Magyar nyelvtan, kommunikáció


Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 5. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-118031] 770,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Útitárs I. - Feladatfüzet az Édes anyanyelvünk 5. osztályos tankönyvhöz (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-118202/I] 513,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 6. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-128031] 770,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Világvándor I. - Feladatfüzet az Édes anyanyelvünk 6. osztályos tankönyvhöz (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-128202/I] 640,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk magyar nyelvtan 7. osztály (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-138031] 984,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Garabonciás I. - Feladatfüzet az Édes anyanyelvünk 7. o. tankönyvhöz (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-138202/I] 640,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk - Magyar nyelvtan 8. o. (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-148031] 974,- Ft

Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Mérföldkő I. - Feladatfüzet az Édesanyanyelvünk 8. o. nyelvtankönyvhöz (Dinasztia Kiadó, Budapest) [DI-148202/I] 589,- Ft

Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve (7., átdolg. kiadás, Trezor Kiadó, Budapest, 2004.) 3360,- Ft

Adamikné Jászó Anna (szerk.): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig (2. kiadás, Trezor Kiadó, Budapest, 2002.) 1950,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Tankönyv az 5-6. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00531-631/1] 688,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Munkafüzet az 5. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00531/M/1] 502,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Feladatlap az 5. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00531/F/1] 212,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Munkafüzet a 6. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00631/M/1] 502,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Feladatlap a 6. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00631/F/1] 212,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Tankönyv a 7-8. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00731-831/1] 740,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Munkafüzet a 7. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00731/M/1] 510,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Feladatlap a 7. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00731/F/1] 157,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Munkafüzet a 8. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00831/M/1] 485,- Ft

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Feladatlap a 8. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00831/F/1] 212,- Ft

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések diákszótára (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 2100,- Ft

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (3. kiadás utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) CD-melléklettel 6500,- Ft

Bánréti Zoltán: Nyelvtan és kommunikáció I. - Transzformációs mondattan és szöveggramatika (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0501] 840,- Ft

Dér Valéria - Korponay Györgyné: Nyelvtan és kommunikációs feladatgyűjtemény I. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0502] 379,- Ft

Bánréti Zoltán: Nyelvtan és kommunikáció II. - Szövegtan, nyelvelmélet, generatív mondattan (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0701] 839,- Ft

Dér Valéria - Korponay Györgyné: Nyelvtan és kommunikációs feladatgyűjtemény II. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0702] 373,- Ft

Chrobákné Reszler Györgyi: Országos levelezőversenyek - Történelem, magyar nyelv és irodalom (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Int., Debrecen, 2002.) 360,- Ft

Csikósné Monostori Erzsébet - Jerneiné Mezey Klára: Fogalmazás lépésről lépésre II. 4-5. osztály (9. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2520] 598,- Ft

Csizmazia Sándor - Csizmazia Sándorné: Magyar nyelv az általános iskola 5. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00526/M/1] 662,- Ft

Orosz Zsuzsa - Szilágyi Gáborné - Zsolnai Józsefné: Magyar nyelv az általános iskola 6. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00626/M/1] 521,- Ft

Csizmazia Sándor - Csizmazia Sándorné - Orosz Zsuzsa: Magyar nyelv az általános iskola 7. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00726/MT/1] 557,- Ft

Tóth István, H.: Magyar nyelv az általános iskola 8. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00826/MT/1] 780,- Ft

Devecsery László - Dörnyei László: Középiskolába készülök magyarból (7. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-815] 690,- Ft

Fábián Pál - Hőnyi Ede - Földi Ervin: A földrajzi nevek helyesírása (Változatlan lenyomat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) 1200,- Ft

Fábián Pál - Deme László - Tóth Etelka: Magyar helyesírási szótár - A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint (Változatlan lenyomat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 5900,- Ft

Fohsz Józsefné: Magyar nyelv 5. osztály - Felmérő füzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) 495,- Ft

Fohsz Józsefné: Magyar nyelv 6. osztály - Felmérő füzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) 495,- Ft

Fohsz Józsefné: Magyar nyelv 7. osztály - Felmérő füzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) 495,- Ft

Fohsz Józsefné: Magyar nyelv 8. osztály - Felmérő füzet (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 1999.) 495,- Ft

Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok 10-14 éveseknek (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2000.) [PD-023] 743,- Ft

Hangay Zoltán: Magyar nyelvi gyakorlókönyv (3. kiadás, Trezor Kiadó, Budapest, 2005.) 990,- Ft

Hernádi Sándor: Íráspróbák, beszédtornák (Mozaik Kiadó, Szeged, 1993.) [MS-2405] 470,- Ft

Hernádi Sándor: Mondatművel(tet)ő (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-2411] 510,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Hangtan, szótan (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0523] 652,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Hangtan, szótan feladatgyűjtemény (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0524] 535,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György: Magyar nyelv - Szófajtan (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0623] 652,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzyök Édua: Magyar nyelv - Szófajtan feladatgyűjtemény (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0624] 535,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Mondattan 1. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0724] 738,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Mondattan 1. feladatgyűjtemény (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0725] 620,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Mondattan 2. (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0821] 738,- Ft

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv - Mondattan 2. feladatgyűjtemény (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0822] 620,- Ft

Joóné Nemes Gabriella: Tanuljunk együtt! - Nyelvtan, helyesírás eltérő tantervű 5. osztály számára (2. kiadás, Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2002.) 420,- Ft

Joóné Nemes Gabriella: Tanuljunk együtt! - Nyelvtan, helyesírás eltérő tantervű 6. osztály számára (2. kiadás, Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2003.) 420,- Ft

Joóné Nemes Gabriella: Tanuljunk együtt! - Nyelvtan, helyesírás eltérő tantervű 7. osztály számára (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2003.) 420,- Ft

Joóné Nemes Gabriella: Tanuljunk együtt! - Nyelvtan, helyesírás eltérő tantervű 8. osztály számára (Pedellus Novitas Kft., Debrecen, 2003.) 420,- Ft

Lengyelné Bodnár Tünde - Ihnáth Györgyné: Felvételire előkészítő feladatsorok magyar nyelvtanból (OKTESZT Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2001.) 600,- Ft

Lengyelné Bodnár Tünde - Ihnáth Györgyné: Témazáró feladatlapok magyar nyelv 5. o. (OKTESZT Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.) 350,- Ft

Ihnáth Györgyné - Lengyelné Bodnár Tünde: Témazáró feladatlapok magyar nyelv 6. o. (OKTESZT Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.) 350,- Ft

Ihnáth Györgyné - Lengyelné Bodnár Tünde: Témazáró feladatlapok magyar nyelv 7. o. (OKTESZT Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.) 350,- Ft

Lengyelné Bodnár Tünde - Ihnáth Györgyné: Témazáró feladatlapok magyar nyelv 8. o. (OKTESZT Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000.) 350,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek tankönyv 5. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2185] 730,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 5. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2585] 672,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Tudásszintmérő - Anyanyelv felsősöknek 5. osztály A/B (Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-2785] 256,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek tankönyv 6. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2186] 790,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 6. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2586] 672,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Tudásszintmérő - Anyanyelv felsősöknek 6. osztály A/B (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2786] 256,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek tankönyv 7. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2187] 790,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 7. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2587] 672,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Tudásszintmérő - Anyanyelv felsősöknek 7. osztály A/B (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2787] 256,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek tankönyv 8. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2188] 790,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 8. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2588] 672,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Tudásszintmérő - Anyanyelv felsősöknek 8. osztály A/B (Mozaik Kiadó, Szeged, 2002.) [MS-2788] 256,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyv 5. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2108] 545,- Ft - keménytáblás [MS-2108K] 802,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás munkafüzet 5. o. (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2538] 725,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 5A (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2728A] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 5B (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2728B] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyv 6. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2109] 545,- Ft - keménytáblás [MS-2109K] 802,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás munkafüzet 6. o. (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2539] 725,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 6A (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2729A] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 6B (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2729B] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyv 7. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2110] 545,- Ft - keménytáblás [MS-2110K] 802,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás munkafüzet 7. o. (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-2540] 725,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 7A (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2730A] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 7B (6. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.) [MS-2730B] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyv 8. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged) [MS-2111] 545,- Ft - keménytáblás [MS-2111K] 802,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás munkafüzet 8. o. (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2001.) [MS-2541] 725,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 8A (10. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2731A] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Magyar nyelv tudásszintmérő feladatlap 8B (7. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2731B] 224,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás - Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-16 éveseknek (4. kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.) [MS-2218] 1112,- Ft

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás tanári kézikönyv 5-8. osztály (Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.) [MS-2907] 650,- Ft

Magyar értelmező kéziszótár (10., átdolg. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.) papírkötésben 7500,- Ft, bőrkötésben 9500,- Ft

A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás utánnyomása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.) 1850,- Ft

Montágh Imre: Mondd ki szépen (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2002.) 1500,- Ft

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1800,- Ft

Montágh Imre: Tiszta beszéd (2. kiadás, Holnap Kiadó, Budapest, 2001.) 1500,- Ft

Nagy Lajos, Cs.: Helyesírási gyakorlókönyv (9., átdolg. kiadás, Trezor Kiadó, Budapest, 2005.) 990,- Ft

Nagyné Horváth Magdolna: Fogalmazás 5. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) [PD-225] 776,- Ft

Nagyné Horváth Magdolna: Fogalmazás 6. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) [PD-226] 776,- Ft

Szentesiné Kiss Piroska: Fogalmazás 7. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) [PD-227] 776,- Ft

Szentesiné Kiss Piroska: Fogalmazás 8. - Képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) [PD-228] 776,- Ft

Osztovits Szabolcs: Magyar nyelv 5. - Tankönyv és feladatgyűjtemény a 10-11 éveseknek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.) [MK-310-0513101] 742,- Ft

Őriné Szilvási Anna: Nyelvi kommunikációs készséget fejlesztő feladatgyűjtemény - Módszertani Levelek c. sorozat (Veszprém Megyei Ped. Int., Veszprém, 2005.) 525,- Ft

Paróczayné Korányi Margit - Korponay Györgyné: Helyesírás, helyesejtés (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0503] 512,- Ft

Papp Ágnes - Paróczayné Korányi Margit: Kommunikációs terepgyakorlatok 5-6. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0504] 379,- Ft

Papp Ágnes - Paróczayné Korányi Margit: Kommunikációs terepgyakorlatok 7. osztály (OKTKER Kft. - Nodus Kiadó, Veszprém) [OT-0704] 373,- Ft

Petőcz Éva (szerk.): Kommunikáció, nyelv, művészet (Trezor Kiadó, Budapest, 2002.) 1350,- Ft

Ruzsiczky Éva - Nagy Gábor, O.: Magyar szinonimaszótár (Változatlan lenyomat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 4200,- Ft

Samu Ágnes: Kreatív írás (Holnap Kiadó, Budapest, 2004.) 2300,- Ft

Schwalmné Navratil Katalin: Szabálybarát - Helyesírási gyakorlóanyag (2. kiadás, Tárogató Kiadó, Budapest, 2004.) 880,- Ft

Subosits István: "Szép szónak nem szegik szárnyát" - A helyes beszéd (Logopédia Kiadó, Budapest, 2002.) 1155,- Ft

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan-helyesírás munkáltató tankönyv 5. osztály (10., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-521] 719,- Ft

Széplaki Erzsébet: Fogalmazás feladatgyűjtemény a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére a 10-11 évesek és az általános iskola 5. osztálya számára (8., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-523] 525,- Ft

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 5. osztály (12., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-522] 525,- Ft

Széplaki Erzsébet: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 5. osztály (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-515] kerettanterves 990,- Ft

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan-helyesírás munkáltató tankönyv 6. osztály (10., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-621] 719,- Ft

Széplaki Erzsébet: Fogalmazás feladatgyűjtemény 6. osztály a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére a 11-12 évesek és az általános iskola 6. osztálya számára (8., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-623] 525,- Ft

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 6. osztály (12., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-622] 525,- Ft

Széplaki Erzsébet: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 6. osztály (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-615] kerettanterves 990,- Ft

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 7. osztály (10., kerettantervre átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-721] 739,- Ft

Balogh József: Fogalmazás feladatgyűjtemény 7. osztály (10. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.) [AP-723] 525,- Ft

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 7. osztály (12., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-722] 525,- Ft

Széplaki Erzsébet: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 7. osztály (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-715] kerettanterves 990,- Ft

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 8. osztály (10. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-821] 739,- Ft

Devecsery László: Fogalmazás feladatgyűjtemény a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére a 13-14 évesek és az általános iskola 8. osztálya számára (6. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-823] 525,- Ft

Dörnyei László: Helyesírási gyakorlófüzet 8. osztály (12., átdolg. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-822] 525,- Ft

Széplaki Erzsébet: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 8. osztály (2. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.) [AP-816] kerettanterves 990,- Ft

Szuromi Lajos: Verstan az iskolában (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Int., Debrecen, 2003.) 650,- Ft

Takács Etel: A magyar nyelv könyve az általános iskola 5-6. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00503-603/4] 548,- Ft

Takács Etel: Magyar nyelvi munkafüzet 5. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00503/M/2] 407,- Ft

Takács Etel: Magyar nyelvi munkafüzet 6. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00603/M/3] 426,- Ft

Takács Etel: A magyar nyelv könyve az általános iskola 7-8. osztálya számára (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) [NT-00703-803/3] 635,- Ft

Takács Marianna: Hej írás, helyes írás! 5. - Helyesírási képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 798,- Ft

Takács Marianna: Hej írás, helyes írás! 6. - Helyesírási képességfejlesztő feladatgyűjtemény (Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, 2003.) 798,- Ft

Tánczos Krisztina: Középiskolába készülök! - Gyakorlókönyv magyar nyelvből (4. kiadás, Trezor Kiadó, Budapest, 2003.) 748,- Ft

Török Ágnes (alkotószerk.): Egyet értünk? Egyetértünk! (Dinasztia Kiadó, Budapest, 2004.) 620,- Ft

Uzonyi Kiss Judit: Egyszerű mondatok elemzése (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2003.) [AP-905] 790,- Ft

Ványi Ágnes: Fülhegyező - Helyesírást javító útinapló (2. kiadás, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003.) 1500,- Ft

Varga Katalin: ÉN TE Ő (Santos Kiadó, Budapest, 2005.) 1498,- Ft


E-mail: tanosz@index.hu

eXTReMe Tracker