Balogh Ferenc: Vallási ismeretek, szakrális terek (KIT Kiadó, Budapest, 2004.) 2600,- Ft

Bárdos Lajos - Werner Lajos (szerk.): Hozsanna - Teljes kottás népénekeskönyv (17. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 800,- Ft

Beccaria, Cesare: A bűnökről és a büntetésekről - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 1157,- Ft

Berán Ferenc: A keresztény erkölcs alapjai (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 880,- Ft

Biblia (18. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 3200,- Ft

Bognár Lajos - Kerényi Lajos - Rédly Elemér: Hitünk és életünk (12. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 880,- Ft

Boross Géza: Nem beszédben, hanem erőben (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 790,- Ft

Brunori, Pietro: A Katolikus Egyház - Alapok, személyek, intézmények - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1000,- Ft

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 650,- Ft

Cseri Kálmán: József (4. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 750,- Ft

Cseri Kálmán: Tízparancsolat (4. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 1300,- Ft

Csordás Eörs: Párbeszéd az iszlámmal - Mi igaz, mi nem igaz? c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 580,- Ft

Denzinger, Heinrich - Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 8.000,- Ft

Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztori kézikönyv - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2600,- Ft

Diós István (szerk.): Szentek élete II. (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3180,- Ft

Éneklő Egyház - Római katolikus népénektár (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1990,- Ft

Erőm és énekem az Úr - Ifjúsági énekeskönyv (5. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 990,- Ft

Fee, G. - Stuart, D. F.: Kétélű kard - A Biblia olvasása és értelmezése (Harmat Kiadó, Budapest, 1996.) 1100,- Ft

Fogassy Judit: Családi katekézis - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1480,- Ft

Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 1100,- Ft

Fogassy Judit: A szentmise katekézise - Katekéták kiskönyvtára c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1480,- Ft

Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel - Imakönyv fiataloknak (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 1600,- Ft

Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Valláspszichológiai tanulmányok - Pszichológiai Szemle Könyvtár c. sorozat (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 2560,- Ft

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás (Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 2100,- Ft

Jackman, D.: János levelei - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 1100,- Ft

Karácsony Sándor: Hatalom alá vetett ember (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 880,- Ft

A Katolikus Egyház Katekizmusa - Szent István Kézikönyvek c. sorozat (3. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3000,- Ft

Kindelmann Győző (szerk.): Híd az égbe - A világ legszebb imái - Irodalmi antológia (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 980,- Ft

Kis misekönyv - "A" év (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2004.) 2800,- Ft

Kis misekönyv - "C" év (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2800,- Ft

Kis zsolozsmáskönyv (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1290,- Ft

Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története (Harmat Kiadó, Budapest, 2001.) 2200,- Ft

Lewis, C. S.: Csűrcsavar levelei (Harmat Kiadó, Budapest, 1997.) 990,- Ft

Lukács evangéliuma hat magyar nyelvű fordításban (Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 2900,- Ft

McGrath, Alister: Híd - Új utak az apologetikában (Harmat Kiadó, Budapest, 1997.) 1300,- Ft

Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek - Eötvös klasszikusok c. sorozat (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.) 933,- Ft

Nystrom, Carolyn: Péter és Júdás - Iránytű a sötét úton - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 350,- Ft

Peterson, Eugene H.: Zsoltárok - A szív mélyéből fakadó imák - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 350,- Ft

Plass, Adrian: Egy kegyes kétbalkezes naplója (2. kiadás, Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1200,- Ft

Plass, Adrian: Kegyes kétbalkezes visszatér (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 1300,- Ft

Poupard, Paul: A katolikus hit - Pázmány Könyvek c. sorozat (Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 950,- Ft

Puskely Mária: Boldog Batthyány-Strattmann László (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 1400,- Ft

Puskely Mária: Dr. Batthyány-Strattmann László élete képekben, dokumentumokban (2. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 2990,- Ft

Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! - Boldog Batthyány-Strattmann László élete (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 200,- Ft

Scazzero, Peter: Ószövetségi személyek - Istennel járni - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1999.) 350,- Ft

Sterk, Andrea - Scazzero, Peter: Keresztyén jellem - Isten tervei szerinti személlyé válni - 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra - Keresztyén élet c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 350,- Ft

Stott, John R. W.: Egy az Úr, egy a hit (Harmat Kiadó, Budapest, 2002.) 990,- Ft

Stott, John R. W.: Pál levele a galatákhoz - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt 1. levél és a Tituszhoz írt levél - A gyülekezet élete - Tanítás és kötelesség - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 1100,- Ft

Schütz, Christian: A keresztény szellemiség lexikona (Szent István Társulat, Budapest, 1993.) 1500,- Ft

A szentmise állandó részei (5. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 100,- Ft

A szentmise latin nyelven - Ordo Missae (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 500,- Ft

Szikszai György: Mártírok oszlopa (Harmat Kiadó, Budapest, 1996.) 750,- Ft

Tomka Ferenc: Nagykorúság Krisztusban (7. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2000.) 850,- Ft

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (4. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Újszövetség (Szent István Társulat, Budapest, 2003.) 990,- Ft

Vanier, Jean: Jézus, a szeretet ajándéka (Harmat Kiadó, Budapest, 1995.) 750,- Ft

Wallace, R. S.: Dániel könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 1998.) 990,- Ft

Webb, Berry: Ézsaiás könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 1190,- Ft

Weisbender, Joseph - Diós István (szerk.): Szentek élete I. (6. kiadás, Szent István Társulat, Budapest, 2002.) 3980,- Ft

Wilcock, Michael: Bírák könyve - A Biblia Ma c. sorozat (Harmat Kiadó, Budapest, 2000.) 990,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker