Bense László Erik: Környezetjog és intézményrendszere (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2003.) 1050,- Ft

Borhidi Attila - Sánta Antal (szerk.): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. kötet - A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (3. kiadás, TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2001.) 2520,- Ft

Bozsoki Anna Mária: Környezetgazdálkodás - Tankönyv középiskolásoknak I-II. o. (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3248] 708,- Ft

Dancsó Ilona: Környezetvédelem (Junior Achievement, Szeged, 2001.) 350,- Ft

Dési Illés (szerk.): Környezetegészségtan (3., átdolg. kiadás, SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2003.) 2576,- Ft

Horváth József: Munka- és környezetvédelem (6. kiadás, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2004.) 1491,- Ft

Kerényi Attila - Bándi Gyula - Szász Tibor - Borda Jenő: Általános környezetvédelem - Globális gondok, lehetséges megoldások (3. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-3901] 3280,- Ft

Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 4402,- Ft

Kerényi Attila: Környezettan (Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.) 4980,- Ft

Környezetvédelem - Multimédiás oktatóanyag CD-ROM (Innovadidact Bt., Budapest, 2003.) 9875,- Ft

Láng István (főszerk.): Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. (2., átdolg., bőv. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) a két kötet együtt 14.900,- Ft

Lükő István: Környezetpedagógia (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 2231,- Ft

Madárné Gyurján Ildikó (szerk.): Madarak és fák napja - Környezetvédelem a századfordulón (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2004.) 900,- Ft

Magyarország természetvédelme (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép, 21.100,- Ft

Mészáros Ernő: A környezettudomány alapjai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1890,- Ft

Mihály Botond - Botta-Dukát Zoltán (szerk.): Özönnövények - Biológiai inváziók Magyarországon - A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei c. sorozat (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2004.) 2940,- Ft

Nagy Éva, D. - Varga Emma: Védett erdei növények (Csodaország Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1590,- Ft

Rédey Ákos - Módi Mihály - Tamaska László: Környezetállapot-értékelés (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2002.) 950,- Ft

Rókusfalví Pál: A környezetpszichológia alapkérdései (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 720,- Ft

Szerényi Gábor: Természetismereti, ökológiai és környezetvédelmi vizsgálatok terepen és laboratóriumban (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Tardy János (főszerk.): Értékőrző Magyarország - Nemzeti parkok, világörökség (2. kiadás, TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002.) 3570,- Ft

Tardy János - Dosztányi Imre (szerk.): Értékőrző Magyarország - Nemzeti parkok, világörökség (TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 2003.) angol, német, magyar háromnyelvű CD-ROM 3920,- Ft

Várnagy László - Budai Péter: Mezőgazdasági vegyi anyagok higiéniája és toxikológiája (Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2003.) 3600,- Ft

Zobory Erzsébet: Ember- és környezettan (Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004.) 770,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker