Anderle Ádám - Balogh András - Búr Gábor - Rostoványi Zsolt: Nemzet és nacionalizmus - Ázsia, Afrika, Latin-Amerika (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Balla Árpád: Társadalmi ismeretek tanulói segédlet a középiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0039] 650,- Ft

Balla Árpád: Társadalmi ismeretek munkafüzet a középiskolák számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0039/M] 550,- Ft

Bayer József - Jávor István - Utasi Ágnes: Társadalomismeret - A politika - A munka világa - Az életmód kérdései (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-173001] 678,- Ft

Bóna Gézáné: Kézikönyv - Ember- és társadalomismeret, Etika tankönyvhöz (Okker Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Csapody Miklós: Bálint Sándor élete és politikai működése (Korona Kiadó, Budapest, 2004.) 5950,- Ft

Csizmadia Ferencné Nemes Márta: Ismeretek a családról (A Családi Nevelésért Alapítvány, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret 9-10. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-012] 895,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Társadalmi ismeretek 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0741] 660,- Ft

Élet a polgárosodó Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) [CR-0009] 4875,- Ft

Fekete Sándor - Osváth Péter: Az öngyilkosság - Az öröklődéstől a kultúráig (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2700,- Ft

Forgács Attila -Györfi-Tóth Péter- Mező Ferenc - Nagy Imre - Veliky János: Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13244/1] 729,- Ft

Frich Mária - Trencsényi Borbála: Nógrádi képek a magyar polgárosodás idejéből - XIX. század vége, XX. század eleje - Olvasókönyv (Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület, Budapest, 2003.) 1800,- Ft

Hegedűs Sándor: Cigány kronológia (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2000.) 990,- Ft

Hegedűs Sándor: Cigányábrázolás a magyar költészetben (2. kiadás, Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2004.) 1400,- Ft

Hernádi Miklós: Családbomlás az ezredfordulón - Angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1450,- Ft

Kamarás István: Kis magyar religiográfia (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 3500,- Ft

Kántor Lajos - Kovács Kis György: Kulcsok Kolozsvárhoz - A föl nem adható város (Mozaik Kiadó, Szeged-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.) 3400,- Ft

Kapcsáné Németi Júlia - Mihók Sándorné - Szabó Imre: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 9-10. - Középsúlyos értelmi fogyatékosok számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.) [MK-950-5510102] 900,- Ft

Kopper Lászlóné: Népek, kultúrák - Társadalomismeret, életmódtörténet (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1512,- Ft

Kovács Nóra - Szarka László (szerk.): Tér és terep - Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből - Az MTA Kisebbségkutató Intézetének Évkönyve c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2590,- Ft

Kovácsné Bede Ágnes - Kovács István: Társadalomismeret - Állampolgári ismeretek (Csokonai Kiadó, Debrecen) [CI-0002] 490,- Ft

Kukorelli István - Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak (Korona Kiadó, Budapest, 1998.) [KO-0113] 999,- Ft

Lengyel Márton: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz - Turizmus stratégia (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2000.) 1950,- Ft

Lenkovics Barnabás: A dologi jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 2053,- Ft

Lenkovics Barnabás - Székely László: A személyi jog vázlata - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 1736,- Ft

Lenkovics Barnáné: Falu, város - Társadalomismeret, életmódtörténet (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 952,- Ft

Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-10. osztály számára (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba) [KT-0612] 850,- Ft

Lontai Endre: Szellemi alkotások joga - Magyar polgári jog c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 2053,- Ft

Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében és kötetben meg nem jelent írások - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4900,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unió alkotmánya (Saldo Rt., Budapest, 2004.) 2500,- Ft

Magyar Péter: Az Európai Unióról (Saldo Rt., Budapest, 2003.) 980,- Ft

Modláné Simon Veronika: Munkajogi ismeretek (Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2001.) 600,- Ft

Mózer Ibolya: Európa gyökerei (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 2500,- Ft

Nagy Angelika: Az Európai Unió (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar néprajz II. - Gazdálkodás (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 7250,- Ft

Pitrik József - Ulcz Gyula (szerk.): Magyarországi társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós csatlakozás kapujában (SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2004.) 1323,- Ft

Politikai filozófiák enciklopédiája (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 5990,- Ft

Pozsgay Imre: A rendszerváltás (k)ára (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 1690,- Ft

Pulay Gyula: A szeretett vezető (Harmat Kiadó, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Salánki Ágnes (szerk.): A reklámról ma Magyarországon (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2001.) 1811,- Ft

Schuman, Robert: Európáért - Mádl Ferenc előszavával (2. kiadás, Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2004,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén I. kötet - Háromszék - Kovászna megye (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén II. kötet - Csík-, Kászon- és Gyergyószék - Hargita megye (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 4500,- Ft

Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén III. kötet - Udvarhelyszék (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 4900,- Ft

Sille István: Illem, etikett, protokoll (2., átdolg. kiadás, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2003.) 5040,- Ft

Simai Mihály: Zöldebb lesz-e a világ? - A fenntartható fejlődés szerkezeti problémái a XXI. század elején (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 1490,- Ft

Tihanyi Tamás: Dögcédula és kereszt - Halálos küldetések az életért (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Vékás Lajos: Öröklési jog - Magyar polgári jog c. sorozat (5. kiadás, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 1699,- Ft

Zentai Tünde: Az ágy és az alvás története (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 4400,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker