Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet, régészet - Segédkönyv középiskolások számára (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3600] 2380,- Ft

Balázsi Zoltánné et al.: Szabadidős tevékenységek - Kézikönyv és módszertani segédlet a kismesterségek oktatásához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 3920,- Ft

Bálint Sándor - Barna Gábor: Búcsújáró magyarok - A magyarországi búcsújárás története és néprajza (Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 2800,- Ft

Banner Zoltán: Deák Beke Éva Album (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-4202] 1200,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13112] 1990,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése I. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15147] 1180,- Ft

Beke László: Műalkotások elemzése II. - Építészeti és tárgyi környezet (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-15247] 1340,- Ft

Boross Marietta - Karácsony Zoltán: Magyar népi kultúra - Népművészet, népszokások, néptánc (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 2800,- Ft

Boross Marietta: Népművészet (Utánnyomás, KIT Kiadó, Budapest, 2003.) 1900,- Ft

Carr-Gomm, Sarah: Szimbólumok a művészetben (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft

Crozier, Ray: Pszichológia és design (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 1717,- Ft

Csapody Miklós: Bálint Sándor élete és politikai működése (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 5950,- Ft

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 4200,- Ft

Deák Ferenc: Betű és rajz - Művészeti album a könyvtervezésről (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-4201] 4800,- Ft

Debicki, Jacek - Favre, Jean François - Grünewald, Dietrich - Pimentel, Antonio Filipe: A művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 6990,- Ft

Dempsey, Amy: A modern művészet története (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 9900,- Ft

Farkas András: Az esztétikai ítélet - Művészetpszichológiai modellek (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 2744,- Ft

Fekete Csaba József (szerk.): Építőművészet Magyarországon CD-ROM (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Gerő László: Építészeti stílusok (3. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Györffy István: A cifraszűr - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 6000,- Ft

Hajós György: A Roosevelt tér - [Építészettörténet] (Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 2003.) 1956,- Ft

Hajós György: A Szabadság tér - [Építészettörténet] (Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 2004.) 1953,- Ft

Herendi Miklós: Művészettörténet II. a nyolcosztályos gimnáziumok V-VI. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13253] 1280,- Ft

Istvánfi Gyula (szerk.): Veszendő templomaink I. - Erdélyi református templomok (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2001.) 3920,- Ft

Istvánfi Gyula - Veöreös András: Veszendő templomaink II. - Erdélyi római katolikus templomok (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 4312,- Ft

Kárpáti Andrea (sorozatszerk.): Informatikai eszközök a vizuális nevelésben (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 2500,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 9. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-175] 895,- Ft

Kiss Papp Csilla - Ritók Nóra, L.: Rajz és vizuális kultúra 10. - Szakiskola (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-176] 895,- Ft

Krähling János: Veszendő templomaink III. - Evangélikus templomok a mai Magyarországon (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 4750,- Ft

László Enikő - Kovács Károly: Rajz 15-17 éves tanulóknak (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.) [NT-13255] 883,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében és kötetben meg nem jelent írások - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Pataki Gábor: Művészettörténet III. a nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13353] 1450,- Ft

Pázmány Ágnes - Permay Éva: Látás és ábrázolás a rajz és műalkotások elemzése tantárgyhoz a gimnázium I-III. számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13136/1] 1110,- Ft

Ráth Mátyás: Az Iparművészet Könyve 1-3. kötet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) kötetenként 4400,- Ft

Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás tervezése - Segédanyag a vizuális kultúra tanításához (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997.) 1568,- Ft

Schaeffer, Francis: Művészet és Biblia (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 750,- Ft

Soltra Elemér: A rajz tanítása (4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 3920,- Ft

Somorjai Ferenc: Művészettörténet (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 1910,- Ft

Takács György: Aranykertbe' aranyfa - Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 3600,- Ft

Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek (Enciklopédia Kiadó, Budapest) [EC-001101] 1900,- Ft

Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció (Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2002.) 3940,- Ft

Vasari: A renaissance nagy művészei (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2003.) 3200,- Ft

Végvári Lajos: Szőnyi István - Bernáth Aurél (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2003.) 4491,- Ft

Whiting, Roger: Leonardo, a reneszánsz ember (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 5800,- Ft

Wood, Marion: Az ősi Amerika - Művelődéstörténeti képeskönyv fiataloknak (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 3500,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker