Az 1848/49-es szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x140 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Altmann Julianna - Biczó Piroska - Buzás Gergely - Horváth István - Kovács Annamária - Végh András: Medium Regni - Magyar középkori királyi székhelyek (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 4300,- Ft

Anderle Ádám - Balogh András - Búr Gábor - Rostoványi Zsolt: Nemzet és nacionalizmus - Ázsia, Afrika, Latin-Amerika (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Anonymus: Gesta Hungarorum - A magyarok cselekedetei - Szent István Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 2500,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1503] 995,- Ft

Balázs Mátyás - Jakab György: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. osztálya számára (Konsept-H Kiadó, Budapest) [KT-1505] 995,- Ft

Balla Árpád: Történelem a szakiskolák 9. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) [KO-0160] 1050,- Ft

Balla Árpád - Dürr Béla - Szebenyi Péter: Történelem a szakiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) [KO-0159] 1050,- Ft

Benkes Mihály (szerk.): Történelem témavázlatok érettségizőknek és felvételizőknek (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2001.) 1500,- Ft

Bibó István: 1956 (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Bolla Ilona: Az egységes jobbágyság kialakulása Magyarországon (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 1999.) 1750,- Ft

Bujdosó Emma: A nemzetállamok és a polgárság kora (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1212] 1428,- Ft

Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1112] 1428,- Ft

Cicero, Marcus Tullius: Az állam (2. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1680,- Ft

A CR-32-től a MIG-29-ig (Puma Egyesület, Kecskemét, 2004.) 60 perces videofilm 2500,- Ft; DVD-n 4900,- Ft

Csala Istvánné: Történelem - részletes vizsgakövetelmények (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-9302] 680,- Ft

Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914 (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2300,- Ft

Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között (Utánnyomás, Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2300,- Ft

Cser Lászlóné: A halhatatlan Maecenas (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 2300,- Ft

Csorba Csaba - Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0144] 990,- Ft

Csorba Csaba - Katona András: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Korona Kiadó, Budapest) [KO-0145] 990,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák 12. évfolyama számára (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) [KO-0147] 990,- Ft

Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1600,- Ft

Dedieu, Jean-Pierre: Az inkvizíció - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1200,- Ft

Diószegi István (szerk.): Egyetemes történeti szöveggyűjtemény, 1789-1914 (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4190,- Ft

Dobschiner, Johanna: Életre választott (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 750,- Ft

Duray Miklósné - Susánszky Jánosné: Történelem 9-10. (Konsept-H Kiadó, Piliscsaba, 2002.) [KT-0740] 660,- Ft

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1325,- Ft

Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 2700,- Ft

Európa 1000 körül (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa - 1945-1989 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Európa - 1989-1999 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Fabiny Tibor: Kincs a cserépedényben - Bauhofer György élete (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 880,- Ft

Farkas Judit: Történelmi fogalomgyűjtemény (Maxim Kiadó, Szeged, 2004.) 1280,- Ft

Fegyveres konfliktusok a II. világháború után (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története (5. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 3300,- Ft

Fodor Imre: Svéd történelem magyar kapcsolatokkal a 18. századig (2. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Függetlenségi harcok - Magyarország a XVII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Gabányi János: Magyar várak legendái (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Galántai József: Magyarország az I. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 4250,- Ft

Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem, 1790-1918 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 2990,- Ft

Görtemaker, Manfred: A Német Szövetségi Köztársaság története (Korona Kiadó, Budapest, 2003.) 5900,- Ft

Gráfik Imre: Hajózás és gabonakereskedelem (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3000,- Ft

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond: Történelem a középiskola I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13104/1] 567,- Ft

Haraszti Éva, H.: Kossuth angliai éveiről (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1280,- Ft

A határon túli magyarság (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem I. - A kezdetektől i.e. 500-ig (11. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem II. - Kr.e. 500-tól Kr.u. 1000-ig (10. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem III. - 1000-től 1500-ig (9. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem IV. - 1500-tól 1789-ig (8. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem V. - 1789-től 1914-ig (7. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László: Történelem VI. - 1914-től 1990-ig (6. kiadás, Reáltanoda Alapítvány, Budapest, 2004.) 1680,- Ft

A honfoglalás és a letelepedés (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Hoppál Dezső: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2003.) 2700,- Ft

Horváth Tamás, J. - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága - XIII. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 2100,- Ft

Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) [PD-109] 1950,- Ft

Hosszú Gyula: A század fele 1914-1945 (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1110] 1190,- Ft

Hosszú Gyula - Segesdi Márta: Ókor (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2002.) 1850,- Ft

Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia történelemtanároknak (Önkonet Kiadó, Budapest, 2002.) 3500,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János I. (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

Huszár Tibor: Kádár János II. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 2980,- Ft

A II. világháború Európában és Észak-Afrikában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Jóvérné Szirtes Ágota - Sipos Péter - Székely Gábor: Történelem IV. 1914-1998 (5. kiadás, Cégér Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004.) [CK-0001/1] 1128,- Ft

Juhász László: Bécs magyar emlékei (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1500,- Ft

Kanyó Anna - Tóth Ildikó: Tesztkérdések történelemből (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 780,- Ft

Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez - Írásbeli 11. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-81460] 1030,- Ft

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig - Reprint sorozat (Utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 9800,- Ft

Katona András (szerk.): A történelemtanítás gyakorlata - Tantárgy-pedagógiai tankönyv (2., átdolg. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2003.) 3640,- Ft

A kereszténység születése és elterjedése (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Keresztes hadjáratok a XII-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Kiszely Gábor: Állambiztonság, 1956-1990 (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 1490,- Ft

Kiszely Gábor: ÁVH - Egy terrorszervezet története (Korona Kiadó, Budapest, 2000.) 1490,- Ft

Kiszely Gábor: Szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2450,- Ft

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867 (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 2500,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem tankönyv 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-056] 1095,- Ft

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes: XX. század - Történelem munkafüzet 12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) [PD-057] 595,- Ft

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 1250,- Ft

Köpeczi Béla: Vetési Kökényesdi László - Kuruc diplomata és a császár katonája 1680?-1756 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.) 980,- Ft

Középiskolai történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0008] 1690,- Ft

Kristó Gyula: Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig - 20 tanulmány a 10. századi magyar történelemről (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 2460,- Ft

Larousse Panteon 1. - A kezdetektől a középkorig (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 8500,- Ft

Larousse Panteon 2. - A reneszánsz és felvilágosodás (Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 8500,- Ft

Lator László, ifj.: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-15404/1] 668,- Ft

Lőrinc László: Felvilágosodás és forradalom (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-11090] 866,- Ft

Magyar kódex 5. kötet - Az Osztrák-Magyar Monarchia (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar kódex 6. kötet - Magyarok a 20. században (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) CD-melléklettel 8900,- Ft

Magyar miniszterelnökök (2. kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.) 6900,- Ft

A magyar nép vándorlása (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 100x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2000.) 4125,- Ft

Magyarország a X-XI. században (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország az Anjouk és Zsigmond korában 1301-1437 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában 1437-1526 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország közigazgatása - 1910 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország közigazgatása és területgyarapodása - 1938-1941 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Magyarország kultúrája a X-XIII. században (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Magyarország nemzetiségei a századfordulón (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Magyarország a II. világháború idején (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.) 4000,- Ft

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái (Nap Kiadó, Budapest, 2003.) 3700,- Ft

Mexikó rövid története (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1120,- Ft

Mezei Mária: Kedves Hatalim! (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Mészáros István: Devictus vincit - Tanulmányok a magyar katolikus egyház 1945-2000 közötti történetéről (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1800,- Ft

Mészáros István (szerk.): Ki volt Mindszenty? - Cikkgyűjtemény, 1944-1998 (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 933,- Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Frontvonal - Sztehlo Gábor élete (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Hogy véget érjen a sötétség - Dokumentumok Sztehlo Gábor lelkész gyermekmentő munkájáról a II. világháború idején (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 880,- Ft

Mondin, Battista: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 5700,- Ft

A nagy földrajzi felfedezések és gyarmatosítás XV-XVII. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Nagy Imre: Kormányprogram (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 790,- Ft

Nagy László, J.: Az arab országok története a XIX-XX. században (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1999.) 1680,- Ft

Nagy László, J.: Az európai integráció politikai története (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1280,- Ft

A napóleoni háborúk (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Nemeskürty István: Mi, magyarok - Történelmünk ezerszáz éve (4., jav. kiadás 2. utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 2400,- Ft

Németh György: Karthágó és a só (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 2990,- Ft

Németh György: Római történeti kézikönyv (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 5490,- Ft

A népvándorlás - III-VI. század (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény I. o. - A kezdetektől a X. századig (Mozaik Kiadó, Szeged, 1999.) [MS-3603] 980,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény II. o. - XI.-XVII. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1997.) [MS-3604] 980,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szemelvénygyűjtemény III. o. - XVIII.-XIX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 1998.) [MS-3605] 980,- Ft

Nikolényiné Gáti Edit: Történelmi szöveggyűjtemény - XX. század (Mozaik Kiadó, Szeged, 2000.) [MS-3606] 980,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika, 1956 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001.) 1200,- Ft

Nóvé Béla (szerk.): Kortárs krónika, 1989 (Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Az ókori Görögország (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Az ókori Itália (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Az ókori Kelet (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Az Osztrák-Magyar Monarchia (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv jogra készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1175,- Ft

Pallai László - Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek - Történelemből (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2001.) 1175,- Ft

Pándi Lajos: Kelet-európai diktatúrák bukása - Dokumentumgyűjtemény (Mozaik Kiadó, Szeged, 1996.) [MS-3602] 1080,- Ft

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken (Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.) 6900,- Ft

Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken (2. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 6900,- Ft

Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar honfoglalás kútfői - Reprint sorozat (Reprint kiadás 2. utánnyomás, Nap Kiadó, Budapest, 2000.) 6000,- Ft

Páva István: A Harmadik Birodalomból jelentjük - A berlini magyar nagykövetség a II. világháborúban (Pro Pannonia, Pécs, 2001.) 2500,- Ft

Pesti János: Történelem III. 1640-1914-ig (Cégér Könyvkiadó, Budapest, 2004.) 850,- Ft

Petiška, Eduard: Görög mondák és regék (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 2600,- Ft

Pintér Zoltán: Háborúk és békék az európai történelemben - Jövő, jelen, történelem c. sorozat (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 398,- Ft

Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2002.) 1998,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi lexikon (Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2001.) 1598,- Ft

Pintér Zoltán (szerk.): Történelmi vaktérképgyűjtemény általános és középiskolásoknak (2. kiadás, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2000.) 420,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Pölöskei Ferenc (szerk.): 20. századi egyetemes történet III. (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Puskás Norbert (összeáll.): Felvételi feladatsorok történelemből 1990-2002 (2. kiadás, Maxim Kiadó, Szeged, 2003.) 1480,- Ft

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora (3. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711 (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

A reformáció Európában - A katolikus megújulás Európában (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Révai Nagy Lexikona (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 4500,- Ft

Révai Új Lexikon 1-13. kötet (Babits Kiadó, Szekszárd, 2004.) kötetenként 5200,- Ft

A Római Birodalom kialakulása - A Római Birodalom (Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 120x160 cm-es duó, azaz kétoldalas falitérkép 23.400,- Ft

Rónai András: Atlas of Central Europe 1945 - [A Közép-Európa Atlasz angol nyelvű változata] (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Rónai András: Közép-Európa Atlasz, 1945. (Reprint kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 8900,- Ft

Salamon Konrád: Magyar történelem, 1914-1990 (3., jav. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Lektorátusa, Budapest, 2004.) 2300,- Ft

Salamon Konrád: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13384/2] 1040,- Ft

Schadt Mária: "Feltörekvő dolgozó nő" - Nők az ötvenes években (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 1790,- Ft

Schuster, Rudolf: Ultimátum (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2003.) 3591,- Ft

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében - Őstörténeti tanulmányok (4. kiadás, Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2310,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - A magyar történelem a kezdetektől 1914-ig (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-007] 850,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. - Munkafüzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-009] 495,- Ft

Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 10. (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen) [PD-008] 850,- Ft

Stefány Judit: A XIX. század első fele (AME-Füpi Tankönyvcentrum, Budapest) [AF-1209] 866,- Ft

Szabó Péter: Történelem a középiskolák II. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/1] 1050,- Ft

Pálinkás Mihály - Száray Miklós: Történelem II. Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13263/M] 660,- Ft

Száray Miklós - Szász Erzsébet: Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-456-1015102] 1105,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára (Műszaki Könyvkiadó, Budapest) [MK-468-1115102] 1150,- Ft

Száray Miklós: Történelem a középiskolák I. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/1] 939,- Ft

Száray Miklós: Történelem I. - Munkafüzet, szöveges és térképes feladatok, vázlatok, fogalomtár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13163/M/1] 660,- Ft

Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei (Pro Pannonia, Pécs, 2004.) 3500,- Ft

Szent István király Intelmei és törvényei - Szent István Könyvek c. sorozat (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 580,- Ft

A Szent Korona országai - 1886 (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 47x61 cm-es térkép, faléccel, fóliázva 1650,- Ft

Szigethy Gábor (összeáll.): Jelenidőben - Vezércikk, 1956. október 23. (Holnap Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Szilágyi Á. - Sáringer L.: Ifjú Horthy Miklós (Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 2500,- Ft

Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 1950,- Ft

Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002.) 1900,- Ft

Tatárjárás és új honalapítás Magyarországon (Cartographia Kft., Budapest, 2002.) 120x160 cm-es falitérkép 21.100,- Ft

Tóth Sándor: Isten ritmusa - Szentek, századok, zarándokutak (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 1900,- Ft

A történelmi Magyarország megyecímerei (Cartographia Kft., Budapest, 2000.) 47x61 cm-es térkép, faléccel, fóliázva 1650,- Ft

Történelmi atlasz (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006] 1160,- Ft

Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Budapest) [CR-0006/K] 780,- Ft

Történelmi világatlasz (3. kiadás, Cartographia Kft., Budapest, 2004.) 5900,- Ft

A trianoni béke következményei (Cartographia Kft., Budapest, 1999.) 100x140 cm-es falitérkép 15.600,- Ft

Tschuy, Theo: Becsület és bátorság - Carl Lutz, a budapesti zsidók megmentője (Well-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2003.) 3591,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): Az 1849-es cári intervenció Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2950,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történet, 1789-1890 (2. kiadás, Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Vadász Sándor (szerk.): 20. századi magyar történet (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 2990,- Ft

Varga Magdolna: Érettségi-felvételi feladatok - Történelem (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-3220] 980,- Ft

Varga Ottó: Magyarország története (Reprint kiadás, Babits Kiadó, Szekszárd, 2000.) 3000,- Ft

Vargyai Gyula: Magyarország a II. világháborúban (Korona Kiadó, Budapest, 2001.) 3150,- Ft

Vékony Gábor: Magyar őstörténet, magyar honfoglalás (Nap Kiadó, Budapest, 2002.) 2600,- Ft

Vékony Gábor: A székely írás története (Nap Kiadó, Budapest, 2004.) 2900,- Ft

Veszprémy László (szerk.): Az első és második keresztes háború korának forrásai - Középkori keresztény írók c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 1999.) 880,- Ft

Vilmosné Risai Mária - Ujvári Pál (szerk.): Történelem - Tanári kincsestár - Segédanyagok és ötletek a tanórához (Cserelapos alapmű kiegészítő kötetekkel, RAABE Kiadó, Budapest, 2000-től) csak az alapmű 7.140,- Ft

Virágvölgyi András: Magyar történelem - Sequens (3. kiadás, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, 2003.) 2490,- Ft

Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus (Pro Pannonia, Pécs, 2002.) 2000,- Ft

Vonyó József (szerk.): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században - Tanulmányok (Pro Pannonia, Pécs, 2003.) 2300,- Ft

Walter Mária: Történelem a középiskolák 10. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13204/3] 1000,- Ft

Wass Albert: Átoksori kísértetek (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1480,- Ft

Wass Albert: Eliza (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1800,- Ft

Wass Albert: Elvész a nyom (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1600,- Ft

Wass Albert: Jönnek! / Adjátok vissza a hegyeimet! - Két regény egy kötetben - Wass Albert életműsorozat (4. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2004.) 1380,- Ft

Wass Albert: Kard és kasza I-II. (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 3400,- Ft

Wass Albert: Vérben és viharban / Egyedül a világ ellen (2. kiadás, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004.) 1280,- Ft

Závodszky Géza: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12554] 964,- Ft

Száray Miklós - Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-12654] 902,- Ft

Závodszky Géza: Történelem III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-13304/3] 1010,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker