélet - In memoriam József Attila - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2690,- Ft

Horváth Margit, N. - Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünkből - Szöveggyűjtemény középiskolásoknak (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-110] 895,- Ft

Horváth Tamás, J. - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága - XIII. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márton (szerk.): Római írók - Művelődéstörténeti szövegek (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft

Irodalomtörténeti atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0011/K] 830,- Ft

Jakšić, Đura: Versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1157,- Ft

Jókai Mór: Elbeszélések, 1858. - Jókai Mór összes művei c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 2350,- Ft

Jókai Mór élete és művei (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

József Attila és Radnóti Miklós élete (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Kakuszi B. Péter: Márai Sándor és Németország - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1900,- Ft

Kalász Márton: A lét elrejtetlensége - Új és régi versek (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Kányádi Sándor Válogatott versei (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem és más írások audio CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 3 db 3400,- Ft

Kästner, Erich: Az eltűnt miniatűr (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Kästner, Erich: Három ember a hóban (Holnap Kiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Kazantzakisz, Nikosz: Isten szegénykéje - Regény Assisi Szent Ferencről (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1990,- Ft

Kelecsényi László (szerk.): A félrecsúszott nyakkendő - Juhász Gyula szerelmei (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 2100,- Ft

Kelecsényi László (szerk.): Rózától Belláig - Jókai szerelmai (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2100,- Ft

Kerényi Ferenc (szerk.): Petőfi Sándor összes költeményei 1845. augusztus-1846 - Kritikai kiadás (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 2450,- Ft

Kertész Erzsébet: A lámpás hölgy (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Kertész Erzsébet: Titkos házasság (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Kindelmann Győző (szerk.): Ezüst legenda - Irodalmi antológia (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1700,- Ft

Kindelmann Győző (szerk.): Karácsonyi legendáskönyv - Irodalmi antológia (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Kindelmann Győző (szerk.): Híd az égbe - A világ legszebb imái - Irodalmi antológia (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 980,- Ft

Kis Pintér Imre (szerk.): Szellemek utcája - Füst Milán - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1998.) 1950,- Ft

Kodolányi János: Boldog Margit - Családi regénytár c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Kodolányi János: Az égő csipkebokor I-II. - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 5200,- Ft

Kodolányi János: Én vagyok I-II. - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 5200,- Ft

Kodolányi János: Julianus barát I-II. - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5200,- Ft

Kodolányi János: A néma város - Elbeszélések - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 2800,- Ft

Kodolányi János: A vas fiai I-II. - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 5200,- Ft

Kodolányi János: Zárt tárgyalás - Tanulmányok, vitairatok, emlékezések - Kodolányi János életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2800,- Ft

Komlós Aladár: Kritika és kritikusok (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2290,- Ft

Korjellemző magyar próza 1945-1990 (Babits Kiadó, Szekszárd, 2004.) 2300,- Ft

Kosztolányi Dezső: A léggömb elrepül... - Válogatott novellák audio CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 3 db 3400,- Ft

Kun János - Kun Jánosné: Élők gyönyöre a szerelem - A sokszínű szerelem és erotika a szépirodalomban (Arkadas Bt., Debrecen, 2002.) 1980,- Ft

Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3245] 1180,- Ft

Kutas Ferenc: Az elbeszéléstől az érettségi dolgozatig - Útmutató (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3246] 430,- Ft

Lakatos András (összeáll.): A napsütötte sáv - Petri György emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Lakatos András - Domokos Mátyás (szerk.): Konok idő - Fodor András emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Latinovits Zoltán: Verset mondok (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1900,- Ft

Lator László (szerk.): Az én országom - Jékely Zoltán - In memoriam c. sorozat (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Lator László (szerk.): Ostromgyűrűben - Orbán Ottó - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Lengyel András (szerk.): Ének a szegénységről - Móra Ferenc - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

León, Fray Luis de: Versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) kétnyelvű kiadvány 1120,- Ft

Leopardi, Giacomo: Gondolatok - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1157,- Ft

Leopardi, Giacomo: Rövid erkölcsi írások - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1325,- Ft

Lessing: Minna von Barnhelm (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1900,- Ft

London, Jack: A beszélő kutya (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

London, Jack: Éneklő kutya (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

Lőkös Péter (szerk.): Minnesang - A középkori német világi líra gyöngyszemei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1493,- Ft

Lucifero, Armando: Petőfi Sándor Szibériában - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Maár Judit - Ádám Anikó (szerk.): A bűvös kéz - XIX. századi fantasztikus elbeszélések - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2053,- Ft

Madarász Imre (szerk.): Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás - Tőle, róla - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1493,- Ft

Madarász Imre: "Az emberélet útjának felén" - Italianisztika jelen időben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1157,- Ft

Madarász Imre: A Nagy Háború emlékezete - Az I. világháború a magyar és a világirodalomban - Antológia - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Madarász Imre: "Titus íve alatt" - Az antik Róma öröksége az olasz felvilágosodás és romantika irodalmában (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1120,- Ft

Madocsai László: Irodalom a középiskolák I. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13199] 704,- Ft

Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13199/SZ] 680,- Ft

Madocsai László: Irodalom a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13299] 789,- Ft

Madocsai László: Irodalom a középiskolák III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13392] 624,- Ft

Madocsai László: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13400/2] 862,- Ft

Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény - A XX. század világirodalmából a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13420/I/2] 680,- Ft

Madocsai László: Irodalmi szöveggyűjtemény - A XX. század magyar irodalmából a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13420/II/2] 668,- Ft

Magyar Klasszikusok 1-20. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd) kötetenként 2800,- Ft

Makkai Ádám (szerk.): A csodaszarvas nyomában - A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 7420,- Ft

Manuel, Don Juan: Lucanor gróf, avagy Lucanor gróf és Patronio példabeszédeinek a gyűjteménye - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Manrique, Jorge összes versei - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) kétnyelvű kiadás 1493,- Ft

Marafkó László: Előkor (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 1700,- Ft

Márkus Béla: Külön sors, külön irodalom (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Márkus Béla (szerk.): Pokolraszállás - Sarkadi Imre emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Martí, José: Szabad versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) kétnyelvű kiadás 1307,- Ft

Marulič, Marko: Judit - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1325,- Ft

Medvigy Endre (szerk.): Anyám balladát táncol - Sinka István - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1950,- Ft

Mészáros István (összeáll.): Mindszenty-leveleskönyv - Gondolatok a bíboros leveleiből, 1938-1975 - Művek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 952,- Ft

Mikszáth Kálmán összes művei 1-65. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2004.) kötetenként 1200,- Ft

Mohácsy Károly: Irodalom I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0010] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0010/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0011] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0011/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly: Irodalom II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0020] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0020/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0021] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0021/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly: Irodalom III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0030] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0030/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0031] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0031/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly: Kiegészítő füzet az Irodalom III. Tankönyvhöz (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0032] 433,- Ft

Mohácsy Károly - Vasy Géza: Irodalom IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0040] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0040/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly - Vasy Géza (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény IV. (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0041] 660,- Ft - Keménytáblás [KN-0041/T] 895,- Ft

Mohácsy Károly - Vasy Géza: Kiegészítő füzet az Irodalom IV. Tankönyvhöz (Krónika Nova Kiadó, Budapest) [KN-0042] 433,- Ft

Monostori Imre (vál., szerk.): A minőség forradalmára - Németh László - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Móra Ferenc: Hiszek az emberben - Elbeszélések (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Móra Ferenc: Négy apának egy leánya (Holnap Kiadó, Budapest, 2004.) 2300,- Ft

Nagy Imre: Ágistól Bánkig - A dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2200,- Ft

Nagy Imre - Merényi Annamária (szerk.): "Mit jelent a suttogásod?" - Romantika: világkép, eszmék, poétika - Tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2890,- Ft

Nagy László: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Nagy Olga - Vöő Gabriella (szerk.): Havasok mesemondója - Jakab István meséi - Új magyar népköltési gyűjtemény c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Nagy Szent Beszileiosz művei - Ókeresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Nagy Zoltán (összeáll.): Lélektől lélekig (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2002.) 498,- Ft

Nagy Zoltán (összeáll.): Szerelmeskönyv (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 898,- Ft

Nazianzoszi Szent Gergely beszédei - Ókeresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Nemeskürty István: Diáki betűről magyar nyelvre - Magyar bibliafordítások 1435-1626 (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Németh László: Írások a hipertóniáról (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1848,- Ft

Nóvé Béla: Orwell-olvasó (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 1700,- Ft

Nüsszai Szent Gergely - Ókeresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3200,- Ft

Nyilasy Balázs: A konzervatív-modern költő - Arany János verses epikája (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1941,- Ft

Az ókori római irodalom (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Olasz Sándor: Mai magyar regények (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 1848,- Ft

Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról - Ókeresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1997.) 1300,- Ft

Oros Dóra: Gyorstalpaló 2. (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2002.) 450,- Ft

Orosz László: A Bánk bán értelmezéseinek története (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 950,- Ft

Országh László - Virágos Zsolt: Az amerikai irodalom története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1867,- Ft

Orwell, George: Állatfarm audio CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) 3 db 3400,- Ft

Örkény István: Egypercesek audio CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 3 db 3400,- Ft

Pál József, N. (szerk.): Ahogy lehet - Szabó Pál emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2290,- Ft

Pascoli, Giovanni: Messzi ünnep - Válogatott költemények - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) kétnyelvű kiadás 1493,- Ft

Péter Ágnes - Sarbu Aladár - Szalay Krisztina (szerk.): Éhe a szónak? - Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Péter László (főszerk.): Új magyar irodalmi lexikon I-III. (2., jav., bőv. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) a három kötet együtt 14.800,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 9. (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0150] 799,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 9. (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0151] 799,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 10. (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0152] 799,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Szöveggyűjtemény 10. (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0153] 799,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 12. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0156] 799,- Ft

Pethőné Nagy Csilla: Irodalom szöveggyűjtemény 12. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0157] 799,- Ft

Péter László (főszerk.): Új magyar irodalmi lexikon CD-ROM (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 5600,- Ft

Petőfi Sándor élete (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény I. - A kezdetektől a XVIII. századig (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-3227] 1180,- Ft

Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény II. - A felvilágosodás és a romantika (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-3228] 1180,- Ft

Pleskó Ilona - Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény III. - A XIX. század irodalma (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-3229] fűzve 1180,- Ft

Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény IV. - A XX. század irodalma (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3230] 1180,- Ft

Somi Éva: Irodalmi feladatgyűjtemény IV. - A XX. század irodalma (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3230K] keménytáblás 1350,- Ft

Poliziano, Angelo: Stanzák - Orfeusz története - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) kétnyelvű kiadvány 1680,- Ft

Pomogáts Béla (szerk.): A kor falára - Áprily Lajos emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Pomogáts Béla (szerk.): Tükör előtt - Dsida Jenő - In memoriam c. sorozat (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Pomogáts Béla (vál., szerk., összeáll.): A virágnak agyara van - Kassák Lajos - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Puskin, Alekszandr Szergejevics: A szökőkutak hűvösében - Válogatott versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1867,- Ft

Quevedo, Francisco de: Száz szonett - Eötvös klasszikusok c. sorozat (2. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) kétnyelvű kiadás 933,- Ft

Rákos Sándor: A bárány lázadása - Bibliai témájú és istenkereső versek (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1350,- Ft

A realizmus és a neorealizmus irodalma Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Reményi József Tamás (szerk.): A véradó - Hajnóczy Péter emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

A reneszánsz irodalma Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Révész Margit, S.: Irodalmi munkafüzet 9. évfolyam (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 550,- Ft

Révész Margit, S.: Irodalmi munkafüzet 10. évfolyam (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 550,- Ft

Réz Pál (szerk.): Erőltetett menet - Radnóti Miklós - In memoriam c. sorozat (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2490,- Ft

Réz Pál (szerk.): Az Irgalom hegyén - Szomory Dezső emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2590,- Ft

Réz Pál (szerk.): Óda az észhez - Vas István - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1950,- Ft

Réz Pál (szerk.): Tengertánc - In memoriam Örkény István - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2490,- Ft

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc: Irodalom I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) [KN-0015-G] 715,- Ft

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény I. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) [KN-0016-G] 715,- Ft

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc: Irodalom II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) [KN-0025-G] 825,- Ft

Szegedy-Maszák Mihály - Szörényi László - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) [KN-0026-G] 825,- Ft

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc: Irodalom III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) [KN-0035-G] 825,- Ft

Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Bojtár Endre - Horváth Iván - Szörényi László - Zemplényi Ferenc (összeáll.): Irodalmi szöveggyűjtemény III. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) [KN-0036-G] 825,- Ft

Rizal, José: A felforgatók - Eötvös Klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

A romantika irodalma Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Rónay György: Lázadó angyal - Regény - Rónay György életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1600,- Ft

Rónay György: A párduc és a gödölye - Regény - Rónay György életműsorozata (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Rónay György: A szeretet bilincsei - Elbeszélések (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1700,- Ft

Rónay László (vál., szerk., összeáll.): A hajós hazatérése - Rónay György emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Rónay László: Felhegyi legendák - Ifjúsági regény (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Rónay László: Isten nem halt meg - A XX. századi magyar spirituális líra (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1900,- Ft

Rónay László: Legyél önmagad - Utak a Felhegyről - Ifjúsági regény (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1800,- Ft

Rugási Gyula (szerk.): A mítosz mítosza - Szentkuthy Miklós - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Ruiz, Juan: Jó szerelem könyve - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1867,- Ft

Ruusbroac, Jan van: A lelki mennyegző - Misztikus írások - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 1620,- Ft

Sánta Gábor: Fekete István - Tanulmányok 1. (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 2200,- Ft

Sánta Gábor: "Minden nemzetnek van egy szent városa" - Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1690,- Ft

Sánta Gábor: Portéka - Irodalmi tanulmányok - Pannónia Könyvek c. sorozat (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 1790,- Ft

Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2600,- Ft

Schaeffer, Francis: Művészet és Biblia (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 750,- Ft

Simon Gyula: Ariosto és eposza - Tanulmányok és dokumentumok (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

Simon Gyula: Carducci költészete (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1587,- Ft

Simor András: 7 tanulmány a hispán-amerikai költészetről (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 1838,- Ft

Simor András (szerk.): 12 spanyol és latin-amerikai költő (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Simor András (szerk.): Hispán-amerikai költők tára - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 6776,- Ft

Simor András (szerk.): Spanyol költők tára - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 3453,- Ft

Simor András: Az ismeretlen XIX. század, avagy Petőfi holdudvara (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Sipos Sándor: Irodalom 9-10. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-002] 1065,- Ft

Sipos Sándor - Krómer Erika - Stuhán Veronika: Irodalmi szöveggyűjtemény a szakképző iskolák 9-10. évfolyama számára (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-001] 995,- Ft

Somi Éva: Íróarcok a múltból - Kiegészítő könyv a régi magyar irodalom tanulásához (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-3250] 940,- Ft

Somlyó György - Zsoldos Sándor (szerk.): Az átkozott költő - Somlyó Zoltán emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Somos Béla - Szakács Béla: Irodalmi olvasókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12555] 636,- Ft

Somos Béla - Szakács Béla: Irodalmi olvasókönyv a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12556] 636,- Ft

Stevenson, Robert Louis: A fekete nyíl (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Stevenson, Robert Louis: Kincses sziget (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Susánszky Jánosné - Borsi Vince: Magyar irodalom 9-10. (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-955-5514101] 900,- Ft

Suhai Pál: Irodalom és művészet az alteritás korában I. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0566/I] 821,- Ft

Suhai Pál: Irodalom és művészet az alteritás korában II. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0566/II] 1322,- Ft

Suhai Pál: Irodalom és művészet az alteritás korában III. (Holnap Kiadó, Budapest) [HO-0566/III] 821,- Ft

Szabics Imre (szerk.): Trubadúrok és trouvére-ek - Az udvari szerelem költészete - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1120,- Ft

Szabó Ferenc: Szavak alkímiája - Francia, olasz és német költők - Válogatott műfordítások (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1990,- Ft

Szabó Lőrinc: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Szabó Magda: Álarcosbál (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Szabó Magda: Születésnap (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Szaffkó Péter: Shakespeare és az angol klasszikus történelmi dráma - Kritikatörténeti áttekintés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála - In memoriam Csáth Géza - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2590,- Ft

Széchenyi István intelmei Béla fiához - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 780,- Ft

Szécsi Margit: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Szekretár Attila (összeáll.): Felvételi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból 1990-2002 (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 980,- Ft

Szelestei N. László (szerk.): Régi magyar prédikációk XVI-XVIII. sz. (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 2900,- Ft

Szent Ágoston vallomásai - Szent István Diákkönyvtár c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Szent Cyprianus művei - Ókeresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 2400,- Ft

Szepes Erika: Szerep és személyiség - Olvassuk együtt III. (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 2770,- Ft

Szénási Ferenc: A huszadik századi olasz irodalom - Történet, szerzők, művek (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 3050,- Ft

Szilágyi Ferenc (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály - Költemények 5. kötet - 1800-1805 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2980,- Ft

Szilágyi Zsófia: Volt benne valami különös - M. J. Lermontov: Korunk hőse című regénye - Res Poetica c. sorozat (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2002.) 1280,- Ft

Szöllősi Zoltán: Angyal lépked föld fele - Új és régi versek (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Tamás Menyhért (szerk.): Zeng a magosság - Tamási Áron - In memoriam c. sorozat (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1950,- Ft

Tarján Tamás (szerk.): Kopaszok és hajasok világharca - Nagy Lajos - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Tarján Tamás (szerk.): Virgonc szavak virgonc királya - Tersánszky Józsi Jenő - In memoriam c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1950,- Ft

Tasso, Torquato: Aminta - Szerelmes versek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) kétnyelvű kiadvány 2800,- Ft

Tomka Ferenc: Istenkeresés a magyar irodalomban - Rendhagyó irodalomtörténet fiataloknak (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 960,- Ft

Tóth Árpád: Isten oltó-kése - Istenes versek (Szent István Társulat, Budapest, 1998.) 1000,- Ft

Tóth Árpád: Válogatott versek (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel - Válogatás középkori latin nyelvű költészetünkből (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1550,- Ft

Tóth Viktória - Szabó Zsolt: Ki kicsoda az irodalmi művekben? - Regények, novellák, elbeszélések szereplői (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 1998.) 398,- Ft

Trencsényi Borbála: Az értelemig és tovább (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1412] 820,- Ft

Troyes, Chrétien de: Az Oroszlános Lovag - Yvain - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1325,- Ft

Tusnádi László: Arany és Tasso - Ősi gyökerek a Toldiban és A megszabadított Jeruzsálemben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 971,- Ft

Tüskés Tibor: Az édenalapító - Írások Németh Lászlóról (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 1800,- Ft

Tüskés Tibor (szerk.): A pátriárka - Veres Péter emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Tüskés Tibor (vál. és szerk.): A Sorsunk - Antológia (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2890,- Ft

Tüskés Tibor (vál., szerk., összeáll.): Sziklák alatt - Tatay Sándor emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 3200,- Ft

Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1998.) [KN-0054] 980,- Ft

Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói I-II. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 1188,- Ft

Vasy Géza - Vasy Gézáné: Irodalmi feladatok megoldásokkal I. (5. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 495,- Ft

Vasy Géza - Vasy Gézáné: Irodalmi feladatok megoldásokkal II. (5. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 495,- Ft

Vasy Géza - Vasy Gézáné: Irodalmi feladatok megoldásokkal III. (5. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 495,- Ft

Vasy Géza - Vasy Gézáné: Irodalmi feladatok megoldásokkal IV. (5. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 495,- Ft

Vasy Géza: Korok, stílusok, irányzatok (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999:9 1290,- Ft

Vasy Géza (szerk.): Szegény Yorick - Kormos István emlékezete - Emlékezet c. sorozat (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás - Versek, portrék, motívumok napjaink költészetéből (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Vega, Lope de: 111 szonett - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) kétnyelvű kiadás 1680,- Ft

Vega, Lope de: A balga dáma - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Veres András: Bevezetés az irodalmi művek olvasásába (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) [KN-0015/GK] 435,- Ft

Veres András: Művek, pályák, nemzedékek - Másfélszáz év magyar irodalma 1780-1944 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999.) 1250,- Ft

Verga, Giovanni: A lagúnákon - Boito, Camillo: Érzelem (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Verne, Jules: A dunai hajós (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Verne, Jules: Kétévi vakáció (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Verne, Jules: A tizenöt éves kapitány (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Vida Józsefné (szerk.): A tudásszintmérés lehetséges eszközei - Feladatlapok a 18-19. század magyar irodalmából (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 1999.) 616,- Ft

Vidor Miklós: Fiúk és apák - Ifjúsági regény (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Vigny, Alfred de: A farkas halála - Válogatott költemények - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) kétnyelvű kiadás 1325,- Ft

Vilcsek Béla: Érték és mérték (2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 2536,- Ft

Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány "provokációja" (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 3360,- Ft

Vörösmarty Mihály: Vegyes prózai dolgozatok, 1826-1841. - Vörösmarty Mihály összes művei c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Wass Albert Minden verse (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1800,- Ft

Wass Albert: Vérben és viharban / Egyedül a világ ellen (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1280,- Ft

Wiseman, Nicholas Patrik: Fabiola - Regény (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1900,- Ft

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezők röviden, elemzéssel 1. (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2003.) 298,- Ft

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezők röviden, elemzéssel 2. (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2003.) 298,- Ft

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezők röviden, elemzéssel 3. (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2003.) 298,- Ft

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezők röviden, elemzéssel 4. (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2003.) 298,- Ft

Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 2300,- Ft

Zöldhelyi Zsuzsa - Szőke Katalin (szerk.): Az orosz irodalom antológiája a kezdetektől 1940-ig (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 3827,- Ft

Zsindelyné Tüdős Klára: Czizma az asztalon (3. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Zsoldos Sándor: Ballagókönyv (3. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2004.) 490,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker