1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Okker Kiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Ádám György: Az emberi elme színe és fonákja - Tanulmányok, esszék, interjúk az agyról és a tudás átadásáról (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1700,- Ft

Attwood, Tony: Különös gyerekek - Önsegítő könyvek c. sorozat (Animus Kiadó, Budapest, 2002.) 1290,- Ft

Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 1650,- Ft

Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 1670,- Ft

Balázs Anna - Őszi Patrícia - Prekop Csilla: Pedagógiai irányelvek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1996.) 500,- Ft

Balázs Sándor (szerk.): A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái - Szöveggyűjtemény (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 660,- Ft

Balogh László (szerk.): Iskolai tehetséggondozás (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2001.) 980,- Ft

Balogh László: Iskolavezetés és korszerű tanulási környezet (Okker Kiadó, Budapest, 2004.) 1000,- Ft

Bánki Vera - Bálványos Huba: Differenciálás a művészeti nevelésben (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1480,- Ft

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 2875,- Ft

Bärnkopf Zsolt: Az érzelmek könyve (2. kiadás, Flaccus Kiadó, Budapest, 2003.) 980,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A gondolkodás könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2001.) 890,- Ft

Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve (Flaccus Kiadó, Budapest, 2002.) 1490,- Ft

Báthory Zoltán: Maratoni reform - A magyar közoktatás reformjának története, 1972-2000 - Mestersége tanár c. sorozat (Önkonet Kiadó, Budapest, 2001.) 2900,- Ft

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek - Egy differenciális tanításelmélet vázlata (3., átdolg. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 2850,- Ft

Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (RAABE Kiadó, Budapest, 1997.) 1980,- Ft

Benedek István: Száz eset, ezer tanulság - Történetek a nevelés-oktatás világából (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 700,- Ft

Bíró Endre - Bosch Mária - Varga Mária Beáta (szerk.): Jogalkalmazás a közoktatásban 1-2. - Útmutató és példatár (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1999-től) alapmű CD-melléklettel 9240,- Ft

Bíró Jenő: Tanulmányok alatti vizsgák az iskolában - Módszertani levelek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2001.) 600,- Ft

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 485,- Ft

Campbell, Ross: Dühöngő ifjak - Hogyan szelídíthatjük meg gyermekeink haragját? (3. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Életre szóló ajándék - Hogyan szeressük gyermekünket? (7. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Nehéz évek - Hogyan szeressük kamasz gyermekünket? (5. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Óvjuk őket! - Gyermekeink kábítószerveszélyben (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 1300,- Ft

Campbell, Ross: Szülői hivatás - Hogyan ismerjük meg gyermekünket? (5. utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1300,- Ft

Chapman, Gary - Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva - A gyerekek öt szeretet-nyelve (4. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-2916] 1480,- Ft

Czachesz Erzsébet, Cs.: Olvasás és pedagógia (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-2914] 1080,- Ft

Czigler István (szerk.): Túl a fiatalságon - Megismerési folyamatok időskorban - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1800,- Ft

Czike Bernadett - Vég Katalin (szerk.): Műhelytitkok (Önkonet Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 2567,- Ft

Csíkszentmihályi Mihály: Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Boldogságreceptek (3. utánnyomás, A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 2300,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel Konferenciakötet (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2003.) 1800,- Ft

Dobos Krisztina - Gazda István - Kovács László: A fasori csoda - Rátz László, Mikola Sándor, Wigner Jenő, Neumann János - Mesterek és tanítványok c. sorozat (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2004.) 600,- Ft

Dombi Alice: Emlékezzünk régiekről (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1260,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A neveléselmélet alapkérdései (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 3600,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: Nevelési törekvések a XIX. században (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János - Varga István: Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2240,- Ft

Dombi Alice: Tanári minta - Mintatanár (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 1400,- Ft

Dombi Alice - Oláh János: A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2004.) 2380,- Ft

Erdélyi Ildikó: Tér és tükör: mindennapi kísérteteink - Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok (Flaccus Kiadó, Budapest, 2004.) 2200,- Ft

Falus Iván (szerk.): Didaktika (4., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 4060,- Ft

Falus Iván - Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Fehér Erzsébet: Az oktatás és nevelés története (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 1344,- Ft

Fehér Erzsébet: Tanítóképzőnk története - Sárospatak 1857-1997 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 933,- Ft

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1157,- Ft

Fekete Gabriella - Gyurkó Edit - Szenográdi Péter (szerk.): Pedagógiai innovációk Békés megyében (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2003.) 1406,- Ft

Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban - A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a mai hazai andragógiában - Philosophiae Doctores c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Feuer Mária: A firka lélektana (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1850,- Ft

Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2400,- Ft

Füle Sándor: Párbeszéd a szülők és a pedagógusok között (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Gácser Magdolna: Pedagógiai pszichiátria (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1680,- Ft

Golnhofer Erzsébet - Nahalka István: A pedagógusok pedagógiája (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 3404,- Ft

Griffin, Em: Együtt-lét - Mitől jó egy csoport? (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1750,- Ft

Grósz Lajos (összeáll.): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei (Országos Ped. Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Hallesby, Ole: Személyiségtípusok (6. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 880,- Ft

Hunyady György - Hamilton, David L. - Anh, Nguyen Luu Lan (szerk.): A csoportok percepciója - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.) 4450,- Ft

"Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni" - Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából (Kodály Zoltán Zeneped. Int., Kecskemét, 2003.) 1600,- Ft

Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás - Mestersége tanár c. sorozat (2. kiadás, Önkonet Kiadó, Budapest, 2004.) 5800,- Ft

Kapócs Imre (szerk.): Ifjú-kór 2. (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 2200,- Ft

Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2240,- Ft

Kárpáti Andrea (sorozatszerk.): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) CD-melléklettel 3360,- Ft

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia - Addiktológiai és pszichoterápiai tanulmányok - Pannónia Könyvek c. sorozat (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2500,- Ft

Kiss Gyöngyi - Vígh Katalin - Tóth Katalin: Szociális történetek I: (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Kolozsváry Judit (szerk.): Ilyenek vagyunk - Pszichológiai szöveggyűjtemény - Differenciáló pedagógia c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Kolozsváry Judit: Más gyerek, más szülő, más pedagógus (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1690,- Ft

Korszerű iskolavezetés - Közoktatási kézikönyv (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 1993-tól) CD-melléklettel 13.440,- Ft

Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 1970,- Ft

Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 2600,- Ft

Kurucz Rózsa: Az első magyar óvóképző (Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 2300,- Ft

Ládi László - Széplaki György (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 3827,- Ft

Lányi Katalin (szerk.): Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára - Esszégyűjtemény 1946-ból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Loránd Ferenc: Értékek és generációk (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2800,- Ft

Makai Katalin: Iskolai önértékelés, hogyan? - Minőség és gyakorlat - Okker minőségbiztosítás c. sorozat (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 650,- Ft

Mann Miklós: Budapest oktatásügye, 1873-2000 (Önkonet Kiadó, Budapest, 2003.) 2000,- Ft

Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században (Önkonet Kiadó, Budapest, 2004.) 2400,- Ft

Mészáros István: Magyar iskola 996-1996 - Előadások, cikkek, beszédek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1428,- Ft

Mészáros István: A katolikus ezeréves iskola története Magyarországon (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Mező Ferenc: A tanulás stratégiája (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 1500,- Ft

Mező Ferenc - Miléné Kisházi Edit: Művésztehetségek azonosítása, gondozása (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2003.) 1490,- Ft

Mikonya György: Kiút vagy tévút? - Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1680,- Ft

Molnár Andrea: Idegennyelv-tanítás - másképpen? - Minták a magyarországi tanítási gyakorlatból (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1363,- Ft

Nagy József: Nevelési kézikönyv - Pedagógiai programok készítéséhez (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-2911] 1980,- Ft

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Vallomások a válásról (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 610,- Ft

Németh András - Boreczky Ágnes: Nevelés, gyermek, iskola - A gyermekkor változó színterei - Neveléselméleti és neveléspszichológiai bevezetés - ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének közleményei c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1960,- Ft

Novák Márta (szerk.): Az alvás- és ébrenléti zavarok diagnosztikája és terápiája (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 2300,- Ft

Ormándi János: A kultúrpolitikus Keresztury Dezső (APC-Stúdió Bt., Gyula, 2003.) 1500,- Ft

Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1600,- Ft

Pléh Csaba - Kampis György - Csányi Vilmos (szerk.): A megismeréskutatás útjai - Pszichológiai műhely c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1480,- Ft

Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 1367,- Ft

Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1680,- Ft

Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei - A XIX-XX. század gyermekkorának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2464,- Ft

Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás - Miért tanulunk jól vagy rosszul? (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Rókusfalvy Pál: Az ember, fejlődése és fejlesztése (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 2360,- Ft

Schopler, Eric: Életmentő kézikönyv szülőknek (Kapocs Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 2000,- Ft

Seamands, David: Gyógyító sebeink (Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1100,- Ft

Setényi János: A minőség kora - Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába (RAABE Kiadó, Budapest, 1999.) 1980,- Ft

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 411,- Ft

Sovány István: A multimédia alkalmazása az oktatásban (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 850,- Ft

Stephens, Larry: Gyermeked hite (Utánnyomás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Stöckert Károlyné: Személyiség-lélektan nevelőknek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1493,- Ft

Szabó István: Pszichológia - Általános és személyiség-lélektani ismeretek (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1680,- Ft

Szabó Lajos: Tanügyigazgatási problématár - Válogatás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási gyakorlatából (Okker Kiadó, Budapest, 2001.) 1100,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1176,- Ft

Szabolcs Éva - Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok II. - Új szempontok, új források (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1251,- Ft

Szasz, Thomas S.: Az elmebetegség mítosza - A személyes magatartás elméleti alapjai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2560,- Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések - A lelki szükségletek tökéletesedésének segítése, a moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1493,- Ft

Szendi Emma: A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között, 1920-1938 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1792,- Ft

Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak - Hatásos beszédek, sikeres módszerek (Cserelapos, kétkötetes alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2003-tól) csak az alapmű 10.290,- Ft

Tarcsa Zoltán (szerk.): Intézményi minőségirányítási program - Hogyan? (Okker Kiadó, Budapest, 2004.) 1300,- Ft

Tarcsa Zoltán - Kovács Zoltán: OKAIM VIII. - Nevelés, művelődés, minőség (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Módszertani segédanyag a pedagógiai program módosításához (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2001.) [PK-00022] 945,- Ft

Tompáné Balogh Mária: Módszertani segédanyag a pedagógiai program módszertanához (Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2004.) [PK-K0101] 987,- Ft

Tóth Anna (szerk.): Tanügyi segédletek és iratminták (3. kiadás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2004.) 2100,- Ft

Tóth László: Pszichológia a tanításban (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1695,- Ft

Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 1450,- Ft

Tóth Tiborné - Sárköziné Kollárits Edit: Nevelési rendszerfejlesztés - Szociálpedagógia a nevelésközpontú, minőségbiztosított iskoláért (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1400,- Ft

Tournier, Paul: Személy és szerep (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 1500,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Kicsi, de ép - Kisiskoláknak a minőségirányításról (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Minőségbiztosítás a kollégiumi pedagógiai programban, hogyan? (Okker Kiadó, Budapest, 2003.) 1700,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Minőségirányítás többféle módon (Okker Kiadó, Budapest, 2004.) 2300,- Ft

Trencsényi László: Nevelés- és iskolaelméleti gyakorlatok (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1600,- Ft

Trencsényi László (szerk.): OKAIM Módszertani Füzetek VII. - A szervezet kultúrája éa a kultúra szervezete (2. kiadás, Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 2200,- Ft

Trencsényi László (szerk.): Példák és példaképek (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2001.) 358,- Ft

Vajda Zsuzsanna (szerk.): Az intelligencia és az IQ-vita - Pszichológiai Szemle Könyvtár c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2560,- Ft

Vajda Zsuzsanna (szerk.): Pszichológia és nevelés - Pszichológiai Szemle Könyvtár c. sorozat (Utánnyomás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1580,- Ft

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története - Szöveggyűjtemény (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1904,- Ft

Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.): Értékek az életben és a retorikában - Pszichológiai Tanulmányok c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 3500,- Ft

Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai (Flaccus Kiadó, Budapest, 2003.) 2790,- Ft

Veczkó József: A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai (3. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 1680,- Ft

Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem, család és gyermek-érdekek (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2002.) 2800,- Ft

Vekerdy Tamás: Lélek-jelenlét (Önkonet Kiadó, Budapest, 2000.) 1200,- Ft

Vertig Józsefné (szerk.): Minőségügy B.-A.-Z. megye közoktatási intézményeiben (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ped. Szakmai és Szakszolgálati Int., Miskolc, 2001.) 510,- Ft

Veszprémi László: A didaktika - Alapfogalmai és fejlődése (2. utánnyomás, APC-Stúdió Bt., Gyula, 2001.) 2380,- Ft

Vopaleczky György: Minőségbiztosítás és programfejlesztés a kollégiumban (Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 2001.) 2053,- Ft

Wagner, Maurice E.: Vagyok-e valaki? - A helyes önértékelés fontossága (3. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1750,- Ft

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet (Okker Kiadó, Budapest, 2000.) 1690,- Ft

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1549,- Ft

Zsolnai József: Kisiskolás gyerek a családban (4. kiadás, OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém, 2003.) 403,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker